Auxiliary power unit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Eksosdysen til en APU på en Airbus A380

En APU (kort for Auxillary Power Unit, engelsk) er en hjelpeenhet for produksjon av energi ombord på et luftfartøy. En APU er som regel en liten gassturbinmotor som kan være montert på forskjellige steder, eksempelvis haleseksjonen til en flymaskin, eller øverst på skroget ved hovedgirboksen på ett helikopter.

En APU kan som regel levere følgende former for kraft:

  • Elektrisk strøm – genereres ved hjelp av en elektrisk generator.
  • Hydraulisk trykk – genereres ved hjelp av en hydraulisk pumpe.
  • Trykkluft – oppnås fra enhetens egen kompressor, eller en egen kompressor til trykkluft.

Primæroppgaven til en APU på en flymaskin er starting av motorene. Men den kan også brukes på bakken til forsyning av elektriske, hydrauliske eller pneumatiske systemer, samt til nødoperasjoner i luften.