Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk/Gammel versjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en gammel og utdatert versjon av Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk.


Bilder du har tatt selv, være frigitt under GNU fri dokumentasjonslisens eller i public domain. Andre bilder bør også være frigitt. Alle bilder skal være merket med hvilken form for lisens det er lastet opp under.

Hvis bildet er tatt av andre enn deg selv, må du innhente opphavsrettsinnehaverens tillatelse til å bruke bildet før du laster det opp, fortrinnsvis ved at opphavsrettsinnehaveren frigir bildet under GNU FDL. Det er viktig at opphavsrettinnehaveren er klar over at en slik tillatelse ikke bare gjelder Wikipedia, men at bildet kan brukes av hvem som helst, til (nesten) hva som helst!

Merking av bilder[rediger kilde]

For at det skal være mulig å se hvilken lisens et bilde er opplastet under, er det viktig at man ved opplasting velger riktig lisens fra nedtrekkmenyen. Dersom merkingen skal forandres eller legges til på et senere tidspunkt, går man til bildesiden og skriver inn malnavnet i klammer, f.eks. {{GFDL}}.

Det er to hovedtyper av lisenser som kan brukes: Frie lisenser, og ufrie lisenser. Med fri menes her bilder som kan kopieres, endres og brukes til alle formål. Disse bildene kan lastes opp på Commons, og det anbefales sterkt at de legges der slik at de kan deles av alle Wikimedia-prosjekter. Med ufri menes at det er restriksjoner som gjør at de ikke kan kopieres og brukes fritt utenfor Wikipedia; en som ønsker å kopiere teksten kan derfor ikke alltid ta med bildet. Det anbefales at man i størst mulig grad bruker frie lisenser, ettersom dette er mest i tråd med GFDL-lisensen som Wikipedia er utgitt under.

Felles for alle maler er at det må klargjøres hvorfor den kan publiseres under den angitte lisensen. Det kan f.eks. være at man selv eier rettighetene, at bildet er publisert et annet sted under samme lisens. For bilder som er i public domain må det angis hvordan de har havnet i den kategorien, f.eks. at fotografen døde for mer enn 70 år siden.

Det er også viktig at man merker bilder med navnet på fotograf der dette er kjent. Dette gjelder spesielt GFDL, CC, PD, og Betinget bilde. Når man oppgir fotograf (den som har laget bildet/kartet osv) blir det lettere for andre å ta kontakt dersom det er noe man lurer på. Dessuten sier GFDL lisensen at fotografen skal oppgis ved senere bruk.

Frie lisenser[rediger kilde]

 • GFDL: Bilder publisert under GNU fri dokumentasjonslisens
 • CC-by-sa: Bilder publisert under Creative Commons-lisens
 • PD: Bilder i «public domain»
 • Copyrightfritt: Bilder hvor opphavsrettsinnehaver tillater fri bruk uten noen betingelser
 • Enerettforeldet: Fotografiske bilder uten verkshøyde, når eneretten er foreldet. Åndsverklovens § 43a, annet ledd: «Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.»
 • Enerettforeldet2: Bilder med verkshøyde, når eneretten er foreldet, enten fordi det er minst 70 år siden opphavsmannen døde, eller fordi opphavsmannen ikke er kjent, og det er minst 70 år siden bildet ble publisert, jf. åndsverklovens §§ 40 og 41.

Ufrie, men tillatte, lisenser[rediger kilde]

Hvilke betingelser som gjelder er angitt i malen.

Lisenser som kan være frie eller ufrie[rediger kilde]

Disse lisensene kan pålegge betingelser som er mindre bindende enn f.eks. GFDL eller CC, f.eks. bare at fotografen skal krediteres, og er da frie lisenser. Men de kan også inneholde som betingelse at bildet bare kan brukes på Wikipedia; det ekskluderer til og med Wikiquote og andre Wikimedia-prosjekter, eller at de ikke kan brukes til kommersielle formål, og de er da ufrie lisenser.

Rettighetsproblemer[rediger kilde]

Dersom man kommer over bilder med rettighetsproblemer, eller uklare rettighetsforhold kan disse også merkes med maler:

 • Bilde-slett: Dersom man mener bildet må slettes (kan også brukes av andre årsaker, f.eks. svært dårlig kvalitet eller dupliserte bilder)
 • Bilde slett personlig ikke fritt: Bilder tatt av opplaster, men ikke frigitt under GNU fri dokumentasjonslisens eller i «public domain»
 • ?-bilde: Bilde med ukjent opphav
 • Usikkert bilde: Bilde med kjent opphav, men uklare rettigheter
 • Utenkilde: Bilder med lisensmerking, men der kilde mangler

«Fair use»[rediger kilde]

«Fair use»-bestemmelsen er i amerikansk opphavsrettslov (og i noen andre lands lover) et prinsipp som gir visse typer publikasjoner, herunder Wikipedia, mulighet til å bruke bilder som er beskyttet av opphavsrett. Det stilles visse krav til slik bruk, og reglene er ofte vanskelige å tolke i forhold til hvert enkelt tilfelle.

Norsk lovgivning inneholder intet tilsvarende prinsipp. Wikipedias servere befinner seg i USA, men likevel er det å laste opp bilder – selve handlingen som gjør bildene offentlig tilgjengelig – lovstridig når det gjøres i Norge.

På norsk Wikipedia brukes ikke bilder publisert under fair use-bestemmelsen fordi:

 1. Den som laster opp bilder utsetter seg selv for mulige sanksjoner, og Wikipedia for mulig dårlig omtale.
 2. Bruk av fair use-bilder vil vanskeliggjøre en eventuell utgivelse av norsk Wikipedia på CD eller på trykk.
 3. Bilder som er merket som fair use-bilder på engelsk Wikipedia oppfyller ikke nødvendigvis kravene til dette, og det er praktisk talt umulig å kontrollere regelmessig hva som skjer med slike bilder der.
 4. Det har kommet sterke signaler om at bruken av fair use-bilder på alle Wikimedia-prosjekter skal innstrammes, slik at vi på norsk Wikipedia risikerer å måtte slette slike bilder uansett om vi føler at de oppfyller kravene etter amerikansk lovgivning.

Det er lagt inn flere maler med samme navn som på engelsk Wikipedia, som er det stedet fair use-bilder kommer fra. Dersom noen legger inn bilder og angir en av disse lisensene på norsk Wikipedia vil bildene det komme en advarsel på bildesiden, og bildene blir plassert i kategorien Kategori:Bilder som er foreslått slettet.

Sitatrett[rediger kilde]

Åndsverkslovens § 22 tillater bruk av sitater, såfremt dette gjøres «i samsvar med god skikk» og «i den utstrekning formålet betinger». Med sitat menes her både tekst og bilder. For en varig publikasjon av allmenninteresse som Wikipedia er sitatretten mer begrenset enn for en kortvarig publikasjon som en avis eller et blad. Denne retten kan derfor ikke brukes som en erstatning for «fair use». Noen grunnregler er:

 • Man kan ikke gjengi et helt verk ut fra sitatretten, som f.eks. et bokomslag eller et CD-cover. Et sitat er et utdrag av rimelig størrelse, ikke en fullstendig kopi.
 • Sitatet må være betinget av teksten; bildet må altså være et nødvendig tillegg til teksten.
 • Kunstverk kan ikke siteres etter § 22. De kan siteres etter § 23, men i «verker av allmennopplysende karakter», som Wikipedia, må det da være mot betaling.
 • Det kan siteres fra film, i form av skjermbilder. Lovens formulering «i den utstrekning formålet betinger» betyr at man ikke kan bruke dette til å skaffe portrettbilder til artikler, men det kan brukes til å illustrere en artikkel om en film eller en TV-serie så lenge bildet er klart knyttet til teksten.

Dersom det er mulig å finne en illustrasjon som kan lastes opp under en friere lisens er dette å foretrekke, ettersom den da kan brukes i flere artikler.

Se også[rediger kilde]