Test (psykologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Tester og personlighetsinventorier kan være nyttige verktøy i arbeidslivet. De brukes ofte i rekrutteringssammenheng eller for å bedre effektivitet og arbeidsforhold. Organisasjonspsykologi

Andre benytter testresultatene mer som selvstendige og uavhengige brikker, som en del av grunnlaget for ulike typer beslutninger.

Uansett hva resultatene brukes til, må noen minstekrav innfris for at verktøyet ikke skal gi misvisende eller upresis informasjon. Testverktøy må ha dokumentasjon om reliabilitet, validitet og normering før vi kan feste lit til dem. Det er som med alle andre verktøy eller hjelpemidler: De må ha de egenskaper som kreves for oppgaven. I tillegg må de brukes på riktig måte.

Det må altså skilles mellom krav til selve verktøyet og krav til bruk av verktøyet. Ta en hammer som eksempel: Den må blant annet tåle støt og belastning av en viss styrke. Men selv om hammeren tilfredsstiller slike krav, så garanterer ikke det kvaliteten på resultatet. Alle testverktøy fordrer en viss Testbrukerkompetanse.

Mange testverktøy som brukes idag mangler dokumentasjon og brukerne av dem kan ikke gjøre rede for hva reliabilitet, validitet og normering er. Dette har gitt testing et dårlig rykte i visse kretser. Noen vil derfor bruke klinisk skjønn eller mavefølelse i stedet for tester f.eks. i rekruttering selv om nytteverdien av testbruk i rekruttering er massivt dokumentert.