Zalesje

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Zalesje (oversatt: «forbi skogene») eller Opolje (oversatt: «i markene») er en historisk region i Russland, bestående av den nordre og vestre delen av Vladimir oblast, nordøstdelen av Moskva oblast og den sørlige delen av Jaroslavl oblast. Området utgjorde kjerneområdet i middelalderstaten Vladimir-Suzdal, og spilte gjennom dette en vital rolle i utviklingen av den russiske staten.

Navnet henviser til de dype skogene som i middelalderen pleide å danne skillet mellom Fyrstedømmet Rostov, Republikken Novgorod og fyrstedømmene ved Dnepr. Før slaverne innvandret på 800-tallet var området befolket av finske stammer, som Merja og Muroma. Etterhvert blandet de slaviske og finske folkegruppene seg etnisk og kulturelt, og ga derigjennom opphav til dagens russiske nasjon.

1100-tallet ga dette fruktbare området, som av skogene var godt beskyttet mot tyrkiske angrep, en fordelaktig oase for slaviske folk på flyttefot fra Kievrikets sørlige grenseområder. Befolkningen i området økte raskt og nådde innen 1124 et nivå hvor Jurij Dolgorukij fant det formålstjenlig å flytte sitt fyrstesete fra Rostov ved øvre Volga til Suzdal i Zalesje.

Suzdal var den eldste og fremste byen i Opolje. Andre viktige urbane sentra ble etablert av Jurij i Pereslavl-Zalesskij (grunnlagt 1152), Jurjev-Polskij (1152), Dmitrov (1154), Starodub-na-Kljazme (1152), Vladimir-Zalesskij (1108), Ksnjatin (1136) og Jaropoltsj-Zalesskij (1136). Navnetilleggene Zalesskij («forbi skogene») og Polskij («i markene») ble brukt for å skille nye byer fra byer med samme navn i områdene hvor innvandrerne kom fra, hovedsakelig dagens Ukraina.

Jurij var konstant på kant med de mektige bojarene i Suzdal, og vurderte å flytte hovedstaden fra Suzdal til den nye byen Pereslavl-Zalesskij. Hans uventede dødsfall medførte at ideen ble skrinlagt, men Jurijs sønn Andrej Bogoljubskij flyttet til slutt fyrstesetet til en annen ny by, Vladimir. Den gamle adelen i Rostov og Suzdal, sørget for å få Andrej myrdet, og en kort borgerkrig for overhøyhet i Zalesje fulgte.

Under Mongolenes invasjon av Russland, da skogene gradvis ble ryddet og nye sentra utviklet seg i Moskva, Tver og andre steder, avtok Zalesjes strategiske betydning. Nye urbane sentra ble bygget rundt kjente klostre (som Sergijev Posad og Kirzjatsj) eller kongelige residenser (som Aleksandrov og Radonezj).

Noen ganger blir uttrykket Zalesje brukt om hele Øvre Volga og Nedre Kljazma-regionen. I denne betydningen samsvarer Zalesje med territoriet som ligger innenfor Den gyldne ring i Russland.