Wikipedia:Ensporede brukerkontoer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En ensporet brukerkonto er en brukerkonto på Wikipedia som brukes, eller ser ut til å brukes, kun til å redigere én artikkel eller artikler innenfor et snevert tema. De forekommer særlig blant nye bidragsytere som har opprettet kontoen for å delta i én diskusjon eller redigere én artikkel eller ett tema. Slike kontoer skiller seg fra de vanlige brukerkontoene, hvor man gjerne finner bidrag på et større antall artikler, og gjerne også flere atskilte temaer.

Det er ikke i seg selv noe galt med ensporede brukere. Å arbeide på Wikipedia er en frivillig sak, og hvis man kun er interessert i å jobbe med ett tema er det helt i orden. Men en betydelig andel av slike brukere viser seg å ha meget sterke og til tider forutinntatte meninger om temaet, og dette kan gå ut over kravet om objektivitet og prinsippet om konsensus. For å finne ut om dette er et problem i forhold til en spesifikk bidragsyter må man følge med på bidragslisten – husk å ta ting i beste mening.

Slike kontoer kan også være opprettet som sokkedukker, det vil si for å bruke en fiktiv bruker til å gi inntrykk av at man har støtte for sitt syn.