Hopp til innhold

ATEX-direktivet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Logo for ATEX-sertifisert elektrisk utstyr for eksplosive atmosfærer.

ATEX-direktiv 94/9/EC[1] er et produktdirektiv som inneholder helt spesielle miljøkrav som pålegger produsenter av utstyr langt skjerpede krav til dokumentasjon om utstyrets bruk og egenskaper, som skal vedlegges utstyret sammen med sertifikat eller egenerklæring alt etter hvor utstyr skal brukes i prosessen.

Navnet ATEX er en initialisering av det franske uttrykket Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles som kan oversettes til utstyr beregnet på bruk i eksplosive atmosfærer.

Sammendrag[rediger | rediger kilde]

ATEX-direktivet anvendes for utstyr som benyttes i eksplosjonsfarlige områder, inkludert utstyr som er designet for å forhindre eksplosjoner. Sikkerheten for arbeidstakere er dekket av et annet direktiv (ATEX92/99/EC). Direktivet omfatter kun utstyr som tilfører energi, elektrisk eller mekanisk, til en potensiell eksplosiv atmosfære. Direktivet har ikke definert atmosfæriske betingelser, men har gitt en føring på -20 º til 60 ºC og 0,8 til 1,1 bar. Derfor er trykktanker og kjemiske reaktorer ekskludert. Andre ekskluderinger inkluderer, men er ikke begrenset til, gassbrennere, drivstoffsystemer og integrert utstyr i prosesstanker. Tilknyttet utstyr som bidrar til sikkerheten, men er plassert utenfor det eksplosjonsfarlige området, er dekket av direktivet. Direktivet ble satt i kraft i juli 1996. Utstyr som var tatt i bruk før denne dato trenger ikke være i samsvar med direktivet, men utstyr som overhales eller oppgraderes skal derimot samsvare med direktivet. Ethvert produkt som føres inn til EU etter juli 1996, uavhengig av produksjonsdato, skal være i samsvar med direktivet. Myndighetene kan pålegge produsenter å tilbakekalle eller erstatte ethvert produkt med feil. Direktivet inkluderer krav til sikkerhet for valg av material, merking, brukerinstruksjon, design og konstruksjon for å gjøre sannsynligheten for antennelse av en eksplosiv atmosfære neglisjerbar. Utstyr for bruk i høyrisiko eksplosive atmosfære kreves en uavhengig sertifisering av et godkjent organ, mens i lavere risiko atmosfærer kan det være tilstrekkelig med en selvsertifisering.

Formål[rediger | rediger kilde]

ATEX-direktivet er en av en serie forholdsregler introdusert under artikkel 100a i Roma-traktaten. Artikkel 100a direktivene har alle det primære mål om å etablere et enkelt europeisk market for varer og tjenester, med en målsetting om å gi produsenter og forbrukere stordriftsfordelene som dette markedet gir. Målsettingen for direktivet har vært å introdusere identiske krav til sikkerhet for utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer i alle stater innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Navnet på direktivet kommer fra fransk: ATmospheres EXplosibles.

Forut for introduksjonen av direktivet, hadde de fleste stater i EU system for sertifiseringen av elektrisk utstyr og krevde bruk av slikt utstyr i spesielle områder slik som gassholdige gruver. Men det var mange uregelmessigheter i lovgivningen. ATEX-direktivet 94/9/EC dekker utstyr. Et komplimenterende direktiv 1999/92/EC, dekker spesifikt arbeidstakeres sikkerhet og plasserer krav til arbeidsgivere med arbeidstakere som vil kunne arbeide i en eksplosiv atmosfære. I mange henseender er direktivet kun regulerende for elektrisk utstyr for bruk i eksplosive atmosfærer. Men der er også viktige endringer. For første gang er ikke-elektrisk utstyr omfattet og i noen tilfeller sertifiseringskrav. Områder med brennbart støv er også omfattet av direktivet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata