Biologisk oksygenforbruk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

BOF (biologisk oksygenforbruk) er en laboratorisk metode for å måle biologisk oksygenforbruk i spillvann. Prøvene heter enten BOF7, eller BOF5. Dette betyr at man måler oksygenforbruket i perioder på enten 7 døgn (BOF7) eller 5 døgn BOF5).

Et avløpsanlegg med spillvann fra et slakteri eller en matproduksjon har et betydelig høyere BOF-resultat enn avløpsanlegg med eneboliger tilknyttet. BOF-resultatene benyttes blant annet også til beregning av antall Personekvivalent (pe).