Anarkokollektivisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Anarkokollektivisme, eller kollektivistisk anarkisme, er en anarkistisk retning som vektlegger fellesskapets sentrale rolle. Den skiller seg ut fra mutualismen ved at den nokså kategorisk avviser markedet. Det er ikke det enkelte individet, men den selvstyrte kommunen som i samarbeid og fellesskap skal beslutte hva som skal produseres. Sammen står man sterkere, og den kollektive produksjonen vil igjen gi velstand og frihet til det enkelte mennesket. Samtidig nyanserer den seg fra anarkokommunismen ved at den også hevder individet bør kunne få motta etter innsats, og ikke bare etter behov. Imidlertid er det essensielle både ved den kollektivistiske- og kommunistiske anarkismen blitt videreutviklet i anarkosyndikalismen.

Som retning har anarkokollektivismen sin opprinnelse hos Michail Bakunin (1814–1876).