Mal:Kilde www

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon[vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
Referanse- og henvisningsmaler
for Wikipedia
Referanser og henvisninger
Referanser
{{ISSN}}
{{Kilde bok}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
Søsterprosjekter
{{Commons}}
{{Commons3}}
{{Commons5}}
{{Commonsatlas}}
{{Commonscat}}
{{InterWiki}}
{{Søsterlenker}}
{{Wikibøker}}
{{Wikibøker oppskrift}}
{{Wikikilden}}
{{Wikikilden forfatter}}
{{Wikinews}}
{{Wikinytt}}
{{Wikinytt2}}
{{Wikinyttkategori}}
{{Wikinyttportal}}
{{Wikiquote}}
{{Wikiquote2}}
{{Wikiquote-de}}
{{Wikiquote-en}}
{{Wikiquote-en2}}
{{Wikikilden}}
{{Wikikilden forfatter}}
{{Wikisource}}
{{Wikisource2}}
{{Wikisource-de}}
{{Wikisource-språk}}
{{Wikisource-språk2}}
{{Wikispecies}}
{{Wikispecies2}}
{{Wikispecies4}}
{{Wiktionary}}
{{Wiktionary2}}
Diverse
{{Interwikiconflict}}
{{Trenger referanse}}
{{Omstridt}}


Formål

Malen brukes for å angi en referanse til et nettsted.

Bruk

Angi en referanse til et eksternt nettsted.

Malparametre
Parameter Beskrivelse Type Standard Status
Navn på referansen ref Referansenavn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen. string tom valgfri
Utgivelsens URL url En identifiserende og permanent nettadresse til publikasjonen. string tom påkrevd
Tittel til publikasjonen tittel Det nettstedet oppgir som publikasjonens tittel, ofte det som står som tittel i fet tekst eller i nettleserens tittelfelt. string tom valgfri
Utgivelsens fulldato utgivelsesdatodato Full dato for når utgivelsen fant sted, på ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''. string tom valgfri
Utgivelsens årstall år Året da utgivelsen fant sted, gis som et fullt årstall ''YYYY''. number tom valgfri
Utgivelsens måned måned Måneden da utgivelsen fant sted, gis som navnet på måneden ''Juni''. string tom valgfri
Besøkt fulldato besøksdato Full dato for når nettstedet ble besøkt på ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''. string tom valgfri
Besøkt måned og dag besøkt_måned_dag Dato for når nettstedet ble besøkt på formen ''juli 16.'', brukes sammen med besøksår. string tom valgfri
Besøkt dag og måned besøkt_dag_måned Dato for når nettstedet ble besøkt på formen ''16. juli 16'', brukes sammen med besøksår. string tom valgfri
Besøkt år besøksår Året når nettstedet ble besøkt. Brukes sammen med ''Besøkt måned og dag'' eller ''Besøkt dag og måned''. string tom valgfri
Fullt navn på hovedforfatteren forfatter Hovedforfatteren er den som har uinnskrenket publikasjonsrett. string tom valgfri
Etternavn på hovedforfatteren etternavn Etternavnet til hovedforfatteren, det vil si den som har uinnskrenket publikasjonsrett. string tom valgfri
Fornavn på hovedforfatteren fornavn Fornavnet til hovedforfatteren, det vil si den som har uinnskrenket publikasjonsrett. string tom valgfri
Lenke til forfatterens nettsted forfatter_url Forfatterens eget nettsted, til forskjell fra nettstedet til publisisten. string tom valgfri
Fullt navn på medforfattere medforfattere Medforfattere er de som har publikasjonsrett etter førstegangspublikasjon. string tom valgfri
Språk i publikasjonen språk Språket som benyttes i publikasjonen. Ikke spesifiser norsk. string tom valgfri
Sitat fra publikasjonen sitat Relevant sitat fra Internett-publikasjonen. string tom valgfri
Kommentar om publikasjonen kommentar Hvorfor eller hvordan det begrunnes at nettopp denne publikasjonen er tatt med. string tom valgfri
DOI identifikator doi En digital object identifier for et dokumentet. Brukes i en URL for oppslag mot ''dx.doi.org''. string tom valgfri
DOI tekst doitekst En digital object identifier for dokumentet. Brukes som tekst i URLen mot ''dx.doi.org''. string tom valgfri
Arkiveringens URL arkiv_url En identifiserende og permanent nettadresse til arkivet brukt av publikasjonen. string tom valgfri
Arkiveringens fulldato arkivdato Full dato for når arkiveringen fant sted, på ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''. string tom valgfri
Gjeldende side side Side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''. number tom valgfri
Gjeldende sider sider Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''. string tom valgfri
Utgivelsens format format Formatet er det fysiske mediumet, for eksempel ''ODF'' eller ''PDF'' string Formatet ''HTML'' er implisitt. valgfri
Navnet til verket verk Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk. string tom valgfri
Navnet til utgiver utgiver Utgiver hvis det er én. string tom valgfri
Alle parametere, vertikalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2014-04-16
 |besøkt_måned_dag = 
 |besøkt_dag_måned = 
 |besøksår = 
 |forfatter = 
 |etternavn = 
 |fornavn = 
 |forfatter_url = 
 |medforfattere = 
 |utgivelsesdato = 
 |dato = 
 |år = 
 |måned = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |doi = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
 |sitat = 
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l.

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2014-04-16
 |utgiver = 
 |dato = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l. (versjon uten arkiv)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2014-04-16
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Bruke etternavn, fornavn (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2014-04-16
 |etternavn = 
 |fornavn = 
 |forfatter_url = 
 |medforfattere = 
 |dato = 
 |år = 
 |måned = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
 |sitat = 
}}

Bruke forfatter (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2014-04-16
 |forfatter = 
 |forfatter_url = 
 |medforfattere = 
 |dato = 
 |år = 
 |måned = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, etternavn, fornavn

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøkt_måned_dag = 
 |besøksår = 
 |etternavn = 
 |fornavn = 
 |forfatter_url = 
 |medforfattere = 
 |dato = 
 |år = 
 |måned = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, forfatter

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøkt_måned_dag = 
 |besøksår = 
 |forfatter = 
 |forfatter_url = 
 |medforfattere = 
 |dato = 
 |år = 
 |måned = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2014-04-16
 |sitat = 
}}

Alle paramtere, horisontalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www |ref= |url= |tittel= |besøksdato= |besøkt_måned_dag= |besøkt_dag_måned= |besøksår= |forfatter= |etternavn= |fornavn= |forfatter_url= |medforfattere= |utgivelsesdato= |dato= |år= |måned= |format= |verk= |utgiver= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}


Alle paramtere, vertikalt format
{{Kilde www
|ref = 
|url = PÅKREVD FELT
|tittel = PÅKREVD FELT
|besøksdato = BETINGET PÅKREVD
|besøkt_dag_måned = BETINGET PÅKREVD
|besøkt_måned_dag = BETINGET PÅKREVD
|besøksår = BETINGET PÅKREVD
|forfatter = 
|etternavn = 
|fornavn = 
|forfatter_url = 
|medforfattere = 
|utgivelsesdato = 
|år = 
|måned = 
|format = 
|verk =
|utgiver = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Påkrevde parametre

 • url: URL til en Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til en Internett-publikasjon.

For å lage en wikilenket besøksdato:

 • besøksdato: Full dato for når datoen ble besøkt på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD, datoen blir formattert som [[16. april]] [[2014]]. Skal ikke være wikilenket.

For å lage en besøksdato ved hjelp av besøkt_måned_dag eller besøkt_dag_måned paramterne:

 • besøkt_måned_dag og besøksår: måned og dag for når publikasjonen ble besøkt. For eksempel, "besøkt_måned_dag = april 16.", og "besøksår = 2014" gir: Hentet den april 16., 2014.
 • besøkt_dag_måned og besøksår: måned og dag for når publikasjonen ble besøkt. For eksempel, "besøkt_dag_måned = 16. april", og "besøksår = 2014" gir: Hentet den 16. april 2014.

Frivillige parametere

 • ref: referanse navn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.
 • forfatter: forfatter
  • etternavn produserer sammen med fornavn : etternavn, fornavn
  • forfatter_url samarbeider enten med forfatter eller med etternavn & fornavn for å lenke til den riktig wikipedia-artikkelen.
  • medforfattere: tillater flere forfattere. (Dersom det er flere likestilte forfattere, oppgi alle via parameteren forfatter).
 • utgivelsesdato: Full utgivelsesdato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD, datoen blir formatert som [[16. april]] [[2014]].
  • ELLER: år': utgivelsesår, måned: Navnet til utvigelsesmåneden. Hvis du også spesifiserer dagen, bruk utgivelsesdato isteden. Kan ikke være wikilenket.
 • format: Format, for eksempel: ODF eller PDF. HTML er implisitt hvis ikke annet spesifiseres.
 • verk: Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk, oppgi navnet til det verket.
 • utgiver: utgiver, hvis det er én.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikke det totale antallet sider i boken. Dette er spesielt nytteig for PDF formater, hvor sidene kan lenkes til med #page=tall anker lagt til på slutten av en URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som benyttes i publikasjonen (Ikke spesifiser norsk).
 • doi: Et digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Hvis doi'en inneholder noen bokstaver som må unlates, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Se {{doi}}: "id" er det samme som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til en arkivert publikasjon, kan lages her Webcitation.org (krever arkivdato)
 • arkivdato: dato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD for når publikasjonen ble arkivert (krever arkiv_url), i [[16. april]] [[2014]]. Kan være wikilenket.
 • sitat: Relevant sitat fra en Internett-publikasjon.

Eksempler

Noen vanlige brukstilfeller
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=2005-04-30 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=2005-07-06 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005.
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=[[30. april]] [[2005]] |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] }}
  Jan Jansen (30. april 2005). Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005.
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] }}
  Jan Jansen. Mine favorittgjøremål del II. Besøkt 6. juli 2005.
 • {{Kilde www |url=http://www.rbk.no/ |tittel=Rosenborg Ballklub |utgiver= RBK |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] }}
  Rosenborg Ballklub. RBK. Besøkt 6. juli 2005.
Bruker besøkt_måned_dag og besøksår
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøkt_måned_dag=juli 6. |besøksår=2005 }}
  Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Besøkt juli 6., 2005.
Brukerformat
 • {{Kilde www |tittel=Mot en syntese i økonomisk teori? |utgiver=INNOVISTA |url=http://www.step.no/Innovista/Innovista022003.pdf |format=PDF |besøksdato=[[24. juli]] [[2007]] }}
  Mot en syntese i økonomisk teori? (PDF). INNOVISTA. Besøkt 24. juli 2007.
språk
 • {{Kilde www |forfatter=François Joliet |tittel=Honnit soit qui mal y pense |utgivelsesdato=[[30. april]] [[2005]] |url=http://www.example.fr/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] |språk=Fransk }}
  François Joliet (30. april 2005). Honnit soit qui mal y pense (Fransk). Besøkt 6. juli 2005.
medforfattere
 • {{Kilde www |fornavn=Jan |etternavn=Jansen |medforfattere=Peter Smith, Jim Smythe |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=[[30. april]] [[2005]] |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] }}
  Jansen, Jan; Peter Smith, Jim Smythe (30. april 2005). Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005.
Ingen forfatter
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=[[30. april]] [[2005]] |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ }}
  Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag (30. april 2005).
Ingen forfatter, ingen utgiver
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=[[30. april]] [[2005]] |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] }}
  Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål (30. april 2005). Besøkt 6. juli 2005.
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=[[20. mai]] [[2003]] |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=[[24. juli]] [[2007]] |språk=Engelsk }}
  Inflation: Causes, Costs, and Current Status (Engelsk) (PDF) (20. mai 2003). Besøkt 24. juli 2007.
Bruker arkiv_url og arkivdato for å referere til publikasjoner som har blitt tatt bort, men som er tilgjengelig fra en arkivert Internett-side.
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=[[20. mai]] [[2003]] |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=[[24. juli]] [[2007]] |språk=Engelsk |arkiv_url=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/inflation.pdf |arkivdato=[[11. september]] [[2005]] }}
  Inflation: Causes, Costs, and Current Status (Engelsk) (PDF) (20. mai 2003). Arkivert fra originalen 11. september 2005. Besøkt 24. juli 2007.
 • {{Kilde www |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |tittel=Interview with Maggie Downs |utgivelsesdato=[[31. mars]] [[2006]] |utgiver=The Desert Sun |språk=Engelsk |arkiv_url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdato=[[26. april]] [[2006]] }}
  Interview with Maggie Downs (Engelsk). The Desert Sun (31. mars 2006). Arkivert fra originalen 26. april 2006.
Bruker sitat
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] |sitat=Lorem ipsum dolor. }}
  Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. «Lorem ipsum dolor.»
Bruker kommentar (kommentar-feltet støttes mest på grunn av bakoverkompatibilitet på den norske wikipedia).
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=[[6. juli]] [[2005]] |kommentar=Dette er en kommentar. }}
  Mine favorittgjøremål del II. Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005Dette er en kommentar.
Ingen parametere (feilmelding)
 • {{Kilde www}}
  Feil ved kall til Mal:Kilde www: Parametrene url og tittel må spesifiseres.

Se også