Bernoulli-forsøk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bernoulli-forsøk, også kalt binomisk forsøk, ble definert av den sveitsiske matematikeren Jacob Bernoulli, en av flere kjente matematikere fra Bernoulli-familien. Han er også kjent for Bernoulli-fordelingen.

Man har bernoulli-forsøk dersom:

  1. det er kun to mulige utfall, suksess og ikke suksess
  2. sannsynligheten for suksess er den samme i hvert eksperiment
  3. utfallene i forsøket er uavhengige av hverandre

Eksempel på mye brukte bernoulli-forsøk er myntkast eller en urnemodell med tilbakelegging.