Bærum Sogneselskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bærum sogneselskap ble stiftet 18. januar 1873. Selskapet har som formål å fremme allmennyttige tiltak i Bærum. Alle som bor i Bærum kan bli medlem, i tillegg til interesserte med interesse og tilknytning til kommunen. Bakgrunnen for stiftelsen var tanker og ønske om bedre levevilkår og mer opplysning ut til folket, en idé med utspring fra Frankrike. Den første paragrafen i selskapets vedtekter er at ”det har til formål å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum”.

Mens det i 1881 var 20 personer som stemte ved kommunevalget i Bærum, var det 25 personer som i 1873 stemte inn den første formannen, ordfører Erik Berg, i Bærum Sogneselskap. Blant kommunestyrets medlemmer var det i perioder flere som kombinerte rollen som politiker og styremedlem i Sogneselskapet. I Herredsstyret i 1908 var det av 32 medlemmer, 9 som var eller hadde vært medlem eller formann i Sogneselskapet.

Sogneselskapet engasjerte seg fra 1874 i bekjempelse av fattigdom i kommunen blant annet ved å sikre at Bærum kommune kunne kjøpe Dønski, som ble omgjort til fattiggård, som det het da. Sogneselskapet sto også bak opprettelsen av Bærum Sparebank. En komité nedsatt av Sogneselskapet i 1878 førte til en aksjetegning på kr 5200. Bærum Sparebank åpnet sin virksomhet et år etter, først med kontor i Oslo, som senere ble flyttet til Sandvika. Banken er i dag en del av DNB. Andre aktiviteter var organisering av husflidskurs og snekkerkurs som kommunen etter hvert overtok. Etter initiativ fra Sogneselskapet ble sløyd innført i skolene i 1908. Sogneselskapets kanskje største bedrift var opprettelsen av en middelskole i kommunen, noe som ble realisert rundt 1890. Bygningen sto i sørenden av det som nå er gågaten i Sandvika.

Bærum var i det nittende århundret dominert av jord og skogbruk. Sogneselskapet tok initiativ til skogplanting, samt innkjøp av avlsdyr og hingst for selskapets regning. En maskin til å sortere erter ble innkjøpt – og en mann ble ansatt for 80 øre timen. Bærum Landbruksforening var en avlegger Sogneselskapet. Med utgangspunkt i snekkerkurs og husflidskurs, ble Bærum Håndverkerforening og Bærum Husflidsforening dannet i 1914 og 1922. Etter at Vestbanen ble anlagt i 1874 og Kristiania økte i folketall, var det flere som flyttet ut til Østre Bærum. Jorden ble rutet opp i småstykker (som vi ville kalle romslige i dag) og delt med hekker. Sogneselskapet bidro til at det ble delt ut frukttrær og bærbusker og selskapet ansatte også to gartnere (med bidrag fra kommunen) som skulle reise rundt og veilede. Her kan man se forløpet til Bærums parkvesen. Et annet prosjekt var konkurranse om vakre, velstelte haver i kommunen. En representant fra Sogneselskapet og en komité av fagfolk reiste rundt og bedømte havene, inntil krigen satte en stopper for virksomheten. (Dessuten ble jo svært mange haver spadd opp til dyrking av poteter og grønnsaker.) Selskapet startet opp etter krigen og medlemsantallet var ca. 200, med medlemskontingent på kr 3-.

I 1938 ble Maisen Pedersen som første kvinne valgt til formann, en posisjon hun hadde frem til 1947. Ragnhild Holmen og senere Lisen Munthe-Kaas fulgte opp som kvinnelige formenn og i 1996 ble Sidsel Ramstad valgt. Hun er barnebarn av tidligere formann Maisen Pedersen og ledet foreningen i 12 år.

Blant flere viktige saker fra senere år har Selskapet samarbeidet med Bærum kommune om å sertifisere kommunen som en Fairtrade kommune. Fairtrade vil si at man kjøper produkter fra firmaer (i utviklingsland) hvor eieren forplikter seg til at del av inntekten skal gå til arbeiderne (for eksempel i form av drift til barnehave på stedet). De allmennyttige tiltak som Sogneselskapet sto for 90-140 år siden, har dermed fått virkefelt internasjonalt.

Årsmøtet i Bærum Sogneselskap for 2018. Stein Bendixen ble gjenvalgt som formann, som nestformann ble valgt Astrid Ramnefjell. Magne Indahl, Dag Bredal og Gunnar Sjøberg ble gjenvalgt som medlemmer. Revisor og valgkomite ble gjenvalgt.

Ellen Marie Kolflaath er revisor. Valgkomiteen består av Rolf Amundsen (leder) og Gunnar Stavseth.

 • Sogneselskapet har stått for modernisering og utvikling.
 • Sogneselskapet har skapt, og vært med på å skape mye av det grunnlaget vi bygger kommunen på i dag.
 • Sogneselskapet har vært møteplass for opplysning, kulturutveksling og sosialt fellesskap.

Tidslinje[rediger | rediger kilde]

 • 1874: 1. husflidutstilling, senere jevnlige utstillinger.
 • 1876: Gjenopptak av Asker Præstegjelds Vels frukt og bærtiltak.
 • 1877: Forslag om innkjøp av fattiggård.
 • 1878: kjøpte kommunen Dønski, og avlsdyr og hingst ble innkjøpt på sogneselskapets regning.
 • 1878: Bærum Sparebank: Komitè samlet kr 5.200,- i aksjekapital.
 • 1878: Husflidkurs startet i november.
 • 1880: 1. snekkerkurs, ett i Vestre- og ett i Østre Bærum, senere hver vinter.
 • 1888: Middelskole, komitè i februar. Privat skole startet samme år.
 • 1889: Innkjøp og utleie av ertesorteringsmaskin.
 • 1893: Dannet kvegavlsforening i hver av bygdene.
 • 1894: Selskapet innmeldt i Norges Landmandsforbund.
 • 1898: Ansettelse av egen gartner.
 • 1900: Ansettelse av gartner nr 2 (kommunal fra 1918).
 • 1908: Tre-dagers kurs i hagebruk etc.
 • 1909: Administrasjon av legging av 1400 liter vin.
 • 1910: Kvegavlsforeningen erstattet av Bærum landbruksforening.
 • 1911: Kontor i Sandvika for salg av husflidprodukter.
 • 1913: Arbeidet med Bærums historie (bygdebok) startet på sogneselskapets initiativ.
 • 1914: Bærum og omegns hesteavlsforening stiftet og Bærum Håndverkerforening stiftet.
 • 1916: Bærum småbrukerlag stiftet.
 • 1922: Bærum Husflidforening stiftet.
 • 1935: Bygget Langleiken arvet til museumsformål. Langleiken gitt til Folkemuseet som også oppbevarer arkitekt Hollands samling.

Sogneselskapet visjon videre[rediger | rediger kilde]

 • Sogneselskapet ønsker å ta vare på og vedlikeholde kunnskapen om en historie som vil bli fortrengt fra bevisstheten ved nedleggelse.
 • Sogneselskapet ønsker å være brobygger mellom gammel og ny kultur.
 • Sogneselskapet ønsker å være en arena for de som er opptatt av Bærums utvikling.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Bærum Sogneselskap