Hoffrangreglementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Hoffrang-reglement)
Gå til: navigasjon, søk

Hoffrangreglementet var gjengitt i Norges statskalender, og beskriver rangen ved hoffet i Norge. Det gjeldende Hoffrangreglementet ble fastsatt av H.M. Kongen ved hoffresolusjon 24. mai 1993 med virkning fra 1. juni 1993.

Hoffresolusjonen av 24. mai 1993 lyder som følger[1]:

I. Stortingets president, Statsministeren, Høyesterettsjustitiarius, Stortingets visepresident, Regjeringens medlemmer med ektefeller har ved Det kongelige hoff gang og sete nest etter Kongehuset og fremmede kongelige eller fyrstelige personer. Etter disse følger Sjefen for Det Kongelige Hoff, fremmede lands ambassadører, Lagtingets og Odelstingets presidenter og visepresidenter med ektefeller.

II. Hoffets embetsmenn har gang og sete således:

 1. Overhoffmesterinnen – med generaler
 2. Hoffmarskalk, Kabinettssekretær – med generalløytnanter
 3. Kammerherre, Sjefene for Den Kongelige Forvaltning, Det Kongelige Hushold og H.M. Kongens og H.K.H. Kronprinsens Adjutantstaber – med generalmajorer
 4. Medlemmer av Den sivile stab – med oberst I.
 5. Hoffdamer – med oberst II.

III. Innehavere av Den Kongelige Sanct Olavs Ordens Storkors med kjede har gang og sete umiddelbart etter Overhoffmesterinnen. Innehavere av Krigskorset med sverd, Borgerdådsmedaljen i gull, Sanct Olavs Ordens Storkors, og Den Kongelige Norske Fortjenestordens Storkors har gang og sete foran Hoffmarskalk og Kabinettssekretær.

IV. Embetsmenn i Statens tjeneste har ved hoffet gang og sete like med hoffets embetsmenn av samme rang etter innbyrdes ansiennitet. Ektefellene følger sine ektemakers rang.

V. De ved hoffet utnevnte personer som avskjediges i nåde beholder sine embeters tittel og rang.

Tidlegere hoffrangreglementet var fastsatt ved hoffresolusjon av 29. januar 1906 med senere endringer.[2]

Resultatet[rediger | rediger kilde]

Oppdatert etter siste endinger av Statsråder 18. juni 2012.

 1. HM Kongen (Kong Harald V) og HM Dronningen (Dronning Sonja)
 2. HKH Kronprinsen (Kronprins Haakon) og HKH Kronprinsessen (Kronprinsesse Mette-Marit)
 3. Fremmede kongelige eller fyrstelige personer
 4. Stortingspresidenten (Olemic Thommessen)
 5. Statsministeren (Erna Solberg)
 6. Høyesterettsjustitiarius (Tore Schei)
 7. Stortingets Visepresidenter
 8. Miljøvernministeren
 9. Kommunal- og regionalministeren
 10. Utenriksministeren
 11. Justis- og beredskapsministeren
 12. Finansministeren
 13. Nærings- og handelsministeren
 14. Helse- og omsorgsministeren
 15. Kunnskapsministeren
 16. Statsråd ved Statsministerens kontor
 17. Kulturministeren
 18. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
 19. Arbeidsministeren
 20. Fiskeri- og kystministeren
 21. Samferdselsministeren
 22. Olje- og energiministeren
 23. Forsvarsministeren
 24. Utviklingsminister
 25. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
 26. Landbruks- og matministeren
 27. Hoffsjefen
 28. Fremmede lands ambassadører

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hoffresolusjon av 24. mai 1993.
 2. ^ Norges Statskalender 1986 s. 564.