Ad cautelam

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Ad cautelam («for sikkerhets skyld») er et uttrykk fra kirkelatin som benyttes i katolsk sammenheng om tiltak som kanskje ikke er nødvendige, men som man går til likevel – enten på grunn av helt sikker innsikt i saksforhold, eller fordi man ønsker en sikkerhetsmargin.

Det kan dreie seg om dispensasjoner fra hindre som kanskje kan foreligge, ettergivelser av kirkestraffer som man i situasjonen er usikker på har vært utløst, enkelte pålegg om ekstra grundige forberedelser og undersøkelser forut for kirkelige handlinger til der det kan tenkes å være skjær i sjøen, og så videre.

Motivet for tiltak ad cautelam er gjerne omsorgen for personers sjelelige vel eller ut av respekt for sakramentenes eller hellige steders integritet og hellighet.