Wikipedia:Ingen originalforskning (utkast)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Wikipedia er ikke et sted du kan publisere original forskning. Med «original forskning» menes i denne sammenhengen alt materiale (fakta, antakelser, slutninger, tanker, historier) som ikke er publisert i en verfiserbar og troverdig kilde. Bidragsyterens personlige erfaringer, tolkninger eller oppfatninger hører ikke hjemme på Wikipedia.

Regelen som gjelder publisering av original forskning er en side ved kravet om at artikler på Wikipedia skal skrives fra en nøytral synsvinkel, se Wikipedias fem søyler. Sammen med kravet til rettferdige, proporsjonale og upartiske artikler (nøytralt ståsted) og kravet til bruk av verifiserbare og troverdige kilder, er dette en av hovedreglene for redigering av Wikipedias tekster.

Når referanser er nødvendige[rediger kilde]

Du fjerner all tvil med hensyn til om materialet du skriver inn er original forskning, ved å legge inn referanser til pålitelige og anerkjente kilder. Kjensgjerninger som åpenbart må regnes som offentlig kjent og akseptert («Paris ligger i Frankrike») trenger ikke belegges med kildehenvisninger. Det er nødvendig med referanser dersom opplysninger kan bli hevdet å være originalforskning og dette er særlig viktig for omstridte opplysninger.

Er du forsker?[rediger kilde]

Wikipedia er ikke stedet for å publisere forskningsresultater som ikke allerede er publisert i anerkjente og pålitelige kilder. All forskning er originalforskning i Wikipedias forstand frem til resultatene er publisert. Skriver du om egen forskning må du derfor henvise til det som er publisert slik at andre kan sjekke kilden.

Sammenfatning (syntese) av informasjon[rediger kilde]

Wikipedia er en samling av informasjon hentet fra mange historiske kilder. Men Wikipedia er ikke stedet for å trekke skjønnsmessige konklusjoner (synteser) eller utføre selvstendige analyser på grunnlag av slike kilder.

Enkelt eksempel[rediger kilde]

Her er to enkle setninger, der bidragsyteren foretar en kombinasjon av utsagn slik at det blir original forskning:

  • Denne setningen består av to utsagn som hver for seg kan knyttes til en pålitelig kilde, knyttet sammen slik at meningen blir at FN mislykkes med å opprettholde fred i verden. Dersom det ikke finnes en pålitelig kilde, som kombinerer de to utsagnene på denne måten, er det tale om originalforskning.

X mark.svgN FN's erklærte mål er å opprettholde fred og sikkerhet internasjonalt, men etter at dette målet ble satt ha det vært 160 kriger i verden.

  • I denne setningen antydes det motsatte, og dette illustrerer hvor lett manipulasjon kan skje, dersom man ikke holder seg tett opp til kildene:

X mark.svgN FN's erklærte mål er å opprettholde fred og sikkerhet internasjonalt, og etter at målet ble satt har det kun vært 160 kriger i hele verden.

Videregående eksempel[rediger kilde]

Et mere komplisert eksempel, er dette:

X mark.svgN Under den amerikanske borgerkrigen anvendte general Jones denne retningslinjen ved krigsretten: «Enhver person som er meldt savnet etter et slag, og som ikke er tatt til fange av fienden eller er blant de falne, antas å være en desertør.»[1] I slaget ved Salamander Creek var der i alt 3016 falne eller savnede hos Unionens styrker.[2] Konføderasjonens styrker rapporterte å ha tatt 1008 mann til fange,[3] og avisen Salamander Valley Critic fortalte, at 1508 av de soldater som var funnet døde på slagmarken tilhørte Unionen.[4] De resterende 500 mann ville blitt klassifisert som desertører ifølge Jones' retningslinjer.{{tr}}

Bidragsyteren som tilføyde {{tr}} (trenger kilde) etter siste setningen hadde rett. De kildebelagte tallene kunne ellers etter et enkelt regnestykke, se ut som om de innebar at 500 mann var savnet. Men man burde ha lest hele teksten i retningslinjene. Da ville man ha oppdaget at en person kun ble ansett som savnet, dersom vedkommende ikke var blitt forent med sin enhet etter fem dager. Mens tallet 3016 fra den andre kilden gjaldt for antallet av savnede allerede etter den første kvelden etter slaget, og at faktisk kun 148 mann hadde desertert under slaget ved Salamander Creek. For å unngå denne typen feil, er det nødvendig med en pålitelig kilde, som har trukket konklusjonen. En bidragsyter kan ikke på grunnlag av tilfeldig informasjon selv trekke en slik konklusjon.

Rutinemessige beregninger[rediger kilde]

Det er intet til hinder for å trekke rutinemessige beregninger. Dersom du har folketall fra én god kilde og areal fra en annen, kan du beregne befolkningstettheten. Om du har et beløp i britiske pund, kan dette omregnes til norske kroner utfra kurs i en annen kilde.

Bruk av bilder og andre medier[rediger kilde]

På grunn av Wikipedias strenge krav til at bilder og andre medier skal ha en fri lisens, er det ofte vanskelig å framskaffe bilder fra publiserte kilder. Mange artikler er derfor illustrert med bidragsyternes egne foto eller tegninger. Til vanlig er slike illustrasjoner ikke original forskning, og de kan derfor benyttes. Dette må imidlertid vurderes konkret. Personportretter bør for eksempel framstå som mest mulig nøytrale.