ASCII-kunst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En stridsvogn og en lastebil laget med ASCII-kunst

ASCII-kunst er det å utnytte bokstaver og andre tegn til å danne et bilde.

ASCII er forkortelse for (American Standard Code for Information Interchange).

ASCII kan tolkes som tegnsettet på en PC. I en 8-bits struktur utgjør ett tegn 8 siffer i et 2-tall system, som blir 28 dvs. 256 forskjellige tegn. På en vanlig PC kan ASCII-koden, som er et tall mellom 0 og 255, tastes på talltastaturet mens «alt»-tasten holdes inne. Når "alt"-tasten slippes kommer tegnet til ASCII-koden fram på skjermen. Ved bruk av PC er hvert tegn i en tekst erstattet av ASCII-koden når tasten på tastaturet er trykket. Når tegnet skal vises på skjermen eller skrives på en skriver omsettes ASCII-koden til riktig bokstav. Under lagring, overføring, kopiering og formatering er det bare ASCII-koden som overføres eller behandles.

Eksempler på bruk av ASCII-tegn[rediger | rediger kilde]

 .--.  /\
 '--' /__\
  
– Linjer for å fremstille figurer.
 
.g@8g.  db
'Y8@P' d88b
 
– Kraftigere tegn for å fylle opp i figurer.
 
:$#$: "4b. ':.
:$#$:   "4b. ':.
 
– Skyggelegging som bruker tegn med forskjellig mengde sverte for å gi kontraster eller gråskalaer.

I tidlige dataprogrammer med små grafikkmuligheter ble det benyttet ASCII-tegn som ga deler av rammer, spesielle hjørner og enkelt og dobbelte linjer horisontalt og vertikalt. Slik ble det laget rammer for forskjellige behov.

Tidligere datamaskiner brukte 6-bit og 7-bits tegn som bare ga 64 og 128 mulige tegn i tegnsettet. Dette ga langt mindre muligheter grafisk. Omkring 1990 da BBS med oppringte forbindelser ved hjelp av analoge modem var den vanlige måten å koble seg til andre datamaskiner, var bruk av ASCII-tegn eneste måten å skape et grafisk bilde.