Registertonn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Registertonn er en enhet for måling av et skips volum. 1 registertonn er det samme som 2,8317 m³. Dette tilsvarer 100 kubikkfot. Registertonn ble delt i to enheter:

  1. Bruttoregistertonn representerer det totale indre volum av et skip, med unntak for enkelte ikke-produktive saker som mannskapsfasiliteter. Målet ble brukt slik at det tok hensyn til lastens beskaffenhet, slik at et bulklasterom ga mindre volum enn et pulverlasterom for skip med samme ytre mål. Enheten er nå offisielt forlatt (i henhold til den internasjonale standarden av 1969 med revisjon av 1994) til fordel for bruttotonn, men fortsatt i bruk i shippingbransjen.
  2. Nettoregistertonn er et uttrykk for skipets totale lastekapasitet i volum. (Fratrekk for maskinrom, dekkshus, mannskapsavdeling med mere. men dekker passasjerrom for slike skip.) Målet vil variere med farvann o.a. (se: Plimsollmerke)
  3. Et annet uttrykk for lastekapasitet er dødvekttonn som er et forskjellsmål for skipets vannfortrengning mellom helt tomt skip og lastet skip, som uttrykker lastens vekt i tonn fortrengt vann.
  4. Ennå et slikt mål er deplasement (fortrengning) som bygger på skipets ytre mål og står for massen av det fortrengte vannet. Måletallene som står ved baugen, midtskips og akter på et skip er ment for å lette beregningene av deplasementet, mens plimsollmerket setter øvre grense for innlastingsvekt, avstemt mot vannets tetthet og egenvekt som varierer med saltinnhold og temperatur.
  5. Lest (skipsvolum) eller kommerselest, et gammelt volummål.

De forskjellige målemetodene for tonnasje har hatt og har tildels fortsatt sine bruksområder ved kanalpasseringer, havneavgifter med mere.

Bruttoregistertonn[rediger | rediger kilde]

Bruttoregistertonn er et eldre mål for et skips innelukkede områder. Etter at Skipsmålingskonvensjonen av 1969 ble gjort gjeldende for nye skip fra 1986 og for alle skip fra 18. juli 1994, fikk man en overgang fra bruttoregistertonn (brt. eller grt.) og nettoregistertonn (nrt.) til bruttotonn (BT eller GT) og nettotonn (NT). Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. Både brutto- og nettotonnasjen brukes som grunnlag for beregning av havneavgifter. BT er skipets innelukkede områder, mens NT er volumet av lasterommene.

Nettoregistertonn[rediger | rediger kilde]

Nettoregistertonn er et eldre mål for volumet av et skips lasterom. Etter at Skipsmålingskonvensjonen av 1969 ble gjort gjeldende for nye skip fra 1986, og alle skip fra 18. juli 1994 fikk man en overgang fra bruttoregistertonn (brt. eller grt.) og nettoregistertonn (nrt.) til bruttotonn (BT eller GT) og nettotonn (NT). Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. Både brutto- og nettotonnasjen brukes som grunnlag for beregning av havneavgifter. BT er skipets innelukkede områder, mens NT er volumet av lasterommene.