Trond Kristoffersen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Trond Kristoffersen
Født 13. august 1956
Hammerfest, Norway
Død 29. august 2013][1]
Yrke Forretningsmann
Forbrytelser Grovt bedrageri, bounndragelse, forfalskning av regnskaper ifølge tidligere dommer som nå er opphevet
Straff 9 års ubetinget fengsel, dømt til å betale 1,2 milliarder i erstatning, fradømt retten til å drive næringsvirksomhet eller inneha ledende stillinger på livstid
Status Sonet fengselsstraff 2004–2010

Trond Kristoffersen (født 13. august 1956 i Hammerfest, død i 29. august 2013) var en tidligere norsk finansmann, som i 2004 ble dømt til ni års ubetinget fengsel for grovt bedrageri i Finance Credit-saken. Etter å ha sonet mesteparten av dommen sin, så ble han løslatt fra fengselet i påvente av ny ankebehandling av dommen. Han døde imidlertid før saken kom opp, og hans etterlatte trådte da inn som parter i anken, slik at rettsforhandlingene kunne fortsette. Lagmannsretten opprettholdt Tingrettens dom. Hans mindreårige døtre anket så til Høyesterett spørsmålet om hvorvidt man kan dømme en avdød person. Høyesteretts flertall kom til at det strider mot EMK og kravet til rettferdig rettergang (retten til å personlig få forklare seg i egen straffesak) å gjøre dette, og vinteren 2014 ble både Tingrettens og Lagmannsrettens dom opphevet. Noe som betyr at for den mest omfattende del av saken så er ikke Trond Kristoffersen domfelt. [1]

Finance Credit-saken[rediger | rediger kilde]

Trond Kristoffersen var sammen med Torgeir Stensrud grunnlegger av selskapet Finance Credit. I 2004 ble Kristoffersen dømt til ni års fengsel for grovt bedrageri mot syv banker for over 1,4 milliarder kroner, for bounndragelse og for forfalskning av regnskaper. I tillegg til fengselsstraffen ble han dømt til å betale 1,2 milliarder kroner i erstatning, samt fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet eller inneha ledende stillinger eller styreverv i selskaper på livstid. Saken ble beskrevet som Norgeshistoriens største bedragerisak.

I 2010 åpnet Høyesterett for at straffedømte som har fått avslag på anke uten begrunnelse kan få ny behandling av saken i lagmannsretten. Etter mange års jobbing for å få saken sin gjenopptatt, ble anken endelig godtatt av Høyesteretts ankeutvalg. Dette gjorde at Tingrettens dom ikke lenger var rettskraftig og han ble løslatt i påvente av behandlingen som skulle foregå i Eidsivating lagmannsrett 3. november 2013. Han tapte der saken, men hans mindreårige døtre anket så til Høyesterett spørsmålet om hvorvidt man kan dømme en person som har avgått ved døden. Høyesterett kom til at det strider mot EMK og grunnleggende hensyn til rettferdig rettergang å dømme en avdød person, og både Tingrettsdommen og Lagmannsrettsdommen ble opphevet.

Annet[rediger | rediger kilde]

I 1984 studerte han økonomi ved Handelsakademiet i Oslo.

Trond Kristofferen var sanitetssoldat i Norbatt kontingent IV og V (1979–80), varahovedtillitsmann for Norco (kont. IV) og hovedtillitsmann (kont. V).

Han har vært gift to ganger og har tre døtre.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Finance Credit-dømte Trond Kristoffersen er død, Aftenposten 2. september 2013»