Standard & Poor's

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Standard & Poor's (S&P) er et amerikansk kredittrating-byrå. Det er en divisjon i McGraw-Hill som publiserer finansiell forskning og analyse av aksjer og obligasjoner. De vurderer også kredittverdigheten til lånetakere (utstedere) av obligasjoner ved bruk av en standardisert vurderingsskala. Selskapet er blant de tre største på sitt område, sammen med Moody's og Fitch Ratings.

Ratingene til S&P kategoriseres fra AAA som beste score, til C som dårligste score. I 2011 falt Hellas ned på score CC, det laveste nivået. Land med score "R" er underlagt administrative oppfølging og faller i praksis under "C"-nivået. Den 6.august 2011 ble USA nedgradert fra AAA til AA+, mens Kina på samme tidspunkt har scoren AA-.

Score hos kredittratingbyråer er utslagsgivende for markedets vurdering av sannsynligheten for at et land (eller et selskap) kan innfri de forpliktelser som er inngått overfor kreditorer og investorer. Land og store selskaper som utsteder f.eks obligasjoner, vil få redusert score dersom byrået anser det som sannsynlig at landet eller selskapet i framtiden vil være mindre i stand til å innfri forpliktelsene i form av renteutbetaling eller innfrielse av obligasjonene. Markedet vil reagere på en slik nedvurdering ved å sette opp rentene landet eller selskapetmå betale for lån (eksempelvis obligasjonslån).

Standard & Poor's er også kjent for flere viktige aksjeindekser: