Allopatri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Allopatri betyr at en del individer i en populasjon fysisk isoleres/skilles fra populasjonen slik at de ikke kan formere seg fritt med resten av populasjonen. Deretter må det skje en evolusjon/utvikling hos populasjonene som gjør at individer i den "nye" populasjonen ikke kan krysses med individer fra den opprinnelige populasjonen.

Eksempel på allopatrisk artsdannelse kan være at populasjonen blir skilt av et jordskjelv som deler et område i to. Hvis noen individer da befinner seg på den ene siden og det ikke er mulig å komme seg til den andre siden er disse individene blitt skilt fra resten av populasjonen og grunnlaget for en allopatrisk artsdannelse er lagt.