Hopp til innhold

Admiralitetskollegiet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Admiralitetskollegiet (til tider uformelt benevnt Admiralitetet) ble opprettet i 1655[1] fem år før eneveldets innføring i Danmark som ansvarshavende myndighet for sjøetatens anliggender.[2] Et forsøk på å opprette en tilsvarende myndighet var strandet i 1579.[3]

Admiralitetskollegiet fungerte dessuten som domstol (overadmiralitetsrett) for sjøetaten, der økonomiske anliggender hørte under først Krigskollegiet (fra 1658). Fra 1699 besto Admiralitetskollegiet av alle flaggoffiserer, to kommandører og to embedsmenn. Den krigsstyrende myndigheten var inntil 1712 felles for landstridskreftene og sjøstridskreftene. Det ble da opprettet et Kommissariatkollegium for flåten og i 1725 ble det opprettet et særskilt Sjøkrigskanselli. I 1746 ble Admiralitetskollegiet og Kommissariatkollegiet forent til ett kollegium for senere igjen i perioder å være delt.[4]

Admiralitetskollegiet ble i 1848 avløst av Marineministeriet, som i 1950 gikk inn i Forsvarsministeriet.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fabritius og Hatt, s. 166; Jespersen, s. 237
  2. ^ Fabritius og Hatt, s. 137f
  3. ^ J.C. Tuxen: Den danske og norske Sømagt, P.G. Philipsens Forlag 1875, s. 295.
  4. ^ Fabritius og Hatt, s. 166
  5. ^ Søværnets mærkedage – 1600-tallet

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]