Absorpsjonskoeffisient

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Absorpsjonskoeffisienten α er en egenskap til et stoff som avgjør hvor mye energi stoffet kan absorbere. Dette kan for eksempel være lydbølger eller elektromagnetisk stråling. Wallace Sabine var en pionér innen akustikk og definerte enheten sabine. En sabine er definert som brøkdelen av akustisk kraft som blir absorbert av et åpent vindu på én kvadratmeter. I SI-systemet blir enheten til absorpsjonskoeffisienten målt i inverse meter, og er representert med den greske bokstaven α.