Zahlkasserer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

En zahlkasserer var i Danmark-Norge en embedsmann som var sjef for zahlkassen.

Embedet ble opprettet i 1714, da det ble laget en felles kasse (zahlkassen) for offentlige inntekter fra stiftene Akershus og Christiandsand. Fogder, tollere og andre offentlige embedsmenn sendte inntektene og regnskapene sine til zahlkassen, mens zahlkassereren laget samlede regnskaper over de totale innbetalingene. Rentekammeret hadde ansvaret for endelig revisjon, og bestemte når det kunne betales ut penger fra zahlkassen.

Fra 1864 ble også Bergen og Trondhjem lagt inn under ordningen, samtidig som zahlkassen ble underlagt Finansdepartementet. Zahlkassererembetet ble opphevet ved kongelig resolusjon 21. april 1893.

Bøkene for periodene 1714–1721 og 1742–1783 er tapt, men resten av zahlkasseprotokoller og -regnskaper fra dansketiden finnes i Rentekammerets arkiv. Zahlkassens arkiv etter 1814 er bevart og finnes i Finansdepartementets arkiv.

Kilder[rediger | rediger kilde]