Wikipedia:God artikkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

God artikkel En god artikkel fyller seks standardkrav og er målt mot disse seks kravene av en fagfelle. En god artikkel er en respektabel artikkel som oppfyller Wikipedias kvalitetskrav til innhold, er dekkende for sitt tema og er formatert i samsvar med Wikipedias krav. En god artikkel er ikke så god som anbefalte artikler (AA) eller utmerkede artikler (UA) som representerer våre beste artikler.

Kriterier[rediger kilde]

Arikler som vurderes som gode skal fylle nedenstående krav. Alle kan nominere artikler de mener er gode i nominasjonsforumet og patruljørene kan avgjøre og utnevne nominerte artikler til god. Artikler som er vurdert som gode får et eget merke på diskusjonssiden som lenker til nominasjonen og diskusjonen som førte frem til avgjørelsen.

Seks krav til en god artikkel[rediger kilde]

God artikkel En god artikkel er —

 1. Velskrevet
  1. teksten er klar og konsis, grammatikalsk korrekt og ordene er riktig stavet samt viser frem et godt norsk språk.[1]; og
  2. artikkelen har en god og samlende ingress, god layout, samsvarer med stilmanualens anvisninger for seksjoner og formatering samt at referansene er fullstendig oppgitt.[2]
 2. Verifiserbar og inneholder ikke original forskning:[3]
  1. den inneholder liste med alle referanser (kilder til informasjon) som er brukt og de skal være presentert i samsvar med stilmanualen;[4]
  2. alle referanser skal være fra pålitelige kilder. Direkte sitat, statistikk, offentlige meningsytringer, utsagn som ikke er opplagte eller kontroversielle samt omstridt materiale i forbindelse med levende personer skal ha referanse i form av en note i teksten. Vitenskapelige artikler skal tilfredsstille vitenskapelige krav til referanser.;[5]
  3. den inneholder ikke original forskning; og
  4. den inneholder ikke brudd på copyright eller plagiat.
 3. Dekkende for sitt tema:
  1. den behandler de viktigste sidene ved sitt tema;[6] og
  2. den fokuserer på sitt tema uten å gå i unødvendig detalj og oppsummerer tema på en god måte.[7]
 4. Nøytral; den viser alle synspunkter og balanserer dem på en representativ måte.
 5. Stabil; den endrer seg ikke vesentlig fra dag til dag på grunn av redigeringskrig eller ueninghet om innhold.
 6. [8]
 7. Illustrert, hvis mulig, med bilder;
 8. [9]
  1. bilder skal ligge på Commons og være lovlig å bruke; og
  2. bilder skal være relevante for artikkelens tema og ha passende bildetekster.[10]

Rask avvising[rediger kilde]

En artikkel kan, men må ikke, avises uten videre vurdering (rask avvising[11]) hvis artikkelen før fagfellevurderingen:

 1. Er svært langt fra å møte noen av de seks kravene til en god artikkel.
 2. Inneholder brudd på copyright.
 3. Den er merket med vedlikeholdsmaler som utvilsomt fortsatt er riktige. Dette gjelder {{opprydding}}, {{språkvask}}, {{POV}}, {{referanseløs}}, {{kildeløs}} or store mengder {{trenger referanse}}, {{klargjør}}, eller lignende merker (se også Wikipedia:Maler/Vedlikehold og opprydning).
 4. Artikkelen er ikke stabil på grunn av redigeringskrig.

I alle andre tilfelle fortjener nominator full fagfellevurdering mot de seks kriteriene og å bli gitt sjansen til å svare på fagfellens kommentarer og å gi artikkelen nødvendige utbedringer for å imøtekomme kravene.

Kan ikke være en god artikkel[rediger kilde]

 • Lister, portaler, filer eller bilder. Lister og portaler vurderes etter kriteriene for Wikipedia:Gode lister og portaler.
 • Pekersider og svært korte artikler (for stubber se Kategori:Stubber etter størrelse) møter ikke de seks kravene.
 • En god artikkel mister sin status når den blir utnevnt til anbefalt (AA) eller utmerket artikkel (UA). Derfor blir ikke nedgraderte AA eller UA automatisk gode artikler hvis de mister sin status og må nomineres og godkjennes som god artikkel.

Se også[rediger kilde]

Noter[rediger kilde]

 1. ^ Artikkelens målform skal være noenlunde ensartet og ikke være en sterk blanding av radikalt og konservativt bokmål eller blanding av radikalt bokmål og riksmål.
 2. ^ Den må ikke følge alle veiedninger og hjelpesider vi har til punkt og prikke. Referansene skal oppgi kjerneinformasjon som forfatter (med unntak av referanser som ikke har forfatter), tittel på siden/artikkelen/kapitlet/boka, årstall/dato for utgivelse, navn på utgiver/forlag/avis, sidetall (i trykte publikasjoner) og url-adresse dersom det finnes.
 3. ^ Ideelt sett har en fagfelle tilgang til alle referansene og er tilstrekkelig kvalifisert til å bekrefte at artikkelen viser frem innholdet i referansene/kildene. Dette idealet oppnås sjelden. Som et minimum skal det kontrolleres at referanserene er pålitelige (for eksempel er blogger sjelden pålitelige referanser) og at de referansene fagfellen har tilgang til understøtter det som står i artikkelen. Fagfellen skal kontrollere at teksten ikke er en kopi eller et plagiat av referansen. Sitater skal være merket som sitater.
 4. ^ Døde lenker er bare ansett som verifiserbare hvis de ikke er nakne url-er. Formatering av referansene må ikke være helt lik på alle måter. Det må væe mulig å identifisere referansene, dvs kjerneinformasjon for referanser må være med, men absolutt alle mulige bibliografiske opplysninger må ikke være med.
 5. ^ Det kan brukes både parantesreferanser og fotnotereferanser, men fortrinnsvis ikke begge deler i samme artikkel. Referansene bør følge en siteringsstil og ikke flere (for eksempel enten Chicago, MHRA, eller APA og ikke alle). Referansene bruker ikke forkortede navn på tidsskrift
 6. ^ Dekkende for sitt tema er svakere enn «forholdsvis grundig» som kreves av anbefalte artikler. Gode artikler er gjerne kortere og dekker ikke ethvert faktum eller detalj, men gir god oversikt.
 7. ^ Artikkelen skal ikke ha åpenbare hull. dvs den skal ikke mangle stoff som er viktig for artikkelens tema. Biografier skal si noe om alle perioder i den biografertes liv.
 8. ^ Tilbakestilleinger av vandalisme, forslag om å skille ut innhold eller inkludere innhold fra andre artikler, velmente forbedringer som språkvask og korrektur samt endringer basert på fagfellens forslag strider ikke mot kravet om stabilitet. Godkjenning av nominerte artikler hvor de er ustabile på grunn av ikke-konstruktiv redigering kan utsettes eller nektes.
 9. ^ Andre medier som video eller lyd dekkes også av kravet til illustrasjoner.
 10. ^ Bilder er ikke et krav, men bilder (eller andre illustrasjoner) som er greit tilgjengelige og som sier noe om artikkelens tema er ønskelig.
 11. ^ Rask avvising er lagt til for å kunne håndtere en og annen spøkefull eller lettsindig nominasjon siden alle kan nominere og det stilles ikke krav til hva som kan nomineres. Nominator som har begrunnet sin nominasjon og svarer på spørsmål bør få sin nominasjon vurdert.