Wikipedia:Underprosjekter/Antarktis/Artikkelvurdering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en versjon av Wikipedia:Artikkelvurdering, tilpasset for underprosjektet Antarktis.

Ved vurdering av artikkelkvalitet er det mengden av relevant og kildebelagt informasjon som er viktig. En lang artikkel uten kilder vil vurderes tilsvarende en kortere artikkel med kilder.

Systemet er delt i to deler; den ene delen er artikkelens kvalitet. Hvor bra er artikkelen, og hva må gjøres for å få den ferdig? En artikkel regnes som ferdig når den når A-nivå, selv om den selvsagt vil kunne redigeres videre som normalt. Se skalaen under. Den andre delen av systemet, handler om hvor høy prioritet artikkelen har innen sitt emne. Denne deles i fire deler, nemlig topp prioritet, høy prioritet, middels prioritet og lav prioritet.

Nivåskala[rediger kilde]

Merke Kriterier Leserens inntrykk Forslag til bidragsytere Eksempel
Utmerket artikkel UA
{{UA-nivå}}
Reservert for artikler som har fått utmerket artikkel-status etter konsensus, og oppfyller kriteriene for utmerkede artikler. Grundig, velskrevet og dekkende artikkel; en fantastisk kilde for encyklopedisk informasjon. Ingen videre redigering er nødvendig med mindre ny informasjon kommer for dagen, men videre forbedringer av teksten kan være mulig. Southern Cross-ekspedisjonen (per februar 2011)
Anbefalt artikkel AA
{{AA-nivå}}
Artikkelen har gått igjennom prosessen for anbefalte artikler, og oppfyller kriteriene for anbefalte artikler. Gir en velskrevet, klar og komplett beskrivelse av emnet. Den burde være på en passende lengde for emnet, ha en velskrevet innledning, og et antall overskrifter for å dele inn innholdet. Den burde ha gode eksterne kilder, helst trykte kilder (i motsetning til nettsider). Burde ha gode illustrasjoner. Er på et nivå hvor den kan bli kandidat til utmerket artikkel. Veldig nyttig for leserne. Er en nesten komplett behandling av emnet. En person uten inngående kjennskap til emnet vil ikke savne noe. Artikkelen kan trenge mindre endringer og forbedringer av teksten, og bør ses over av en ekspert på emnet. Saker som bredde, grad av kompletthet, og balanse bør vies oppmerksomhet. Carsten Borchgrevink (per februar 2011)
A
{{A-nivå}}
Artikler på A-nivå er artikler som har mye god informasjon, men som fortsatt trenger noe forbedring både innholds- og språkmessig for å nå AA-nivå. Nyttig for nesten alle lesere. Er en god behandling av emnet. Har ingen åpenbare problemer, mangler eller unødvendig informasjon. Holder for de fleste formål, men andre encyklopedier gjør det muligens bedre. Noe videre redigering vil være nyttig, men ikke nødvendig for en god leseropplevelse.
B
{{B-nivå}}
Har flere av elementene beskrevet under «start», vanligvis majoriteten av materialet for å utgjøre en komplett artikkel. Den har ikke desto mindre flere huller eller manglende elementer eller referanser, trenger forbedring av språket, trenger bedre avbalansering av innhold, eller inneholder andre problemer som må utbedres. Nyttig for mange lesere, men ikke alle. En vanlig leser som går gjennom emnet vil føle at han/hun får en forståelse av emnet, men artikkelen mangler noe informasjon. Videre redigering er fortsatt nødvendig, spesielt for å fylle hull eller fikse andre feil.
Start
{{Start-nivå}}
En artikkel under utvikling som er langt fra komplett og/eller mangler pålitelige referanser. Noe betydningsfullt innhold, men flesteparten av leserne forventer mer. Anskaffelse av pålitelige referanser bør prioriteres. Artikkelen trenger også vesentlige utbedringer innen innhold og organisering.
Stubb Stubb
{{Stubb-nivå}}
En veldig grunnleggende beskrivelse av emnet. Veldig lite betydningsfylt innhold. Utvidelse av artikkelen, med fokus på det viktigste innen emnet.

Viktighetsskala[rediger kilde]

Merke Beskrivelse Eksempler
Topp
{{Topp viktighet}}
Artikkelen dekker et sentralt område som er viktig for hele eller store deler av regionen Antarktis, Sørishavet, Antarktis' geologi
Høy
{{Høy viktighet}}
Artikkelen dekker et stort geografisk område eller et område av stor historisk betydning; sentrale ekspedisjoner; sentrale personer; endemiske arter; viktige lister Dronning Maud Land, Deceptionøya, Discovery-ekspedisjonen, William Bruce, adeliepingvin, Liste over antarktisekspedisjoner
Middels
{{Middels viktighet}}
Forskningsstasjoner og offentlige organisasjoner; fjellkjeder; landområder; enkeltobjekter med særskilt historie eller særpreg (høyest, lengst, ...); ekspedisjonsfartøyer; ikke-endemiske arter med stor utbredelse Troll (forskningsstasjon), Norsk Polarinstitutt, Heimefrontfjella, Enderby Land, Svarthamaren, DS «Quest»
Lav
{{Lav viktighet}}
Enkeltobjekter uten særskilt historie eller særpreg; feltstasjoner; private foretak; ikke-endemiske arter med liten utbredelse; artikler med mer perifer tilknytning til Antarktis Altarduken, Tor (forskningsstasjon), Hvalfangerselskabet Hektor, Magellanpingvin, Beau Riffenburgh

Beskrivelsen er retningsgivende og kan fravikes dersom det foreligger særskilte forhold som ikke dekkes av det ovenstående. I slike tilfeller bør de særskilte forholdene kommenteres.