Bionikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bionikk er et relativt nytt vitenskapelig felt som forsøker å komme frem med forbedret teknologi ved å hente inspirasjon i naturen og samtidig øke vår kunnskap om denne. Uttrykket bionikk ble benyttet første gang på en konferanse i 1969.

Den grunnleggende ideen er at naturen, med dens mange millioner års utviklingshistorie, rommer et uant potensial for teknologisk innovasjon. Det vil derfor i mange tilfelle være nyttig å identifisere prosesser og mekanismer i naturen, og forsøke å overføre dem til vår egen teknologi.

Bionikk er ikke en emne-disiplin i tradisjonell forstand, men foregår ofte i store interdisiplinære forskningsgrupper, hvor først og fremst biologer og ingeniører samarbeider, men oftest også med hjelp fra kjemikere, fysikere, matematikere og informatikere. Bionikk kan også oppfattes som en metode til å omsette kunnskap om naturen til anvendbare produkter. Det er derfor ikke nødvendigvis snakk om å fremskaffe ny biologisk kunnskap. På mange prosjekter arbeider ingeniører uten biologers direkte hjelp og leser så i stedet artikler fra biologiske tidsskrifter for derigjennom å finne inspirasjonskilder. Erfaringen viser dog at et direkte samarbeid oftest er å foretrekke, fordi biologenes bredere kunnskap om organismen eller prosessen, ofte gjør det lettere for ingeniøren å identifisere de områdene som er verd å etterligne.

Men det er langt fra kun ingeniører som kan dra nytte av bionikk. Bionisk forskning favner svært bredt, faktisk utvider feltet seg konstant i takt med at andre tverrfaglige disipliner erkjenner at de løsningene som de vil produsere, ofte allerede finnes i naturen. Det gjelder for både bioteknologi, medisinsk forskning og nanoteknologi.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]