Alkyl

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Generell strukturformel for alkylgrupper. R er den del av molekylet som ikke tilhører alkylgruppen, n er et naturlig tall (inklusive 0).

Alkylgrupper er funksjonelle grupper som består av karbonatomer og hydrogenatomer. Formelen for en alkylgruppe fås gjennom å ta bort et hydrogenatom fra formelen for en alkan. Navngivningen følger på motsvarende vis alkanene, med endelsen -an erstattet med -yl. Den alkylgruppe som motsvarer hydrokarbonet metan, CH4, er dermed metylgruppen, CH3-.

Eksempel er alkyl-benzen, alkyl-naften, alkyl-amin, alkyl-nitril, metylkvikksølv, med mer.

Kjemisk reaktive molekyler kan reagere med en alkylkjede. Reaksjonen kalles alkylering. Et eksempel er alkylering av reaktive olefiner (alkener) med parafiner (alkaner). Da fås teknisk alkylatbensin, en ren og ikke-giftig besinsort. Teknisk alkylatbensin skal dog ikke forveksles med varemerket "Alkylatbensin", som inneholder teknisk alkylatbensin, men også andre rene tekniske bensinsorter samt butaner.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Klein, David R. (2012). Organic Chemistry. Hoboken, N.J. John Wiley. ISBN 9780471756149. 
  • Bruice, Paula Yurkanis (2010). Essential Organic Chemistry (2 utg.). Boston. Prentice Hall. ISBN 9780321644169. 
  • McMurry, John; McMurry, Susan (2012). Organic Chemistry (8 utg.). Belmont, CA. Brooks/Cole. ISBN 0840054556. 
  • Chang, Raymond (2008). General chemistry : the essential concepts (5 utg.). Boston. McGraw-Hill. ISBN 9780071102261. 
  • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. (2014). General chemistry : the essential concepts (7 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259060427.