Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-13

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober

Kategorier på én enkelt side[rediger kilde]

Jeg har i lengre tid tenkt over, at det er kategorier man med fordel kunne ha delt opp, men de hadde forblitt på en side allikevel. Det er da spesielt to slike eksempler på slike kategorier jeg har kommet på. Siden jeg driver mest med planter, så finner du disse kategoriene med underkategorier jeg kommer på innen disse. Men dette kan sikkert utvides innen andre kategorier også. Men her holder jeg meg til planteverdenen, det er greiest slik.

 • Fremmede arter. Fremmede arter er delt opp i 5-6 (alt etter definisjon) risikogrupper.
  • Ikke vurdert: Dette er gruppen som oftest ikke er tatt med. Artene i denne gruppen dør normalt den første vinteren, eller er avlet frem på en måte, så de trenger mennesket hjelp for å klare seg. Disse utgjør derfor ikke utgjør noen skade- og/eller spredningsfare slik det er i dag. Her kan potet, tomat, hvete, mais o.l. nevnes som eksempel.
  • NK (ingen kjent risiko): Dette er arter som ikke eller i svært liten grad utgjør noen skade- eller spredningsfare.
  • LO (lav risiko): Dette er arter som kan spre seg, men da utgjør ingen eller svært liten skade, og motsatt når det gjelder spredning kontra skade.
  • PH (potensielt høy risiko): Dette er arter, som svært stor grad utgjør noen skade- men da ingen til svært liten grad av spredningsfare. Eller forholdet kan være motsatt (stor spredning og liten skade).
  • HI (høy risko): Dette er arter, som i en moderat til stor grad utgjør noen skade- og/eller spredningsfare. Dette er også den laveste kategorien på «svartelista».
  • SE (svært høy risko): Dette er arter, som i en stor til svært stor grad utgjør noen skade- og/eller spredningsfare. Dette er den høyeste kategorien på «svartelista».
 • Giftplanter (kilde her er ISBN 978-0-88192-952-2)
  • IV: Planter som er svakt giftig. Små inntak gir ofte ingen til litt kortvarig ubehag. Større inntak kan gi forstyrrelser og ubehagelige symptomer, men de er ikke livstruende. Dødelige forgiftninger opptrer kun i ekstreme situasjoner eller etter ekstreme inntak.
  • III: Planter som er moderat giftig. Små inntak gir sjeldent mere enn ubehag. Moderate inntak kan gi forstyrrelser og sterkt ubehag. Store inntak krever sykehusinnleggelse, og en kan ved relativt stort inntak se dødelige forgiftninger.
  • II: Planter som er meget giftig. Små inntak gir forstyrrelser og sterkt ubehag. Ved moderate til litt større inntak så kan en se dødelige forgiftninger.
  • I: Planter som er ekstremt giftig. Små inntak kan gi voldsomme forstyrrelser og sterkt ubehag. Ved relativt små inntak er det fare for dødelige forgiftninger.

Så min idé med dette, er at ved f.eks. giftplanter at alle de 4 kategoriene kommer på samme side, men de er adskilt i 4 forskjellige grupper, med hver sin «overskrift» eller noe lignende. For egentlig er f.eks. gjøksyre en giftig plante i «kategori IV», f.eks. engsoleie og kjempebjørnekjeks vil være i «kategori III», f.eks. tuja og liljekonvall vil være i «kategori II» og f.eks. prakthjelm, revebjelle, ridderspore og tysbast vil være i «kategori I». Slik det er nå, så vil alle disse komme i samme kategori, noe som opplagt er feil.

Det hadde også vært fint å få til noe lignede med fremmede arter også.

Men er det noen (enkel) måte å få til dette? Alf-Marius 31. mar. 2017 kl. 18:33 (CEST)

Tror dessverre ikke det er noen enkel måte å få det til. Det eneste jeg kan forestille meg er at man legger en sorteringsnøkkel i de enkelte artiklene, f.eks. i revebjelle legger inn [[Kategori:Giftige planter|1]]. Da vil denne listes under "1" i kategorien i stedet for under "G". Det vil ikke fungere med romertall, da alle fire kategorier ville listes under "I". Dessusten får man ikke kombinert tall og bokstav, så da blir det i så fall kun overskriftene 1, 2, 3 og 4, men ingen bokstaver. --Wikijens (diskusjon) 31. mar. 2017 kl. 19:22 (CEST)
Dette med romertall har ingen som hest betydning. Jeg brukte det kun som variasjon. :)
Det forslaget du kom med er ikke langt ifra det jeg tenker på. Men jeg tenkte mere på, om det går å lage X-antall underkategorier på én kategorihovedside? Alf-Marius 31. mar. 2017 kl. 19:54 (CEST)
Det ser ikke ut til at det går an å vise i en overkategori artiklene i en underkategorier. I f.eks. Kategori:Nordmenn er det en blå pil foran noen underkategorier, men når man trykker på disse, vises underkategorier i underkategorien, men ikke artiklene. Vet ikke om det finnes noen annen løsning. --Wikijens (diskusjon) 31. mar. 2017 kl. 20:11 (CEST)
En kategori er en kvalitet (f.eks. giftplanter og fremmede arter) ved det omtalte, ikke en kvantitet (f.eks. giftighet og risiko). En kan nok tenke seg å bruke en kvantitet som sorteringsnøkkel, nå sorterer vi kun på det omtaltes tittel (kan modifiseres via standardsortering), men så langt er det ikke gjort. Det skaper en del presentasjonsproblemer, ikke minst der den målte kvantiteten mangler ved en oppføring (aka «ikke vurdert»). En har også problemet med oppføringer som skal samsorteres på flere forskjellige kvantiteter (f.eks. risiko og klimakrav for fremmede arter).
Første gang jeg ble presentert for forskjellen mellom kvalitet og kvantitet protesterte jeg, for det virket veldig ulogisk, men senere har jeg måtte si meg enig i oppdelingen. De kategoriene vi har problemer med å definere entydig er gjerne de som på noen måte er knyttet til kvantitet.
Det har i alle fall vært diskutert i åtte år å lage et dialogsystem for å spisse spørringer (dvs. smarte søk). Noe slikt ville løse problemet med å innsnevre utvalget fra en kategori til en undergruppe med bestemte kvaliteter eller kvantiteter. — Jeblad 1. apr. 2017 kl. 11:25 (CEST)
Det ville være et stort fremskritt om det ble teknisk mulig å få listet f.eks. alle byer i Kategori:Byer i California, også disse som er sortert i underkategori for county. Er det noe som et fremtidig system vil muliggjøre? --Wikijens (diskusjon) 1. apr. 2017 kl. 11:46 (CEST)
Øh… Kanskje før bemannede reiser til mars? Face-grin.svgJeblad 1. apr. 2017 kl. 23:46 (CEST)
Wikijens: Du kommer jo et lite stykke med PetScan da? --- Løken (diskusjon) 2. apr. 2017 kl. 01:05 (CEST)
Ja, vet det finnes noen eksterne verktøy for slike ting, men tenkte mer på om det kunne bli integrert i det alminnelige kategorisystemet så det ble mer hensiktsmessig for alminnelige lesere, samt at vi slapp å vurdere hvor detaljert kategorisering vi skal ha i hvert tilfelle og om vi eventuelt skal ha dobbeltkategorisering. Men virker ut fra det Jeblad skriver som vi bare må smøre oss med tålmodighet :-) --Wikijens (diskusjon) 2. apr. 2017 kl. 10:37 (CEST)
Ja det vil nok ikke bli laget med det første. Det enklere problemet er nok manipulering av sortering, det vil si en alternativ sortering. Sortering av fødselsdato på tid istedenfor navn for eksempel, eller alder. De er vel ganske opplagte. Hva med antall barn, bør det være et sorteringskriterium? Skal disse ekstra kriteriene være forutbestemt for en kategori (lagrede sorteringsnøkler), eller skal de kunne defineres helt fritt? Dette har konsekvenser for hvordan dette vil se ut for brukerne, og om det vil fungere for de som ikke kjører Javascript. Med Javascript er det nokså enkelt å få til (sortering i nettleseren), men uten er det et ikke-trivielt problem (sortering i serveren). — Jeblad 2. apr. 2017 kl. 11:07 (CEST)
Antagelig bør vel hele kategorisystemet slik det fungerer nå på sikt erstattes av noe annet. F. eks. slik at i stedet for at Kategori:Fotballspillere er plassert rundt i artikler og underkategorier, kan man få en liste over alle artikler som er definert som "fotballspiller" i Wikidata. Det vil da være tusenvis, men så kan man hake av for diverse begrensninger, f.eks. nasjonalitet, kanskje en fra-til for fødselsår osv. Litt på samme måte som i en biblioteksdatabase, hvor man for et søkeord kan få millioner av treff, så kan man avgrense for materialtype, språk, år, forfatter osv. til man har en liste som passer til det man er ute etter. --Wikijens (diskusjon) 2. apr. 2017 kl. 11:29 (CEST)
En oppdeling av kategorier i metagrupper løser noen av problemene. Hvis en bruker «klasse», «emne», «geografi», og «tid» så kan en få slikt som «moderne spansk-amerikansk jazz-gitarist» med {x|x er moderne} ∩ {x|x er spansk} ∩ {x|x er amerikansk} ∩ {x|x er jazz} ∩ {x|x er gitarist} hvor «moderne» er tid, «spansk» og «amerikansk» er geografi, og «jazz» og «gitarist» er henholdsvis klasse og emne. Tid er en kvantitet, de andre er kvaliteter som vi har som kategorier. Det finnes en femte gruppe for «sak», denne er delvis i kategorisystemet og delvis navigasjonsmaler. Disse fem gruppene ble brukt av Aftenposten. Litt besnærende igrunnen. — Jeblad 2. apr. 2017 kl. 18:13 (CEST)
Prøvde å få dette til å fungere på Carlos Santana, men det var ikke så lett. Det ene er at vi sier spansk-amerikansk og mener USA-meksikansk, og i tillegg mangler han kategoriseringen jazzmusiker. Med litt lett omskriving er søket USA-meksikansk gitarist. Et dialogsystem vil velge bort spørringer som ikke fører frem, og introdusere synonymer. — Jeblad 2. apr. 2017 kl. 18:36 (CEST)