Assonans

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Assonans eller halvrim brukes i metrikken om lydlikhet mellom vokaler i trykksterke stavelser eller i begynnelsen av enkelte ord. Se ellers rim.

Assonans ble mye brukt i eldre tiders diktning, f.eks. i norrøn litteratur og i folkediktninga:

Han la seg ned om joleftan,
sterkan svevnen fekk