William Pitt Amherst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Lord Amherst

William Pitt Amherst, baron Amherst, brorsønn til Jeffrey Amherst, generalguvernør i Ostindia, født 14. januar 1773 i Bath i Somerset i England, død 13. mars 1857 i Knole House i Kent), arvet 1797 onkelens tittel, og tjenestegjorde som hoffmann og diplomat.

Liv og virke[rediger | rediger kilde]

Bakgrunn, utdannelse[rediger | rediger kilde]

Amherst var sønn av generalløytnant William Amherst, som var aide-de-camp for kong Georg III og guvernør av St. John’s, og hans hustru Elisabeth Paterson. han vokste opp på Isle of Wight. Etter foreldrenes død ble han tatt inn hos sin slekning Jeffrey Amherst, 1. Baron Amherst, fra hvem han i 1797 skulle arve tittelen Baron Amherst, of Montreal in the County of Kent. Skolegangen fikk han ved Westminster School og så ved Christ Church College i Oxford, der han avskuttet i 1797 med Master of Arts.

Karriere[rediger | rediger kilde]

I 1816 ble han utsendt på sendeferd til Kina for å utvirke bedre vilkåre for større fordeler det britiske Ostindiakompanis faktori i Kanton. Av de kinesiske myndighetene ble han mottatt med utstudert distanse og nedlatenhet og måtte gjøre vendereis uten engang å ha oppnådd en audiens hos keiseren, ettersom han hadde nektet å underkaste seg kravet om det han oppfattet som en utmykende hyllningsseremoni (den såkalte kowtow) overfor Jiaqing-keiseren. Ettersom Amherst allerede i forkant nektet å utføre kowtow foran en dragefigur som var ment å symbolisere den kinesiske keiser, var utsiktene til noe gjennombrudd små. Amherst hadde på sin side så forlangt at en av de utsendte mandariner skulle knele ned på ett ben foran et portrett av den britiske konge, noe som ble nektet. Sendeferden slo feil i etterkant av dette, på grunn av en situasjon som nok var konstruert fra kinesisk side for å uleilige sendeferden.

Man kan, i lys av hvor meget som stod på spill for britene, undres over hvorfor de tviholdt så sterkt på ikke å hilse keiseren etter landets skikk. Ett svar, som forsterker det som ligger i deres lojalitet til egen trone og eget land, ligge i at datidens engelske protestantisme var sterkt antikatolsk, og så på kneling som tilbedelsesgester, og oppfattet en rekke kinesiske skikker som beslektet og dermed like «fordervet» som de katolske.[1]

I 1823 ble Amherst generalguvernør i Ostindia, en stilling han innehadde til 1828. Den viktigste hendelsen under hans embetstid var krigen med Burma (1824–1826), som ble utløst av burmesernes erobringstokt mot Assam og deres krav på overhøyhet over kompaniets besittelser i østre del av Bengalen.

Krigen, som på grunn av det vanskelige klimaet og de britiske styrkers utilfredsstillende utrustning og proviantering krevde store offer i menneskeliv og kostnader, endte i 1826 med at kongen av Ava i Yandabu-traktaten måtte avtre Assam, Arakan og Tenasserim. Samme år ble lord Amherst opphøyd til. earl. En tronstrid i Bharatpur foranlediget Amherst til å sende styrker dit i 1827, og den klarte å erobre området. Amhersts generalguvernørstid forløp ellers rolig, og danner overgangen fra de store erobringers tid til den av lord Bentinck innledede sosiale reformperiode. Etter sin hjemkomst til England (1828) tilbrakte Amherst sine siste dager i tilbaketrukkethet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Eric Reinders: «The Iconoclasm of Obeiance: Protestant Images of Chinese Religion and the Catholic Church», i Numen, Vol. 44, no. 3, Leiden: Brill, 1997, s. 296-322