Wikipedia:Wikipedia-forskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Selv om Wikipedia er en av de mest brukte oppslagsverk og mest leste kunnskapskilder i Norge, er det lite forsket på.

Norsk akademisk forskning om Wikipedia[rediger kilde]

Bibliografi over forskningsartikler, bøker og studentavhandlinger som omhandler Wikipedia eller wikiprosjekter skrevet på norsk, om Wikipedia på norsk, av norske forskere eller av forskere ved norske forskningsinstitusjoner. For internasjonal forskning om Wikipedia se siden Academic studies of Wikipedia.

Forfatter(e) Tittel Referanse År nettadresse Kommentarer Sammendrag
Hallvard Moe Wikipedia as an arena and source for the public: a scandinavian comparison of “Islam” Journal of the European Institute for Communication and Culture 2019 doi

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Synne Nicolaisen Due Hva står det egentlig på Wikipedia? - En kvalitativ innholdsanalyse av artikkelpar fra Wikipdia og Store norske leksikon MA-avh Institutt for lærerutdanning NTNU 2018 doi

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Hilde Brox Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology PhD i pedagogikk UIT 2019 doi

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Hallvard Moe Wikipedia as an arena and source for the public: a scandinavian comparison of "Islam" Javnost - The Public 2019 doi

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

José Gustavo Góngora Goloubintseff Mouse vs. Ratón: A Study of Hybridity in the form of Language Mixing in English-to-Spanish Translations of Wikipedia Articles Mastergradsoppgave NTNU 2017 NTNUopen

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Kjersti Røsvik og Thor Arne Haukedal Wikis as digital learning resources in nursing education Nordic journal of digital literacy 01-02 2017 [1]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Maria Lefdal Jenssen Kan jeg stole på dette? - En kvantitativ undersøkelse av bachelorstudenters kildevurdering Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA 2017 [2]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Elisabeth Mong-Nybo Kjønnsubalanse på Wikipedia? En analyse av seks Wikipedia-artikler med vekt på sjanger og kjønn Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og språk i Lektorprogrammet 2016 duo.uio.no

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Hilde Brox Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers' digital skills? Acta Didactica Norge 2016 [3]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marianne Jønsberg Kildal Hva slags lesestrategier bruker elever i den videregående skolen i en digital saktekst? Med Wikipedia som kilde til oppgaveløsning Masteroppgave i språk, kultur og digital kommunikasjon, Høgskolen i Hedmark 2015 (ikke publisert på nett?)

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Kristian Svendsen, Kristian Husvik Skancke Wikipedia and Medicines: Who edits medicine articles on the English Wikipedia? Conference paper: Wikipedia-akademiet 2015, UiT 2015 [4]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marte Blikstad-Balas “You get what you need” : A study of students’ attitudes towards using Wikipedia when doing school assignments Scandinavian Journal of Educational Research 2015 Taylor & Francis (betalingsvegg)

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Morten Warncke-Wang, Vivek Ranjan, Loren Terveen og Brent Hecht Misalignment Between Supply and Demand of Quality Content in Peer Production Communities Conference Paper: the International AAAI Conference on Web and Social Media 2015 ojs.aaai.org

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Morten Warncke-Wang, Vladislav R. Ayukaev, Brent Hecht, og Loren Terveen The Success and Failure of Quality Improvement Projects in Peer Production Communities Conference Paper: ACM conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing 2015 www-users.cse.umn.edu

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Ingvill Rasmussen, Øystein Gilje, Leila Ferguson, Line Ingulfsen, Hildur Bakkene Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående Institutt for pedagogikk, UiO, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 2015 [5]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Hilde Brox, Ingrid K. Jakobsen Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga Acta Didactica Norge Volum 8. nr. 2 2014 [6]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Said Hadjerrouit Wiki as a collaborative writing tool in teacher education: Evaluation and suggestions for effective use Computers in Human Behavior Volum 32. s. 301-312 2014 [7]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marte Blikstad-Balas & T. Høgenes Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst Acta Didactica Norge Vol 8, nr 1 2014 [8]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Lars-Petter Sortland Møtet mellom digitale ferdigheter og kildekritikk Masteroppgave i historie, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 2014 Munin

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Peter Gallert & Maja van der Velden Reliable sources for indigenous knowledge: Dissecting Wikipedia's Catch-22 2014 [9] (pre-print)

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Maja van der Velden Decentering Design: Wikipedia and Indigenous Knowledge International Journal of Human-Computer Interaction 2013 [10]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Morten Warncke-Wang, Dan Cosley, John Riedl Tell Me More: An Actionable Quality Model for Wikipedia Conference paper: OpenSym 2013 [11]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marte Blikstad-Balas & Rita Hvistendahl Students’ Digital Strategies and Shortcuts – Searching for Answers on Wikipedia as a Core Literacy Practice in Upper Secondary School Nordic Journal of Digital Literacy 01-02/2013 2013 [12]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marte Blikstad-Balas Et svar på nesten alt – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren, 13, s. 34–43. 2013 [13]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Marte Blikstad-Balas & Hvistendahl, R. Students’ digital strategies and shortcuts — Searching for answers on Wikipedia as a core literacy practice in upper secondary school. Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 8 (1-2). s. 32–48. 2013 [14]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Tora Høgenes Lærere og Wikipedia: fire læreres forhold til Wikipedia som kilde i samfunnsfag. Masteravhandling. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2013 [15]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Hilde Brox The elephant in the room: A place for Wikipedia in higher education? Nordlit, 20, s. 143–155 2012 [16]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Morten Warncke-Wang, Anuradha Uduwage, Zhenhua Dong, John Riedl In Search of the Ur-Wikipedia: Universality, Similarity, and Translation in the Wikipedia Inter-language Link Network Conference paper: WikiSym 2012 [17]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Gunstein Egeberg, Gréta B. Guðmundsdóttir, Ove Hatlevik, Geir Ottestad, Jørund Høie Skaug, & Karoline Tømte Monitor 2011. Skolens digitale tilstand Senter for IKT i utdanningen 2012 [18]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Odd Kjetil Øvestad Crowdsourcing data-cleaning Masteravhandling, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU 2012 [19]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Said Hadjerrouit, UiA Pedagogical criteria for successful use of wikis as collaborative writing tools in teacher education International Proceedings of Economics Development and Research, 27, 11-15. 2012 [20]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Said Hadjerrouit, UiA Wiki-based collaborative learning in higher education: A pedagogical evaluation International Journal of Innovation and Learning, Vol.12, No.1, pp.6-26 2012 [21]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Anne-Karine Solstad Gausnes Wikipedia: fra kunnskapspresentasjon til kunnskapsproduksjon en sosialsemiotisk analyse av to utvalgte artikler på Wikipedia Master i språk, kultur og digital kommunikasjon - Høgskolen i Hedmark 2012 (ikke nettpublisert)

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Maja van der Velden When Knowledges Meet: Wikipedia and other stories from the contact zone Critical point of view : a Wikipedia reader. 2011 [22]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Said Hadjerrouit, UiA A collaborative writing approach to wikis: Design, implementation, and evaluation Issues in Informing Science and Information Technology, 8, 431-44 2011 [23]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Magne Rogne Digital deltakarkultur i norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader Nordic Journal of Digital Literacy 02/2010 2010 [24]

Sammendrag

Rolf K. Baltzersen Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy Australasian Journal of Educational Technology 2010, 26(6), 791-809. 2010 [25]

Sammendrag

Mona K. Solvoll Organisering av Wikipedia – hvilken rolle spiller administratorene? Norsk medietidsskrift 03/2009 2009 [26]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Svenn Arne Nilsen Holder Wikipedia faglig kvalitet som informasjonskilde i naturfag? Masteroppgave i profesjonsretta naturfag - Høgskolen i Nesna 2009 [27]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Snorre Zahl Komparativ undersøkelse på naturfaglige artikler, med fokus på faglig kvalitet : Wikipedia vs. Store Norske Leksikon Masteroppgave i profesjonsretta naturfag - Høgskolen i Nesna 2009 [28]

Sammendrag

Morten Warncke-Wang Collaborative Symbolic Structuring in a Polyscopic Environment MA-oppgave 2008 [29]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Mona K. Solvoll Pedagogisk bruk av wikipedia Nordic Journal of Digital Literacy 03/2008 2008 [30]

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Camilla Pellegrini Meling Utvikling av artikler og sosiale nettverk i norsk Wikipedia Bacheloroppgave - Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 2007

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Andreas Lund Wiki i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser Norsk pedagogisk tidsskrift 2006

Sammendrag

Bakgrunn: ... Metoder: ... Resultater: ... Konklusjon ...

Eksterne lenker[rediger kilde]