Wikipedia-diskusjon:Underprosjekter/Antarktis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Artikler som er relevante for prosjektet[rediger kilde]

Artikler som anses som relevante for prosjektet skal merkes {{Underprosjekt Antarktis}} på diskusjonssiden. Det er imidlertid ikke satt opp relevanskriterier, og jeg føler behov for å diskutere dette i mer detalj. Diskusjonstema:

  1. Skal det være 100% samsvar mellom artikler i Underprosjekt Antarktis og i Portal:Antarktis? Svaret vil kanskje gi seg av konklusjonen på de neste spørsmålene.
  2. Skal vi ha en rigid geografisk definisjon av Antarktis, og i så fall hvilken (60°S eller den antarktiske konvergens)? Det bør avklares hvilke implikasjoner et ev. valg vil gi. 60°S gjør det enkelere å avgrense geografiske objekter, men konvergensen er et naturlig skille mellom forskjellige klimaer og økosystemer.
  3. Er alle plante- og dyrearter som lever i Antarktis relevante, eller bare endemiske arter eller arter som har sin hovedutbredelse i Antarktis? Her foreslår jeg at portalen begrenses til arter som har sin hovedutbredelse i Antarktis, mens vi kanskje bruker et bredere relevanskriterium for underprosjektet. F.eks. har magellanpingvin sin hovedutbredelse i Sør-Amerika, men det finnes også kolonier på Sør-Georgia og vil derfor kanskje kunne være relevant for underprosjektet. Gråspurv finnes også på Sør-Georgia, men har en mye bredere utbredelse enn magellanpingvinen og bør derfo ikke være relevant. - 4ing 22. feb 2011 kl. 10:19 (CET)
  1. Det trenger ikke være 100% samsvar mellom portal og underprosjekt, men differansen bør selvsagt ikke bli for stor.
  2. Litt usikker, men tror kanskje 60°S ville vært en grei løsning. Dette er vel også det området som omfattes av antarktistraktaten?
  3. Alt som finnes av dyr og planter i Antarktis er ikke relevant etter mitt syn. Eksempelet du har satt opp virker fornuftig.
Cocu (d) 22. feb 2011 kl. 13:29 (CET)
Synes vi bør ha flere med oss før vi eventuelt setter 60°S som begrensning. Med en slik begrensning vil Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene falle utenfor definisjonen. Underprosjektet Antarctica på engelsk Wikipedia ser ut til å sette grensen ved 60°S. - 4ing 22. feb 2011 kl. 13:40 (CET)
Jeg har egentlig ingen klare meninger eller kunnskaper rundt dette, men ser at Sør-Georgia blir sagt å ligge i Antarktis i artikkelen. Dette bør endres om det ikke ligger i Antarktis. Ligger det i Antarktis er det naturlig å ha med i underprosjektet.
Jeg tenker også at om for eksempel Grytviken var en base for hvalfangst i Antarktis kan det være naturlig å ha med denne artikkelen i underprosjektet selv om man geografisk setter en grense der Sør-Georgia ikke er med. Om hvalfangsten mer var rettet mot Sør-Atlanteren vil ting selvsagt bli annerledes. Mvh 3s (diskusjon) 18. jan 2013 kl. 10:40 (CET)
Problemet er at Sør-Georgia ikke ligger i Antarktis etter den mest utbredte geografiske eller politiske definisjonen (60°S), mens den ligger i Antarktis etter en klimatologisk definisjon (se artiklene Antarktis, subantarktis, den antarktiske konvergens og Sørishavet). For hvalfangsten og dyrelivet kan det være naturlig å benytte den klimatologiske definisjonen, mens det for geografiske objekter vil være naturlig å benytte den geografiske definisjonen. Grytviken kirke ligger i så måte ikke i Antarktis, men er en del av Antarktis' historie. - 4ing (diskusjon) 18. jan 2013 kl. 13:57 (CET)

Viktighetsskala[rediger kilde]

Bruk av "viktighetsskalaen" trenger også en diskusjon. Beskrivelsen er til begrenset hjelp, og inneholder ikke en dimensjon av hvor viktig artikkelen er for emnet Antarktis, bare hvor viktig det er for Wikipedia som helhet.

Jeg tror vi skal forbeholde Topp viktighet til et fåtall artikler, gjerne generelle artikler som hovedartiklene Antarktis og Antarktika samt oversiktsartikler som Antarktikas historie/Antarktis' historie, Antarktis' natur, Antarktis' geologi etc.

Høy viktighet kan være sentrale geografiske steder/objekter (Sørpolen, Sør-Shetlandsøyene, Rossbarrieren, Dronning Maud Land), sentrale ekspedisjoner (Discovery-ekspedisjonen, Fram-ekspedisjonen, Norvegia-ekspedisjonene (sic!)), sentrale personer (Carsten Borchgrevink, Ernest Shackleton, Alfred Ritscher), endemiske arter.

Middels viktighet kan være fjelltopper, isbreer, forskningsstasjoner (kanskje skille mellom helårs- og sommerstasjoner), ekspedisjonsdeltakere, ikke-endemiske arter med stor utbredelse, fartøyer.

Lav viktighet kan være artikler som har mer perifer tilknytning til Antarktis (Bjørn L. Basberg, ikke-endemiske arter med liten utbredelse (magellanpingvin), Liste over flytende hvalkokerier).

- 4ing 22. feb 2011 kl. 11:02 (CET)

Synes dette virker som en grei inndeling. – Cocu (d) 22. feb 2011 kl. 13:29 (CET)
Jeg synes det er viktig med en objektiv inndeling slik at ikke Dronning Maud Land blir mer viktig enn Ross Dependency eller Argentinsk Antarktis, eller Discovery-ekspedisjonen mer viktig enn Southern Cross-ekspedisjonen. Men å bruke masse krefter på å sette opp kompliserte kritererier synes jeg er bortkastet tid. - 4ing 22. feb 2011 kl. 13:46 (CET)
Jeg har opprettet Mal:Viktighetsskala Antarktis med en mer håndgripelig forklaring med konkrete ekspempler. Dette er ikke en eksakt vitenskap, men kommentarer mottas gjerne, Og hvordan den kobles mot resten av malverket overlater jeg til andre... - 4ing 23. feb 2011 kl. 12:30 (CET)
Har lagt malen inn i Wikipedia:Underprosjekter/Antarktis/Artikkelvurdering, sammen med {{Nivåskala Antarktis}}. – Cocu (d) 23. feb 2011 kl. 13:02 (CET)

Utilgjengelighetspolen[rediger kilde]

Utilgjengelighetspolen står på ønskelisten, men det er allerede skrevet en del om denne i artikkelen om Sydpolen. På enwiki er artikkelen om utilgjengelighetspolen generell om utilgjengelighetspoler både i nord og syd, samt på de ulike kontinenetene. Spørsmålet er vel hvordan vi skal løse dette? --Reinhard Heydt 27. feb 2011 kl. 09:44 (CET)

Hovedgrunnen til at jeg satt den opp på ønskelista, var for å dekke rødlenken i Historiske steder og kulturminner i Antarktis. Beskrivelsen i artikkelen om Sydpolen dekker i stor grad det behovet, men jeg synes den beste løsningen hadde vært å skille den ut som en egen artikkel, gjerne i den formen en:wp har gjort. - 4ing 28. feb 2011 kl. 10:32 (CET)