Wikipedia-diskusjon:Utmerkede artikler

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Alle avstemninger for utmerkede og anbefalte artikler gjøres på Wikipedia:Kandidatsider.

Pearl Harbor[rediger kilde]

Pearl Harbor ligger vel på Hawaii, som strengt tatt ikke har noe med Oseania å gjøre?

Personer[rediger kilde]

Jeg vurderer å slette seksjonen «Personer», og legge artiklene i den i de andre kategorien (de har gjort det slik på en:. Er det noen synspunkter for/imot dette? Jon Harald Søby 6. aug 2005 kl.10:23 (UTC)

 • Okay for meg. Ctande 8. aug 2005 kl.21:22 (UTC)
 • Blir ikke det litt rot? Synes heller vi bør dele opp personer i underkategorier hvis det blir for mange. Thor-Rune Hansen 8. aug 2005 kl.22:39 (UTC)
 • Kanskje det ville virket med biografier som underkategorier av de andre kategoriene. --Tokle 8. aug 2005 kl.23:14 (UTC)

Undersider[rediger kilde]

Underside-greia er kanskje praktisk til arkivering (Uten at jeg forstår hvordan), men den er upraktisk på alle andre måter. Det har ingen hensikt å overvåke denne siden, fordi man ikke får med seg stemmer uansett. Når man skriver en kommentar, kommer man ikke til listen over alle forslagene som man vil, for å kunne kommentere på de andre, men til undersiden. Akkurat dèt har gjort at jeg ikke har gidda å kommentere mer. Og så tar det i wikipedia's treige stunder lang tid før kommentaren kommer opp på hovedartikelen. Så, jeg fåreslår at vi går tilbake til vanlig metode. Thor-Rune Hansen (disk) 10. sep 2005 kl.13:09 (UTC)

Og en ting til - Det har ingen hensikt å låse artikelen før arkivering, fordi undersidene kan redigeres uansett. Det gjorde nå at jeg kommenterte på Azawakh mens Jhs drev og arkiverte den. Thor-Rune Hansen (disk) 10. sep 2005 kl.13:13 (UTC)

Undersidene gjør både denne og arkivsidene mye mer oversiktlig under redigering (kun ryddige inklusjonstekster istedet for masse linjer om og men alt mulig rart). Om du sjekker diskusjonssidene til de fleste utmerkede artiklene, vil du også finne at det er informasjon der fra dens avstemning, innsatt ved hjelp av en liten mal. Det hadde vært ganske umulig å få til om man skulle kopiert innholdet inn på hver diskusjonsside da.
Angående overvåkning, så kan du gå til Spesial:Recentchangeslinked/Wikipedia-diskusjon:Utmerkede artikler, der finner du ei liste som jeg synes til og med er bedre enn måten overvåkningslista er satt opp.
Til slutt, når det gjelder arkivering og låsing, ser jeg det som et minimalt problem, det er da ikke hyppig aktivitet på denne siden at det blir noe problem? Forøvrig brukes undersidemetoden på blant annet en:s slettingsside, og mange mange andre steder i større (og mindre) Wikipedia'er. Jon Harald Søby 10. sep 2005 kl.13:21 (UTC)
Å skulle bruke Spesial:Recentchangeslinked/Wikipedia-diskusjon:Utmerkede_artikler fjerner poenget med overvåningslisten, med det at jeg ikke får alt jeg overvåker på en side. Jeg synes ikke det er mye poeng i å ha diskusjonen på diskusjonssiden, den kan like godt bare være en lenke til Wikipedia-diskusjon:Utmerkede_artikler/arkivnummer#artikkelnavn. Thor-Rune Hansen (disk) 10. sep 2005 kl.13:27 (UTC)
Vel, jeg ser ikke det som det største problemet i verden, akkurat. Dessuten, med denne metoden blir historikken bevart for de enkelte artiklene, i motsetning til hvordan det er med systemet på WP:S og WP:T. Jon Harald Søby 12. sep 2005 kl.16:14 (UTC)
Hvordan vil det fungere å legge til en avvist artikkel en gang til her, etter at den har blitt forbedret? Thor-Rune Hansen 5. okt 2005 kl.13:09 (UTC)
Se Hvordan foreslå artikler, avsnitt nr to, om {{UA2-før}} og {{UA2-etter}}

Nominasjonsprosessen[rediger kilde]

Jeg synes stadigvekk det nomineres artikler som overhodet ikke oppfyller rene basiskrav, som et noenlunde godt språk og fravær av alvorlige ortografiske feil samt rimelig grad av trykkfeilfrihet. Antallet nominasjoner står nok ikke helt i forhold til antall artikler som fortjener betegnelsen «utmerket». Vi bør kanskje vurdere å dele prosessen i to: Før man foreslår å gi en artikkel status som «utmerket» bør man be om kommentarer fra andre brukere («peer review»). Alle artikler som nomineres bør dessuten ha fått gjennomgått språket ved at hvertfall en annen bidragsyter har sett på det. Wolfram 13. okt 2005 kl.18:28 (UTC)

Jeg er enig; Cnyborg har også foreslått det på tinget. Jon Harald Søby 13. okt 2005 kl.19:12 (UTC)
Jeg er skeptisk så lenge jeg ikke ser beskrevet en konkret fremdriftsmodell som ikke er for komplisert. Hvis folk må lære seg å lete på flere sider, eller prosessene får for mange trinn med alle sine regler, detter bare folk av lasset. Hva gjelder Wolframs innledende argumenter: I slike tilfeller stemmer man imot og begrunner det. Ctande 13. okt 2005 kl.22:21 (UTC)
Beskrivelsen jeg har kommet med synes jeg er nokså konkret; den er bare ikke så omfattende fordi den er veldig enkel. Jeg kan sette det opp grundigere nå:
   • Det er ingen grunn til å se på dette som et ekstra trinn i det å kåre en artikkel som utmerket. Man trenger ikke å stille noe krav om at artikler har vært innom siden for å bli kåret, ei heller noe krav om at alle sider som blir listet opp nødvendigvis skal bli utmerkede artikler - de skal bare nå sitt høyeste potensiale med de krefter vi har her.
   • En side, f.eks. Wikipedia:Artikkelsamarbeid som jeg har foreslått, brukes til å be andre om hjelp til artikler.
   • En hvilken som helst artikkel kan legges inn på siden, selv om den er langt fra å bli utmerket, bare noen ser et potensiale i den.
   • For at siden ikke skal bli for lag må den ryddes jevnlig, som vi gjør med slettesiden og Tinget; artikler som er ferdige (har blitt kåret til utmerket, eller av annen grunn anses som ferdig) kan fjernes uten videre seremoni. Artikler som ingen arbeider med (f.eks. ingen aktivitet siste to uker) kan legges over i et arkiv, for spesielt interesserte slik at de ikke fyller opp siden.
   • Det kan legges lenke til siden historikk (kan ordnes med mal som legger opp både lenke til siden og direkte til historikken).
   • Det kan også legges opp lenke til spesialside som viser endringer på sider som lenker til artikkelen, slik at man kan følge med på arbeidet med relaterte artikler.
   • Ved å ha denne muligheten kan vi forhåpentligvis forbeholde nomineringer til artikler som i større grad er ferdige, slik at de som stemmer kan gå innom nominasjonssiden, lese artikkelen og gjøre seg opp en mening. Jeg føler at det er dagens prosess som gjør at jeg har lett for å ramle av lasset; man må stadig følge opp nominerte artikler fordi det skjer enormt med arbeid etter at de er nominert. Cnyborg 13. okt 2005 kl.22:40 (UTC)
Jeg legger merke til at det er en forskjell mellom Cnyborgs og Wolframs ønsker. Cnyborgs opplegg virker mer gjennomførbart enn et opplegg der det skyves inn et obligatorisk forstadium til nominering og avstemming. Kunne tenke meg litt finjustering før jeg "gir min stemme" - tar det opp igjen etter at jeg har fått tenkt meg om mer. Ctande 14. okt 2005 kl.08:20 (UTC)
Jeg har ingen bastante meninger om hvordan det må gjøres, og synes Chris sitt opplegg virker fornuftig. Hensikten er ikke mer byråkrati, som jeg ikke er noen tilhenger av, men å sikre at utmerkede artikler holder tilstrekkelig høy kvalitet og at de er noenlunde ferdige når det stemmes over deres status som utmerket. En side for kommentarer trenger ikke nødvendigvis å være noen tvang, noen brukere har nok større utbytte av det enn andre, og jeg må presisere at artiklene jeg har reagert på selvsagt ikke har vært noen av de Ctande har arbeidet med. Jeg ønsker ikke noe rigid system som man må gjennom uten at det er nødvendig, men et tilbud til artikkelforfatterne om å få hjelp til eventuelle nødvendige forbedringer før artiklene foreslås som utmerket, slik at man slipper å måtte pukke på basisting som rettskrivning o.l. i avstemningsprosessen. Wolfram 15. okt 2005 kl.16:16 (UTC)
Da virker det som om vi er ganske enige her. Cnyborg 15. okt 2005 kl.17:32 (UTC)

Tilbake til utgangspunktet; Problemet er at det blir foreslått uforholdsmessig mange «utmerkede» artikler, og at hoveddelen av disse artiklene etter min og mange andres mening ikke er (på nær) utmerket på forslagstidspunktet (de kan jo bli det, men det er en annen sak). Det sier seg jo selv at når én person står for ca 90% av forslagene over ganske lang tid, så må det finnes en eller annen «ubalanse» i forhold til hva andre aktive brukere oppfatter som «utmerket».
Som Cnyborg sier; den som vil legge litt arbeid i vurderingen faller av lasset, man har rett og slett ikke tid. Noen stemmer nesten konsekvent på alle forsalg som fremmes, men jeg vil stemme MOT så fort jeg finner noen vesentlige feil (noe som pleier å komme allerede i innledningen), inntil antallet forslag havner på et overkomlig nivå. Og hvis Ctande ønsker en «enkel prosess» (se over), så er det jo bare å nominere artikler som faktisk er (nær) utmerket, ikke alle som kan bli det. — H. E. Straume 15. okt 2005 kl.17:21 (UTC)

Mitt forslag var ikke ment som noen kritikk av Ctande, og den konkrete foranledningen var artikkelen om Senterpartiet. Men jeg synes også det kommer så mange nominasjoner at jeg ikke har noen mulighet til å ta stilling til dem. Jeg tok tidligere opp spørsmålet om to former for status, en lesverdig (eller anbefalt, som Chris foreslo) og en utmerket (eksellent). Da kan den siste forholdes artikler som er virkelig gjennomarbeidet og alle er enige om er bra nok, mens den første kan gis til lengre artikler som virker interessante uten like mye byråkrati. Det vil redusere arbeidsbyrden for de som vil delta i utmerket-prosessen betraktelig, samtidig som det gjør det mulig å fange opp potensielt gode artikler. Wolfram 15. okt 2005 kl.18:05 (UTC)
om samarbeid: Jeg har tenkt meg om, og tillater meg å foreslå at Chris' opplegg tilpasses slik 1) at det på denne siden gis en mulighet til (i tillegg til "for" og "imot") å stemme med et ("jeg anbefaler denne artikkelen som samarbeidsprosjekt"-tegn, 2) at tegnene forsvares i et lite avsnitt, 3) og at det der står at "samarbeid-stemmen" må begrunnes i kommentarfeltet og 4) at man ikke bør benytte "samarbeid"-stemme dersom man selv ikke vil eller kan delta på samarbeidet (da stemmer man evt.imot hvis man har sterke motforestillinger, og begrunner det). -- om lesverdig/utmerket: Jeg har et forslag om dette også - jeg synes Wolfram har et godt poeng, men ettersom de to sakene ikke henger uløselig sammen, kunne vi vel for oversiktens skyld drøfte ferdig "samarbeid"-saken først? Ctande 16. okt 2005 kl.13:30 (UTC)

Ny-merker[rediger kilde]

Jeg kunne tenke meg at vi hadde ny-merker på nye artikler. Det er jevt å ha, om man leser UA-listen ofte, og vil fort finne de nylig tillagte artikene der.Noe sånn som det her. God idè? Thor-Rune Hansen 18. okt 2005 kl.18:00 (UTC)

Ja, ser bra ut. Hva mener den som vanligvis administrerer den siden -- det blir vel ikke for meget heft å oppdatere? Ctande 19. okt 2005 kl.08:23 (UTC)
Jeg synes det er en god ide. Men jeg liker ikke helt bildet, det er for mørkt. Kan prøve å fotosjoppe sammen noe etterpå. Jon Harald Søby 20. okt 2005 kl.15:10 (UTC)
Pfft, photoshop... Pixel art er tingen. Vent litt så skal du få en som passer bedre. Thor-Rune Hansen 20. okt 2005 kl.20:08 (UTC)
Sådær. Teksten ble litt rar med hjemelaget antialisering, men... Og, merket bør stå etter artikkelnavnet, ser bedre ut. Thor-Rune Hansen 20. okt 2005 kl.20:19 (UTC)
«Rosa?» tenkte jeg i mitt stille sinn, men når jeg så [1] med den, funka det faktisk. Forøvrig er man ingen ekte piksel-artist med mindre man kun bruker Paint. Jon Harald Søby 20. okt 2005 kl.20:23 (UTC)
Og jeg kommer så nært jeg kan det på Linux; jeg bruker Kolourpaint, som er en Paint-klone (som støtter png-gjenomsiktighet, og ikke gif i det hele tatt, og litt bedre palette-funksjoner, og... Ja ganske mye bra, men ikke noe som gjør pixelartisteri lettere. Og når det gjelder rosa, er jo siden rosa fra før, så visst funker det :P Thor-Rune Hansen 20. okt 2005 kl.20:37 (UTC)
Hvor lenge skal merkene stå? Jeg synes 1 arkivering er litt lite. I alle fall jeg sjekker ikke så ofte. Hva med 3? Thor-Rune Hansen 29. okt 2005 kl.18:34 (UTC)
Det blir så mye å holde styr på… Letter å fjerne et når man setter inn et nytt. Jon Harald Søby 29. okt 2005 kl.18:35 (UTC)
Så lenge du skriver hver artikkel du legger til i beskrivelsen, er det bare å se i historikken og fjerner ny-merkene fra de som står 3 redigeringer ned på listen. Du trenger ikke sjekke over noe da. Thor-Rune Hansen 29. okt 2005 kl.18:50 (UTC)

Etterlysning av en utmerket artikkel[rediger kilde]

Telleverket som pr. dette øyeblikk oppgir at det er 136 artikler, stemmer ikke med summen av de artikler som er satt opp i oversikten. Summen der blir 137. Hva kan feilen være? Ctande 23. okt 2005 kl.12:23 (UTC)

Det var nok en forglemmelse en gang; jeg telte opp delsummene sist for en time siden, og de er riktige, så summen av dem blir det riktige antallet. Jon Harald Søby 23. okt 2005 kl.12:55 (UTC)

Stjerne i interwikilisten[rediger kilde]

Foreslår at vi beholder stjerne i interwikilisten på andre wikipediaer for de artiklene som nå har status som lesverdig. Wolfram 11. nov 2005 kl.04:51 (UTC)

Sånn at andre wikipediaer har stjerne hit, mener du? Jeg er enig, iallefall. Jon Harald Søby 4. des 2005 kl.16:03 (UTC)
Ja, det var det jeg mente. Wolfram 4. des 2005 kl.16:29 (UTC)

Jeg synes vi burde gjøre som engelsk Wikipedia, at malene som viser at en artikkel er utmerket eller anbefalt, kun brukes på diskusjonssida. Mens det er fint for artikkelforfatteren at det står en utmerkelse i sjølve artikkelen, gir det ikke noen funksjonalitet for leseren, det er egentlig en ganske unyttig opplysning for mannen i gata. Er det noen som har noe imot at jeg gjør om systemet? Jon Harald Søby 4. des 2005 kl.16:03 (UTC)

Helt enig i forslaget. Wolfram 4. des 2005 kl.16:28 (UTC)
Enig jeg også. Cnyborg 4. des 2005 kl.18:06 (UTC)
Okei, da begynner jeg med det nå. Jon Harald Søby 5. des 2005 kl.14:01 (UTC)

Det er flere wikipediaer som har en liten medalje eller stjerne et sted i artikkelen, altså en mal som ikke er spesielt iøynefallende, men som for de som kjenner wikipedia sier noe om at artikkelen er bedre enn de fleste... Vet ikke helt hvorfor jeg nevner dette, men det har slått meg som litt vanskelig å se om artikler er gode på en pga merkingen som er på diskusjonssidene. Jeg sier meg ikke uenig i forslaget til Jhs, men lurer på om det kanskje er andre måter som er like bra (noe det kanskje er lurt å finne ut av før man gjør en stor endring...) OPus- (mld, film) 5. des 2005 kl.14:03 (UTC)

Kanskje malene {{utmerket}} og {{anbefalt}} kan gjøres mindre, kanskje slik at de flyter til høyre med en lenke til diskusjonssida eller noe? Jon Harald Søby 5. des 2005 kl.14:06 (UTC)
Jeg har det! Det kan bli et merke som «henger» oppe i høyre hjørne, på samme måte som Mal:Koordinater. Dette forutsetter selvsagt at koordinat-malen forandres, men det er ikke noe problem, for den er lite brukt. Jon Harald Søby 5. des 2005 kl.14:09 (UTC)
På sv: omdirigeres man til en side om de utmerkede artiklene i hver kategori hvis man trykker på den lille stjerna som symboliserer at artikkelen er utvalgt «innen sitt felt». På nl: har de en slik liten stjerne helt øverst i artikkelen, som de har fått til å flyte over selve teksten vha en mal som heter click ellerno slikt. Det er mange gode ideer til hvordan slike ting kan gjøres på de forskjellige wikipediaene, og jeg tenkte bare å få oppmerksomheten rettet mot at det finnes alternativer før du begynner med arbeidet, slik at ikke ting må gjøres på nytt siden når vi evt skulle bli enige om at en annen metode er bedre;) Altså bare forslag fra min side, og hvis de fleste er enige i at diskusjonssideversjonen presentert først er den beste, slutter jeg meg til det uten noe mer mas:) OPus- (mld, film) 5. des 2005 kl.14:12 (UTC)
Dæmm du er for kjapp Det du nevnte der er noe a'la det som blir gjort på nl:, du kan jo ta en titt der hvis du føler for det (vet ikke om noen utmerkede nederlandske artikler i farta, men...) OPus- (mld, film) 5. des 2005 kl.14:12 (UTC)
Den nederlandske versjonen er meget smart! Jeg importerte forøvrig malen klikk hit for noen dager siden, men har ikke brukt den. Mal:Klikk. Tror den er veldig kjekk. Jon Harald Søby 5. des 2005 kl.14:35 (UTC)

Hvorfor sorterer artikkel Fyr under «Portal Kultur»? Fyr blir bygget og driftet først og fremst fordi de har en teknisk funksjon, andre funksjoner (om det er noen) er underordnet, så jeg mener bestemt at artikkelen burde ligget under «Portal Teknologi». JohnM 18. mar 2006 kl.19:17 (UTC)

Vel, portalene har ikke så mye med dette å gjøre (annet enn at det lenkes til dem herifra). Grunnen til at Fyr ligger under Kultur-seksjonen er at det er der seksjonen «Bygninger» ligger, som jo er et logisk sted å ha Fyr. Men jeg er enig i at det ikke er mest ideelt å ha Fyr under Kultur – men er usikker på hvor ellers seksjonen («Bygninger») burde ligge. Jon Harald Søby 18. mar 2006 kl.21:36 (UTC)
Nå tenkte jeg selvsagt på inndelinga på Wikipedia:Anbefalte artikler; her er det ingen underseksjoner. Men problemet står likevel ved lag – hvor burde bygninger sorteres? Etter hvilken type bygning det er snakk om? Altså kirker under religion, skoler under samfunn, fyr under teknologi? Jon Harald Søby 18. mar 2006 kl.21:38 (UTC)
Bygninger er arkitektur som er underportal under kunst. Fyr er også kulturminner, så det passer også under kultur. Muligens kan det også ligge under teknologi.--Nina 18. mar 2006 kl.21:43 (UTC)
En artikkel om et bestemt fyr kan passe under kultur, men ikke en artikkel om «fyr» generelt. --Tokle 18. mar 2006 kl.22:14 (UTC)
Fordi artikkelen inneholder dette: Automatiseringen og avfolkingen truer fyrene med forfall. I løpet av 1900-tallet har også flere fyr blitt nedlagt og revet, og andre har fått nye eiere. Alternative bruksformer som er i pakt med fyrenes egenart blir forsøkt utviklet, og flere av de nedlagte fyrene blir tilrettelagt for allmenheten. I 1997 utviklet Riksantikvaren i samarbeid med Kystdirektoratet en nasjonal verneplan for fyrstasjoner for å trygge et representativt utvalg av fyrene for ettertiden. Verneplanen går ut på freding av rundt halvparten av fyrstasjonene i Norge (84 fyr), på bakgrunn av fyrenes kulturhistoriske verdi. syns jeg at artikkelen passer under kulturminnevern som er en del av kultur. --Nina 18. mar 2006 kl.22:22 (UTC)
Vel, er ikke fyrenes funksjon fremdeles navigasjon (ofte i tillegg til meterologiske funksjoner)? Selv om fyrene automatiseres, har de vel denne funksjonen. Et fyr er mer enn bygninger. Elisabethd 18. mar 2006 kl.23:23 (UTC)

Alt blir til slutt kultur, bare det blir gammelt nok og verneverdig. Fyr generelt har ikke kommet så langt ennå (f.eks. i motsetning til pyramider som kan passe bra under Kultur, hvis de ikke er så gamle at de er Historie?). I dag, og sikkert en stund til, er Fyr først og fremst tekniske konstruksjoner i full bruk, derfor mener jeg de bør sortere under Teknologi. JohnM 18. mar 2006 kl.23:45 (UTC)

Teknologi, Bygninger og Kultur ingen sier at noe bare er en ting. Verden er mer komplisert enn det. --Nina 19. mar 2006 kl.00:59 (UTC)
Det har du helt rett i. Poenget var at de utmerkede artiklene er sortert i Portaler, og Fyr er sortert under kun en Portal, som jeg mener ikke er den riktige. JohnM 19. mar 2006 kl.01:08 (UTC)
Portal:Teknologi har ingen opprettet ennå. Husk å ta med artikkelen når den blir laget. Den kan gjerne ligge i flere portaler.--Nina 19. mar 2006 kl.01:46 (UTC)

Jan Smuts kun utmerket artikkel kvantitativt, ikke kvalitativt[rediger kilde]

For en med kjennskap til soerafrikansk historie er det trist aa se at artikkelen om Jan Smuts er ukens utmerkede, kvalitetsmessig er den svaert mangelfull, om dette se diskusjonssiden [[2]]. Er det bare lengden og spraaket som teller naar wikipedia kaarer utmerkede artikler, ikke det rent faglige innholdet? Kan forsaavidt forstaa at folk ikke har mulighet for aa sjekke det faglige innholdet i et for nordmenn perifert tema, men hvis et tema er ukjent for de fleste burde man kanskje vaere ekstra forsiktig med aa utnevne den til ukens artikkel? kjetor

Denne saken hører hjemme på Diskusjon:Jan Smuts --MHaugen 4. des 2007 kl. 20:57 (CET)

Interwiki[rediger kilde]

Please, repair interwiki:

WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[az:Vikipediya:Fəal məzmun]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[zh-classical:Wikipedia:絕妙好文]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[pt:Wikipedia:Artigos destacados]] but to [[pt:Wikipedia:Os melhores artigos]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ru:Википедия:Избранные статьи]] but to [[ru:Избранная статья]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[tr:Vikipedi:Günün maddesi]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[gl:Wikipedia:Artigo Destacado]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ia:Wikipedia:Articulos eminente]] but to [[ia:Wikipedia:Articulos del septimana]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[et:Vikipeedia:Eeskujulikud artiklid]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[it:Wikipedia:Vetrina]] but to [[it:Wikipedia:Articoli in vetrina]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[bn:উইকিপেডিয়া:নির্বাচিত নিবন্ধ]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ast:Uiquipedia:Artículos destacaos]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ksh:Wikipedia:Exzälente Aatikkel]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ms:Wikipedia:Rencana pilihan]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ka:ვიკიპედია:რჩეული სტატიები]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[ml:വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[zh-yue:Wikipedia:正文]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[sq:Wikipedia:Artikuj perfekte]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[sv:Wikipedia:Utmärkta artiklar]] but to [[sv:Wikipedia:Utvalda artiklar]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[hi:विकिपीडिया:निर्वाचित लेख]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[bg:Уикипедия:Избрани статии]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[he:פורטל:ערכים מומלצים]] but to [[he:ויקיפדיה:מאמרים מומלצים]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] does not link to [[hr:Wikipedija:Izabrani članci]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] links to incorrect [[ro:Wikipedia:Articole fructuoase]]
WARNING: wikipedia: [[no:Wikipedia:Utmerkede artikler]] links to incorrect [[su:Wikipédia:Suositellut sivut]]

Siste utmerkede artikler[rediger kilde]

De har det på svensk wikipedia. Det ser bra ut, og man får med seg nyutnevnte artikler. De har de fem siste utnevne artiklene, med et bilde fra den nyeste. Grrahnbahr 28. des 2007 kl. 15:31 (CET)

Vi hadde det tidligere vi også, men det blei ganske mye mer å vedlikeholde hver gang en artikkel ble forfremma (ihvertfall om man skulle gjøre det både for utmerkede og anbefalte artikler). Men det er ikke så ofte nå til dags at det kommer til nye utmerkede artikler, så det kan kanskje være verdt å tenke på det igjen. Jon Harald Søby 28. des 2007 kl. 17:57 (CET)
Går det ikke an å lage en mal på det eller noe, hvor man legger til den utmerkede artikkelen og emnet den skal plasseres under, så ordner resten seg selv? Jeg kan det ikke, men det er helt sikkert noen som kan. Grrahnbahr 10. jan 2008 kl. 23:47 (CET)
Jo, det var det som var før, men det er fortsatt mere vedlikehold. Jon Harald Søby 11. jan 2008 kl. 09:03 (CET)

Ny gruppering[rediger kilde]

Ser at bolken med artikler om historie er uforholdsmessig stor i forhold til de andre. Jeg foreslår å lage en egen seksjon for personer (den behøver ikke nødvendigvis hete personer). Grrahnbahr 9. mar 2008 kl. 23:49 (CET)

Jeg kom til denne diskusjonssiden for å foreslå det samme som Grrahnbahr foreslo for over fem år siden. I tillegg til at historieseksjonen er stor er det også et spørsmål hvor personer skal listes: f.eks. er Matteo Ricci nå under historie, mens Martin Luther er under Kunst og kultur/religion, Jonas Lie (1899–1945) under historie mens Hilmar Reksten og Carl I. Hagen er under samfunn. Foreslår Biografier som navn på ny seksjon. Finn Rindahl (diskusjon) 11. jul 2013 kl. 14:43 (CEST)

Egen linje med astronomi[rediger kilde]

Istedet for at astronomiartiklene Merkur, Astronomi og Solsystemet bare skal være ukategorisert, synes jeg det er bedre at de for sin egen linje slik:

Betong
Astronomi: Astronomi · Merkur · Solsystemet
Matematikk: Niels Henrik Abel · Matematikkens historie · Pythagoras’ læresetning

Istedet for:

Astronomi · Betong · Merkur · Solsystemet
Matematikk: Niels Henrik Abel · Matematikkens historie · Pythagoras’ læresetning --Berntisso 9. sep 2011 kl. 23:21 (CEST)

Godt poeng! Fiksa. Jon Harald Søby 10. sep 2011 kl. 01:56 (CEST)
Bra! --M Haugen 10. sep 2011 kl. 09:20 (CEST)

Beskyttelse[rediger kilde]

Tenkte å legge til iw als:Wikipedia:Bsunders glungeni Artikel, men ser ut til at siden er beskyttet for ikke-admins. Er det en feil at siden har fått så streng beskyttelse? --Wikijens (diskusjon) 9. jul 2012 kl. 14:14 (CEST)

Utmerket-tagen på denne artikkelen er fjernet efter varsel, siden saken ikke inneholder én eneste referanse, og ikke er utmerket. Den bør også fjernes fra listen. Asav (diskusjon) 5. des. 2014 kl. 13:48 (CET)Svar[svar]

Full beskyttelse fjernet[rediger kilde]

Full beskyttelse for denne siden er fjernet, så nå kan autobekreftede brukere redigere. Se Wikipedia:Tinget#Utmerkede_artikler. Siden Bruker:Berntisso, Bruker:Wikijens og Bruker:Asav har kommet med spørsmål og kommentarer knyttet til dette, lenger oppe på denne siden, gir jeg dere samtidig beskjed ved å lenke til brukersidene. Iceblock (diskusjon) 27. jan. 2015 kl. 16:03 (CET)Svar[svar]


Fjerne degraderte artikler[rediger kilde]

Den romerske republikk har fått sin stjerne trukket. Bør den ikke da fjernes fra denne siden? Andreas Kolle (diskusjon) 1. mar. 2017 kl. 16:11 (CET)Svar[svar]

Jo, absolutt. Jeg la merke til at en bruker nedgraderte artikkelen i 2015, uten å fullføre prosessen på alle relevante sider. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 1. mar. 2017 kl. 16:55 (CET)Svar[svar]

Jehovas vitner[rediger kilde]

Lurer på om artikkelen Jehovas vitner trenger en gjennomgang. Den fremstår litt vel mye som en ensidig reklameplakat. — Jeblad 2. apr. 2020 kl. 22:38 (CEST)Svar[svar]