Wikipedia:Sandkasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Sandkasse

Denne siden er en sandkasse – et sted du kan eksperimentere (og leke) med redigering før du redigerer ordentlige artikler. I sandkassa er det fritt frem for alle å redigere. Det er også lov å tømme sandkassa og slette det andre har lagt inn, så ikke legg inn noe her du ikke vil miste. På Wikipedia:Hjelp kan du lære mer om redigering.

Hvis du vil eksperimentere med maler, finnes det en egen eksperimentmal kalt Mal:Bøtte og spade for dette bruk. For å plassere malen i sandkassa skriver du {{Bøtte og spade}}.

Den faste tekniske voldgiftsrett var en domstol med fire fagkyndige dommere og en jurist som domstolens leder i Oslo, Bergen og Trondheim. Ordningen ble etablert i 1906 og avviklet i 2002. Den Norske Arkitekt- og Ingeniørforening, og Den Polytekniske Forening så ved forrige hundreårsskifte med bekymring på at det norske rettsapparatet arbeidet alt for langsomt, og at forsinkelser i rettsapparatet hindret videreutvikling av det norske samfunnet. Det ble gjort henvendelser til myndighetene om å effektivisere domstolene, slik at sivile tvistesaker kunne løses raskere. Men henvendelsene førte ikke frem. Derfor utredet de to organisasjonene et privat alternativ, en privat domstol for næringslivets tvister. Forslaget ble lagt frem på et fellesmøte mellom NIAF og PF den 15, desember 1905, med følgende begrunnelse:

I tillegg til lang saksbehandlingstid i rettsvesenet, pekte man på at juridiske dommere ikke har kunnskaper om tekniske forhold og derfor er avhengig av uttalelser som partene kan fremskaffe fra presumptivt teknisk sakkyndige. Slike uttalelser går imidlertid ofte i favør av den part som fremskaffer uttalelsen og er dermed lite egnet som grunnlag for dommeren til å fatte riktig avgjørelse. Man mente at det klebet alvorlige betenkeligheter med vanlig voldgift, og kunne ikke anbefale det som løsning. Derfor ble det foreslått å opprette en privat, fast teknisk voldgiftsrett med fast oppnevnte tekniske sakkyndige for både bestiller- og leverandørsiden på en rekke sentrale fagområder. På den måten ville man sikre at de sakkyndige står uavhengig av partene. For at en slik løsning skulle få gjennomslag , ville det være av største betydning at det ble henvist til den i alminnelige kontraktsbestemmelser.

NIAF og PF fikk med seg Håndverks- og Industriforeningen, og i januar 1906 ble Den Faste Tekniske Voldgiftsret i Kristiania stiftet. Allerede i august samme år ble det avsagt dom i rettens første sak. Det ble etter hvert også opprettet fast teknisk voldgiftsrett i Bergen og Trondheim. Henvisning til den faste tekniske voldgiftsrett ble tatt inn i NS 3401 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelse av bygg- og anleggsarbeider."

Da standarden i 1990 skulle revideres, var det imidlertid motstand mot å opprettholde henvisningen, blant annet fra Norsk Byggstandardiseringsråd og fra NHO. Henvisningen ble ikke tatt med i den nye versjonen, NS 3430, med den følge at saksmengden har avtatt. Organisasjonene som sto bak Den faste Tekniske Voldgiftsretten i Oslo måtte ta til etterretning at næringslivet har valgt bort løsningen med en fast teknisk voldgiftsrett, og retten ble lagt ned ved utgangen av 2002. De øvrige faste voldgiftsrettene i Norge ble også avviklet.

Voldgiftsretten var en et imponerende byggverk, med fagdommere for henholdsvis bestiller og oppdragsgiversiden i 12 fagområder. I alt var det oppnevnt 64 medlemmer og varamenn. I tillegg kom Voldgiftsrettene juridiske og tekniske formenn, begge med varamenn, samt rettens sekretær. Det var meget sentralt plasserte personer som ble valgt som fagdommere.