Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia/Translation

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Teksten på http://toolserver.org/~sk/checkwiki/nowiki/ oppdateres daglig.

#########################
# metadata
#########################
 project=nowiki END
 category_001=[[Kategori:Wikipedia-vedlikehold|Check Wikipedia]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] 

#########################
# start text
#########################

 start_text_nowiki=Wiki-prosjektet '''Check Wikipedia''' hjelper med å finne syntaksfeil på Wikipedia samtidig som den finner andre feil og mangler på Wikipedia.

Det automatiske skriptet oppdateres kontinuerlig, og feil kan forekomme. Ikke alle feil som blir generert er nødvendigvis direkte feil, så ikke rett opp feil uten at du vet hva du gjør. Bruk forhåndsvisning før du lagrer endringene. 

 END
#########################
# description
#########################

 description_text_nowiki=== Prosjektbeskrivelse == 
* '''Hva er målet med dette prosjektet?'''
** Dette prosjektet skal hjelpe til med å rydde opp på Wikipedia på alle språk.
** Hvis vi har en klar og ryddig syntaks på alle artikler, kan andre prosjekter enklere bruke dataen vår til å presentere Wikipedia andre steder.
** Prosjektet er inspirert av [[:en:Wikipedia:WikiProject Wiki Syntax]].
** For å bruke dataene i et Wikipedia-prosjekt uten Mediawiki-programvaren, må man skrive en parser. Hvis mange artikler inneholder syntaksfeil, er det vanskelig å programmere parseren, siden den må være tilstrekkelig kompleks til at den gjenkjenner syntaksfeilene.
** Dette prosjektet hjelper til med å finne mange feil i alle typer språk, og vil etter hvert støtte mange språk. 

* '''Hvordan virker det?'''
** Skriptet skanner siste [http://dumps.wikimedia.org dump] og oppretter en liste over artikler med feil.
** Skriptet skanner et utvalg av artiklene på listen med jevne mellomrom, og oppretter en ny liste som utelater de artiklene som allerede er rettet.
** Skriptet skanner alle nye artikler og legger artikler med feil til på listen.
** Skriptet skanner et utvalg av artikler som har blitt redigert de siste 24 timene og legger artikler med feil til på listen.
** Skriptet skanner artiklene som er merket ''Done'' i det [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=nowiki&view=all nye brukergrensesnittet] og fjerner feil som er rettet
** Skriptet er skrevet i Perl av [[:de:User:Stefan Kühn|Stefan Kühn]] 
** Du kan laste ned skriptet [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/checkwiki.pl her]. Det er lisensiert under GFDL.
** [[:de:User:Stefan Kühn/Check Wikipedia|Nye funksjoner, siste endringer og diskusjon]]. 

* '''Hva kan du gjøre?'''
** Skriptet lager en ny side med liste over feil på en verktøyserver med jevne mellomrom. Vennligst kopier og lim inn [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/nowiki/nowiki_output_for_wikipedia.html siden fra vertøyserveren] til denne siden. Advarsel: Siden er kodet i UTF-8 tegnsett. Hvis nettleseren din ikke kan vise filen i UTF-8, kan du kopiere teksten til en teksteditor (f.eks. Notepad++) og konvertere den til UTF-8. 
** Du kan rette feil i en eller flere artikler. Bruk gjerne det [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=nowiki&view=all nye brukergrensesnittet] (merket ''new interface'' under hver feilkategori) og klikk ''Done'' når du har rettet feilen. 
** Du kan slette alle korrigerte artikler fra denne listen. 
** Hvis alle artiklene i en kategori er rettet, kan du slette denne kategorien. 
** Du kan [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|foreslå en ny feilkategori]] for skriptforfatteren. 
** Du kan også informere ham hvis du vil at prosjektet skal implementeres i din språkversjon av Wikipedia. 

* '''Vennligst ikke... '''
** sett inn en artikkel manuelt, den vil forsvinne fra listen hver gang skriptet kjøres og denne siden oppdateres.
** forsøk å rette stavefeil på denne siden, alle manuelle endringer forsvinner ved neste oppdatering. Rett i stedet opp stavefeilene [[Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia/Translation|på siden som inneholder den norske teksten]]. 

 END
#########################
# priority
#########################

 top_priority_script=Top priority END
 top_priority_nowiki=Høy prioritet END
 middle_priority_script=Middle priority END
 middle_priority_nowiki=Normal prioritet END
 lowest_priority_script=Lowest priority END
 lowest_priority_nowiki=Lav prioritet END

 Please only translate the variables with …_nowiki at the end of the name. Not …_script= .
#########################
# error description
#########################
# prio = -1 (unknown)
# prio = 0 (deactivated) 
# prio = 1 (top priority)
# prio = 2 (middle priority)
# prio = 3 (lowest priority)

 error_001_prio_script=-1 END
 error_001_head_script=Template contains useless word template: END
 error_001_desc_script=Article contains a template that includes the useless word "template:". Example: {{Template:reflist}}. END
 error_001_prio_nowiki=-1 END
 error_001_head_nowiki=Unødvendig mal:-prefiks i mal END
 error_001_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en mal som inkluderer det unødvendige prefikset "mal:". Eksempel: {{Mal:Referanser}}. END

###########################################################################

 error_002_prio_script=1 END
 error_002_head_script=Break with incorrect syntax END
 error_002_desc_script=The article contains one or more line breaks with incorrect syntax. For example:
<ul>
<li>&lt;/br&gt; (slash in front instead of the end)</li>
<li>&lt;br&#92;&gt; (backslash instead of slash)</li>
<li>&lt;br.&gt;</li>
</ul>
A &lt;br&gt;, &lt;br/&gt; or &lt;br /&gt; tag (note the slash) are the only standard formats. See the <a href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-br-element">HTML&thinsp;5 Living Standard</a> for more details. END
 error_002_prio_nowiki=3 END
 error_002_head_nowiki=Linjeskift-tagg med ugyldig syntaks END
 error_002_desc_nowiki=Denne artikkelen inneholder en eller flere &lt;br&gt;, &lt;center&gt; eller &lt;small&gt;-tagger med ugyldig syntaks. Eksempler:
<ul>
<li>&lt;/br&gt; (skråstrek i begynnelsen i stedet for på slutten)</li>
<li>&lt;br&#92;&gt; (skråstrek som går feil vei)</li>
<li>&lt;br.&gt;</li>
</ul>
Kun disse variantene er gyldige: &lt;br&gt;, &lt;br/&gt; og &lt;br /&gt;.
END

###########################################################################

 error_003_prio_script=2 END
 error_003_head_script=Reference list missing END
 error_003_desc_script=The article contains one or more &lt;ref&gt; tags, but is missing a reference list tag ({{reflist}} or &lt;references&nbsp;/&gt;). END
 error_003_prio_nowiki=1 END
 error_003_head_nowiki=Referanseliste mangler END
 error_003_desc_nowiki=Denne artikkelen har &lt;ref&gt;-tagger, men ikke en referanseliste ({{referanser}} eller &lt;references&nbsp;/&gt;). END
 error_003_templates_nowiki=
  referanser END

###########################################################################

 error_004_prio_script=2 END
 error_004_head_script=Article with weblink END
 error_004_desc_script=This article has a weblink and not a headline (like "<nowiki>== Weblinks ==</nowiki>"). All weblinks should be in the linklist or list of references. END
 error_004_prio_nowiki=-1 END
 error_004_head_nowiki= Artikkel med ekstern lenke END
 error_004_desc_nowiki= Eksterne lenker bør legges i en egen seksjon mot slutten av artikkelen og ikke legges inn i brødteksten END

###########################################################################

 error_005_prio_script=1 END
 error_005_head_script=Comment not correct end END
 error_005_desc_script=Found a comment <nowiki>"<!--"</nowiki> with no <nowiki>"-->"</nowiki> end. END
 error_005_prio_nowiki=1 END
 error_005_head_nowiki=Kommentar ikke riktig avsluttet END
 error_005_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en kommentar <nowiki>«<!--»</nowiki> uten <nowiki>«-->»</nowiki>-avslutning END

###########################################################################

 error_006_prio_script=2 END
 error_006_head_script=DEFAULTSORT with special letters END
 error_006_desc_script=Please don´t use special letters in the DEFAULTSORT (in ca: also in ORDENA).
* in de: ä → a, ö → o, ü → u, ß → ss 
* in fi: ü → y, é → e, ß → ss, etc.
* in sv and fi is allowed ÅÄÖåäö
* in cs is allowed čďěňřšťžČĎŇŘŠŤŽ
* in da, no, nn is allowed ÆØÅæøå
* in ro is allowed ăîâşţ
* in ru: Ё → Е, ё → е

 END
 error_006_prio_nowiki=2 END
 error_006_head_nowiki=STANDARDSORTERING med spesialtegn END
 error_006_desc_nowiki=Ikke bruk spesialtegn (bokstaver med aksenter) i STANDARDSORTERING. Disse vil sorteres sist i kategorilisten (f.eks vil Árran plasseres etter Åarjelhsaemien). Bruk følgende bokstaver til sortering:
* utenlandske bokstaver: Ä → Æ, ö → ø, ü → y, ß → ss, ð → d, þ → th
* eksempler på bokstaver med aksent: Á → A, ё → e, ñ → n, š → s etc.

Oppslaget vil vises med aksenter i kategorilisten, men listen vil sorteres på en riktigere måte. END

###########################################################################

 error_007_prio_script=1 END
 error_007_head_script=Headlines start with three "=" END
 error_007_desc_script=The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. See also error 083! END
 error_007_prio_nowiki=2 END
 error_007_head_nowiki=Overskrifter starter med tre «=» END
 error_007_desc_nowiki=Den første overskriften starter med <nowiki>«=== XY ===»</nowiki>. Det skal bare være <nowiki>«== XY ==»</nowiki>. END

###########################################################################

 error_008_prio_script=1 END
 error_008_head_script=Headline should end with "=" END
 error_008_desc_script=A headline should end with an "=". END
 error_008_prio_nowiki=2 END
 error_008_head_nowiki=Overskrifter skal slutte med «=» END
 error_008_desc_nowiki=En overskrift bør avsluttes med en «=». END

###########################################################################

 error_009_prio_script=3 END
 error_009_head_script=Categories more at one line END
 error_009_desc_script=There is more then one category at one line. Please write only one at one line. It is better to read. END
 error_009_prio_nowiki=3 END
 error_009_head_nowiki=Flere kategorier på en linje END
 error_009_desc_nowiki=Det er mer enn én kategori på en linje. La det bare være en kategori per linje, det er lettere å lese. END

###########################################################################

 error_010_prio_script=1 END
 error_010_head_script=Square brackets not correct end END
 error_010_desc_script=Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>. END
 error_010_prio_nowiki=1 END
 error_010_head_nowiki=Feil hakeparantes i slutten av lenke END
 error_010_desc_nowiki=Forskjellig antall av <nowiki>[[</nowiki> og <nowiki>]]</nowiki>-parenteser. Hvis det er kildekode, bruk <nowiki><source></nowiki> eller <nowiki><code></nowiki>. END

###########################################################################

 error_011_prio_script=3 END
 error_011_head_script=HTML named entities END
 error_011_desc_script=Find <code>&a<code></code>uml;</code> or <code>&o<code></code>uml;</code> or <code>&u<code></code>uml;</code>, <code>&sz<code></code>lig;</code> or other. Please use [[Unicode]] characters (äüöÄÜÖßåÅ…).

<span style="color:#e80000;">The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span> END
 error_011_prio_nowiki=3 END
 error_011_head_nowiki=HTML karakterer END
 error_011_desc_nowiki=Artikkelen inneholder <code>&a<code></code>uml;</code>, <code>&o<code></code>uml;</code>, <code>&u<code></code>uml;</code>, <code>&sz<code></code>lig;</code> og lignende. Bruk heller [[Unicode]]-karakterer (äüöÄÜÖßåÅ…). END

###########################################################################

 error_012_prio_script=3 END
 error_012_head_script=HTML List elements END
 error_012_desc_script=Article contains a <nowiki>"<ol>", "<ul>" or "<li>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
 error_012_prio_nowiki=3 END
 error_012_head_nowiki=HTML-listeelementer END
 error_012_desc_nowiki=Artikkelen inneholder <nowiki>"<ol>", "<ul>" eller "<li>"</nowiki>. Mediawiki-programvaren er meget fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-kodene. END

###########################################################################

 error_013_prio_script=1 END
 error_013_head_script=Math not correct end END
 error_013_desc_script=Found a <nowiki>"<math>"</nowiki> but no <nowiki>"</math>"</nowiki>. END
 error_013_prio_nowiki=1 END
 error_013_head_nowiki=Uavsluttet math-tagg END
 error_013_desc_nowiki=Fant en &lt;math&gt;-tagg uten noen avsluttende &lt;/math&gt;. END

###########################################################################

 error_014_prio_script=1 END
 error_014_head_script=Source not correct end END
 error_014_desc_script=Found a <nowiki>"<syntaxhighlight …>"</nowiki> but no <nowiki>"

"</nowiki>. END

error_014_prio_nowiki=1 END
error_014_head_nowiki=Uavsluttet source-tagg END
error_014_desc_nowiki=Fant en <syntaxhighlight ...>-tagg uten noen avsluttende </syntaxhighlight>, eller <source ...> uten avsluttende </source>. END
error_015_prio_script=1 END
error_015_head_script=Code not correct end END
error_015_desc_script=Found a "<code>" but no "</code>". END
error_015_prio_nowiki=1 END
error_015_head_nowiki=Uavsluttet code-tagg END
error_015_desc_nowiki=Fant en <code>-tagg uten noen avsluttende </code>. END
error_016_prio_script=1 END
error_016_head_script=Template with Unicode control characters END
error_016_desc_script=Find Unicode control characters &#xFEFF; or &#x200E; or &#x200B; (en:Left-to-right_mark, en:Right-to-left mark, en:Byte-order mark). This could be a problem inside a template. Copy the template in a texteditor (for example Notepad++), where you see the controle characters and delete this. Copy then this text back in the article.

The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this here.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_016_prio_nowiki=2 END
error_016_head_nowiki=Unicode-kontrolltegn END
error_016_desc_nowiki=Fant ett eller flere usynlige <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_control_characters">Unicode-kontrolltegn</a>. For eksempel:
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-width_space">Zero-width space</a> (U+200B), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Left-to-right_mark">left-to-right mark</a> (U+200E), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newline#Unicode">line separator</a> (U+2028), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark">byte order mark</a> (U+FEFF) or characters from <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Private_Use_Areas">private use areas</a>. Disse kan skape problemer. END
error_017_prio_script=2 END
error_017_head_script=Category double END
error_017_desc_script=In this article is a category double. END
error_017_prio_nowiki=3 END
error_017_head_nowiki=Duplikatkategori END
error_017_desc_nowiki=I denne artikkelen er en og samme kategori oppgitt flere ganger. END
error_018_prio_script=0 END
error_018_head_script=Category first letter small END
error_018_desc_script=The first letter of the category is small. It should be a big letter. If a user would scan a dump and he use the category then he will be very happy if all categories begin with a big letter. END
error_018_prio_nowiki=0 END
error_018_head_nowiki=Kategori med liten forbokstav END
error_018_desc_nowiki=Den første bokstaven i kategorien er liten bokstav, den bør være stor. Hvis en bruker skanner en dump og bruker kategorien, vil han/hun foretrekke at alle kategoriene innledes med stor forbokstav. END
error_019_prio_script=1 END
error_019_head_script=Headlines start with one "=" END
error_019_desc_script=The first headline start with "= XY =". It should only "== XY ==". END
error_019_prio_nowiki=2 END
error_019_head_nowiki=Overskrift starter med én «=» END
error_019_desc_nowiki=En overskrift er på formen «= XY =». Riktig form er «== XY ==». END
error_020_prio_script=3 END
error_020_head_script=Symbol for dead END
error_020_desc_script=The article had a &dagger; and not †. END
error_020_prio_nowiki=3 END
error_020_head_nowiki=Symbol for dødningshode END
error_020_desc_nowiki=Artikkelen har en &dagger; i stedet for en †. END
error_021_prio_script=3 END
error_021_head_script=Category is english END
error_021_desc_script=The article had a category in english. It should renamed in "Kategori:ABC…". It is ok for the mediawiki software, but a new wikipedian maybe have a problem with the english language.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_021_prio_nowiki=3 END
error_021_head_nowiki=Category: i stedet for Kategori: END
error_021_desc_nowiki=Artikkelen inneholder kategorisering på engelsk. Dette bør endres til «Kategori:ABC...». END
error_022_prio_script=3 END
error_022_head_script=Category with space END
error_022_desc_script=The article had a category a space in front (for example: [[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]] ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it. END
error_022_prio_nowiki=3 END
error_022_head_nowiki=Kategori innholder mellomrom på feil sted END
error_022_desc_nowiki=Artikkelen har en kategori med mellomrom foran (f.eks.: [[ Kategori:ABC]] eller [[Kategori : ABC]]). Mediawikiprogramvaren har ingen problemer med dette, men hvis du skriver en ekstern parser kan dette skape et problem. Greit om det blir fikset. END
error_023_prio_script=1 END
error_023_head_script=Nowiki not correct end END
error_023_desc_script=Found no nowiki end. END
error_023_prio_nowiki=1 END
error_023_head_nowiki=Nowiki uten korrekt avslutning END
error_023_desc_nowiki=Fant ingen nowiki-sluttkode END
error_024_prio_script=1 END
error_024_head_script=Pre not correct end END
error_024_desc_script=Found no pre end. END
error_024_prio_nowiki=1 END
error_024_head_nowiki=Pre uten korrekt avslutning END
error_024_desc_nowiki=Fant ingen pre-sluttkode END
error_025_prio_script=2 END
error_025_head_script=Headline hierarchy END
error_025_desc_script=After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also W3C Techniques for WCAG 2.0) END
error_025_prio_nowiki=2 END
error_025_head_nowiki=Overskriftsnivåer END
error_025_desc_nowiki=Etter en overskrift av nivå 1 (==) skal det ikke komme en overskrift av nivå 3 (====). END
error_026_prio_script=3 END
error_026_head_script=HTML text style element <b> END
error_026_desc_script=Article contains a <b>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_026_prio_nowiki=3 END
error_026_head_nowiki=HTML formateringselementer END
error_026_desc_nowiki=Artiklene inneholder en «<b>», «<p>», «<i>», «<font>» eller «<u>». Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene. END
error_027_prio_script=3 END
error_027_head_script=Unicode syntax END
error_027_desc_script=Find &#0000; (decimal) or &#x0000; (hexadecimal). Please use the Unicode characters.

The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this here.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_027_prio_nowiki=3 END
error_027_head_nowiki=Unicode syntaks END
error_027_desc_nowiki=Artikkelen inneholder &#0000; (desimal) eller &#x0000; (hexadesimal). Bruk heller Unicode-karakterene. END
error_028_prio_script=1 END
error_028_head_script=Table not correct end END
error_028_desc_script=Found no end of the table. END
error_028_prio_nowiki=1 END
error_028_head_nowiki=Uavsluttet tabell END
error_028_desc_nowiki=Fant ingen "|}" på slutten av tabellen. END
error_029_prio_script=1 END
error_029_head_script=Gallery not correct end END
error_029_desc_script=Found no end of the gallery. END
error_029_prio_nowiki=1 END
error_029_head_nowiki=Uavsluttet galleri END
error_029_desc_nowiki=Fant en "<gallery>"-tagg, men ingen "</gallery>". END
error_030_prio_script=1 END
error_030_head_script=Image without description END
error_030_desc_script=The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also W3C Techniques for WCAG 2.0) END
error_030_prio_nowiki=1 END
error_030_head_nowiki=Bilder uten bildebeskrivelse END
error_030_desc_nowiki=Disse artiklene har et eller flere bilder uten bildebeskrivelse. For å gjøre innholdet tilgjengelig for alle på en god måte (for eksempel blinde) er en bildebeskrivelse viktig for alle bilder. END
error_031_prio_script=2 END
error_031_head_script=HTML table element END
error_031_desc_script=Article contains a "<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>". In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_031_prio_nowiki=2 END
error_031_head_nowiki=HTML tabellelement END
error_031_desc_nowiki=Artikkelen inneholder «<table>», «<td>», «<th>» eller «<td>». Mediawiki-programvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-elementene. END
error_032_prio_script=1 END
error_032_head_script=Double pipe in one link END
error_032_desc_script=Article contains a link like [[text|text2|text3]] END
error_032_prio_nowiki=1 END
error_032_head_nowiki=Doble pipes i linktekst END
error_032_desc_nowiki=Artikkelen inneholder lenker som [[tekst|tekst2|tekst3]] eller [[tekst||tekst2]] END
error_033_prio_script=3 END
error_033_head_script=HTML text style element <u> END
error_033_desc_script=Article contains a <u>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_033_prio_nowiki=0 END
error_033_head_nowiki=HTML tekststil understreking END
error_033_desc_nowiki=Artikkelen inneholder «<u>» for understreking. Understreking er ikke ofte brukt. Kanskje kan du bytte den ut med bedre wikisyntax. END
error_034_prio_script=1 END
error_034_head_script=Template programming element END
error_034_desc_script=Article contains a "#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter). END
error_034_prio_nowiki=2 END
error_034_head_nowiki=Malprogrammerings-innhold i artikler END
error_034_desc_nowiki=Artikler inneholder «#if:», «#if exist», «{{NAMESPACE}}», «{{SITENAME}}», «{{PAGENAME}}», «{{FULLPAGENAME}}» eller «{{{1}}}», noe som bare bør brukes i maler. END
error_035_prio_script=1 END
error_035_head_script=Gallery without description END
error_035_desc_script=Article contains a gallery without image description. END
error_035_prio_nowiki=1 END
error_035_head_nowiki=Galleri uten beskrivelse END
error_035_desc_nowiki=Artikkelen inneholder et galleri hvor et eller flere bilder mangler bildebeskrivelse END
error_036_prio_script=3 END
error_036_head_script=Redirect not correct END
error_036_desc_script=Article contains something like "#REDIRECT = [[Target page]]". The equal sign is not correct. Correct is "#REDIRECT [[Target page]]" or "#REDIRECT: [[Target page]]". END
error_036_prio_nowiki=3 END
error_036_head_nowiki=Redirect uten korrekt avslutning END
error_036_desc_nowiki=Artikkelen inneholder noe som «#REDIRECT = [[Ny artikkel]]». Erliktegnet er ikke riktig. Korrekt bruk er «#REDIRECT Ny artikkel</nowiki>» eller «#REDIRECT: [[Ny side]]». END
error_037_prio_script=3 END
error_037_head_script=Title with special letters and no DEFAULTSORT END
error_037_desc_script=The title has a special letter and in the article is no DEFAULTSORT (or in ca: ORDENA, es:ORDENAR, de:SORTIERUNG). Also one category has not the syntax [[Category:ABC|Text]]


This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_037_prio_nowiki=2 END
error_037_head_nowiki=Tittel med spesielle karakterer og ingen STANDARDSORTERING END
error_037_desc_nowiki=Denne tittelen har spesielle tegn og artikkelen har ingen STANDARDSORTERING. En av kategoriene har heller ikke syntaksen [[Kategori:ABC|Tekst]]. Disse vil sorteres sist i kategorilisten (f.eks vil Açu plasseres etter Apodi). Bruk følgende bokstaver til sortering:
 • utenlandske bokstaver: Ä → Æ, ö → ø, ü → y, ß → ss, ð → d, þ → th
 • eksempler på bokstaver med aksent: Á → A, ç → c, ё → e, ñ → n, š → s etc.

Oppslaget vil vises med aksenter i kategorilisten, men listen vil sorteres på en riktigere måte. END

error_038_prio_script=3 END
error_038_head_script=HTML text style element <i> END
error_038_desc_script=Article contains a <i>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_038_prio_nowiki=2 END
error_038_head_nowiki=HTML stilelement <i> END
error_038_desc_nowiki=Artikkel inneholder en <i>. Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene, bruk heller ''tekst''. END
error_039_prio_script=3 END
error_039_head_script=HTML text style element <p> END
error_039_desc_script=Article contains a <p>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_039_prio_nowiki=3 END
error_039_head_nowiki=HTML stilelement <p> END
error_039_desc_nowiki=Artikkel inneholder en <p>. Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene. END
error_040_prio_script=3 END
error_040_head_script=HTML text style element <font> END
error_040_desc_script=Article contains a <font>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_040_prio_nowiki=3 END
error_040_head_nowiki=HTML stilelement <font> END
error_040_desc_nowiki=Artikkel inneholder en <font>. Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene. END
error_041_prio_script=3 END
error_041_head_script=HTML text style element <big> END
error_041_desc_script=Article contains a <big>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_041_prio_nowiki=0 END
error_041_head_nowiki=HTML stilelement <big> END
error_041_desc_nowiki=Artikkel inneholder en <big>. Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene. END
error_042_prio_script=3 END
error_042_head_script=HTML text style element <small> END
error_042_desc_script=Article contains a <small. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. END
error_042_prio_nowiki=0 END
error_042_head_nowiki=HTML stilelement <small>. END
error_042_desc_nowiki=Artikkel inneholder en <small>. Mediawikiprogramvaren er veldig fleksibel, men vi trenger ikke disse HTML-taggene. END
error_043_prio_script=1 END
error_043_head_script=Template not correct end END
error_043_desc_script=Found a template with "{{" and with no "}}".

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_043_prio_nowiki=1 END
error_043_head_nowiki=Feil avslutning på mal END
error_043_desc_nowiki=Fant en mal med "{{", men uten "}}". END
error_044_prio_script=3 END
error_044_head_script=Headlines with bold END
error_044_desc_script=The headline is bold "== '''XY''' ==". It should only be "== XY ==".

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_044_prio_nowiki=3 END
error_044_head_nowiki=Overskrift med fet type END
error_044_desc_nowiki=Overskriften er med fet type «== '''XY''' ==». Det bør bare være «== XY ==». END
error_045_prio_script=1 END
error_045_head_script=Interwiki double END
error_045_desc_script=Article contains double interwiki link to one other languages.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_045_prio_nowiki=1 END
error_045_head_nowiki=Dobbel interwiki END
error_045_desc_nowiki=Artikkelen inneholder interwikilenker til flere artikler på samme språk END
error_046_prio_script=1 END
error_046_head_script=Square brackets not correct begin END
error_046_desc_script=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use <source> or <code>.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_046_prio_nowiki=1 END
error_046_head_nowiki=Feil hakeparentes i begynnelsen av lenke END
error_046_desc_nowiki=Forskjellig antall hakeparenteser ([[ og ]]). Hvis dette er kildekode bruk <source> eller <code>. END
error_047_prio_script=1 END
error_047_head_script=Template not correct begin END
error_047_desc_script=Found a template with no "{{" but with "}}".

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_047_prio_nowiki=1 END
error_047_head_nowiki=Feil begynnelse på mal END
error_047_desc_nowiki=Fant en mal med «}}», men uten «{{». END
error_048_prio_script=3 END
error_048_head_script=Title in text END
error_048_desc_script=Found a link to the title inside the text. Change this [[Title]] into '''Title'''

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_048_prio_nowiki=0 END
error_048_head_nowiki=Tittel i tekst END
error_048_desc_nowiki=Fant en lenke til artikkelens tittel i teksten. Endre eventuelt [[Tittel]] til '''Tittel''' dersom ordet fortsatt skal være uthevet END
error_049_prio_script=3 END
error_049_head_script=Headline with HTML END
error_049_desc_script=Found a headline in format <h2>Headline</h2> in the text. Please use wikisyntax == Headline ==. If it is sourcecode then use <source> or <code>.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_049_prio_nowiki=3 END
error_049_head_nowiki=Overskrift med HTML END
error_049_desc_nowiki=Fant en overskrift i formatet <h2>Overskrift</h2> i teksten. Bruk heller wikisyntax == Overskrift ==. Hvis dette er kildekode bruk <source> eller <code>. END
error_050_prio_script=3 END
error_050_head_script=en dash or em dash END
error_050_desc_script=The article had a dash. Write for &ndash; better "–" or &mdash; better "—". 

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_050_prio_nowiki=0 END
error_050_head_nowiki=n dash eller m dash END
error_050_desc_nowiki= END
error_051_prio_script=3 END
error_051_head_script=Interwiki before last headline END
error_051_desc_script=The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_051_prio_nowiki=3 END
error_051_head_nowiki=Interwiki før siste overskrift END
error_051_desc_nowiki=Artikkelen har en eller flere interwikilenker før siste overskrift. Det er enklere for andre som redigerer teksten om disse legges helt til slutt END
error_052_prio_script=3 END
error_052_head_script=Category before last headline END
error_052_desc_script=The article had in the text a category before the last headline. Category should written at the end of the article before the interwikis.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_052_prio_nowiki=3 END
error_052_head_nowiki=Kategori før siste overskrift END
error_052_desc_nowiki=Artikkelen har en eller flere kategorier før siste overskrift. Det er enklere for andre som redigerer teksten om disse legges helt til slutt (men før interwikilenkene) END
error_053_prio_script=3 END
error_053_head_script=Interwiki before last category END
error_053_desc_script=The article had in the text a interwiki before the last category. Interwikis should written at the end of the article after the categories.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_053_prio_nowiki=3 END
error_053_head_nowiki=Interwiki før siste kategori END
error_053_desc_nowiki=Artikkelen har en eller flere interwikilenker før siste kategori. Det er enklere for andre som redigerer teksten om disse legges helt til slutt END
error_054_prio_script=3 END
error_054_head_script=Break in list END
error_054_desc_script=The article had a list, where one line had a break (<br />) at the and of the line. This break can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_054_prio_nowiki=3 END
error_054_head_nowiki=Linjeskift i liste END
error_054_desc_nowiki=Artikkelen har en liste hvor en eller flere linjer slutter med <br />. Denne er overflødig og kan fjernes. END
error_055_prio_script=3 END
error_055_head_script=HTML text style element <small> double END
error_055_desc_script=Article contains the tag <small>. In the most case we don't need this double tag.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_055_prio_nowiki=3 END
error_055_head_nowiki=Dobbel <small> END
error_055_desc_nowiki=Artikkelen inneholder dobbel <small>-tag. Dette er i de fleste tilfeller unødvendig. END
error_056_prio_script=3 END
error_056_head_script=Arrow as ASCII art END
error_056_desc_script=The article had an arrow like "<--" or "-->" or "<==" or "==>". Write better this arrow with the Unicode "←" or "→" or "⇐" or "⇒". See en:Arrow (symbol). If it is sourcecode then use <source> or <code>. Also you can use <math> for mathematical formula.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_056_prio_nowiki=3 END
error_056_head_nowiki=Pil som ASCII-kunst END
error_056_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en pil som <-- / --> eller <== / ==>. Bruk heller unicode-tegnene ← / → eller ⇐ / ⇒. Er det kildekode, bruk <source> eller <code>. For matematiske formler kan <math> brukes. END
error_057_prio_script=3 END
error_057_head_script=Headlines end with colon END
error_057_desc_script=One headline in this article end with a colon "== Headline : ==". This colon can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_057_prio_nowiki=3 END
error_057_head_nowiki=Overskrift med kolon END
error_057_desc_nowiki=En overskrift inneholder et kolon på slutten (== Overskrift : ==). Dette bør fjernes. END
error_058_prio_script=3 END
error_058_head_script=Headlines with capitalization END
error_058_desc_script=One headline in this article has only capitalization "== HEADLINE IS BIG ==". Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like "== UNO ==" is not a problem.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_058_prio_nowiki=2 END
error_058_head_nowiki=Overskrift med store bokstaver END
error_058_desc_nowiki=En overskrift er skrevet med store bokstaver (== OVERSKRIFT ER STOR ==). Dersom dette ikke er et akronym (som for eksempel NATO) bør dette endres. END
error_059_prio_script=3 END
error_059_head_script=Template value end with break END
error_059_desc_script=At the end of a value in a template is a break. (For example: {{Template|name=Mr. King<br/>}}) This break should inside the template not in the value and you can delete this break. 

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_059_prio_nowiki=3 END
error_059_head_nowiki=Malverdi avsluttes med linjeskift END
error_059_desc_nowiki=En oppføring i en mal avsluttes med linjeskift. (for eksempel: {{Mal|navn=Mr. King<br/>}}) Dette linjeskiftet er overflødig og kan slettes. END
error_060_prio_script=1 END
error_060_head_script=Template parameter with problem END
error_060_desc_script=In the parameter of a template the script found an unusual letter ([|]:*) For example: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}).

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_060_prio_nowiki=1 END
error_060_head_nowiki=Problematisk malparameter END
error_060_desc_nowiki=En parameter i malen har et uønsket tegn ([|]:*) For eksempel: {{Mal| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}). END
error_061_prio_script=3 END
error_061_head_script=Reference with punctuation END
error_061_desc_script=The script found a punctuation after the reference. For example: "</ref>." - The punctation should stand before the references.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_061_prio_nowiki=0 END
error_061_head_nowiki=Referanse med punktum END
error_061_desc_nowiki= END
error_062_prio_script=2 END
error_062_head_script=Headline alone END
error_062_desc_script=There are more then 5 headlines and one headline of level 3 (===) or deeper is alone. The script don't found an other headline of this level in this subsection. If you have only one subpoint, integrate it with the point above or reorganize.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_062_prio_nowiki=0 END
error_062_head_nowiki=Enslig overskrift END
error_062_desc_nowiki=Artikkelen har mer enn 5 avsnitt og en overskrift på nivå 3(===) eller dypere står alene. Vurder om ikke avsnittet kan deles i flere underavsnitt, eller om underavsnittet kan flettes inn i teksten. END
error_063_prio_script=2 END
error_063_head_script=HTML text style element <small> in ref, sub or sup END
error_063_desc_script=Article contains the tag <small> in a <ref> or <sub> or <sub> tag. Inside inside this tags we don't need a small text because the tag output is smaller then the standard.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_063_prio_nowiki=3 END
error_063_head_nowiki=HTML-formattering <small> i ref, sub eller sup END
error_063_desc_nowiki=Artikkelen har tagen <small>. inne i <ref>-, <sub>- eller <sup>-tagger. Dette er unødvendig da teksten her allerede er skalert ned. END
error_064_prio_script=2 END
error_064_head_script=Link equal to linktext END
error_064_desc_script=The script found a structur like [[Link|Link]] in this article.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_064_prio_nowiki=3 END
error_064_head_nowiki=Lenke identisk med lenketekst END
error_064_desc_nowiki=Artikkelen har en lenke med lenketekst lik lenken ([[Lenke|Lenke]]). Dette er overflødig og kan slettes. END
error_065_prio_script=3 END
error_065_head_script=Image description with break END
error_065_desc_script=The script found in this article at the end of an image description the tag <br />. You can delete this manual break.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_065_prio_nowiki=3 END
error_065_head_nowiki=Bildebeskrivelse med linjeskift END
error_065_desc_nowiki=En bildetekst avsluttes med <br />. Dette er overflødig og kan slettes. END
error_066_prio_script=3 END
error_066_head_script=Image description with full <small>. END
error_066_desc_script=The script found in the description of an image the <small>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_066_prio_nowiki=2 END
error_066_head_nowiki=Bildebeskrivelse med <small> END
error_066_desc_nowiki=En bildetekst inneholder en <small>-tag. Dette er unødvendig da teksten her allerede er skalert ned. END
error_067_prio_script=0 END
error_067_head_script=Reference after punctuation END
error_067_desc_script=The script found the reference after a punctuation. For example: ".<ref>" - The punctation should stand after the references.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_067_prio_nowiki=0 END
error_067_head_nowiki=Referanse etter punktum END
error_067_desc_nowiki= END
error_068_prio_script=2 END
error_068_head_script=Link to other language END
error_068_desc_script=The script found a link to another language, for example [[:is:Link]] in this article (not an interwiki-link). In many languages is a direct link inside the article not allowed (for example in plwiki).

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_068_prio_nowiki=2 END
error_068_head_nowiki=Lenke til annet språk END
error_068_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en lenke til et annet språk, for eksempel [[:is:Lenke]]. Dersom denne lenken befinner seg i brødteksten bør den fjernes. END
error_069_prio_script=1 END
error_069_head_script=ISBN wrong syntax END
error_069_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the syntax. A normal ISBN look like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0911266160. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_069_prio_nowiki=2 END
error_069_head_nowiki=ISBN - Feil syntaks END
error_069_desc_nowiki=Artikkelen inneholder et feilaktig ISBN-nummer. Et normalt ISBN har 10 eller 13 siffer, og riktig kode kan inneholde tall, mellomrom, "-" og "X". Ikke skriv ISBN-10: eller ISBN-13. END
error_070_prio_script=1 END
error_070_head_script=ISBN wrong length END
error_070_desc_script=The script check the ISBN and found with not 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_070_prio_nowiki=2 END
error_070_head_nowiki=ISBN - Feil lengde END
error_070_desc_nowiki=Artikkelen inneholder et feilaktig ISBN-nummer. Et normalt ISBN har 10 eller 13 siffer, og riktig kode kan inneholde tall, mellomrom, "-" og "X". Ikke skriv ISBN-10: eller ISBN-13. END
error_071_prio_script=1 END
error_071_head_script=ISBN wrong position of X END
error_071_desc_script=The script check the ISBN and found a ISBN where the character "X" are not at position 10. The character X is only at position 10 allowed. It is for the checksum of 10.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_071_prio_nowiki=2 END
error_071_head_nowiki=ISBN - Feil plassering av X END
error_071_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en feilaktig plassering av X i ISBN-nummeret. X kan kun stå på 10. plass. END
error_072_prio_script=1 END
error_072_head_script=ISBN wrong checksum in ISBN-10 END
error_072_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_072_prio_nowiki=2 END
error_072_head_nowiki=ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-10 END
error_072_desc_nowiki=Et ISBN 10-nummer i artikkelen har en kontrollsum som ikke stemmer. END
error_073_prio_script=1 END
error_073_head_script=ISBN wrong checksum in ISBN-13 END
error_073_desc_script=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-13.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_073_prio_nowiki=2 END
error_073_head_nowiki=ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-13 END
error_073_desc_nowiki=Et ISBN 13-nummer i artikkelen har en kontrollsum som ikke stemmer. END
error_074_prio_script=1 END
error_074_head_script=Link with no target END
error_074_desc_script=The script found a link with no target, for example [[|linktext]].

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_074_prio_nowiki=1 END
error_074_head_nowiki=Lenke uten mål END
error_074_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en lenke uten mål, for eksempel [[|lenketekst]]. END
error_075_prio_script=3 END
error_075_head_script=Indented list END
error_075_desc_script=The article had a list, where one line is indent (:* text). A list don't need an intend with ":". Use more "*" to indent the list. 

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_075_prio_nowiki=3 END
error_075_head_nowiki=Liste med innrykk END
error_075_desc_nowiki=Artikkelen har en liste hvor en linje har innrykk med kolon (:* text). Bruk heller flere * for å lage innrykk. NB! I enkelte tilfeller vil en slik endring føre til feil i artikkelen, bruk forhåndsvisning når du redigerer slike artikler. END
error_076_prio_script=3 END
error_076_head_script=Link with no space END
error_076_desc_script=The script found a link with "%20" for space [[Link%20Link|Linktext]]. Please replace this %20 with a space.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_076_prio_nowiki=3 END
error_076_head_nowiki=Lenke uten mellomrom END
error_076_desc_nowiki=Artikkelen har en lenke med "%20" i stedet for mellomrom [[Link%20Link|Linktext]]. Erstatt helst denne %20 med et mellomrom. END
error_077_prio_script=3 END
error_077_head_script=Image description with partial <small> END
error_077_desc_script=The script found in the description of an image the <small>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_077_prio_nowiki=3 END
error_077_head_nowiki=Bildetekst med delvis <small> END
error_077_desc_nowiki=En bildetekst inneholder <small>-tagger. Bildetekster er allerede skalert ned til 94%, så disse taggene kan fjernes END
error_078_prio_script=3 END
error_078_head_script=Reference double END
error_078_desc_script=The script found in the article two <references ...>. One can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_078_prio_nowiki=3 END
error_078_head_nowiki=Dobbel referanseliste END
error_078_desc_nowiki=Artikkelen har to <references />. En av disse kan slettes. END
error_079_prio_script=2 END
error_079_head_script=External link without description END
error_079_desc_script=The script found in the article an external link without description (for example: [http://www.wikipedia.org]). Please insert a description to this link like [http://www.wikipedia.org Wikipedia].

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_079_prio_nowiki=2 END
error_079_head_nowiki=Ekstern lenke uten tekst END
error_079_desc_nowiki=En eller flere eksterne lenker mangler beskrivende tekst (for eksempel: [http://www.wikipedia.org]). Sett inn en tekst slik at lenken blir slik: [http://www.wikipedia.org Wikipedia]. END
error_080_prio_script=2 END
error_080_head_script=External link with line break END
error_080_desc_script=The script found in the article an external link with a line break in the description. This is a problem for the mediawiki parser. Please delete the line break.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_080_prio_nowiki=2 END
error_080_head_nowiki=Ekstern lenke med linjeskift END
error_080_desc_nowiki=Artikkelen har en eller flere eksterne lenker med linjeskift i teksten. Dette er et problem for MediaWiki-parseren, fjern helst dette linjeskiftet. Feilen kan også skyldes en manglende hakeparentes på slutten av lenken. END
error_081_prio_script=1 END
error_081_head_script=Reference tag in article double END
error_081_desc_script=The script found in the article a double ref-tag. Please use the format <ref name="foo">Book ABC</ref> and the following times <ref name="foo" />

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_081_prio_nowiki=3 END
error_081_head_nowiki=Dobbel referanse END
error_081_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en dobbel referansetekst. Bruk helst formatet <ref name="foo">Bok ABC</ref> og de påfølgende gangene <ref name="foo" /> END
error_082_prio_script=2 END
error_082_head_script=Link to other wikiproject END
error_082_desc_script=The script found a link to another wikimedia foundation project, for example [[:wikt:Link]] in this article (not an interwiki-link) (See en:Wikipedia:InterWikimedia links. In many languages is a direct link inside the article not allowed.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_082_prio_nowiki=3 END
error_082_head_nowiki=Lenke til andre Wikiprosjekter END
error_082_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en lenke til et annet WikiMediaprosjekt, for eksempel [[:wikt:Link]] END
error_083_prio_script=1 END
error_083_head_script=Headlines start with three "=" and later with level two END
error_083_desc_script=The first headline start with "=== XY ===". It should only be "== XY ==". Later in the text the script found a level 2 headline ("=="). See also error 007! END
error_083_prio_nowiki=2 END
error_083_head_nowiki=Feil overskriftsnivå END
error_083_desc_nowiki=Første overskrift starter på nivå 3 ("=== XY ===") og inneholder en overskrift på nivå 2 ("==") lenger ned END
error_084_prio_script=1 END
error_084_head_script=Section without content END
error_084_desc_script=There is a section between two headlines without content.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_084_prio_nowiki=2 END
error_084_head_nowiki=Avsnitt uten innhold END
error_084_desc_nowiki=Et avnitt mellom to overskrifter inneholder ikke tekst END
error_085_prio_script=3 END
error_085_head_script=Tag without content END
error_085_desc_script=The script found a tag without content or a line break like <noinclude></noinclude>. This tag can be deleted.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_085_prio_nowiki=3 END
error_085_head_nowiki=Tag uten innhold END
error_085_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en tag uten innhold eller med et linjeskift, for eksempel <noinclude></noinclude>. Denne kan slettes. END
error_086_prio_script=2 END
error_086_head_script=Link with two brackets to external source END
error_086_desc_script=The script found a link with two brackets to external source like [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. External links only need one bracket like [http://www.wikipedia.org Wikipedia].

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_086_prio_nowiki=2 END
error_086_head_nowiki=Ekstern lenke med dobbel hakeparentes END
error_086_desc_nowiki=Artikkelen har en eller flere eksterne lenker med dobbel hakeparentes, for eksempel [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. Eksterne lenker skal kun ha én hakeparentes, slik: [http://www.wikipedia.org Wikipedia]. END
error_087_prio_script=-1 END
error_087_head_script=HTML named entities without semicolon END
error_087_desc_script=Find named entities (like &uml;) in the text without the semicolon.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_087_prio_nowiki=0 END
error_087_head_nowiki=HTML-karakter uten semikolon END
error_087_desc_nowiki=Artikkelen inneholder en eller flere HTML-karakterer (som &uml;) uten semikolon END
error_088_prio_script=3 END
error_088_head_script=DEFAULTSORT with blank at first position END
error_088_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with a blank at first position like {{DEFAULTSORT: Doe, John}}.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_088_prio_nowiki=3 END
error_088_head_nowiki=STANDARDSORTERING med mellomrom END
error_088_desc_nowiki=STANDARDSORTERING starter med et mellomrom, som {{STANDARDSORTERING: Nesen, Pelle}}. Dette kan skape problemer for sorteringen i kategorilistene. END
error_089_prio_script=3 END
error_089_head_script=DEFAULTSORT with capitalization in the middle of the word END
error_089_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with capitalization in the middle of the word like {{DEFAULTSORT:DuBois, Lewis}} or {{DEFAULTSORT:SSX}}. The Mediawiki-software allowed not a capitalization in the word. Write "Dubois, Lewis" or "Ssx" for correct sorting in the category

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_089_prio_nowiki=2 END
error_089_head_nowiki=STANDARDSORTERING med stor bokstav END
error_089_desc_nowiki=STANDARDSORTERING inneholder stor bokstav i midten av et ord, som for eksempel {{STANDARDSORTERING:DuBois, Lewis}} eller {{STANDARDSORTERING:SSX}}. Dette bør endres fordi det kan føre til feil sortering, da store bokstaver vil sorteres etter små bokstaver (MacAffee sorteres etter Macdonald). Skriv heller "Dubois, Lewis" eller "Ssx". Oppslaget vil vises med store bokstaver i kategorilisten, men sorteringen av listen blir riktigere. END
error_090_prio_script=3 END
error_090_head_script=DEFAULTSORT with lowercase letters END
error_090_desc_script=The script found a DEFAULTSORT with lowercase letters like {{DEFAULTSORT:Role-playing game}} or {{DEFAULTSORT:2004 in Film}}. The Mediawiki-software need for every word a capitalization of the first letter. Write "Role-Playing Game" or "2004 In Film" for correct sorting in the category

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_090_prio_nowiki=0 END
error_090_head_nowiki=STANDARDSORTERING med små bokstaver END
error_090_desc_nowiki= END
error_091_prio_script=3 END
error_091_head_script=DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters END
error_091_desc_script=The script found no DEFAULTSORT and the title of the article has lowercase letters at the beginning of a word like "Role-playing game" or "2004 in Film". This article make problem with sorting in categories. Write a {{DEFAULTSORT:Role-Playing Game}} or {{DEFAULTSORT:2004 In Film}}.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_091_prio_nowiki=0 END
error_091_head_nowiki=Artikkel med små bokstaver i tittel uten STANDARDSORTERING END
error_091_desc_nowiki= END
error_092_prio_script=3 END
error_092_head_script=Headline double END
error_092_desc_script=There is a double headline (one behind the other) in this article.

This is a new error. If you find a bug then please tell this here. END

error_092_prio_nowiki=2 END
error_092_head_nowiki=Dobbel overskrift END
error_092_desc_nowiki=Artikkelen har to like overskrifter etter hverandre. Dette er sannsynligvis en feil, sjekk om den ene kan endres eller fjernes.

Dette er en ny feil. Hvis du finner en bug, vennligst si fra om det <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:Stefan_Kühn/Check_Wikipedia">her</a>. END

error_093_prio_nowiki=2 END
error_093_head_nowiki=Ekstern lenke med dobbel http:// END
error_093_desc_nowiki=Skriptet fant en ekstern lenke som inneholder .... END
error_094_prio_nowiki=1 END
error_094_head_nowiki=Referanse-tagger med feil match END
error_094_desc_nowiki=Skriptet fant referanse-tagger som starter eller slutter feil. END
error_095_prio_nowiki=3 END
error_095_head_nowiki=Brukersignatur eller lenke til brukernavnerommet END
error_095_desc_nowiki=Brukersignatur eller lenke til brukernavnerommet END
error_096_prio_nowiki=2 END
error_096_head_nowiki=Innholdsfortegnelse etter første overskrift END
error_096_desc_nowiki=Innholdsfortegnelse (TOC) bør plasseres etter ingressen, før første overskrift END
error_096_templates_nowiki=
 TOC hidden
 TOChidden
 TOC left
 TOCleft
 TOC middle
 TOCmiddle
 TOC right
 TOCright END
error_097_prio_nowiki=2 END
error_097_head_nowiki=Innholdsfortegnelsen (TOC) har innhold mellom seg og første overskrift END
error_097_desc_nowiki=Innholdsfortegnelsen (TOC) har innhold mellom seg og første overskrift. END
error_097_templates_nowiki=
 TOC hidden
 TOChidden
 TOC left
 TOCleft
 TOC middle
 TOCmiddle
 TOC right
 TOCright END
error_098_prio_nowiki=1 END
error_098_head_nowiki=Senket skrift uten korrekt avslutning END
error_098_desc_nowiki=Senket skrift (subscripts) som starter med "<sub>" må avsluttes med "</sub>". END
error_099_prio_nowiki=1 END
error_099_head_nowiki=Hevet skrift uten korrekt avslutning END
error_099_desc_nowiki=Hevet skrift (superscripts) som starter med "<sup>" må avsluttes med "</sup>". END
error_100_prio_nowiki=3 END
error_100_head_nowiki=Listeelementer (<ol>, <ul> eller <li>) uten korrekt match. END
error_100_desc_nowiki=Listeelementer (<ol>, <ul> eller <li>) uten korrekt match. END
error_101_prio_nowiki=3 END
error_101_head_nowiki=Ordenstall innenfor <sup> tags. END
error_101_desc_nowiki=Ordenstall skal være i vanlig tekst, ikke innenfor <sup> END
error_102_prio_nowiki=2 END
error_102_head_nowiki=PMID med feil syntaks END
error_102_desc_nowiki=En normal PMID er på formen: PMID 4957203. (Se [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PMID">WP:PMID</a>]] (en)) END
error_103_prio_nowiki=2 END
error_103_head_nowiki=«Magicword» for pipe innenfor internlenke END
error_103_desc_nowiki=<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Other">Magicword</a> | innenfor internlenke END
error_104_prio_nowiki=2 END
error_104_head_nowiki=Ubalansert anførselstegn i ref name END
error_104_desc_nowiki=Kun ett anførselstegn i ref-tag'en. For eksempel <ref name="teksten 1> END
error_105_prio_nowiki=1 END
error_105_head_nowiki=Overskrift skal starte med "=" END
error_105_desc_nowiki=Overskrift skal starte med "=". END
error_106_prio_nowiki=2 END
error_106_head_nowiki=ISSN med feil syntaks END
error_106_desc_nowiki=Skriptet fant et problem med ISSN-syntaksen. En normal ISSN ser slik ut: ISSN 3895-2372 eller 3957-957X. Det må være en - mellom tallene (ikke bruk tankestreker). END
error_107_prio_nowiki=2 END
error_107_head_nowiki=ISSN med feil lengde END
error_107_desc_nowiki=Skriptet kontrollerte ISSN og fant at den ikke inneholdt 8 tegn. ISSN skal ha 8 tegn. END
error_108_prio_nowiki=2 END
error_108_head_nowiki=ISSN med feil kontrollsum END
error_108_desc_nowiki=Skriptet kontrollerte ISSN og fant et problem med kontrollsummen for ISSN. END
error_109_prio_nowiki=2 END
error_109_head_nowiki=Feil med include-tagg END
error_109_desc_nowiki=Skriptet fant et problem med taggene <includeonly>, <onlyinclude> or <noinclude>. END
error_522_prio_nowiki=3 END
error_522_head_nowiki=Tom tittel END
error_522_desc_nowiki=En tom tittel (sik som == <nowiki /> ==) har blitt oppdaget. END
error_523_prio_nowiki=3 END
error_523_head_nowiki=Duplikatbilde END
error_523_desc_nowiki=Duplikatbilde END
error_524_prio_nowiki=3 END
error_524_head_nowiki=Duplikate argumenter i malkall END
error_524_desc_nowiki=Duplikate argumenter i malkall END

error_525_prio_nowiki=0 END error_525_head_nowiki=Span-tagg END error_525_desc_nowiki=Unødvendig span-tagg END

error_526_prio_nowiki=0 END error_526_head_nowiki=Ugyldig datolenke END error_526_desc_nowiki=Ugyldig lenke til dato, f.eks. 2005 END

error_527_prio_nowiki=3 END error_527_head_nowiki=Inkonsistente referanser END error_527_desc_nowiki=Referanse-tagger med samme navn, men ulikt innhold END

error_528_prio_nowiki=0 END error_528_head_nowiki=PMID magisk lenke END error_528_desc_nowiki=PMID magiske lenker vil bli fjernet fra MW END

error_529_prio_nowiki=0 END error_529_head_nowiki=ISBN magisk lenke END error_529_desc_nowiki=ISBN magiske lenker vil bli fjernet fra MW END

error_530_prio_nowiki=0 END error_530_head_nowiki=RFC magisk lenke END error_530_desc_nowiki=RFC magisk lenker vil bli fjernet fra MW END

error_531_prio_nowiki=0 END error_531_head_nowiki=Referanse inni referanse END error_531_desc_nowiki=Referanse-tagger har blitt funnet inni en annen referanse-tagg END

error_532_prio_nowiki=0 END error_532_head_nowiki=Manglende avslutningstagg END error_532_desc_nowiki=En åpningstagg mangler en matchende avslutningstagg. END error_532_link_nowiki=Special:LintErrors/missing-end-tag END

error_533_prio_nowiki=0 END error_533_head_nowiki=Flere kolon END error_533_desc_nowiki=En lenke av typen Test med flere kolon som prefiks. END error_533_link_nowiki=Special:LintErrors/multi-colon-escape END

error_534_prio_nowiki=0 END error_534_head_nowiki=Ugyldige fil-parametre END error_534_desc_nowiki=Ugyldige parametre brukt med Fil/Bilde. END error_534_link_nowiki=Special:LintErrors/bogus-image-options END

</syntaxhighlight>