Wikipedia:VisualEditor/Brukerhåndbok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

I Wikipedia kan du redigere sider med den nye VisualEditor (VE) eller den «klassiske» wiki markup (wikitekst). VE er tilgjengelig om du klikker på fanen Rediger, ved siden av wikitekst (fanen Rediger kilde).

VE er tilgjengelig for de følgende typer sider (internt i Wikipedia brukes begrepet navnerom)

 • Artikler (Hovedrommet)
 • Bruker (Sider for de ulike registrerte bidragsyterne til Wikipedia)
 • Kategori (Wikipedias hierarkiske kategorisystem)
 • Hjelp (Wikipedias hjelpesider)
 • Fil (men ikke med filer, eller andre sider på Wikimedia Commons)

Denne innføringen har steg-for-steg beskrivelser, med skjermbilder, for hvordan en redigerer med VE. Vær klar over at VE er under utvikling (såkalt betaversjon) så det er kjente begrensninger og problemer. Du vil for eksempel erfare at VE er langsommere enn å bruke wikitekst. Siden VE er under utvikling bør du se på endringene du gjør så du ikke lagrer uønsket informasjon i artikkelen.

Vær oppmerksom på at denne innføringen ikke alltid har med de siste endringene til programmet. Det er fint om du rapporterer problemer og forslag til forbedringer for VE på side for tilbakemelding (engelsk).Åpne VisualEditor[rediger | rediger kilde]


For å redigere en side med VisualEditor (VE), trykk på fanen Rediger øverst på siden. Det tar noen sekunder før siden er klar, hvor lenge avhenger av lengden.

Dersom du i stedet trykker på fanen Rediger kilde så åpnes siden for redigering med wikitekst redigeringsverktøy, og ikke i VE.

VisualEditor - Edit tab (nb).png

Du kan også åpne VisualEditor ved å trykke på rediger til høyre for hver avsnittsoverskrift. Når VE starter, står markøren i avsnittet, men hele artikkelen er tilgjengelig for redigering.

Om mulig er det bedre å åpne for redigering ved en avsnittsoverskrift. Når du trykker på redigering i et avsnitt, kommer tittel på avsnittet i redigeringssammendraget. Avsnittsoverskriften i redigeringssammendraget viser andre bidragsytere hvor i artikkelen du foretok endringer.

VisualEditor - Section edit links (nb).png


Kom igang med VisualEditors knapperad[rediger | rediger kilde]


VisualEditors knapperad
VisualEditors knapperad er øverst på skjermen når du starter og har noen velkjente knapper:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Angre og Gjør om endringene du har gjort. Den ene eller begge pilene er gråmerket om du ikke har noe du kan angre eller gjøre om.

VisualEditor - Toolbar - Headers (nb).png
Nedtrekksmenyen Avsnitt lar deg endre nivå for tekst. Standard avsnittsoverskrifter vises i synkende rekkefølge.

I tillegg til å endre nivå for eksisterende overskrifter kan du bruke denne menyen for å lage en ny overskrift (velg et stykke tekst og trykk på menyen) og for å endre eksisterende overskrift til vanlig tekst (trykk hvor som helst innenfor en overskrift og velg Avsnitt).


VisualEditor - Toolbar - Formatting (nb).png
Formatering: Den første knappen gir uthevet (fet) skrift og den neste gir skråstilt (kursiv). Kjettingen er verktøy for å lage interne og eksterne lenker. Den fjerde knappen fjerner formatering fra tekst du har valgt.

Vær oppmerksom på at Wikipedia har klare regler for hva som skal formateres.


VisualEditor - Toolbar - Lists and indentation.png
Lister og innrykk: De to første knappene lar deg lage lister med nummer eller punkter mens de to siste lar deg øke eller redusere innrykk på tekst du har valgt.

VisualEditor more pulldown (nb).png
Mer: Nedtrekksmeny som gir tilgang til flere formateringsvalg, den gir og tilgang til å legge inn referanser og inkludere maler.
 • Datakode endrer utvalgt tekst så det skiller seg ut fra annen tekst.
 • Overstrekning gir en strek gjennom valgt tekst.
 • Understrekning gir en strek under valgt tekst.
 • Senket skrift gjør at valgt tekst er lavere enn annen tekst.
 • Hevet skrift gir tekst som er hevet i forhold til vanlig tekst.
 • Media åpner dialogboks å legge inn bilder og andre mediafiler.
 • Referanse åpner dialogboks for å redigere referanser.
 • Referanseliste åpner dialog for å legge inn visning av referanser.
 • Transklusjon lar deg redigere maler.

VisualEditor - Toolbar - Page settings (nb).png
Sideinnstillinger lar deg redigere kategorier for å endre måten siden du redigerer vises på kategorisider (f.eks Brundtland, Gro Harlem i stedet for Gro Harlem Brundtland) og lar deg se, men ikke redigere, lenker til samme artikkel på andre språkversjoner av Wikipedia.

VisualEditor - Toolbar - Cancel-save (nb).png
Avbryt og Lagre side: Hvis du trykker Avbryt vil du bli spurt om det er hva du ønsker. Dersom du velger Lagre side får du en dialogboks med videre trinn for å fullføre din redigering.


Lagre endringer[rediger | rediger kilde]


Når du er ferdig med å redigere trykker du den grønne knappen merket Lagre side.
VisualEditor - Toolbar - Cancel-save (nb).png

Du får så opp en liten dialogboks. Der bør du legge inn en kort beskrivelse av hva du har gjort (i boksen merket Forklaring), dette er sammendrag av redigering. Tallet nederst til høyre i boksen, som begynner på 255, viser hvor mange tegn du kan legge inn.

Du kan også merke din redigering som Dette er en mindre endring og du kan legge til siden til din Overvåkningsliste ved å krysse av ved Overvåk denne siden.

Hvis du trykker knappen for Gjennomgå dine endringer (anbefalt) så får du opp en side som Wikipedia kaller for diff. Denne siden viser, i såkalt wikitekst, forskjellen mellom forrige versjon av siden og hvordan siden blir om du lagrer den.

Når du har sett over endringene og synes de ser bra ut trykker du Tilbake til lagringskjemaet. Hvis du i stedet ønsker å gjøre flere endringer lukker du dialogboksen ved å trykke krysset i øverste høyre hjørne.

Til slutt trykker du Lagre side for å fullføre redigeringen din.

VisualEditor.save (nb).png


Rediger lenker[rediger | rediger kilde]


VisualEditor - Toolbar - Formatting - Link (nb).png
Lenker kan legges til ved knappen for lenke på knapperaden (kjetting) eller ved tastekombinasjonen Ctrl+K (eller Command+K på en Mac).

Du bør først markere tekst, eller plassere markøren på et ord, deretter klikke lenkeknappen for å gjøre teksten eller ordet til en klikkbar lenke. Om du velger tekst, blir det hva leseren ser og blir en beskrivelse av lenken. Husk at lenker ikke skal formateres, lenker blir blå (eventuelt rød om underliggende artikkel ikke finnes), og det holder.


VisualEditor - Link editing inline 2 (nb).png
Du får så opp en dialogboks hvor du angir lenken, altså hvor leseren skal føres når hun eller han har trykket på teksten eller ordet du har valgt.

For en intern lenke (kobling til en annen artikkel på Wikipedia) taster du inn navnet for artikkelen du ønsker å lenke til. Etterhvert som du skriver, vil VisualEditor forsøke å hjelpe deg ved å finne passende artikler. Når det kommer opp en passende artikkel så velg den. Om det ikke kommer opp noen, skriv nøyaktig hva du mener den bør lenke til, det blir da en såkalt rød lenke (underliggende artikkel er ikke skrevet).

Dersom du vil ha en ekstern lenke (kobling til en side på et annet nettsted), er det best å kopiere den inn, alternativt kan du skrive den inn. Trykk entertasten to ganger og boksen lukkes.

Etter at du har lukket dialogboksen, vil lenken vises i blått. Endringer du gjør i VE vil ikke være synlige for andre lesere før du lagrer siden.


VisualEditor - Link editing inline (nb).png
For å endre eller fjerne en lenke, klikk hvor som helst innen lenken, deretter på lenkemerket som kommer frem. Du får opp dialogboksen og kan redigere eller fjerne lenken, deretter trykker du entertasten for å lagre.


Bilder og andre mediefiler[rediger | rediger kilde]

For å legge inn et nytt bilde (eller en annen type mediefil) i artikkelen, velger du menyen Mer og deretter Media. Bildet plasseres der markøren er, så pass på at den ikke er midt i en setning eller i en liste.
VisualEditor - New media icon position (nb).png

Du får opp en dialogboks hvor du kan søke etter bilder fra Wikimedia Commons, lagringssted for delt multimedieinnhold. Dersom du ønsker å søke etter noe annet enn navnet på artikkelen så endrer du til det i søkeboksen.

For å velge en bestemt fil, klikk en gang på miniatyrbildet av filen du ønsker.

VisualEditor - Insert media (nb).png

For å endre eller legge til en billedtekst, velg bilde og klikk deretter på knappen Media som vises i øverste høyre av bildet etter du har klikket på det. Dialogboksen lar deg legge til eller endre billedteksten. Du er ikke begrenset til bare tekst, billedteksten kan også inneholde formatering og lenker.

Når du er ferdig, klikk Ta i bruk endringer for å lukke dialogboksen og fortsette å redigere artikkelen.

VisualEditor - Media editing 6 (nb).png

For å endre et bilde eller en mediafil, klikk på det for å velge det og klikke på ikonet Media i menyvalget Mer.

For å slette et bilde eller en mediafil, velg det og trykk tasten delete eller ← Backspace.

Redigering av referanser[rediger | rediger kilde]

Legge inn referanse[rediger | rediger kilde]


VisualEditor references more (nb).png
Referanser er mye brukt i Wikipedia og er i mange tilfelle helt nødvendig for at brukerne skal ha mulighet for å etterprøve innholdet i artiklene.

For å legge inn en ny referanse, plasser markøren der du ønsker den. Klikk så på menylinjen Mer og velg Referanse.


VisualEditor - reference tool (nb).png
Du får opp en dialogboks med en ny knapperad.

VisualEditor reference toolbar transclusion (nb).png
Når en legger inn referanse bruker mange bidragsytere å gjøre det med maler, som «Cite web» eller «Cite journal», i stedet for å kun taste inn teksten. Dersom du vil bruke en mal, klikk menyen Mer og velg så Transklusjon.

VisualEditor - Editing references 9 (nb).png
Velg så malen du ønsker å bruke med Legg til mal og rediger den som vanlig.

Klikk Ta i bruk endringer for å komme tilbake til dialogboksen og deretter Sett inn kildehenvisning for å komme tilbake til artikkelen.


VisualEditor - Editing references 20 (nb).png
I dialogboksen for referanser kan du legge til, redigere og formatere referansen. Du kan også legge til en nettstedsadresse (URL).

I seksjonen Valg kan du la referansen høre til en bestemt gruppe. Dette blir gjort når en artikkel har separate seksjoner for noter og fotnoter. De fleste artikler har kun en gruppe fotnoter, de vises i seksjonen Referanser. Vanligvis vil altså feltet Bruk denne gruppen stå tomt og ikke benyttes.

Etter du er ferdig med å lage en referanse, klikk på Sett inn kildehenvisning (nederst til høyre i dialogboksen) for å komme tilbake for å redigere artikkelen.


VisualEditor - Editing references 10 (nb).png
Hvis du nettopp har lagt inn den første referansen i artikkelen er det tre ting du må gjøre for at den skal vises riktig.

Mot slutten av av artikkelen må du legge inn en ny seksjon, med navnet Referanser. Den skal plasseres før seksjonen for Litteratur. Plasser markøren der seksjonen skal inn, skriv ordet, marker det og velg menyen Avsnitt og derfra Underoverskrift 2.

Plasser så markøren under den nye seksjonen og klikk knappen Mer og Referanseliste.


VisualEditor - Editing references 11 (nb).png
I dialogboks for referanseliste trykker du så Ta i bruk endringer for å bekrefte valget.

Som nevnt over brukes seksjonen Valg og Bruk denne gruppen kun hvis du har to eller flere grupper med fotnoter.


Redigering av en referanse[rediger | rediger kilde]


VisualEditor - Editing references 1.png
For å redigere en referanse, klikk på nummeret, så knappen som kommer frem.

VisualEditor - Editing references 6 (nb).png
Du får frem en dialogboks hvor du kan redigere referanseteksten.

Du kan formatere referanseteksten på samme måte som ellers, du kan også legge inn lenker.


VisualEditor - Editing references 3 (nb).png
Hvis referansen ble laget med en mal så vil det skje to ting når du klikker på den, teksten vil få en boks med en blå bakgrunn og du får en knapp for Transklusjon.

For å redigere verdiene i referansemalen må du trykke knappen for Transklusjon.VisualEditor - Editing references 5 (nb).png

Når du er ferdig med å redigere malen, trykk Ta i bruk endringer og du kommer tilbake til den bakenforliggende dialogboksen.


VisualEditor - Apply changes (nb).png
Hvis du ikke har flere endringer så klikker du igjen på Ta i bruk endringer nederst til høyre i dialogboksen og du kommer tilbake til artikkelen og kan redigere den videre.

Legge en eksisterende referanse til et nytt sted[rediger | rediger kilde]


VisualEditor references more (nb).png
En referanse kan brukes flere steder på en side, hvis den understøtter teksten på de ulike stedene.

For å bruke (eller gjenbruke) en eksisterende referanse, plasser markøren i teksten hvor du ønsker den referansen. Velg så Mer og klikk på Referanse.

Du får frem dialogboks for referanser. Nederst til venstre klikker du Bruk en eksisterende kilde som gir deg en liste over alle referansene i artikkelen.


VisualEditor - Editing references 18 (nb).png
Velg så referansen du ønsker å gjenbruke ved å klikke på den, deretter klikker du på knappen som kommer frem for å bekrefte at du vil benytte den.

Redigering av maler[rediger | rediger kilde]

For å legge til en mal, plasser markøren hvor du vil ha den og trykk knappen Mer, deretter Transklusjon.
VisualEditor - Toolbar - Transclusion (nb).png

I dialogboksen som kommer frem begynner du å skrive navnet på malen du ønsker. Når malen du ønsker vises klikk på den og klikk så på Legg til mal.

Hvis du bruker skallet Monobook er det mulig du ikke får frem en liste. Prøv i så fall å endre til standardskallet Vector.

VisualEditor - Template editing 4 (nb).png

Du kan også redigere en eksisterende mal ved å velge den, den vil endre farge til blå for å vise at den har blitt markert. Trykk så knappen Transklusjon som vises på eller nær malen eller klikk samme knapp på nedtrekksmenyen Mer.
VisualEditor - Template editing 1 (nb).png

Hvis du valgte en mal som allerede er i artikkelen så vil data for den vises til venstre i dialogboksen for maler. Hvis du legger inn en ny mal vil listen over data til venstre kun inneholde obligatoriske data.

For å se dataene (parameterne) du kan legge inn, klikk på malnavnet til venstre i dialogboksen. For å legge til en spesiell parameter, klikk navnet (ikke dobbelklikk). Hvis du ikke finner informasjonen kan du forsøke på bruke søkeboksen for å finne den, deretter klikke på navnet.

VisualEditor - Template editing 2b (nb).png

Du kan redigere innholdet i parameterne som listes til venstre i dialogboksen, eller slette de, klikk på navnet og rediger innholdet på høyre side i dialogboksen.
VisualEditor - Template editing 3 (nb).png

Når du er ferdig klikk Ta i bruk endringer for å lukke dialogboksen og komme tilbake til hovedbildet for redigering.
VisualEditor - Apply changes (nb).png


Redigering av kategorier[rediger | rediger kilde]


VisualEditor - Toolbar - Page settings (nb).png
For å redigere en artikkels kategorier klikk Sideinnstillinger på knappelinjen.

VisualEditor - Category editing 1 (nb).png
Du får frem en dialogboks som viser kategoriene som er i bruk og du kan legge inn flere kategorier.

Under avsnittet Valg kan du angi hvordan en artikkel vil listes (sorteres) på kategorisidene. En artikkel om Erna Solberg bør sorteres med etternavn og bør skrives som Solberg, Erna. Ikke bruk spesielle tegn, heller ikke æ, ø og å da det ikke sorteres korrekt.


VisualEditor - Category editing 3 (nb).png
For å legge inn en ny kategori, skriv inn navnet i feltet Legg til kategori. Du kan også legge inn en kategori som ikke er opprettet, men det frarådes.

VisualEditor - Category editing 2 (nb).png
For å fjerne en kategori, klikk på den og trykk deretter på knappen for søppelkasse i dialogboksen som åpnes.

I den samme dialogboksen kan du også angi sorteringsnøkkel for kun den kategorien. Om det blir gjort så overstyrer det standard sortering for kun den kategorien.


VisualEditor - Apply changes (nb).png
Klikk på Ta i bruk endringer (nederst til høyre i dialogboksen) når du er ferdig med å redigere kategoriene og du kommer tilbake til hovedvindu for redigering av artikkelen.

Hva VisualEditor ikke kan gjøre[rediger | rediger kilde]

Noen funksjoner som skjult tekst, billedgallerier, matematiske formler og musikknoter er ennå ikke tilgjengelig for redigering i VisualEditor. Inntil så skjer er du nødt til å redigere wikitekst direkte (velg i såfall fanen Rediger kilde) hvis du ønsker å endre eller legge til slike funksjoner.

VisualEditor kan ikke endre formatering av tabeller, inkludert å legge til eller fjerne rader eller kolonner. Innholdet i eksisterende tabeller kan imidlertid redigeres.

Du kan heller ikke kopiere fra en side til en annen uten å tape formatert tekst, lenker, maler og referanser.

Snarveier på tastaturet[rediger | rediger kilde]

Snarveier på tastaturet lar brukerne raskt formatere tekst uten å klikke på knapper. Vanlige generelle snarveier og snarveier brukt av andre redigeringsprogrammer virker også i VisualEditor. En fullstendig liste over snarveier finner du her (engelsk), det er også en fullstendig liste over samspill mellom mus og tastatur. De vanligste snarveiene vises under:

PC-snarvei Effekt Symbol Mac-snarvei PC-snarvei Effekt Symbol Mac-snarvei


Ctrl+B Fet VisualEditor - Icon - Bold-b.svg Cmd+B Ctrl+K Insert link VisualEditor - Icon - Link.svg Cmd+K


Ctrl+I Kursiv VisualEditor - Icon - Italic-i.svg Cmd+I Ctrl+X Klipp ut Cmd+X


Ctrl+Z Angre VisualEditor - Icon - Arched-arrow-rtl.svg Cmd+Z Ctrl+C Kopier Cmd+C


Shift+Ctrl+Z Gjør om VisualEditor - Icon - Arched-arrow-ltr.svg Shift+ Cmd+Z Ctrl+V Lim inn Cmd+V