Bonde (sjakk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Denne artikkelen bruker algebraisk sjakknotasjon for å beskrive sjakktrekk.
Sjakkbrikker
Chess kdt45.svg Konge Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Dronning Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Tårn Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Løper Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Springer Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Bonde Chess plt45.svg

Bonden er den svakeste og mest tallrike brikken i sjakk. Hver spiller starter partiet med åtte bønder, en på hvert felt i den andre raden, sett fra spilleren. I algebraisk notasjon starter de hvite bøndene på a2, b2, c2, ..., h2, mens de svarte bøndene starter på feltene a7, b7, c7, ..., h7. Bøndene gis ofte navn etter linjen de står i, man snakker for eksempel om "den hvite f-bonden".


Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Normale bondetrekk

I motsetning til alle de andre brikkene kan ikke bønder flyttes bakover. En bonde går normalt ett felt forover, men den første gangen bonden flyttes fra utgangsposisjonen, kan den flyttes to felt forover. I diagrammet til venstre kan den hvite bonden på f4 flytte til f5, mens bonden på d2 kan gå til enten d3 eller d4.

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Bonden kan både slå det svarte tårnet eller løperen. Bonden kan imidlertid ikke slå den svarte springeren.


Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Svart har nettopp spilt sin bonde direkte fra c7 til c5. I dette trekket, og bare dette trekket har hvit anledning til å spille sin bonde til c6 og slå den svarte bonden på c5 en passant. Bonden kan også gå til d6 uten å slå.

Bonden slår ikke brikker på samme måte som den flytter mellom felt. Bonden slår på skrå, ett felt forover og ett til siden. I diagrammet til høyre kan den hvite bonden slå det svarte tårnet eller den svarte løperen. Brikker som står like foran en bonde, enten de er egne eller motstanderens, stenger veien for bonden. Derfor kan ikke bonden slå den svarte springeren.

Et enda mer uvanlig trekk er en passant-slaget. Dette skjer når en bonde flytter to felt frem fra utgangspunktet, og idet den gjør det, passerer et felt som angripes av en av motstanderens bønder. Denne fiendtlige bonden, som hadde kunnet slå bonden dersom den bare hatt gått ett felt forover, har lov til å slå bonden som om den bare hadde flyttet ett felt frem. Bonden som slår, plasseres på det tomme feltet som motstanderens bonde flyttet over, og sistnevnte fjernes fra brettet.

I diagrammet til høyre har den svarte bonden nettopp flyttet fra c7 til c5, så den hvite bonden kan slå den ved å flytte fra d5 til c6. Muligheten til å slå en passant må benyttes i trekket etter at bonden har flyttet to trekk frem, ellers forsvinner muligheten.

En bonde som kommer helt frem til motsatt ende av brettet (motstanderens førsterad), blir forvandlet til en annen brikke etter spillerens eget valg. Bonden blir øyeblikkelig (før motstanderens neste trekk) erstattet med en dronning, et tårn, en løper eller en springer av samme farge. I de aller fleste situasjoner er det mest fornuftig å velge en dronning, siden dette er den sterkeste brikken.

Strategisk betydning[rediger | rediger kilde]

Det at bønder er relativt svake brikker betyr ikke at de er av liten betydning i spillet. Faktisk sa François Philidor at «Bønder er sjelen av sjakk».

Bønder kan ikke flytte bakover, så det er ofte svært vanskelig å få dem til bedre felt hvis de først står dårlig. Bønder som kommer i veien for egne brikker og bønder som er vanskelige å forsvare kan skape en posisjonell underlegenhet. Dobbeltbønder, isolerte bønder og etterhengende bønder er ofte, men ikke alltid svake.

Bondens lave verdi gjør at et felt som den angriper som regel er tatt fra motstanderens offiserer. Hvis en bonde slår en offiser vil ikke å slå igjen bonden gjenopprette materiell balanse. Derfor er bønder ofte godt egnet til å legge krav på terreng.

Når bønder blir kilt fast i hverandre et sted på brettet blir stillingen der fastlåst og spill svært vanskelig å oppnå. Hvis dette skjer i sentrum av brettet blir ofte strategien å komme rundt på kantene og å gå til angrep mot de fastkilte bøndene til motstanderen.

Brikker Symbol Verdi
Bonde Chess plt45.svg 1
Springer Chess nlt45.svg 3
Løper Chess blt45.svg 3
Tårn Chess rlt45.svg 5
Dronning Chess qlt45.svg 9
Konge Chess klt45.svg 0