Bøye

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Rød bøye i havnen i San Diego, med et lys, nummer, og skarpe kanter for å reflektere radarsignalene.

En bøye er en flytende, forankret anordning som brukes som sjømerke eller til fortøyning. De er ofte utstyrt med ulike typer lys, lyd eller klokker, avhengig av bøyens formål. Siden middelalderen ble det tatt i bruk ringer og bøyer langs leden for feste av fartøy til brygge eller til land som tilflukt i uvær. Bøyene var i tillegg losse- og lasteplass, samt ventestasjoner for fartøyer som skulle til brygge.

Historisk bruk av bøyer - Bergen[rediger | rediger kilde]

På begynnelsen av 1600-tallet ble det pålagt alle fartøy som anløp Bergen havn å betale en avgift for benyttelse av offentlige fortøyningsinnretninger justert etter størrelse og liggetid, de såkalte ringpengene eller bøyepengene. 2/3 av disse pengene gikk til vedlikehold, resten tilfalt De sjøfarendes fattighus. Den mest kjente bøyen i Bergen er trolig Sjøtønnen. I dag ilegges fartøy en kaiavgift som betaling for blant annet benyttelse av fortøyningsinnretninger.

Arkivene etter Bergen havnekontor, Bergen Havneingeniør og etter Bergen og Omland Havnevesen gir informasjon om bøyer og bøyepenger. Arkivene oppbevares ved Bergen Byarkiv. Bøyebøkene fra Havnekontorets arkiv er avgiftsprotokoller fra årene 1875 til 1933 med oppgave over havnefogdpenger og bøyepenger. Protokollene inneholder navn på skip og fører, størrelse på skip og ankomsttid. Damp og segl er spesifisert. Avgifter fra meldeprotokoller og broåpningsprotokoller er ført inn. Fartøyjournalene fra samme arkiv gir informasjon om alle større skip som kom til brygge eller bøye, og om båter i lokal rutefart for perioden 1919-1951.

Havnekontorets arkiv inneholder videre "Quitanse Bog for Indbetalte Penge til Havnekassen". Disse viser inntekter fra brygger, fjøs, bøyer, molo og kraner i 1875-1882. En annen serie gir statistisk oversikt over inntekter fra bøyepenger i tiden 1900-1963.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Bakka, Dag jr.: Sjøfarendes og Sjøtønnen. Bergen 2004
  • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
  • Hagelsteen, J.: Om Sjøtønden, i: Bergens Historiske Forenings skrifter 38/1932
  • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
  • Skivenes, Arne: Muskelmenn og sprellemenn i Transport. (Nettpresentasjon i Evidence! Europe reflected in Archives)

Se også[rediger | rediger kilde]

Artikkel i Bergen Byarkiv sitt oppslagsverk oVe skrevet av Ragnhild Botheim