Hopp til innhold

Beneficium ordinis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Beneficium ordinis vil si at den som har et krav (kreditor, fordringshaver, kravshaver) må søke å få dekket sitt krav i en bestemt rekkefølge. En forutsetning for at det kan foreligge et beneficium ordinis er at kreditoren har flere (debitorer, skyldnere) å kreve oppfyllelse av kravet fra. Dette kalles gjerne samskyld. Men forskjellen på ren samskyld og der en debitor har beneficium ordinis er at han må kreve en av debitorene fullt ut før han kan kreve den som har et beneficium ordinis. Har for eksempel en kausjonist et beneficium ordinis, kalles han simpel kausjonist, og hans kausjon for simpel kausjon. I disse tilfellene må kreditor ha utfylt alle alternativer for å oppnå dekning hos hovedskyldneren før han kan gå på kausjonisten.

Autoritetsdata