Økonomisk antropologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Økonomisk antropologi er en subdisiplin innen sosialantropologi som omhandler sammenlignende studier av økonomiske systemer i sin alminnelighet, ikke bare avgrenset til penge- og markedsorienterte økonomier. Økonomisk antropologi forsker bredt på produksjon, distribusjon, bytte og konsum samt økonomisk endring og utvikling gjennom studier av alt fra førkapitalistiske økonomier via blandingsformer til studier av konsekvensene av verdensøkonomiens ekspansjon for tradisjonelle økonomiske tilpasninger, men også vestlige økonomier i seg selv. Det blir dessuten fokusert på integrasjon mellom økonomi og andre institusjoner som religion, slektskap og politikk.

Et hovedskille innenfor feltet er mellom formalister, (f. eks. Raymond Firth, Harold Schneider og Fredrik Barth) som mener at økonomisk aktivitet kan forstås ut fra universelle modeller for økonomisk rasjonalitet (det vil si for hvordan individer alltid velger mellom knappe goder) med modeller hentet fra klassisk, og senere nyklassisk økonomisk teori, grunnlagt av Adam Smith, og substantivistene, (f. eks. George Dalton, Paul Bohannan, Marshall Sahlins og Karl Polanyi) hvor fokus for å forstå den økonomisk aktivitet rettes mot de bredere sosiale og kulturelle rammene, ikke på en universell handlingslogikk.

I Norge har blant andre sosialantropologene Stein Erik Johansen, Jan-Petter Blom, Fredrik Barth og Øyvind Eikrem jobbet med feltet økonomisk antropologi.