Web services

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

En vevtjeneste (engelsk: «web service») er definert av W3C som et program som er utformet for å støtte interopererbar kommunikasjon mellom maskiner i et datanettverk. Vevtjenester brukes til å realisere tjenesteorientert arkitektur. Kommunikasjonen foregår over protokollene HyperText Transfer Protocol (HTTP) eller Secure HTTP (HTTPS).

XML-baserte vevtjenester bruker i tillegg protokollen Simple Object Access Protocol (SOAP) til å utveksle XML-baserte meldinger i formater som gjerne er beskrevet i Web Services Description Language (WSDL). De kalles derfor også WSDL-baserte vevtjenester. Det finnes en rekke supplerende standarder for XML-vevtjenester, bl a for å gjøre dem søkbare og for å gjøre tjenesteutvekslingen privat, sikker, autentisert og transaksjonell. Mange av disse tilleggsstandardene forvaltes av organisasjonen OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

JSON-baserte vevtjenester sender i stedet JSON-baserte meldinger direkte over HTTP/HTTPS. Slike vevtjenester er gjerne utformet i henhold til RESTful-prinsippene («REpresentational State Transfer»). De kalles derfor også RESTfulle vevtjenester. JSON-vevtjenester er enklere enn XML-tjenester, og det finnes færre supplerende standarder.

Vevtjenester blir ofte brukt av offentlige etater som sykehus, apoteker og mange andre, blant annet for å hente informasjon fra folkeregisteret til for eksempel registrering av en ny pasient. Mens XML-baserte vevtjenester tidligere var mest utbredt, tar JSON-baserte tjenester mer og mer.