Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en liste over ord og uttrykk som blir rettet automatisk av AWB for de som har skrudd på RegExTypoFix.

Listen består av regulære uttrykk og er skrevet i XML.

Listen skal kun inneholde regler som er riktige 100 % av gangen, eller ihvertfall så nærme så mulig som det. Legg også til en forklarende kommentar under regelen oppført.

Wikipedia:Liste over alminnelige stavefeil skal bli implementert i listen.

Hvis AWB sputter ut feilrettinger på grunn av denne listen, vennlist skriv det på diskusjonssiden.

Typo-liste[rediger kilde]

Alle endringer på denne listen gjelder fra det øyeblikk listen blir publisert. AWB-en laster automatisk ned fra denne listen. For å få testet om nye regler inneholder feil, bør disse føres opp under nye oppføringer før de flyttes til et passende underkapittel. Eksempler på nye oppføringer kan også skrives på diskusjonssiden.

Nye oppføringer[rediger kilde]

<Typo word="attributt" find="\b(\w*)(A|a)t(t)?ribu((er|sjon|tiv|tt)(\w*))\b" replace="$1$2ttribu$4" />
<Typo word="avdeling" find="\b(\w*)(A|a)vdelig(\w*)\b" replace="$1$2vdeling$3" />
<Typo word="fengsels…" find="\b(\w*)(F|f)engsel((?:avdeling|b(etjent|ygning)|celle|direktør|mur|opphold|prest|s(kole|traff|ykehus)|v(akt|vesen)|år)(\w*))\b" replace="$1$2engsels$3" />
<Typo word="statlig" find="\b(\w*)(S|s)tatelig(\w*)\b" replace="$1$2tatlig$3" />

A[rediger kilde]

<Typo word="abonnement/abonnere" find="\b(\w*)(A|a)b(b)?on(n)?e((?:ment|r)(\w*))\b" replace="$1$2bonne$5" />
<Typo word="Abkhasia (abkhasier/-isk)" find="\b(A|a)bkas((?:er|ia|isk)(\w*))\b" replace="$1bkhas$2" />
<Typo word="Abu Dhabi" find="\b[Aa]bu( |-)?[Dd](h?)ab[iy](s?)\b" replace="Abu Dhabi$3" />
<Typo word="a cappella(…)" find="\b(A|a)(-)?ca(pell|ppel)a((?:gruppe|kor|låt|musikk|sang|verk)?(\w*))" replace="$1 cappella$4" />
<Typo word="adresse/adressat" find="\b(\w*)(A|a)d(d)?res(s)?((?:at|e)(\w*))\b" replace="$1$2dress$5" />
<Typo word="afghaner/-sk" find="\b(A|a)fgan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1fghan$2" />
<Typo word="Afghanistan" find="\b[Aa]fganistan(s?)\b" replace="Afghanistan$1" />
<Typo word="…afrikaner/…amerikaner/…asiat" find="\b([Aa]fro|[Aa]ust|[Ll]atin|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](entral|yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Aa]((?:frikan|merikan|sia)(er|sk|t)(\w*))\b" replace="$1a$5" />
<Typo word="Afrikas horn" find="\bAfrikas\s+Horn(s?)\b" replace="Afrikas horn$1" />
<Typo word="aggressiv/aggressor" find="\b(A|a)g(g)?res(s)?((?:iv(itet)?|or)(\w*))\b" replace="$1ggress$4" />
<Typo word="Aix-en-Provence" find="\b[Aa]ix[ -][Ee]n[ -][Pp]roven[cç]e(s?)\b" replace="Aix-en-Provence$1" />
<Typo word="allikevel" find="\b(A|a)(l|ll)ik(ev|e\s+v|v)e(l|ll)\b" replace="$1llikevel" />
<Typo word="alminnelig(het)" find="\b(\w*)(A|a)l(l)?min(n)?(e)?lig(\w*)\b" replace="$1$2lminnelig$6" />
<Typo word="almisse" find="\b(A|a)llmisse((?:a|n|ne|r)?s?)\b" replace="$1lmisse$2" />
<Typo word="Amerikansk Samoa" find="\b[Aa]merikansk[ -][Ss]amoa(s?)\b" replace="Amerikansk Samoa$1" />
<Typo word="Amerikas forente stater" find="\b[Aa]merikas\s+[Ff]orente\s+[Ss]tater(s?)\b" replace="Amerikas forente stater$1" />
<Typo word="Andalucía" find="\bAndaluc[iì]a(s?)\b" replace="Andalucía$1" />
<Typo word="Andorra la Vella" find="\b[Aa]ndorra[ -][Ll]a( |-)?[Vv]ella(s?)\b" replace="Andorra la Vella$2" />
<Typo word="anerkjenne" find="\b(A|a)nnerkjen((?:ne|nelse|n|nend|t)(sverdig)?(\w*)?)\b" replace="$1nerkjen$2" />
<Typo word="Angoulême" find="\bAngoul[eéèě]me(s?)\b" replace="Angoulême$1" />
<Typo word="appell" find="\b(A|a)p(p)?el(l)?((?:en|ene|er|ere|erer|erte|ert)?s?)\b" replace="$1ppell$4" />
<Typo word="arkitektonisk" find="\b(A|a)rkitekturisk(e?)\b" replace="$1rkitektonisk$2" />
<Typo word="arkeolog/arkeologi" find="\b(\w*)(A|a)r(ke|ko)log(\w*)\b" replace="$1$2rkeolog$4" />
<Typo word="Aserbajdsjan(-er/-sk)" find="\b(A|a)serba[ijy](d|ds)[ijy]an(\w*)\b" replace="$1serbajdsjan$3" />
<Typo word="Asunción" find="\bAsuncion(s?)\b" replace="Asunción$1" />
<!-- gjelder Uruguays hovedstad -->
<Typo word="avleggs" find="\b(A|a)vlegs(e?)\b" replace="$1vleggs$2" />

B[rediger kilde]

<Typo word="Baden-Württemberg" find="\b[Bb]aden[ -][Ww][uü]rt(t?)e[mn]berg(s?)\b" replace="Baden-Württemberg$2" />
<Typo word="bakgrunn" find="\b(B|b)akrunn(\w*)\b" replace="$1akgrunn$2" />
<Typo word="barne- (og/eller) ungdoms-" find="\b(B|b)arne ((?:og|eller)) ungdoms(\w+)" replace="​$1arne- $2 ungdoms$3" />
<Typo word="Beijing" find="\bBe(ij|ji)ng(s?)\b" replace="Beijing$2" />
<Typo word="Belém" find="\bB[eéè]l[eè]m(s?)\b" replace="Belém$1" />
<Typo word="berg-og-dal-bane" find="\b(B|b)erg\W*[Oo]g\W*[Dd]al\W*[Bb]ane(\w*)\b" replace="$1erg-og-dal-bane$2" />
<Typo word="Besançon" find="\bBesancon(s?)\b" replace="Besançon$1" />
<Typo word="Bessastaðir" find="\bBessasta[dđ]ir(s?)\b" replace="Bessastaðir$1" />
<Typo word="Białystok" find="\bBialystok(s?)\b" replace="Białystok$1" />
<Typo word="bibliotek" find="\b(\w*)(B|b)ib(ili|l)otek(\w*)\b" replace="$1$2ibliotek$4" />
<Typo word="billett" find="\b(\w*)(B|b)ilett(\w*)\b" replace="$1$2illett$3" />
<Typo word="Biscayabukta" find="\bBis[ck]a[iy]a((?:bukt(a|en)?)?(s)?)\b" replace="Biscaya$1" />
<Typo word="Bogotá" find="\bB[oó]g[oó]t[aà](s?)\b" replace="Bogotá$1" />
<Typo word="bokstavelig" find="\b(B|b)okstavlig(e?)\b" replace="$1okstavelig$2" />
<Typo word="borger…" find="\b(\w*)(B|b)orge((?:krig|lig|lønn|mest|rett|skap)(\w*))\b" replace="$1$2orger$3" />
<Typo word="Brasília" find="\bBrasilia(s?)\b" replace="Brasília$1" />
<Typo word="brazzavillekongolesisk/-er" find="\b(B|b)razzaville( |-)?[Kk]ongoles(\w*)\b" replace="$1razzavillekongoles$3" />
<Typo word="bryllup" find="\b(\w*)(B|b)ry(l|ll)(au|u)(p|pp)(\w*)\b" replace="$1$2ryllup$6" />
<Typo word="București" find="\bBucure[sš]ti(s?)\b" replace="București$1" />
<Typo word="bygd/bygde (fortid av «å bygge»)" find="\b(\w*)(B|b)ygg(d|de)(\w*)\b" replace="$1$2yg$3$4" />

C[rediger kilde]

<Typo word="Catalonia" find="\bKatalonia(s?)\b" replace="Catalonia$1" />
<Typo word="CFA-franc" find="\b[Cc][Ff][Aa][ -][Ff]ranc((?:en|ene)?s?)\b" replace="CFA-franc$1" />
<Typo word="CFP-franc" find="\b[Cc][Ff][Pp][ -][Ff]ranc((?:en|ene)?s?)\b" replace="CFP-franc$1" />
<Typo word="Chișinău" find="\bChi[sš]inau(s?)\b" replace="Chișinău$1" />
<Typo word="cirka" find="\b(C|c)irca(\w*)\b" replace="$1irka$2" />
<Typo word="Clermont-Ferrand" find="\bClermont[ -]Fer(r)?and(s?)\b" replace="Clermont-Ferrand$2" />
<Typo word="Concepción" find="\bConcepcion(s?)\b" replace="Concepción$1" />
<Typo word="Córdoba" find="\bC[oóò]rd[oóò]ba(s?)\b" replace="Córdoba$1" />
<Typo word="Costa Rica" find="\bCosta[ -][Rr]i[ck]a(s?)\b" replace="Costa Rica$1" />
<Typo word="costaricaner/-sk" find="\b(C|c)osta( |-)?[Rr]i[ck]an((?:er|sk)(?:e)?(n|ne)?s?)\b" replace="$1ostarican$3" />
<!-- kan også staves «kostarikaner» -->
<Typo word="covid-19-…" find="\b(C|c)(O|o)(V|v)(I|i)(D|d)[ -]19[ -]((pandemi|teste|testing|vaksine)(\w*)?)\b" replace="$1$2$3$4$5-19-$6" />
<!-- kan staves «covid-19», «Covid-19» eller «COVID-19»» -->
<Typo word="Curaçao" find="\bCuracao(s?)\b" replace="Curaçao$1" />

D[rediger kilde]

<Typo word="Dar-es-Salaam" find="\b[Dd]ar[- ][AaEe]s( |-)?[Ss]ala(a)?m(s?)\b" replace="Dar-es-Salaam$3" />
<Typo word="De amerikanske Jomfruøyer" find="\b[Dd]e\s+[Aa]merikanske\s+[Jj]omfruøy(ene|er)(s?)\b" replace="De amerikanske Jomfruøyer$2" />
<Typo word="De britiske Jomfruøyer" find="\b[Dd]e\s+[Bb]ritiske\s+[Jj]omfruøy(ene|er)(s?)\b" replace="De britiske Jomfruøyer$2" />
<Typo word="debut(…)" find="\b(D|d)ebutt(\w*)\b" replace="$1ebut$2" />
<!-- vær oppmerksom på ord som for eksempel «debuttriologi» -->
<Typo word="De forente arabiske emirater" find="\b([Dd]e\s+)?[Ff]oren(ede|te)\s+[Aa]rabiske\s+[Ee]mirat(er|ene)(s?)\b" replace="De forente arabiske emirater$4" />
<Typo word="De forente nasjoner" find="\b[Dd]e\s+[Ff]orente\s+[Nn]asjoner(s?)\b" replace="De forente nasjoner$1" />
<Typo word="De forente stater" find="\b[Dd]e\s+[Ff]orente\s+[Ss]tater(s?)\b" replace="De forente stater$1" />
<Typo word="Delhi" find="\bDehli(s?)\b" replace="Delhi$1" />
<!-- gjelder ikke etternavnet Dehli  -->
<Typo word="demonstrasjon" find="\b(\w*)(D|d)emostrasjon(\w*)" replace="$1$2emonstrasjon$3" />
<Typo word="Den afrikanske union" find="\b([Dd]en\s+)?[Aa]frikanske\s+[Uu]nion(en)?(s?)\b" replace="Den afrikanske union$3" />
<Typo word="Den arabiske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Aa]rabiske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den arabiske halvøy$3" />
<Typo word="Den demokratiske republikk Kongo" find="\b([Dd]en\s+)?[Dd]emokratiske\s+[Rr]epublikk(en)?\s+[Kk]ongo(s?)\b" replace="Den demokratiske republikk$2 Kongo$3" />
<Typo word="Den dominikanske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Dd]ominikanske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den dominikanske republikk$3" />
<Typo word="Den europeiske kringkastingsunion" find="\b([Dd]en\s+)?[Ee]uropeiske\s+[Kk]ringkastingsunion(en)?(s?)\b" replace="Den europeiske kringkastingsunion$2" />
<Typo word="Den europeiske union" find="\b([Dd]en\s+)?[Ee]uropeiske\s+[Uu]nion(en)?(s?)\b" replace="Den europeiske union$2" />
<Typo word="De nederlandske Antiller" find="\b([Dd]e\s+)?[Nn]ederlandske\s+[Aa]ntill(ene|er)?(s?)\b" replace="De nederlandske Antiller$3" />
<Typo word="Den hellige ånd" find="\b[Dd]en\s+[Hh]ellige\s+[Åå]nd(s?)\b" replace="Den hellige ånd$1" />
<Typo word="Den iberiske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Ii]beriske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den iberiske halvøy$3" />
<Typo word="Den sentralafrikanske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Ss]entralafrikanske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den sentralafrikanske republikk$3" />
<Typo word="Den skandinaviske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Ss]kandinaviske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den skandinaviske halvøy$3" />
<Typo word="Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia" find="\b([Dd]en\s+)?[Tt]idligere\s+[Jj]ugoslaviske [Rr]epublikk(en)?\s+[Mm]a[ck]edonia(s?)\b" replace="Den tidligere jugoslaviske republikk$2 Makedonia$3" />
<Typo word="Den tsjekkiske republikk" find="\b​([Dd]en\s+)?[Tt]sjekkiske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den tsjekkiske republikk$3" />
<Typo word="Den tyske demokratiske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Tt]yske\s+[Dd]emokratiske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den tyske demokratiske republikk$3" />
<Typo word="De pelagiske øyer" find="\b[Dd]e\s+[Pp]elagiske\s+[Øø]ye(ne|r)?(s?)\b" replace="De pelagiske øyer$2" />
<Typo word="Den persiske bukt" find="\b([Dd]en\s+)?[Pp]ersiske\s+[Bb]ukt(a|en)?(s?)\b" replace="Den persiske bukt$3" />
<Typo word="De små Antiller" find="\b[Dd]e\s+[Ss](må|tore)\s+[Aa]ntille(ne|r)?(s?)\b" replace="De s$1 Antiller$3" />
<Typo word="De små/store Sundaøyer" find="\b[Dd]e\s+[Ss](må|tore)\s+[Ss]unda(-)?øye(ne|r)?(s?)\b" replace="De s$1 Sundaøyer$4" />
<Typo word="Det arabiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Aa]rabiske\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det arabiske hav$3" />
<Typo word="Det fjerne østen" find="\b[Dd]et\s+[Ff]j[eæ]rne\s+[Øø]sten(s?)\b" replace="Det fjerne østen$1" />
<Typo word="Det indiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Ii]ndiske\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det indiske hav$3" />
<Typo word="Det karibiske/kaspiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Kk]a(ribiske|spiske)\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det ka$2 hav$4" />
<Typo word="Det nære østen" find="\b[Dd]et\s+[Nn]ære\s+[Øø]sten(s?)\b" replace="Det nære østen$1" />
<Typo word="diesel" find="\b(D|d|[Bb]iod|[Mm]iljød)isel(\w*)" replace="$1iesel$2" />
<Typo word="District of Columbia" find="\b[Dd]istri[ck]t\s+[Oo]f\s+Col[ou]mbia(s?)\b" replace="District of Columbia$1" />
<Typo word="Düsseldorf" find="\bDusseldorf(s?)\b" replace="Düsseldorf$1" />

E[rediger kilde]

<Typo word="ekskludere/eksklusiv" find="\b(E|e)sklu((?:der|siv|sjon)(\w*))\b" replace="$1ksklu$2" />
<Typo word="Ekvatorial-Guinea" find="\b[Ee]kvatorial( |-)?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Ekvatorial-Guinea$2" />
<Typo word="ekvatorialguineaner/-sk" find="\b(E|e)kvatorial(-| )?[Gg]uinean(\w*)\b" replace="$1kvatorialguinean$3" />
<Typo word="Elfenbenskysten" find="\bElfenbe(i)?n(s)?kysten(s?)\b" replace="Elfenbe$1nskysten$3" />
<Typo word="entreprenør" find="\b(E|e)nt(er|re)p(r)?enør(\w*)\b" replace="$1ntreprenør$4" />
<Typo word="emigrant" find="\b(E|e)mmigr((?:ant|er)(\w*))\b" replace="$1migr$2" />
<Typo word="Emilia-Romagna" find="\bEmilia\s+Romagna(s?)\b" replace="Emilia-Romagna$1" />
<Typo word="emirataraber/-isk" find="\b(E|e)mirat(-| )?[Aa]rab(\w*)\b" replace="$1miratarab$3" />
<Typo word="eskimoisk-aleutisk" find="\b(E|e)skimoisk(-| )?[Aa]leutisk(\w*?)\b" replace="$1skimoisk-aleutisk$3" />
<Typo word="Eskişehir" find="\bEski[sš]ehir(s?)\b" replace="Eskişehir$1" />
<Typo word="…europeer/-isk" find="\b([Aa]ust|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](entral|yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Ee]urope((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1europe$5" />

F[rediger kilde]

<Typo word="Falklandsøyene/-krigen" find="\b[Ff]alkland((?:krig|øyene)(\w*))\b" replace="Falklands$2" />
<Typo word="fascist/fascisme" find="\b(\w*)(F|f)acis((?:t|me)(\w*))\b" replace="$1$2ascis$3" />
<!-- kan også skrives «fasist»/«fasisme» -->
<Typo word="fellesskap/-start" find="\b(\w*)(F|f)elles((?:kap|kol|pråk|tart)(\w*))\b" replace="$1$2elless$3" />
<Typo word="Fernando Póo" find="\bFernando[ -][Pp][oó][oó](s?)\b" replace="Fernando Póo$1" />
<Typo word="Filippinene" find="\bFil(l)?ip(p)?inene(s?)\b" replace="Filippinene$3" />
<Typo word="filippiner/-sk" find="\b(F|f)il(l)?ip(p)?in((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1ilippin$4" />
<Typo word="finlandsk" find="\b(F|f)in(n)?landsk(e?)\b" replace="$1inlandsk$3" />
<Typo word="finlandssvensk" find="\b(F|f)in(n)?land(s|ss|s-s|sk-s|s\s+s|sk\s+s)vensk((?:e|en|er|ene)?s?)\b" replace="$1inlandssvensk$4" />
<Typo word="finsk-ugrisk" find="\b(F|f)insk( |-)?[Uu]grisk(e?)?\b" replace="$1insk-ugrisk$3" />
<Typo word="Florianópolis" find="\bFlorian[oóò]polis\b" replace="Florianópolis" />
<Typo word="FNs sikkerhetsråd" find="\bFNs\s+[Ss]ikkerhetsråd(s?)\b" replace="FNs sikkerhetsråd$1" />
<Typo word="forbrukerråd" find="\b(F|f)orbrukeråd(\w*)\b" replace="$1orbrukerråd$2" />
<Typo word="forretning" find="\b(\w*)(F|f)oretning(\w*)\b" replace="$1$2orretning$3" />
<Typo word="Fort-de-France" find="\b[Ff]ort[ -][Dd]e[ -][Ff]rance(s?)\b" replace="Fort-de-France$1" />
<Typo word="forventning" find="\b(F|f)orventing(\w*)\b" replace="$1orventning$2" />
<Typo word="flyktning…" find="\b(F|f)lyktninge((?:camp|hjelp|ko(mmissær|nvensjon)|kris|leir|organisasjon|strøm|trafikk)(\w*))\b" replace="$1lyktning$2" />
<Typo word="…fransk" find="\b([Nn]ord|[Ss]ør|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Ff]ransk((?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1fransk$2" />
<Typo word="Friuli-Venezia Giulia" find="\bFriuli[ -]Venezia[ -]Giulia(s?)\b" replace="Friuli-Venezia Giulia$1" />
<Typo word="front-mot-front-kollisjon" find="\b(F|f)ront[ -]mot[ -]front( |-)?kollisjon(\w*)\b" replace="$1ront-mot-front-kollisjon$3" />
<Typo word="fulgt(e) (av å følge)" find="\b(\w*)(F|f)ølgt(e?)(\w*)\b" replace="$1$2ulgt$3$4" />

G[rediger kilde]

<Typo word="Gabès" find="\bGab[eé]s((?:bukt(a|en)?)?(s)?)?\b" replace="Gabès$1" />
<Typo word="Galápagosøyene" find="\bG[aá]l[aá]p[aá]gos(øyene(s)?)?\b" replace="Galápagos$1" />
<Typo word="Garmisch-Partenkirchen" find="\bGarmisch\s+[Pp]artenkirchen(s?)\b" replace="Garmisch-Partenkirchen$1" />
<Typo word="Gdańsk" find="\bGdansk((?:bukt(a|en)?)?(s)?)?\b" replace="Gdańsk$1" />
<Typo word="generalløytnant" find="\b(G|g)enera(l|l-l|l\s+l)øytnant(\w*?)\b" replace="$1eneralløytnant$3" />
<Typo word="Genève" find="\bG[eéè]n[eéè]ve((?:konvensjon(en(e)?)|sjøen)?s?)\b" replace="Genève$1" />
<Typo word="gjennom" find="\b(\w*)(G|g)jenom(\w*)\b" replace="$1$2jennom$3" />
<Typo word="Gjirokastër" find="\bG(j?)irokast[eë]r(s?)\b" replace="Gjirokastër$2" />
<Typo word="grad(er) celsius" find="\b(G|g)rad(er)?\s+Celsius\b" replace="$1rad$2 celsius" />
<Typo word="grad(er) fahrenheit" find="\b(G|g)rad(er)?\s+Fahrenheit\b" replace="$1rad$2 fahrenheit" />
<Typo word="Graubünden" find="\bGraub[uüy]nden(s?)\b" replace="Graubünden$1" />
<Typo word="Grønland" find="\bGrønnland(s?)\b" replace="Grønland$1" />
<Typo word="Győr" find="\bGyör(s?)\b" replace="Győr$1" />

H[rediger kilde]

<Typo word="Hafnar/-valfjörður" find="\bH(afnar|val)fj[oöø]r[dðđ]ur(s?)\b" replace="H$1fjörður$2" />
<Typo word="handelss…" find="\b(\w*)(H|h)andels((?:amarbeid|amfunn|elskap|ent(er|ra|re|rum)|kip|kol|one|pr(og|åk)|t(a|an|e)d|tasjon)(a|e|en|ene|er|et)?(s?))\b" replace="$1$2andelss$3" />
<Typo word="henholdsvis" find="\b(H|h)enn?holds?vis\b" replace="$1enholdsvis" />
<Typo word="hittil" find="\b(H|h)itt?ill?\b" replace="$1ittil" />
<Typo word="hjerte-lunge-maskin" find="\b(H|h)jerte(-| )?[L|l]unge(-| )?[Mm]askin(\w*)\b" replace="$1jerte-lunge-maskin$4" />
<Typo word="hjerte- og karsykdom" find="\b(H|h)jerte(-| )?((?:og)?)(-| )?[Kk]arsykdom(\w*)\b" replace="$1jerte- og karsykdom$5" />
<Typo word="hongkongkineser/-isk" find="\b(H|h)ong( |-)?[Kk]ong(-| )?[Kk]ines((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1ongkongkines$4" />
<Typo word="hovedsakelig" find="\b(H|h)ove(d?)sak(e?)lig(e?)\b" replace="$1ovedsakelig$4" />
<Typo word="hovedstad" find="\b(\w*)(H|h)oved?ss?t(a|e)d(\w*)\b" replace="$1$2ovedst$3d$4" />
<Typo word="hvorav" find="\b(H|h)vor av\b" replace="$1vorav" />

I[rediger kilde]

<Typo word="iaktta" find="\b(I|i)akt((?:a|o)(?:k|r|tt)?(?:end)?e?)\b" replace="$1aktt$2" />¨
<Typo word="iakttagelse" find="\b(I|i)akta(g|k)else(sevn)?((?:a|e|en|ene|n|ne|er|r)?s?)\b" replace="$1aktta$2else$3$4" />
<Typo word="iakttager" find="\b(I|i)akta(g|k)er((?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1aktta$2er$3" />
<Typo word="idrettss…" find="\b(\w*)(I|i)dretts((?:atsing|enter|esong|how|jef|kad|kol|tadion|tevn|tipend(iat?)|tjern|treik|tud(ent|i)|tyr)(\w*))\b" replace="$1$2drettss$3" />
<Typo word="IJssel" find="\bIjssel((?:meer|stein)?s?)\b" replace="IJssel$1" />
<Typo word="i hvert fall" find="\b(I|i)(\W*)?(alle|hvert)(\W*)?fall\b" replace="$1 $3 fall" />
<Typo word="immigrant" find="\b(I|i)migrant((?:en|er|ene)?s?)\b" replace="$1mmigrant$2" />
<Typo word="immun/-itet/-isere" find="\b(I|i)mun((?:forsvar|itet|iser|ologi|svikt|system)?(?:a|e|t|en|er|et|ene|te|ende)?s?)\b" replace="$1mmun$2" />
<Typo word="i motsetning til" find="\b(I|i)motsetning( )til\b" replace="$1 motsetning til" />
<Typo word="indoeuropeer/-isk" find="\b(I|i)ndo( |-)?(E|e)urope((?:er|isk)(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1ndoeurope$4" />
<Typo word="Indokina" find="\b[Ii]ndo( |-)?[Kk]ina(s?)\b" replace="Indokina$2" />
<Typo word="Indre Mongolia" find="\b[Ii]ndre( |-)?[Mm]ongolia(s?)\b" replace="Indre Mongolia$2" />
<Typo word="innforstått" find="\b(I|i)nne(n)?forstått(e?)\b" replace="$1nnforstått$2" />
<Typo word="inn- og ut…" find="\b(I|i)nn og ut((?:gang|land)(\w*))\b" replace="$1nn- og ut$2" />
<Typo word="interesse/interessant 1" find="\b(\w*)(I|i)ntress(a|e)(\w*)\b" replace="$1$2nteress$3$4" />
<Typo word="interesse/interessant 2" find="\b(\w*)(I|i)nte(r|rr)e(s|ss)(a|e)(\w*)\b" replace="$1$2nteress$5$6" />
<Typo word="Ísafjörður" find="\b[IÍÌ]safj[oöø]r[dðđ]ur(s?)\b" replace="Ísafjörður$1" />
<Typo word="…irer/-sk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Ii]r((?:e|en|er|sk)(e|es)?)\b" replace="$1ir$3" />
<Typo word="Israel" find="\bIsreal(s?)\b" replace="Israel$1" />
<Typo word="istedenfor" find="\b(I|i)( )?steden( )?for?\b" replace="$1stedenfor" />
<Typo word="i stedet for" find="\b(I|i)( )?stedet( )?for?\b" replace="$1 stedet for" />
<Typo word="iøynefallende" find="\b(I|i)øye(n)?fallende\b" replace="$1øynefallende" />

J[rediger kilde]

K[rediger kilde]

<Typo word="kakerlakk" find="\b(K|k)ak(k)?erlak(k)?((?:en|er|ene)?s?)\b" replace="$1akerlakk$4" />
<Typo word="kanskje" find="\b(K|k)ansje\b" replace="$1anskje" />
<Typo word="kapellan" find="\b(K|k)ap(p)?el(l)?an((?:i)?(?:a|en|er|ene|et)?s?)\b" replace="$1apellan$4" />
<Typo word="Kapp det gode håp" find="\b[Kk]app[ -][Dd]et[ -][Gg]ode[ -][Hh]å[bp](s?)\b" replace="Kapp det gode håp$1" />
<Typo word="Kapp Verde" find="\b[Kk]app( |-)?[Vv]erde(øy|-øy)?(ene)?(s?)\b" replace="Kapp Verde$2$3$4" />
<Typo word="kappverder" find="\b(K|k)app( |-)?[Vv]erd(i)?er((?:e|en|ene)?s?)\b" replace="kappverder$4" />
<Typo word="kappverdisk" find="\b(K|k)app( |-)?[Vv]erd(i)?sk((?:e)?s?)\b" replace="kappverdisk$4" />
<Typo word="karriere(…)" find="\b(K|k)ar(r)?i[eæ]r(e)?((?:diplom|j(a|e)g(er)?|samfunn|system|valg)?(?:a|en|ene|er|et)?s?)\b" replace="$1arrier$3$4" />
<!-- gjelder ikke folket «kariere» fra Karia i Anatolia -->
<Typo word="kasakhisk" find="\b(K|k)a(s|ss|z)a(k|kh|kkh)isk(e?)\b" replace="$1asakhisk$4" />
<Typo word="Kasakhstan" find="\b[Kk]a(s|ss)a(k|kh|kkh)stan(s?)\b" replace="Kasakhstan$3" />
<Typo word="kasakhstansk/-er" find="\b(K|k)a(s|ss|z)a(k|kh|kkh)stan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1asakhstan$4" />
<Typo word="kastiljansk/-er" find="\b(K|k)astil(l?)[ij]an((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1astiljan$3" />
<Typo word="katastrofe" find="\b(\w*)(K|k)a(t|tt)as(t|tr)ofe(\w*?)\b" replace="$1$2atastrofe$5" />
<Typo word="kommissariat/kommissær" find="\b(\w*)(K|k)o(m|mm)i(s|ss)((?:ar(iat|isk)|ær)(\w*?))\b" replace="$1$2ommiss$5" />
<!-- for andre ord som begynner på «kom» eller «komm», se kapittelet for prefikser. -->
<Typo word="konkurranse/konkurrent/konkurrere" find="\b(K|k)onkur((?:anse|ent|er(e|t)?)(\w*))\b" replace="$1onkurr$2" />
<Typo word="…konkurranse(…)" find="\b(\w*)konkuranse(\w*)\b" replace="$1konkurranse$2" />
<Typo word="koordinat/koordinere" find="\b(\w*)(K|k)ordin((?:asjon|at|er)(\w*))\b" replace="$1$2oordin$3" />
<Typo word="Kópavogur" find="\bK[oóò]pav[oóò]gur(s?)\b" replace="Kópavogur$1" />
<Typo word="…koreaner/-sk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Kk]orean((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1korean$3" />
<Typo word="Košice" find="\bKo[sŝş]ice(s?)\b" replace="Košice$1" />
<Typo word="kosovoalbaner/-sk" find="\b(K|k)osovo( |-)?[Aa]lban((?:er|sk)(\w*)?)\b" replace="$1osovoalban$3" />
<Typo word="kostarikaner/-sk" find="\b(K|k)osta( |-)?[Rr]i[ck]an((?:er|sk)(\w*)?)\b" replace="$1ostarikan$3" />
<!-- kan også staves «costaricaner» -->
<Typo word="Kraków" find="\bKrakow(s?)\b" replace="Kraków$1" />
<Typo word="kringkasting" find="\b(\w*)(K|k)ringkastning((?:a|en|ene|er)?s?)\b" replace="$1$2ringkasting$3" />
<Typo word="Kristi himmelfartsdag" find="\b[Kk]ristis?\s+[Hh]immelfartsdag(s?)\b" replace="Kristi himmelfartsdag$1" />
<Typo word="KwaZulu-Natal" find="\b[Kk]wa\W?[Zz]ulu\W?[Nn]atal(s?)\b" replace="KwaZulu-Natal$1" />

L[rediger kilde]

<Typo word="La Coruña" find="\b[Ll]a( |-)?Coru[nñ]a(s?)\b" replace="La Coruña$2" />
<Typo word="lesothisk" find="\b(L|l)esot(h)?(o)?(i)?sk(e?)?\b" replace="$1esothisk$5" />
<Typo word="Lesotho/-er" find="\b(L|l)esoto((?:er)?(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1esotho$2" />
<Typo word="Lilleasia" find="\b[Ll]ille( |-)?[Aa]sia(s?)\b" replace="Lilleasia$2" />
<Typo word="litauisk" find="\b(L|l)itausk((?:e)?s?)\b" replace="$1itauisk$2" />
<Typo word="Łódź" find="\b[LŁ][oó]d[zźž]('?)\b" replace="Łódź$1" />
<Typo word="Lübeck" find="\bLubeck((?:bukt(a|en)?)?(s)?)?\b" replace="Lübeck$1" />
<Typo word="luxembourgsk" find="\b(L|l)uxemb(o)?urgi((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1uxemb$2urg$3" />

M[rediger kilde]

<Typo word="Málaga" find="\bM[aá]lag[aá](s?)\b" replace="Málaga$1" />
<Typo word="Maranhão" find="\bMaranhao(s?)\b" replace="Maranhão$1" />
<Typo word="marokkansk/-er" find="\b(M|m)ar(r)?ok(k)?an(\w*)\b" replace="$1arokkan$4" />
<Typo word="…maskinist/…styrmann" find="\b([Aa]ndr|[Ff]ørst|[Tt]redj)e( |-)?((?:maskinist|styrmann)(\w*))\b" replace="$1e$3" />
<!-- gjelder yrkesbetegnelsene -->
<Typo word="Mecklenburg-Vorpommern" find="\bMecklenburg\s+Vorpommern(s)?\b" replace="Mecklenburg-Vorpommern$1" />
<Typo word="medlemskap" find="\b(\w*)(M|m)edlemsskap(\w*)\b" replace="$1$2edlemskap$3" />
<Typo word="meksikaner/-sk" find="\b(M|m)eksican((?:er|sk)(\w*))?\b" replace="$1eksikan$2" />
<!-- kan også staves «mexicaner» -->
<Typo word="mellomamerikaner/-sk" find="\b(M|m)ellom-[Aa]m(e)?rikan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1ellomamerikan$3" />
<!-- stavemåten til Mellom-Amerika behandles i annet avsnitt -->
<Typo word="mellomeuropeer/-isk" find="\b(M|m)ellom-[Ee]urope((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1ellomeurope$2" />
<!-- stavemåten til Mellom-Europa behandles i annet avsnitt -->
<Typo word="meteoro(log/logi|/logisk)" find="\b(\w*)(M|m)et(ero|oro|reo|ro)((?:log|logi|logisk)(\w*))\b" replace="$1$2eteoro$4" />
<Typo word="mexicaner" find="\b(M|m)exikan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1exican$2" />
<!-- kan også staves «meksikaner» -->
<Typo word="Midtøsten" find="\b[Mm]idt[ -][Øø]sten(s?)\b" replace="Midtøsten$1" />
<Typo word="Mikronesiaføderasjonen" find="\b[Mm]ikronesia[ -][Ff]øderasjonen(s?)\b" replace="Mikronesiaføderasjonen$1" />
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]i(?:s(?:ss+|)is+ip+|s+is(?:ss+|)ip+|s+is+ip(?:pp+|))i(s?)\b" replace="Mississippi$1"/>
<!-- gjelder ikke filmtittelen «La sirène du Mississipi»  -->
<Typo word="mistillit" find="\b(\w*)(M|m)i(s|ss)ti(l|ll)it(\w*)\b" replace="$1$2istillit$5" />
<Typo word="mosambikisk" find="\b(M|m)osambiksk(e?)\b" replace="$1osambikisk$2" />
<Typo word="Mulhacén" find="\bMulhacen(s?)\b" replace="Mulhacén$1" />
<Typo word="München" find="\bMunchen(s?)\b" replace="München$1" />
<Typo word="munn-mot-munn-metode" find="\b(M|m)unn(-| )?(mot|til)(-| )?[Mm]unn(-| )?[Mm]etode(\w*)\b" replace="$1unn-$3-munn-metode$6" />

N[rediger kilde]

<Typo word="Nagorno-Karabakh" find="\b[Nn]agorno(-| )?[Kk]arabak(h)?(s?)\b" replace="Nagorno-Karabakh$3" />
<Typo word="nazist/nazisme" find="\b(\w*)(N|n)asis((?:t|me)(\w*))\b" replace="$1$2azis$3" />
<Typo word="nederlandsk" find="\b(N|n)ederlansk(\w*)\b" replace="$1ederlandsk$2" />
<Typo word="nepalsk" find="\b(N|n)epalesisk(e?)\b" replace="$1epalsk$2" />
<Typo word="Neuchâtel" find="\bNeuchatel(s?)\b" replace="Neuchâtel$1" />
<Typo word="Newfoundland" find="\bNew[ -][Ff]oundland(s?)\b" replace="Newfoundland$1" />
<Typo word="New Zealand" find="\b[Nn]ew[- ][Zz](ea|ee)land(s?)\b" replace="New Zealand$2" />
<Typo word="newzealandsk" find="\b(N|n)(ew|y)?( |-)?[Zz](ea|ee)lan(d)?sk(e?)\b" replace="$1$2zealandsk$6" />
<Typo word="newzealender/-lending" find="\b(N|n)(ew|y)?( |-)?[Zz](ea|ee)lend((?:er|ing)(\w*))\b" replace="$1$2zealend$5" />
<Typo word="nordaust" find="\b(N|n)ord( |-)?[Aa]ust((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordaust$3" />
<Typo word="Nordrhein-Westfalen" find="\b[Nn]ord(-| )?[Rr]hein\s+[Ww]estfalen(s?)\b" replace="Nordrhein-Westfalen$2" />
<Typo word="Nordisk råd" find="\bNordisk\s+Råd(s?)\b" replace="Nordisk råd$1" />
<Typo word="nordkypriot/-isk" find="\b(N|n)ord(-| )?[Kk]ypriot(isk)?((?:e|en|er|ene)?s?)\b" replace="$1ordkypriot$3$4" />
<Typo word="nordvest" find="\b(N|n)ord( |-)?[Vv]est((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordvest$3" />
<Typo word="nordøst" find="\b(N|n)ord( |-)?[Øø]st((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordøst$3" />
<Typo word="Nouméa" find="\bNoumea(s?)\b" replace="Nouméa$1" />
<Typo word="Nürnberg" find="\bNurnberg(s?)\b" replace="Nürnberg$1" />
<Typo word="Ny-Caledonia" find="\b[Nn]y(-| )?[CKck]aledonia(s?)\b" replace="Ny-Caledonia$2" />
<Typo word="Ny-Guinea" find="\b[Nn]y(-| )?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Ny-Guinea$2" />
<Typo word="Ny-Hebridene" find="\b[Nn]y(-| )?[Hh]ebridene(s?)\b" replace="Ny-Hebridene$2" />
<Typo word="Ny-Spania" find="\b[Nn]y(-| )?Spania(s?)\b" replace="Ny-Spania$2" />
<Typo word="Ny-Zealand" find="\b[Nn]y(-| )?[Zz](ea|ee)land(s?)\b" replace="Ny-Zealand$3" />
<Typo word="Ny-Ålesund" find="\b[Nn]y[ -][Åå]lesund(s?)\b" replace="Ny-Ålesund$1" />

O[rediger kilde]

<Typo word="(u)offisiell" find="\b(\w*)(O|o)f(fise|fsie|isie)(l|ll)(e?)\b" replace="$1$2ffisiell$5" />
<Typo word="(u)offisielt" find="\b(\w*)(O|o)f(fisie|fisie|fise|fsie|isie)(llt|lt)\b" replace="$1$2ffisielt" />
<Typo word="olje- (og/eller) gass…" find="\b(O|o)lje ((?:og|eller)) gass((?:[a-zæøå-])(\w*))" replace="​$1lje- $2 gass$3" />
<Typo word="olje- (og/eller) energi…" find="\b(O|o)lje ((?:og|eller)) [Ee]nergi((?:[a-zæøå-])(\w*))" replace="​$1lje- $2 energi$3" />
<Typo word="om lag" find="\b(O|o)mlag\b" replace="$1m lag" />
<Typo word="ondskap" find="\b(O|o)nskap((?:sfull)?(?:e|en|er|ene|t)?s?)\b" replace="$1ndskap$2" />
<Typo word="Ólafsfjörður" find="\b[OÓÒ]lafsfj[oöø]r[dðđ]ur(s?)\b" replace="Ólafsfjörður$1" />
<Typo word="original" find="\b(\w*)(O|o)rginal(\w*)\b" replace="$1$2riginal$3" />

P[rediger kilde]

<Typo word="Papeete" find="\bPa(ppee|ppe|pe)te(e)?(s?)\b" replace="Papeete$3" />
<Typo word="Papua Ny-Guinea" find="\b[Pp]apu?a[ -][Nn]y( |-)?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Papua Ny-Guinea$2" />
<Typo word="paraguayansk" find="\b(P|p)araguayi?sk(e?)\b" replace="$1araguayansk$2" />
<Typo word="Paraná" find="\bP[aá]ran[aá](s?)\b" replace="Paraná$1" />
<Typo word="Pennsylvania" find="\bPensylvania(s?)\b" replace="Pennsylvania$1" />
<Typo word="petroleumstilsyn" find="\b(P|p)etroleum(s)?( |-)?tilsyn((?:a|et|ene)?s?)\b" replace="$1etroleumstilsyn$4" />
<Typo word="pH-verdi" find="\b[Pp][Hh](-| )?((?:indikator|meter|nivå|verdi)(\w*))\b" replace="pH-$2" />
<Typo word="Plzeň" find="\bPlzen(s?)\b" replace="Plzeň$1" />
<Typo word="Port-au-Prince" find="\b[Pp]ort[ -][Aa]u(-| )?[Pp]rince(s?)\b" replace="Port-au-Prince$2" />
<Typo word="Priština" find="\bPri[sŝșş]tina(s?)\b" replace="Priština$1" />
<Typo word="professor/profesjonell" find="\b(\w*)(P|p)roffes(jon|sor)(\w*)\b" replace="$1$2rofes$3$4" />

Q–R[rediger kilde]

<Typo word="qatarsk/-er" find="\b(Q|q)(u)?(v)?atar(i)?((?:sk|er)(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1atar$5" />
<Typo word="regissør/regissere" find="\b(\w*)(R|r)egis((?:ør|er)(\w*))\b" replace="$1$2egiss$3" />
<Typo word="Rheinland-Pfalz" find="\bRheinland\s+Pfalz('?)\b" replace="Rheinland-Pfalz$1" />
<Typo word="Rio de Janeiro" find="\b[Rr][iíì]o\s+[Dd]e( |-)?[Jj]aneiro(s?)\b" replace="Rio de Janeiro$2" />
<Typo word="Rondônia" find="\bRondonia(s?)\b" replace="Rondônia$1" />

S[rediger kilde]

<Typo word="Sachsen-Anhalt" find="\bSachsen\s+Anhalt(s?)\b" replace="Sachsen-Anhalt$1" />
<Typo word="Saint-Étienne" find="\b[Ss]aint[- ][EÉÈ]tienne(s?)\b" replace="Saint-Étienne$1" />
<Typo word="sakprosa" find="\b(S|s)aksprosa((?:en|ene|er)?s?)\b" replace="$1akprosa$2" />
<Typo word="samarbeid" find="\b(\w*)(S|s)ammarbeid((?:a|d|de|e|en|et|er)?(?:te|de)?s?)\b" replace="$1$2amarbeid$3" />
<Typo word="…same/-isk" find="\b([Bb]ygde|[Kk]yst|[Ll]ule|[Nn]ord|[Pp]ite|[Ss](kolte|jø|yd|ør)|[Uu]me)[ |-][Ss]am((?:e|er|isk)(\w*))\b" replace="$1sam$3" />
<Typo word="(u)sannsynlig" find="\b(S|s|[Uu]s)a(n|nn)(sny|syn)(e?)lig(\w*)\b" replace="$1annsynlig$5" />
<!-- se også «synlig» -->
<Typo word="São Paulo" find="\b[Ss][aáàâã]o\s+Paulo(s?)\b" replace="São Paulo$1" />
<Typo word="São Tomé" find="\b[Ss][aáàâã]o\s+Tom[eéè](s?)\b" replace="São Tomé$1" />
<Typo word="São Tomé og Príncipe" find="\b[Ss][aãâ]o\s+[Tt]om[eéè]\s+[Oo]g\s+[Pp]r[iíì]n[cs][iíì]pe(s?)\b" replace="São Tomé og Príncipe$1" />
<Typo word="Schleswig-Holstein" find="\bSchleswig\s+Holstein(s?)\b" replace="Schleswig-Holstein$1" />
<Typo word="(u)sedvanlig" find="\b(S|s|[Uu]s)edvanelig(e?)\b" replace="$1edvanlig$2" />
<Typo word="selv om" find="\b(S|s)elvom\b" replace="$1elv om" />
<Typo word="sentrene" find="\b(\w*)(S|s)enterene(s?)\b" replace="$1$2entrene$3" />
<Typo word="serbokroatisk" find="\b(S|s)erbo( |-)?[Kk]r(o?)atisk(e?)\b" replace="$1erbokroatisk$4" />
<Typo word="seremoni" find="\b(\w*)(S|s)ermoni(\w*)\b" replace="$1$2eremoni$3" />
<Typo word="Seyðisfjörður" find="\bSey[dðđ]isfj[oöø]r[dðđ]ur(s?)\b" replace="Seyðisfjörður$1" />
<Typo word="Siglufjörður" find="\bSiglufj[oöø]r[dðđ]ur(s?)\b" replace="Siglufjörður$1" />
<Typo word="Sinn Féin" find="\bS[ií]nn( |-)?[Ff][eéè][ií]n(s?)\b" replace="Sinn Féin$2" />
<Typo word="slutning" find="\b(\w*)([Aa]v|[Aa]n|[Bb]e|[Oo]pp|[Ss]ammen|[Tt]il)slu(t|tt|ttn)ing(\w*)\b" replace="$1$2slutning$4" />
<Typo word="slutte" find="\b([Aa]v|[Aa]n|[Bb]e|[Ii]nne|[Oo]pp|[Ss]ammen|[Tt]il|[Uu]te)slut((?:e|a)(\w*))\b" replace="$1slutt$2" />
<Typo word="Sovjetunionen" find="\b[Ss]ov[ij]et\W?[Uu]n[ij]onen(s?)\b" replace="Sovjetunionen$1" />
<Typo word="Sri Lanka" find="\b[Ss](ir|ri)( |-)?[Ll]an[ck]a(s?)\b" replace="Sri Lanka$3" />
<Typo word="srilanker/-isk" find="\b(S|s)(ir|ri)( |-)?[Ll]ank(i|es)?((?:ansk|er|isk)(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1rilank$5" />
<Typo word="stemning" find="\b(\w*)([Aa]v|[Ii]nn|[Uu]t)stemming(\w*)\b" replace="$1$2stemning$3" />
<Typo word="Stoke-on-Trent" find="\b[Ss]toke[ -][Oo]n[ -][Tt]rent(s?)\b" replace="Stoke-on-Trent$1" />
<Typo word="Storbritannia" find="\b[Ss]torbrit(t)?an(n)?ia(s?)\b" replace="Storbritannia$3" />
<Typo word="syklist" find="\b(\w*)(S|s)yk(k)?(e)?list((?:en|ene|er)?s?)\b" replace="$1$2yklist$5" />
<Typo word="(u)synlig" find="\b(S|s|[Uu]s|[Øø]yens)(nye|yne)lig(\w*)\b" replace="$1ynlig$3" />
<!-- se også «sannsynlig» -->
<Typo word="søraust" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Aa]ust((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2aust$4" />
<Typo word="sørvest" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Vv]est((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2vest$4" />
<Typo word="sørøst" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Øø]st((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2øst$4" />

T[rediger kilde]

<Typo word="takknemlig/-het" find="\b(T|t|[Uu]t)ak(k)?nem(m)?(e)?lig((?:het)?(?:sgjeld|sgav|smedalj)?(?:a|e|en|er|ene)?s?)\b" replace="$1akknemlig$5" />
<Typo word="Tallinn" find="\bTallin(s?)\b" replace="Tallinn$1" />
<Typo word="Thüringen" find="\bThuringen(s?)\b" replace="Thüringen$1" />
<Typo word="Tierra del Fuego" find="\b[Tt]ierra[ -][Dd]el(-| )?[Ff]uego(s?)\b" replace="Tierra del Fuego$2" />
<Typo word="Tsjekkia/-er/-isk" find="\b(T|t)jekk((?:er|ia|isk)(\w*))\b" replace="$1sjekk$2" />
<Typo word="turkotatarer/-isk" find="\b(T|t)urko(-| )?[Tt]atar((?:en|er|isk)(?:e)?s?)\b" replace="$1urkotatar$3" />
<Typo word="turnere" find="\b(T|t)urnér((?:e|ende|er|es|t|te))\b" replace="$1urner$2" />
<Typo word="Turks- og Caicosøyene" find="\b[Tt]urks(-)?\s+[Oo]g\s+[Cc]ai[ck]os(øyene|-øyene)(s?)?\b" replace="Turks- og Caicosøyene$3" />
<Typo word="…tysk/…tysker" find="\b([Aa]ust|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Tt]ysk((?:e(n|ne|r)?|er(e|en|ne)?)?s?)\b" replace="$1tysk$5" />

U[rediger kilde]

<Typo word="uruguayansk" find="\b(U|u)ruguayi?sk(e?)\b" replace="$1ruguayansk$2" />
<Typo word="Ürümqi" find="\b[UÜ]r[uü]mqi(s?)\b" replace="Ürümqi$1" />
<Typo word="Üsküdar" find="\b[UÜ]sk[uü]dar(s?)\b" replace="Üsküdar$1" />
<Typo word="ut ifra" find="\b(U|u)t( |-)?i( |-)?fra?\b" replace="$1t ifra" />
<Typo word="uttrykk" find="\b(U|u)trykk(\w*)" replace="$1ttrykk$2" />

V[rediger kilde]

<Typo word="Valparaíso" find="\bValpara[iì]so(s?)\b" replace="Valparaíso$1" />
<Typo word="Valletta" find="\bVa(lett|llet)a(s?)\b" replace="Valletta$2" />
<Typo word="(u)vanlig" find="\b(V|v|[Uu]v)anelig((?:e|ere|st|ste)?)\b" replace="$1anlig$2" />
<Typo word="vanskelig" find="\b(V|v)ansklig(\w*)\b" replace="$1anskelig$2" />
<Typo word="Verdens helseorganisasjon" find="\bVerdens\s+Helseorganisasjon(s?)\b" replace="Verdens helseorganisasjon$1" />
<Typo word="videre" find="\b(V|v)idre((?:for(edl|midl)|før|gåend|komm|s(a|e)lg|send|ut(dann|vikl))(?:e|ing|t)?(\w*)?)\b" replace="$1idere$2" />
<Typo word="Viðey/Viðoy" find="\bVi[dđ](e|o)y(s?)\b" replace="Við$1y$2" />
<Typo word="…vietnameser/-isk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Vv]ietnames((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1vietnames$3" />
<Typo word="viking…" find="\b(\w*)(V|v)ikinge((?:borg|fe(rd|stival)|grav|h(jelm|øvding|ær)|konge|skip|tid)(\w*))\b" replace="$1$2iking$3" />
<Typo word="Viña del Mar" find="\bVi[nñ]a[ -][Dd]el( |-)?[Mm]ar(s?)\b" replace="Viña del Mar$2" />
<Typo word="vis-à-vis" find="\b(V|v)is( |-)?[aà]( |-)?vis\b" replace="$1is-à-vis" />
<Typo word="vice versa" find="\b(V|v)(ise ver[cs]a|ice verca|i[cs]ever[cs]a)\b" replace="$1ice versa" />
<Typo word="voldelig" find="\b(V|v)oldlig((?:e|ere|st|ste)?)\b" replace="$1oldelig$2" />

W[rediger kilde]

<Typo word="Warszawa" find="\bWar(sa|za)[vw]a((?:pakt)?(?:land)?(?:a|en|et|ene)?s?)\b" replace="Warszawa$2" />
<Typo word="Wisła" find="\bWisla(s?)\b" replace="Wisła$1" />
<Typo word="Wrocław" find="\bWroclaw(s?)\b" replace="Wrocław$1" />

X–Z[rediger kilde]

<Typo word="x-akse" find="\b(X|x)[ -][Aa]kse((?:n|ne|r)?s?)\b" replace="$1-akse$2" />
<Typo word="x-kromosom/X-kromosom" find="\b(X|x)( |-)?[Kk]romoso[mn]((?:a|er|et|ene)?s?)\b" replace="$1-kromosom$3" />
<Typo word="y-akse" find="\b(Y|y)[ -][Aa]kse((?:n|ne|r)?s?)\b" replace="$1-akse$2" />
<Typo word="y-kromosom/Y-kromosom" find="\b(Y|y)( |-)?[Kk]romoso[mn]((?:a|er|et|ene)?s?)\b" replace="$1-kromosom$3" />
<Typo word="Yaoundé" find="\bYaounde(s?)\b" replace="Yaoundé$1" />
<Typo word="youtuber" find="\b(Y|y)ou[Tt]uber((?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1outuber$2" />
<Typo word="Ytre Mongolia" find="\b[Yy]tre( |-)?[Mm]ongolia(s?)\b" replace="Ytre Mongolia$2" />
<Typo word="zanzibarsk" find="\b(Z|z)anzibarisk(e?)\b" replace="$1anzibarsk$2" />
<Typo word="zimbabwer" find="\b(Z|z)imbabwier((?:en|e|ne)?s?)\b" replace="$1imbabwer$2" />

Æ–Å[rediger kilde]

<Typo word="Østerrike/østerriker" find="\b(Ø|ø)sterike((?:r|re|ren|rne)?s?)\b" replace="$1sterrike$2" />
<Typo word="østerriksk" find="\b(Ø|ø)ster(r)?i(k)?sk((?:e)?s?)\b" replace="$1sterriksk$4" />
<Typo word="østtimoresisk/-er" find="\b(Ø|ø)s(t|t[Tt]|t-[Tt]|t\s+[Tt])?imores((?:er|isk)(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1sttimores$3" />

0–9[rediger kilde]

<Typo word="divisjoner (sport)" find="\b(\d{1,3})(.)(-| )?divisjons( |-)?((?:klubb|lag)(\w*))\b" replace="$1.-divisjons$5" />
<!-- endrer for eksempel «1. divisjons klubb» til «1.-divisjonsklubb» -->
<Typo disabled="plasseringer" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?(-| )?plass(\w*)\b" replace="$1.-plass$4" />
<Typo word="års…" find="\b(\d{1,3})(-| )?års( |-)?((?:dag|feiring|fest|grense|jubil(e|é)?|lag)(\w*))\b" replace="$1-års$4" />
<!-- endrer for eksempel «100 års jubileum» til «100-årsjubileum» -->
<Typo word="1. og 17. mai-relatert" find="\b1(7)?(.)?(-| )mai(-| )?((?:arrangement|feiring|grunnlov|komit(e|é)|markering|tale|tog)(\w*))\b" replace="1$1. mai-$5" />
<Typo word="22. mars-bevegelsen" find="\b1.( )?(-)?[Mm]ars(-| )?[Bb]evegelsen(s?)\b" replace="22. mars-bevegelsen$4" />
<Typo word="22. juli-relatert" find="\b22(.)?(-| )juli(-| )?((?:attentat|gransk|komit(e|é)|kommisjon|markering|minne(sted)?|rapport|rettssak|saken|sent(er|re)|terror)(\w*))\b" replace="22. juli-$4" />
<Typo word="4. juni-feiring" find="\b4.( )?(-)?[Jj]uni(-| )?[Ff]eiring(\w*)\b" replace="4. juni-feiring$4" />
<Typo word="årstall: mellom åååå-åååå" find="\b([Mm]ellom \d{4})[–\-](\d{4})\b" replace="$1 og $2" />
<!-- erstatter for eksempel «mellom 1990-1995» med «mellom 1990 og 1995» -->

Dato[rediger kilde]

<Typo word="dato1" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Aa](pril|ugust)\b" replace="$1. a$4" />
<Typo word="dato2" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Dd]esember\b" replace="$1. desember" />
<Typo word="dato3" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Ff]ebruar\b" replace="$1. februar" />
<Typo word="dato4" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Jj](anuar|uli|uni)\b" replace="$1. j$4" />
<Typo word="dato5" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Mm]a(i|rs)\b" replace="$1. ma$4" />
<Typo word="dato6" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Nn]ovember\b" replace="$1. november" />
<Typo word="dato7" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Oo]ktober\b" replace="$1. oktober" />
<Typo word="dato8" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?( )?[Ss]eptember\b" replace="$1. september" />

Diakritiske tegn og andre stavefeil[rediger kilde]

<Typo word="allé" find="\b(\w*)(A|a)llè(\w*)\b" replace="$1$2llé$3" />
<Typo word="én" find="\b(È|è)n\b" replace="én"/>
<Typo word="idé" find="\b(\w*)(I|i)dè(\w*)\b" replace="$1$2dé$3"/>
<Typo word="kafé" find="\b(\w*)(K|k)afè(\w*)\b" replace="$1$2afé$3"/>
<Typo word="klisjé" find="\b(\w*)(K|k)lisjè(\w*)\b" replace="$1$2lisjé$3"/>
<Typo word="komité" find="\b(\w*)(K|k)omitè(\w*)\b" replace="$1$2omité$3"/>
<Typo word="moské" find="\b(\w*)(M|m)oskè(\w*)\b" replace="$1$2oské$3"/>
<Typo word="turné" find="\b(\w*)(T|t)urnè(\w*)\b" replace="$1$2urné$3"/>

Generelle skriveregler[rediger kilde]

Vanlige stavefeil i sammensatte ord[rediger kilde]

<Typo word="…g+gjøre/gjort" find="\b(\w*)([Ff]erdi|[Gg]yldi|[Mm]uli|[Nn]ytti|[Oo]ffentli|[Ss](tend|ynl)i|[Tt]ydeli|[Vv]irkeli)gj((?:ord|ort|ør)(\w*))\b" replace="$1$2ggj$4"/>

Utelatt fuge-s[rediger kilde]

<Typo word="abonnements…" find="\b(\w*)(A|a)bbonnement((?:av(gift|tale)|kort|pris|salg)(\w*))\b" replace="$1$2bonnements$3" />
<Typo word="bryllup…" find="\b(\w*)(B|b)ryllup((?:dag|fest|gav|gjest|invitasjon|kak|marsj|n(a|e)tt|reis|s(ang|eremoni))(\w*))\b" replace="$1$2ryllups$3" />
<Typo word="krigs…" find="\b(\w*)(K|k)rig((?:f(ang|artøy|ilm|orbryt)|s(eiler|k(ad|ip)|p(ell|ill)))(\w*))\b" replace="$1$2rigs$3" />
<Typo word="krigsskole" find="\b(\w*)(K|k)rigskole((?:n|ne|r)?(s)?)\b" replace="$1$2rigsskole$3" />
<!-- eget oppslag for å hindre korrigeringer i «krigskollegie» -->
<Typo word="kringkasting…" find="\b(K|k)ringkast(n)?ing(s)?((?:avgift|lisens|union)(\w*))\b" replace="$1ringkastings$4" />
<Typo word="minoritetsspråk" find="\b(\w*)(M|m)inoritetspråk(\w*)\b" replace="$1$2inoritetsspråk$3" />
<Typo word="produksjons…" find="\b(\w*)?(P|p)roduksjons((?:elskap|erie|jef|tans|ted|tøtte)(\w*))\b" replace="$1$2roduksjonss$3" />
<Typo word="samarbeids…" find="\b(\w*)(S|s)am(m)?arbeid((?:avtal|organ|p(artner|roblem)|utvalg|vilj|ånd)(\w*))\b" replace="$1$2amarbeids$4" />
<Typo word="rettss…" find="\b(R|r|[Ff]olker|[Hh]øyester|[Oo]ppdr|[Rr]iksr|[Åå]ndedr)etts((?:ak|al|elskap|ikkerhet|osiologi|tat|tridig|ubjekt|ystem)(?:a|e|en|ene|er|et)?s?)\b" replace="$1ettss$2" />
<Typo word="…seremoni" find="\b([Aa]vslutning|[Åå]pning)seremoni(\w*)\b" replace="$1sseremoni$2" />
<Typo word="skadeserstatning" find="\b(\w*)skadeerstatning(\w*)\b" replace="$1skadeserstatning$2" />
<Typo word="…skatt" find="\b([Bb]edrift|[Ee]iendom|[Ff]ormue|[Ff]ylke|[Ii]nntekt|[Kk]rig|[Ss]elskap|[Vv]elferd)skatt(\w*)\b" replace="$1sskatt$2" />
<Typo word="stab…/stat…" find="\b(\w*)(S|s)ta(b|t)s((?:ekretær|jef|katt|t(yre|øtte))(\w*))\b" replace="$1$2ta$3ss$4" />
<Typo word="tilfredsstille" find="(\w*)(T|t)ilfredstil(\w*)\b" replace="$1$2ilfredsstil$3" />
<Typo word="ungdomsskole" find="(U|u)ngdomsk(o|u)le(\w*)\b" replace="$1ngdomssk$2le$3" />
<Typo word="universitetssykehus" find="(U|u)niversitets(juk|yk)ehus(\w*)\b" replace="$1niversitetss$2ehus$3" />
<Typo word="velferdsstat" find="(\w*)(V|v)elferdstat(\w*)\b" replace="$1$2elferdsstat$3" />

Prefikser (begynnelser)[rediger kilde]

<Typo word="«kom…» blir feilaktig stavet «komm…»" find="\b(\w*)(K|k)omm((?:edie|it(e|é))(\w*))\b" replace="$1$2om$3" />
<Typo word="«komm…» blir feilaktig stavet «kom…»" find="\b(\w*)(K|k)om((?:and(?:ant|itt|o)|enta(?:r|tor)|ersi(?:alis|ell|elt)|isjon|un(?:is|e))(\w*))\b" replace="$1$2omm$3" />
<Typo word="«mis…» blir feilaktig stavet «miss…»" find="\b(\w*)(M|m)iss((?:bruk|dann|for(nøyd|stå)|handl|lykk|nøy|oppfat|t(a|e)nke)(\w*))\b" replace="$1$2is$3" />
<Typo word="«unn…»" find="\b(U|u|[Uu]u)n((?:dra|gikk|gå|skyld|slip|ta|vik|vær)(\w*))\b" replace="$1nn$2" />

Suffikser (endelser)[rediger kilde]

<Typo word="…ellt > …elt" find="\b([Mm]askin|[Pp]arall|[Ss]pesi|[Uu]nivers)ellt\b" replace="$1elt"/>

Bestemt form flertall av han- og hunkjønnsord på -er[rediger kilde]

<Typo word="diverse nasjonalitet/opphav" find="\b(\w*)([Aa](frikan|merikan)|[Cc]anadi|[[Ee]urope|[Ii]ndian|[Jj]apan|[Kk](ines|urd)|[Nn]ederlend|[Ss]erb|[Tt]ysk|[Uu]ngar)erene(s?)\b" replace="$1$2erne$5"/>
<!-- merk at endringer i regelen ovenfor medfører at siste variabel kan måtte justeres -->
<Typo word="diverse b" find="\b(\w*)(B|b)rukerene(s?)\b" replace="$1$2rukerne$3"/>
<Typo word="diverse f" find="\b(\w*)(F|f)(e|i|o)(b|ng|rsk)erene(s?)\b" replace="$1$2$3$4erne$5"/>
<Typo word="diverse h" find="\b(\w*)(H|h)e(ng|rsk)erene(s?)\b" replace="$1$2e$3erne$4"/>
<Typo word="diverse l" find="\b(\w*)(L|l)(øp|ær)erene(s?)\b" replace="$1$2$3erne$4"/>
<Typo word="diverse m" find="\b(\w*)(M|m)(est|et|inist)erene(s?)\b" replace="$1$2$3rene$4" />
<Typo word="diverse s" find="\b(\w*)(S|s)(jang|kuld|tand|ylind)erene(s?)\b" replace="$1$2$3rene$4" />
<Typo word="bygger" find="\b(\w*)(B|b)yggerene(s?)\b" replace="$1$2yggerne$3" />
<Typo word="eier" find="\b(\w*)(E|e)ierene(s?)\b" replace="$1$2ierne$3" />
<Typo word="helikopter" find="\b(\w*)(H|h)elikoptere(ne)?(s?)\b" replace="$1$2elikoptre$3$4" />
<Typo word="politiker" find="\b(\w*)(P|p)olitikerene(s?)\b" replace="$1$2olitikerne$3" />
<Typo word="sommer" find="\b(\w*)(S|s)omm(e)rene(s?)\b" replace="$1$2omrene$4" />
<Typo word="spiller" find="\b(\w*)(S|s)p(e|i)llerene(s?)\b" replace="$1$2p$3llerne$4" />
<Typo word="vinter" find="\b(\w*)(V|v)interene(s?)\b" replace="$1$2intrene$3" />

Bindestrek og egennavn («A-B»)[rediger kilde]

<Typo word="Aust-A…" find="\b[Aa]ust( |-)?[Aa]((?:frika|gder|sia|urdal)s?)\b" replace="Aust-A$2" />
<Typo word="Aust-Agder" find="\b[Ø]st( |-)?[Aa]gder(s?)\b" replace="Aust-Agder$2" />
<Typo word="Aust- og Vest-Agder" find="\b[Aa]ust( )?(-)?[Oo]g( |-)?[Vv]est( )?(-)?[Aa]gder(s?)\b" replace="Aust- og Vest-Agder$6" />
<Typo word="Aust-E…" find="\b[Aa]ust( |-)?[Ee]((?:uropa)s?)\b" replace="Aust-E$2" />
<Typo word="Latin-Amerika" find="\b[Ll]atin( |-)?[Aa]merika(s?)\b" replace="Latin-Amerika$2" />
<Typo word="Mellom-Amerika" find="\b[Mm]ellom(-)?[Aa]merika(s?)\b" replace="Mellom-Amerika$2" />
<Typo word="Mellom-Europa" find="\b[Mm]ellom(-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Mellom-Europa$2" />
<Typo word="Midt-Norge" find="\b[Mm]idt( |-)?[Nn]orge(s?)\b" replace="Midt-Norge$2" />
<Typo word="Nord-A…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Nord-A$2" />
<Typo word="Nord-Atlanteren" find="\b[Nn]ord( |-)?[Aa]tlanter((?:en|havet)(s?))\b" replace="Nord-Atlanter$2" />
<Typo word="Nord-Europa" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Nord-Europa$2" />
<Typo word="Nord-Fron" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ff]ron(s?)\b" replace="Nord-Fron$2" />
<Typo word="Nord-Irland" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ii]rland(s?)\b" replace="Nord-Irland$2" />
<Typo word="Nord-K…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Kk]((?:orea|ypros)s?)\b" replace="Nord-K$2" />
<Typo word="Nord-Makedonia" find="\b[Nn]ord( |-)?[Mm]a[ck]edonia(s?)\b" replace="Nord-Makedonia$2" />
<Typo word="Nord-Marianene" find="\b[Nn]ord( |-)?[Mm]arianene(s?)\b" replace="Nord-Marianene$2" />
<Typo word="Nord-Norge" find="\b[Nn]ord[ -][Nn]orge(s?)\b" replace="Nord-Norge$1" />
<Typo word="Nord-Odal" find="\b[Nn]ord( |-)?[Oo]dal(s?)\b" replace="Nord-Odal$2" />
<Typo word="Nord-Rhodesia" find="\b[Nn]ord( |-)?[Rr]hodesia(s?)\b" replace="Nord-Rhodesia$2" />
<Typo word="Nord-T…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Tt]((?:r(oms|øndelag))s?)\b" replace="Nord-T$2" />
<Typo word="Nord-Vietnam" find="\b[Nn]ord( |-)?[Vv]ietnam(s?)\b" replace="Nord-Vietnam$2" />
<Typo word="Nordøst-A…" find="\b[Nn]ord(au|ø)st( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Nord$1st-A$3" />
<Typo word="Sentral-A…" find="\b[Ss]entral( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Sentral-A$2" />
<Typo word="Sentral-Europa" find="\b[Ss]entral( |-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Sentral-Europa$2" />
<Typo word="Stor-Elvdal" find="\b[Ss]tor( |-)?[Ee]lvdal(s?)\b" replace="Stor-Elvdal$2" />
<Typo word="Sør-A…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia|urdal)s?)\b" replace="S$1-A$3" />
<Typo word="Sør-Atlanteren" find="\b[Ss]ør( |-)?[Aa]tlanter((?:en|havet)(s?))\b" replace="Sør-Atlanter$2" />
<Typo word="Sør-E…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Ee]((?:ngland|uropa)s?)\b" replace="S$1-E$3" />
<Typo word="Sør-Fron" find="\b[Ss]ør( |-)?[Ff]ron(s?)\b" replace="Sør-Fron$2" />
<Typo word="Sør-K…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Kk]((?:orea|ypros)s?)\b" replace="S$1-K$3" />
<Typo word="Sør-Odal" find="\b[Ss]ør( |-)?[Oo]dal(s?)\b" replace="Sør-Odal$2" />
<Typo word="Sør-Rhodesia" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Rr]hodesia(s?)\b" replace="S$1-Rhodesia$3" />
<Typo word="Sør-T…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Tt]((?:r(oms|øndelag))s?)\b" replace="Sør-T$3" />
<Typo word="Sør- og Midt-Troms" find="\b[Ss]ør(-)?( )?[Oo]g( |-)?[Mm]idt( |-)?[Tt]roms\b" replace="Sør- og Midt-Troms" />
<Typo word="Sør-V…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Vv]((?:aranger|ietnam)s?)\b" replace="S$1-V$3" />
<Typo word="Sørøst-A…" find="\b[Ss](yd|ør)(au|ø)st( |-)?[Aa]((?:frika|sia|ustralia)s?)\b" replace="S$1$2st-A$4" />
<Typo word="Vest-A…" find="\b[Vv]est( |-)?[Aa]((?:frika|gder|sia)s?)\b" replace="Vest-A$2" />
<Typo word="Vest-Berlin" find="\b[Vv]est( |-)?Berlin(s?)\b" replace="Vest-Berlin$2" />
<Typo word="Vest-E…" find="\b[VV]est( |-)?[Ee]((?:uropa)s?)\b" replace="Vest-E$2" />
<Typo word="Vest-Finnmark" find="\b[Vv]est( |-)?[Ff]in(n)?mark(s?)\b" replace="Vest-Finnmark$3" />
<Typo word="Vest-S…" find="\b[Vv]est( |-)?[Ss]((?:ahara|amoa)s?)\b" replace="Vest-S$2" />
<Typo word="Vest-Tyskland" find="\b[Vv]est( |-)?[Tt]yskland(s?)\b" replace="Vest-Tyskland$2" />
<Typo word="Øst-A…" find="\b[Øø]st( |-)?[Aa]((?:frika|sia)s?)\b" replace="Øst-A$2" />
<Typo word="Øst-Berlin" find="\b[Øø]st( |-)?Berlin(s?)\b" replace="Øst-Berlin$2" />
<Typo word="Øst-E…" find="\b[Øø]st( |-)?[Ee]((?:ngland|uropa)s?)\b" replace="Øst-E$2" />
<Typo word="Øst-Finnmark" find="\b[Øø]st( |-)?[Ff]in(n)?mark(s?)\b" replace="Øst-Finnmark$3" />
<Typo word="Øst-T…" find="\b[Øø]st( |-)?[Tt]((?:imor|yskland)s?)\b" replace="Øst-T$2" />

Egennavn[rediger kilde]

Norge - geografi[rediger kilde]

<Typo word="Aurskog-Høland" find="\b[Aa]urskog[ -][Hh]øland(s?)\b" replace="Aurskog-Høland$1" />
<Typo word="Brumunddal" find="\bBru(m|mm)un(d|dd)al(s?)\b" replace="Brumunddal$3" />
<Typo word="Evje og Hornnes" find="\b[Ee]vje[ -][Oo]g[ -][Hh]orn(n)?es('?)\b" replace="Evje og Hornnes$2" />
<Typo word="Midtre Gauldal" find="\b[Mm]idtre[ -][Gg]auldal(s?)\b" replace="Midtre Gauldal$1" />
<Typo word="Mo i Rana" find="\b[Mm]o[ -][Ii][ -][Rr]ana(s?)\b" replace="Mo i Rana$1" />
<Typo word="Møre og Romsdal" find="\b[Mm]øre[ -][Oo]g[ -][Rr]omsdal(s?)\b" replace="Møre og Romsdal$1" />
<Typo word="Namsskogan" find="\bNamskogan(s?)\b" replace="Namsskogan$1" />
<Typo word="Nedre Eiker" find="\b[Nn]edre[ -][Ee]iker(s?)\b" replace="Nedre Eiker$1" />
<Typo word="Nordre Land" find="\b[Nn]ordre[ -][Ll]and(s?)\b" replace="Nordre Land$1" />
<Typo word="Nore og Uvdal" find="\b[Nn]ore[ -][Oo]g[ -][Uu]vdal(s?)\b" replace="Nore og Uvdal$1" />
<Typo word="Sogn og Fjordane" find="\b[Ss]ogn(-)?( )?[Oo]g( |-)?[Ff]jord[ae]ne(s)?\b" replace="Sogn og Fjordane$4" />
<Typo word="Søndre Land" find="\b[Ss]øndre[ -][Ll]and(s?)\b" replace="Søndre Land$1" />
<Typo word="Vestre Slidre" find="\b[Vv]estre[ -][Ss]lidre(s?)\b" replace="Vestre Slidre$1" />
<Typo word="Vestre Toten" find="\b[Vv]estre[ -][Tt]oten(s?)\b" replace="Vestre Toten$1" />
<Typo word="Østre Toten" find="\b[Øø]stre[ -][Tt]oten(s?)\b" replace="Østre Toten$1" />
<Typo word="Øystre Slidre" find="\b[Øø](y)?stre[ -][Ss]lidre(s?)\b" replace="Øystre Slidre$2" />
<Typo word="Øvre Eiker" find="\b[Øø]vre[ -][Ee]iker(s?)\b" replace="Øvre Eiker$1" />

Norge - statlig og offentlig virksomhet[rediger kilde]

<Typo word="Bane NOR" find="\bBane(-| )?[Nn][Oo][Rr](s?)\b" replace="Bane NOR$2" />
<Typo word="Meteorologisk institutt" find="\b[Mm]eteorologisk\s+Institutt(s?)\b" replace="Meteorologisk institutt$1" />
<Typo word="Nasjonal kommunikasjonsmyndighet" find="\bNasjonal\s+Kommunikasjonsmyndighet(s?)\b" replace="Nasjonal kommunikasjonsmyndighet$2" />
<Typo word="Nasjonal sikkerhetsmyndighet" find="\bNasjonal\s+Sikkerhetsmyndighet(s?)\b" replace="Nasjonal sikkerhetsmyndighet$1" />
<Typo word="Nord universitet" find="\bNord\s+Universitet(s?)\b" replace="Nord universitet$1" />
<Typo word="Norges forskningsråd" find="\bNorges\s+Forskningsråd(s?)\b" replace="Norges forskningsråd$1" />
<Typo word="Norsk film(fond/institutt/utvikling)" find="\b[Nn]orsk\s+[Ff]ilm((?:fond|institutt|utvikling)s?)\b" replace="Norsk film$1" />
<Typo word="Norsk polarinstitutt" find="\bNorsk\s+Polarinstitutt(s?)\b" replace="Norsk polarinstitutt$1" />
<Typo word="Norsk utenrikspolitisk institutt" find="\b[Nn]orsk\s+[Uu]tenrikspolitisk\s+[Ii]nstitutt(s?)\b" replace="Norsk utenrikspolitisk institutt$1" />
<Typo word="Oslo byarkiv/byfogdembete/bystyre" find="\bOslo\s+By((?:arkiv|fogdembete|styre)(s?))\b" replace="Oslo by$1" />
<Typo word="Post- og teletilsynet" find="\b[Pp]ost(-| )?[Oo]g\s+[Tt]eletilsynet(s?)\b" replace="Post- og teletilsynet$2" />
<Typo word="Samordna opptak" find="\bSamordna\s+Opptak(s?)\b" replace="Samordna opptak$1" />
<Typo word="Statens arbeidsmiljøinstitutt" find="\b[Ss]tatens\s+[Aa]rbeidsmiljøinstitutt(s?)\b" replace="Statens arbeidsmiljøinstitutt$1" />
<Typo word="Statens dyrehelsetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Dd]yrehelsetilsyn(s?)\b" replace="Statens dyrehelsetilsyn$1" />
<Typo word="Statens eldreråd" find="\b[Ss]tatens\s+[Ee]ldreråd(s?)\b" replace="Statens eldreråd$1" />
<Typo word="Statens helsetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Hh]elsetilsyn(s?)\b" replace="Statens helsetilsyn$1" />
<Typo word="Statens innkrevingssentral" find="\b[Ss]tatens\s+[Ii]nnkrevingssentral(s?)\b" replace="Statens innkrevingssentral$1" />
<Typo word="Statens jernbanetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Jj]ernbanetilsyn(s?)\b" replace="Statens jernbanetilsyn$1" />
<Typo word="Statens kartverk" find="\b[Ss]tatens\s+[Kk]artverk(s?)\b" replace="Statens kartverk$1" />
<Typo word="Statens legemiddelverk/lånekasse" find="\b[Ss]tatens\s+[Ll](egemiddelverk|ånekasse)(s?)\b" replace="Statens l$1$2" />
<Typo word="Statens naturoppsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Nn]aturoppsyn(s?)\b" replace="Statens naturoppsyn$1" />
<Typo word="Statens pensjonskasse" find="\b[Ss]tatens\s+[Pp]ensjonskasse(s?)\b" replace="Statens pensjonskasse$1" />
<Typo word="Statens s…" find="\b[Ss]tat(ens|istisk)\s+[Ss]((?:entral|jøkart|tråle)(byrå|ver(k|n))(s)?)\b" replace="Stat$1 s$2" />
<Typo word="Statens vegvesen" find="\b[Ss]tatens\s+[Vv]e[ig]vesen(s?)\b" replace="Statens vegvesen$1" />
<Typo word="Stjør- og Verdal tingrett" find="\bStjør(dal)?(-)?( )?og\s+[Vv]erdal\s+[Tt]ingrett(s?)\b" replace="Stjør- og Verdal tingrett$4" />

Personer[rediger kilde]

<Typo word="… den gode" find="\b(Filip|Haakon|Håkon|Magnus)\s+[Dd]en\s+[Gg]ode(s?)\b" replace="$1 den gode$2" />
<Typo word="… den store" find="\b(Aleksander|Alexander|Alfred|Gregor|Gregorius|Herodes|Katarina|Karl|Konstantin|Peter)\s+[Dd]en\s+[Ss]tore(s?)\b" replace="$1 den store$2" />
<Typo word="Barack Obama" find="\b[Bb]ar?rac?k?\s+[Oo]bamm?a(s?)\b" replace="Barack Obama$1" />
<Typo word="Birger jarl" find="\b[Bb]irger\s+[Jj]arl(s?)\b" replace="Birger jarl$1" />
<Typo word="da Gama" find="\b[Dd]a( )?(-)?[Gg]ama(s?)\b" replace="da Gama$3" />
<!-- gjelder Vasco da Gama -->
<Typo word="da Vinci" find="\b[Dd]a( |-)?[Vv]inci(s?)\b" replace="da Vinci$2" />
<!-- gjelder Leonardo da Vinci -->
<Typo word="de Gaulle" find="\b[Dd]e( |-)?[Gg]aulle(s?)\b" replace="de Gaulle$2" />
<!-- gjelder Charles de Gaulle -->
<Typo word="de Klerk" find="\b[Dd]e( |-)?[Kk]lerk(s?)\b" replace="de Klerk$2" />
<!-- gjelder Frederik Willem de Klerk -->
<Typo word="DiCaprio" find="\b[Dd][ei]( |-)?[Cc]aprio(s?)\b" replace="DiCaprio$2" />
<!-- gjelder Leonardo DiCaprio -->
<Typo word="Emmanuel Macron" find="\bEm(m?)anuel\s+Ma(c?)(k?)ron(s?)\b" replace="Emmanuel Macron$4" />
<Typo word="Fridtjof Nansen" find="\bFri(dj|tj|ttj)o(f|v)\s+Nansen(s?)\b" replace="Fridtjof Nansen$3" />
<Typo word="Hillary Clinton" find="\bHilary\s+Clinton(s?)\b" replace="Hillary Clinton$1" />
<Typo word="Ingrid Alexandra" find="\bIngrid[ -]Ale(ks|x)?andra(s?)\b" replace="Ingrid Alexandra$2" />
<!-- gjelder prinsesse Ingrid Alexandra av Norge -->
<Typo word="Kjell Magne Bondevik" find="\bKjell-Magne\s+Bondevik(s?)\b" replace="Kjell Magne Bondevik$1" />
<Typo word="Märtha Louise" find="\b[Mm][aä]r(t|th)a[ -][Ll]ouise(s?)\b" replace="Märtha Louise$2" />
<Typo word="Mette-Marit" find="\bMette\s+Marit(s?)\b" replace="Mette-Marit$1" />
<!-- gjelder kronprinsesse Mette-Marit av Norge -->
<Typo word="Olav den hellige" find="\b[Oo]lav\s+[Dd]en\s+[Hh]ellige(s?)\b" replace="Olav den hellige$1" />
<Typo word="Sverre Magnus" find="\bSverre-Magnus(s?)\b" replace="Sverre Magnus$1" />
<!-- gjelder prins Sverre Magnus av Norge -->
<Typo word="Thorbjørn Jagland" find="\bTorbjørn\s+Jagland(s?)\b" replace="Thorbjørn Jagland$1" />
<Typo word="Wałęsa" find="\bWa[lł][eęé]za(s?)\b" replace="Wałęsa$1" />
<!-- gjelder Lech Wałęsa -->

Byggverk og konstruksjoner[rediger kilde]

<Typo word="Champs-Élysées" find="\b[Cc]hamp(s?)[- ][Eeé]lys[eé]e(s)?('?)\b" replace="Champs-Élysées" />
<Typo word="Den forbudte by" find="\b[Dd]en\s+[Ff]orbudte\s+?[Bb]y(en)?(s?)\b" replace="Den forbudte by$2" />
<Typo word="Den himmelske freds plass" find="\b[Dd]en\s+[Hh]immelske\s+[Ff]reds( |-)?[Pp]lass(')?\b" replace="Den himmelske freds plass$2" />
<Typo word="Den kinesiske mur" find="\b[Dd]en\s+[Kk]inesiske\s+[Mm]ur(en)?(s?)\b" replace="Den kinesiske mur$2" />
<Typo word="Det hvite hus" find="\b[Dd]et\s+[Hh]vite\s+[Hh]us(et)?(s|')?\b" replace="Det hvite hus$1$2" />
<Typo word="Norðurlandahúsið" find="\bNor[dðđ]url[aá]ndah[uú]si[dðđ](s?)\b" replace="Norðurlandahúsið$1" />
<Typo word="Oslo sentralstasjon" find="\b[Oo]slo\s+[Ss]entral(bane)?( )?(-)?[Ss]tasjon(s?)\b" replace="Oslo sentralstasjon$4" />

Diverse og spesielle tilfeller[rediger kilde]

<Typo word="Aftenpostens gullmedalje" find="\b[Aa]ftenpostens\s+[Gg]ullmedalje\b" replace="Aftenpostens gullmedalje" />
<Typo word="Call of Duty" find="\b[Cc]all\s+[Oo]f\s+[Dd]uty\b" replace="Call of Duty" />
<Typo word="Česká televize" find="\b[CČcč]e[sz]k[aáà][ -][Tt][eéè]l[eéè]vi[sz]e(s?)\b" replace="Česká televize$1" />
<Typo word="Dagblaðið/Morgunblaðið" find="\b(Dag|Morgun)bla[dđð]i[dđð](s?)\b" replace="$1laðið$2" />
<Typo word="Encyclopædia Britannica(1)" find="\b[Ee]ncyclo?p(?:a?e?|æ)dia\s+Bri(?:ttan+ic+|t+anic+|t+an+icc|t+an+i)a+\b" replace="Encyclopædia Britannica"/>
<Typo word="Eurovision Song Contest" find="\b(Eurovision|Intervision|Turkvision)\s+[Ss]ong( |-)?[Cc]ontest(s?)\b" replace="$1 Song Contest$3" />
<Typo word="Festivali i Këngës" find="\b[Ff]estivali\s+[Ii]( |-)?[Kk][eë]ng[eë]s\b" replace="Festivali i Këngës" />
<Typo word="GameCube" find="\b[Gg]ame[Cc]ube(s?)\b" replace="GameCube$1" />
<Typo word="iPhone" find="\b[Ii][Pp]hone(s?)\b" replace="iPhone$1" />
<Typo word="iTunes" find="\b[Ii][Tt]unes('?)\b" replace="iTunes$1" />
<Typo word="Kongens fortjenstmedalje" find="\b[Kk]ongens\s+[Ff]ortje(nes|ns)t(e)?medalje(s?)\b" replace="Kongens fortjenstmedalje$3" />
<Typo word="Melodi Grand Prix" find="\b[Mm]elodi[ -][Gg]rand( )?(-)?[Pp]rix('?)\b" replace="Melodi Grand Prix$3" /> 
<Typo word="Nobels fredspris" find="\b[Nn]obels\s+[Ff]redspris\b" replace="Nobels fredspris" />
<Typo word="Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Bb]arne(-)?( )?[Oo]g [Uu]ngdomslitteraturpris('?)\b" replace="Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris$3" />
<Typo word="Nordisk råds filmpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Ff]ilmpris(')?\b" replace="Nordisk råds filmpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds litteraturpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Ll]itteraturpris(')?\b" replace="Nordisk råds litteraturpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds musikkpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Mm]usikkpris(')?\b" replace="Nordisk råds musikkpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds natur- og miljøpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Nn]atur(-)?(-)?[Oo]g\s+[Mm]iljøpris(')?\b" replace="Nordisk råds natur- og miljøpris$3" />
<Typo word="Norsk biografisk leksikon" find="\b[Nn]orsk\s+[Bb]iografisk\s+[Ll]eksikon(s?)\b" replace="Norsk biografisk leksikon$1" />
<Typo word="Norsk rikskringkasting" find="\bNorsk\s+Rikskringkasting(s?)\b" replace="Norsk rikskringkasting$1" />
<Typo word="NRK1/2/3" find="\bNRK[ -](1|2|3)\b" replace="NRK$1" />
<Typo word="NRK Sápmi" find="\bNRK[- ][Ss][aáà]pm[iíì](s?)\b" replace="NRK Sápmi$1" />
<Typo word="NRK Super" find="\bNRK[- ][Ss]uper(s?)\b" replace="NRK Super$1" />
<Typo word="PlayStation" find="\b[Pp]lay[Ss]tation(s?)\b" replace="PlayStation$1" />
<Typo word="Raidió Teilifís Éireann" find="\bRa(i)?di[oóò][ -]Te(i)?l[ei]f[ií]s[ -][EÉÈeéè]irean(n)?(s?)\b" replace="Raidió Teilifís Éireann$4" />
<Typo word="Ríkisútvarpið" find="\bR[ií]k[ií]s[uú]tv[aá]rp[ií][dđð](s?)\b" replace="Ríkisútvarpið$1" />
<Typo word="Spellemannprisen" find="\bSpel(l)?emann(s)?pris((?:en|ens)?)\b" replace="Spellemannpris$3" />
<Typo word="SriLankan Airlines" find="\b[Ss](ir|ri)( |-)?[Ll]ankan [Aa]irlines\b" replace="SriLankan Airlines" />
<Typo word="Store norske leksikon" find="\b[Ss]tore\s+[Nn]orske\s+[Ll]eksikon(s?)\b" replace="Store norske leksikon$1" />
<Typo word="Türkvizyon Şarkı Yarişması" find="\b[Tt][uü]rkvi[sz]yon\s+[SŞsş]ark[ıi]\s+[Yy]ari[sş]mas[ıi](s?)\b" replace="Türkvizyon Şarkı Yarişması$1" />
<Typo word="YouTube" find="\bYou[Tt]ube(s?)\b" replace="YouTube$1" />

Uttrykk med varierende egennavn + generisk navn[rediger kilde]

<Typo word="domkirke" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Domkirke\b" replace="$1$2domkirke" />
<Typo word="flyplass" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Flyplass\b" replace="$1$2flyplass" />
<Typo word="fylke" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Fylke\b" replace="$1$2fylke" />
<Typo word="fylkeskommune" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Fylke(s)?kom(m)?une\b" replace="$1$2fylkeskommune" />
<Typo word="internasjonale lufthavn" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)[Ii]nternasjonale [Ll]ufthavn\b" replace="$1$2internasjonale lufthavn" />
<Typo word="kommune" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Kommune\b" replace="$1$2kommune" />
<Typo word="lääni" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Lääni\b" replace="$1$2lääni" />
<Typo word="län" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Län\b" replace="$1$2län" />
<Typo word="landskapsvernområde" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Landskap(s)?vernområde\b" replace="$1$2landskapsvernområde" />
<Typo word="lufthavn" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Lufthavn\b" replace="$1$2lufthavn" />
<Typo word="naturreservat" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Natur(r)?eservat\b" replace="$1$2naturreservat" />
<Typo word="nasjonalpark" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Nasjonalpark\b" replace="$1$2nasjonalpark" />
<Typo word="rådhus" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Rådhus\b" replace="$1$2rådhus" />
<Typo word="skole" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Skole\b" replace="$1$2skole" />
<Typo word="stasjon" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Stasjon\b" replace="$1$2stasjon" />
<Typo word="tingrett" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Tingrett\b" replace="$1$2tingrett" />
<Typo word="ungdomsskole" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Ungdomsskole\b" replace="$1$2ungdomsskole" />
<Typo word="universitetssykehus" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Universitetss(ju|yk)ehus\b" replace="$1$2universitetss$3ehus" />

Forkortelser[rediger kilde]

<Typo word="CD/cd" find="\b(C|c)(D|d)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-e$4" />
<!-- gjelder compact disc -->
<Typo word="…-cd" find="\b([Bb]onus|[Cc]over|[Dd]obbel|[Hh]its|[Ii]nstallasjons|[Jj]ule|[Kk]onsert|[Ll]ive|[Ll]yd|[Mm]a(ks|x)i|[Mm]usikk|[Pp]romo|[Rr]ocke|[Ss]amle|[Ss]olo)(-| )(CD|cd)\b" replace="$1-$4" />
<Typo word="cd-…" find="\b(C|c)(D|d)(-| )((?:bo(ks|x)|format|plat|singel|spill|spor|stasjon|utgave|utgivels)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="DJ/dj" find="\b(D|d)(J|j)('|’)?(e|ing)((?:en|n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-$4$5" />
<!-- gjelder disc jockey -->
<Typo word="…-dj" find="\b([Gg]jeste|[Hh]iphop|[Hh]ouse|[Kk]lubb|[Rr]adio|[Vv]ideo)(-| )(DJ|dj)\b" replace="$1-$3" />
<Typo word="dj-…" find="\b(D|d)(J|j)(-| )((?:boks|crew|duo|konkurranse|mi(ks|x)|plat|team)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="DVD/dvd" find="\b(D|d)(V|v)(D|d)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2$3-e$5" />
<!-- gjelder digital versatile disc -->
<Typo word="EP" find="\bEP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="EP-e$2" />
<!-- gjelder extended play. Kan også skrives ep -->
<Typo word="LP" find="\bLP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="LP-e$2" />
<!-- gjelder langspillplate. Kan også skrives lp -->
<Typo word="PC/pc" find="\b(P|p)(C|c)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-e$4" />
<!-- gjelder personal computer -->
<Typo word="…-pc" find="\b([Hh]jemme|[Ll]omme|[Mm](ini|ulitimedia)|[Nn]ett|[Tt]ablet)(-| )(PC|pc)\b" replace="$1-$4" />
<Typo word="pc-…" find="\b(P|p)(C|c)(-| )((?:avdeling|komponent|marked|produsent|spill|stue|tastatur)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="SP" find="\bSP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="SP-e$2" />
<!-- gjelder singelplate. Kan også skrives sp -->
<Typo word="TV" find="\bTV('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="TV-e$2" />
<!-- gjelder televisjon. Kan også skrives tv -->
<Typo word="…-tv" find="\b([Bb]arne|[Dd]rama|[Kk]abel|[Mm]ini|Netflix|[Nn]ett|[Tt]hriller|Viaplay)(-| )(TV|tv)\b" replace="$1-$3" />
<Typo word="tv-…" find="\b(T|t)(V|v)(-| )((?:aksjon|drama|film|kanal|kjendis|personlighet|produ(ksjon|sent)|program|publikum|reporter|rettighet|se(er|nding|ri)|skjerm|st(asjon|jern)|team)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />

Deaktiverte regler[rediger kilde]

<Typo disabled="allmenn" find="\b(A|a)l(l)?men(n)?((?:esk|dann|fag|gj(ort|ør)?|gyldig|kringkast(er|ing)|leg|medisin|praksis|praktiker|praktiser|radio|språk|tilstand|utdann|vitenskap|ytt)?(\w*))\b" replace="$1llmenn$4" />
<Typo disabled="allment" find="\b(A|a)l(l)?men(n)?t\b" replace="$1llment" />
<Typo disabled="marxisme-leninisme" find="\b(M|m)ar(ks|x)is(me|t)(n?)(-|—| )?[Ll]eninis((?:me|t)(\w*))\b" replace="$1arxis$3-leninis$6" />
<Typo disabled="deltaker" find="\b(\w*)(D|d)elta(g|k)erene(s?)\b" replace="$1$2elta$3erne$4" />