Viggo Kristiansen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Viggo Kristiansen
Født24. mai 1979[1]Rediger på Wikidata (43 år)
Kristiansand
Beskjeftigelse Søppeltømmer, ganggutt (innsatt med ansvar for orden)Rediger på Wikidata
Utdannet ved Kvadraturen videregående skoleRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Dømt forVoldtekt,[2] drap,[2] drapstrussel,[3] seksuelle overgrep mot barn[4]
DomFengsling,[5] forvaring[6]
FengselIla fengsel og forvaringsanstalt[7]

Viggo Kristiansen (født 1979) er en norsk mann som er blitt utsatt for justismord. 13. februar 2002 ble han i Agder lagmannsrett feilaktig dømt for voldtekt og drap på to jenter som har funnet sted i Baneheia i 2000. Etter å ha sonet 21 år i fengsel ble Kristiansen løslatt i 2021 i påvente av gjenopptakelse av den delen av dommen som gjaldt Baneheiadrapene. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ba 21. oktober 2022 om at Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.[8] En senere frifinnende dom i Borgarting lagmannsrett anses som en formalitet og kan skje skriftlig («kontorforretning») eller i rettsmøte.[9] Maurud fremholdt at Kristiansen er uskyldig og at omgivelsene bør betrakte ham slik.[10] Justiministeren Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland, politimester Kjersti Askholt i Agder og riksadvokaten beklaget overfor Kristiansen og beskrev dommen i Baneheia-saken som en av Norges største rettsskandaler. Justisministeren bestemte at det skal settes i gang gransking av saken.[11][12][13][14]

Han ble i rettsaken i 2002 også dømt for andre forhold enn Baneheia-drapene. Denne delen av dommen er ikke gjenopptatt. Kristiansen ble i rettsaken også dømt sivilrettslig som erstatningsansvarlig til de etterlatte etter Baneheia-drapene, og den sivilrettslige dommen som ble idømt i Baneheia-straffesaken vil bli krevet opphørt i sin helhet etter den nye behandlingen ifølge straffeprosesslovens bestenmelser. Dette selv om de etterlatte ved forspørsel etter strprl. ikke ønsket at den sivile dommen skulle tas opp til behandling. Som i Birgitte Tengs-saken vil man måtte oppheve den delen av Baneheia-dommen all den tid Andersen er siktet for begge drapene og overgrepene i Baneheia-saken. [15]

Han ble dømt til 21 års forvaring og var innsatt fra 2000 til 2021, fra 2002 som soningsfange på Ila fengsel og forvaringsanstalt.[16][17][18] Dommen i Baneheia-saken bygget i hovedsak på Jan Helge Andersens forklaring, understøttet blant annet av Kristiansens psykologiske profil og overgrepshistorikk, det som lagmannsretten karakteriserte som mistenkelig atferd, DNA-spor som ifølge de sakkyndige åpnet for to gjerningsmenn uten å knytte Kristiansen sikkert til gjerningen og uoverenstemmelser i hans forklaring.[19][18]

Laquote.svgDet er veldig enkelt for meg å si at når en person har sittet over 20 år i fengsel og så blir frifunnet, for det kommer han til å bli, så er det en betydelig rettsskandale. ... Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Hans nærmeste har lidd et ufattelig tap. Jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått.Raquote.svg

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, 21. oktober 2022[20][21][22]

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i Baneheia-saken, men har tilstått[23] de andre overgrepene han ble dømt for. Kristiansen har siden 2008 fått avslag seks ganger på gjenopptakelse av Baneheia-saken, før Gjenopptakelseskommisjonen i februar 2021 med tre mot to stemmer bestemte å ta opp saken til ny behandling. Kommisjonen uttalte at «den samlede kommisjon har [...] en felles oppfatning av at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig», mens flertallet mente det ikke var bevist «utover enhver rimelig tvil» at Kristiansen er skyldig. Kommisjonens leder Siv Hallgren tilhørte mindretallet som innstilte på at saken ikke burde gjenopptas til ny behandling. [19] Riksadvokaten kunngjorde 21. oktober 2022 sin konklusjon om at det etter Riksadvokatens oppfatning ikke kan bevises «utover enhver rimelig tvil» at Kristiansen er skyldig i den delen av dommen som gjelder Baneheia-drapene, og at Riksadvokaten vil be om en frifinnende dom for disse forholdene og om at det fastsettes en ny straff for de andre overgrepene Kristiansen er rettskraftig dømt for, som etter dommen hadde en strafferamme på 21 år. Det er opp til Borgarting lagmannsrett å fatte en formell avgjørelse om dette.[24]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Kristiansen ble født og vokste opp på Eg i Kristiansand.

Som barn og ungdom var han mye sammen med kameraten Jan Helge Andersen, som bodde i en boligblokk rett ved siden av rekkehuset der Kristiansen bodde. Barndomshjemmet ligger rett ved naturområdet Baneheia, der kameratene ofte var sammen. Begge ble beskrevet som einstøinger som heller ville omgås barn enn jevnaldrende. Med dem lekte de ofte fengsel, der Kristiansen sperret barna inne under en veranda, og kunne opptre truende. Under denne fengselsleken skal han ha forgrepet seg på en mindreårig jente ved flere anledninger, noe han senere erkjente.[25]

Kristiansen jobbet fra 1997 til 2000 som renovasjonsarbeider i Kristiansand kommune.[25] Samtidig gikk han på mekanikerlinjen ved yrkesskolen Kvadraturen skolesenter.[25] Kort tid før han ble pågrepet og siktet for Baneheia-drapene, sluttet han som renovasjonsmedarbeider og begynte å jobbe for en malermester.[25]

En kort tid var han aktiv i Heimevernsungdommen.[26]

Kristiansen gikk på mekanikerlinjen ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Før han ble pågrepet jobbet Kristiansen som renovasjonsarbeider i Kristiansand kommune. I forvaringsanstalten har han utdannet seg til sveiser, tømrer og anleggsgartner og blitt kirketjener.

Baneheia-saken[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Baneheia-saken

Badeplassen 3. stampe i Baneheia, der Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble bortført sommeren 2000. Badeplassen ligger rundt 400 meter fra boligområdet på Eg der kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen bodde.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen forsvant etter en badetur i Baneheia 19. mai 2000. En stor etterforskning ble igangsatt, og de ble funnet voldtatt og drept ved tjernet «3. stampe» to dager senere. Dermed ble en omfattende jakt på gjerningsmennene, som varte hele sommeren 2000, innledet. Onsdag 13. september ble Viggo Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen arrestert og siktet for drapene.[trenger referanse] Kristiansen ble pågrepet mens han var på jobb. Politiet gjorde et større beslag av porno i «bua» til Kristiansen i forbindelse med etterforskningen av «kikkersaken» som han da var mistenkt for.[27]

Rettssak[rediger | rediger kilde]

I 2001 begynte saken mot Kristiansen i Kristiansand byrett, der han var tiltalt for voldtekt og drap på Paulsen og Sørstrønen, samt for overgrep mot to andre mindreårige barn. 1. juni 2001 ble Kristiansen dømt for voldtekt og overlagt drap på Paulsen og Sørstrønen.[18]

Den 13. februar 2002 ble han igjen dømt til samme straff for samme forhold i Agder lagmannsrett.[28]

Kristiansen anket til Høyesterett, men anken ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg, og dommen ble dermed rettskraftig.

Dommen la til grunn at Kristiansen tok initiativ til og var hovedmannen bak gjennomføringen av drapene på Paulsen og Sørstrønen. Ifølge dommen i lagmannsretten skal Kristiansen ha lokket jentene i Baneheia til seg, truet dem til å kle av seg, voldtatt en eller begge, drept en eller begge med kniv, kledt på dem igjen og skjult likene. Han nektet straffskyld, men ble ikke trodd. Ifølge dommen var Kristiansen «initiativtakar, pådrivar og hovudmann ved utføringa av dei forferdelege handlingane som domfellinga gjeld».[16]

Retten la hovedvekten på en detaljert forklaring fra Andersen. Retten la også vekt på Kristiansens psykologiske profil og historikk med overgrep mot barn,[18] og den rettspsykiatrisk sakkyndige Kjell Noreik uttalte at Kristiansen «er å oppfatte som farlig», har «pedofile trekk», «små eller ingen mulighet til forbedring» og at det «er en nærliggende fare for gjentagelse av voldelige handlinger og overgrep».[29] Noreik kom frem til at Kristiansen har mangelfullt utviklede sjelsevner. [30][31] Han erkjente å ha kikket på en nabokvinne gjennom vinduene til huset hennes og ble dømt for dette i samme rettssak.[25][32]

Overgrep mot barn[rediger | rediger kilde]

Kristiansen ble dømt for gjentatte overgrep, herunder voldtekt, mot en jente i alderen 7–9 år mens han selv var 15–17 år.[18][23] Disse forholdene samt plagsom atferd overfor en kvinne erkjente Kristiansen. I Baneheia-saken inngikk dette som en del av karakterbeviset.[32]

I byretten ble han dømt for gjentatte overgrep mot en gutt som da var 5–6 år. Tiltalepostene omfattet handlinger likestilt med samleie.[33] Kristiansen ble også anklaget for drapstrusler mot guttens mor.[33] I lagmannsretten ble han strafferettslig frifunnet for tiltalen om overgrep mot gutten. Han ble samtidig dømt sivilrettslig som erstatningsansvarlig for de samme overgrepene som inngikk i tiltalen, idet retten i den sivile saken fastslo at de hadde funnet sted. Kravet for å dømmes som erstatningsansvarlig er «klar sannsynlighetsovervekt», som er et noe mindre strengt kriterium enn kravet om bevis «utover enhver rimelig tvil» som gjelder strafferettslig. Lagmannsretten la guttens og morens forklaring til grunn som troverdig og detaljert, og konkluderte med at det var «klar sannsynlighetsovervekt» for at Kristiansen hadde forgrepet seg på gutten. Kristiansen nektet selv å forklare seg om saken.[33][18][34]

TV 2s opptak av Kristiansens reaksjon på dommen[rediger | rediger kilde]

TV 2 foretok et opptak av Kristiansen rett etter domsavsigelsen, og viste det i sine nyhetssendinger samme kveld klokken 18.30 og 21, til tross for domstollovens forbud mot å fotografere i rettssalen samt å offentliggjøre opptaket. Opptaket viser Kristiansen på vei ut av rettslokalet.[35] Nyhetssendingene inneholdt også et intervju med hans forsvarer Tore H. Pettersen, som blant annet uttalte at Kristiansen «var skuffet, det var rimelig tydelig på hans kroppsspråk».[36]

Sjefredaktør Kåre Valebrokk, som hadde godkjent at opptaket skulle sendes,[37] ble ilagt et forelegg på 25 000 kroner av politiet i Agder. TV 2 ble ikke ilagt foretaksstraff og heller ikke fotografen bak filmopptaket ble straffeforfulgt. Valebrokk vedtok ikke forelegget, og saken ble deretter sendt til Bergen tingrett hvor han ble frifunnet. Saken ble deretter anket direkte til Høyesterett, som under dissens 3-2 forkastet anken under henvisning til EMKs artikkel 10 om ytringsfrihet (Rt. 2003 s. 593).[38]

Straffutmåling[rediger | rediger kilde]

Ved straffutmålingen la retten vekt både på tiltalepostene som gjaldt Baneheia-drapene og tiltalepostene spesielt knyttet til overgrep mot en annen jente. Han ble for overgrepene mot jenta domfelt bl.a. etter straffeloven § 195, første ledd, annet straffalternativ, som setter en minstestraff på tre års fengsel ved samleie eller overgrep som er likestilt med samleie, og etter annet ledd i samme paragraf, som setter en strafferamme på 21 år for overgrep som er foretatt overfor barn under 10 år og fordi det har skjedd gjentatte overgrep.[39] Tiltalepostene dannet grunnlaget for en helhetlig vurdering av straffutmålingen, uten at retten presiserte hvor stor del av straffen som gjaldt hvilke tiltaleposter. Lagmannsretten uttalte at

Laquote.svgVed fastsetjinga av straff for Viggo Kristiansen legg lagmannsretten til grunn at han har vore initiativtakar, pådrivar og hovudmann ved utføringa av dei forferdelege handlingane som domfellinga gjeld. [...] Viggo Kristiansen har ved handlingane i Baneheia vist ein fullstendig mangel på innleving i situasjonen for andre menneske. Han har gjort seg skuldig i valdtekter og drap under slike omstende at det ut frå allmennpreventive omsyn tvillaust må reagerast med den strengaste straffa i lova. Straffutmålinga skal som før nemnt og gjelde dei tilhøva som er rettskraftig avgjorde av byretten, nemleg tiltalepostane V, VI og VII. Alvorlegast her er domfellinga for fleire tilfelle av utuktig omgang med og valdtekt av ei jente som var i alderen 7–9 år då overgrepa skjedde.Raquote.svg

Dom mot Viggo Kristiansen[39]

Soning[rediger | rediger kilde]

Viggo Kristiansen sonet i Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han har utdannet seg til sveiser i fengselet og var «ganggutt» på avdelingen, det vil si tillitsmann for de innsatte med ansvar for orden på avdelingen. Han var også kirketjener.

Han satt i fengsel siden han ble pågrepet 13. september 2000 og sonet fra 2002 som forvaringsfange på Ila fengsel og forvaringsanstalt. I 2009 ble han i Asker og Bærum tingrett dømt for drapstrusler mot en fengselsbetjent.[40]

Forvaringsdom innebærer at Kristiansen kunne holdes i fengsel på livstid, dersom dommerne ved vurdering hvert femte år etter soning kom frem til at han fortsatt var farlig.[29]

Dom for drapstrusler i 2009[rediger | rediger kilde]

I 2008 ble Kristiansen anmeldt for drapstrusler mot en fengselsbetjent som var utplassert på Ila som aspirant. Kristiansen skal ha kalt betjenten for en «sadistisk psykopatjævel» og truet ham med: «Vent til jeg kommer ut, hadde dette vært utenfor hadde de ikke funnet deg. Jeg skal gjøre dette året til et helvete for deg». I rettssaken som kom opp i Asker og Bærum tingrett i januar 2009 erkjente Kristiansen å ha sagt det han var tiltalt for, men mente det var sagt i en «humoristisk og sarkastisk tone» og bare var «frisk språkbruk». Han erkjente ikke straffskyld.

Kristiansen ble dømt for truslene i tingretten, men siden han allerede sonet en forvaringsstraff på 21 år, fikk han ikke ekstra straff, men straffeutmålingsutsettelse med en prøvetid på to år. Dommen vil likevel kunne føre til at han nektes permisjon fra fengselet og ha betydning ved vurderingen av mulig fremtidig løslatelse.[40]

Begjæring om løslatelse avslått[rediger | rediger kilde]

I 2010 uttalte Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt at Kristiansen krevde å bli løslatt på prøve etter utløpet av minstetiden på ti år.[41] I 2014 hadde han endret mening og uttalte at han ikke ville søke om prøveløslatelse, og at han foretrakk å sitte i fengsel i 20 eller 30 år til fremfor å sende en slik søknad.[42] I 2021, etter vedtak i gjenopptakelseskommisjonen, begjærte han seg løslatt siden gjenopptakelseskommisjonen hadde vurdert skyldspørsmålet som så tvilsomt at en ny rettssak måtte finne sted.[43] Få dager senere fikk han avslag på sin begjæring om løslatelse.[44] Kristiansen klaget på avslaget. I et brev til Borgarting lagmannsrett i mars 2021 fastholdt Oslo statsadvokatembeter at Kristiansen ikke bør løslates og at han fortsatt er farlig.[45] I april 2021 besluttet Borgarting lagmannsrett at Kristiansen ikke skal løslates. Kristiansens advokat varslet at lagmannsrettens avgjørelse vil bli anket til Høyesterett.[46]

Innstilling om forlengelse av forvaring fra 2021[rediger | rediger kilde]

I februar 2021 ble det kjent at Kriminalomsorgen innstilte på å forlenge Kristiansens straff med fire år utover tidsrammen på 21 år. Innstillingen bygget på en sakkyndig rapport fra desember 2020, der de sakkyndige konkluderte med at Kristiansen fortsatt er farlig. De sakkyndige mente Kristiansen har vist liten samarbeidsvilje under soningen, ikke deltatt i et egnet behandlingsopplegg i regi av fengselet og oppført seg truende, og at gjentagelsesfaren for alvorlige kriminelle handlinger ble vurdert som reell og kvalifisert.[47]

En sakkyndig psykolograpport godkjent av Det rettsmedisinske kommisjon i 2021 konkluderer med at det er «en nærliggende fare for at Kristiansen på nytt vil begå forvaringskvalifiserende lovbrudd» og at han har blitt mer farlig siden han startet soningen. Rapporten peker på at Kristiansen er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot flere barn over en periode på flere år, og konkluderer med at Kristiansen har vist en seksuell preferanse for små jenter.[48]

Prøveløslatelse og besøksforbud[rediger | rediger kilde]

Kristiansen ble etter anke til Høyesterett løslatt på prøve 1. juni 2021, nesten 11 år etter utløpet av minstetiden på 10 år og kort før han hadde sonet hele tidsrammen på 21 år. Som domfelt som er prøveløslatt er han underlagt restriksjoner, og han ble 2. juni 2021 ilagt besøksforbud og kontaktforbud mot de etterlatte etter jentene han er dømt for å ha voldtatt og drept.[49] De pårørende bad også om politibeskyttelse mot Kristiansen når han skal oppholde seg i nærmiljøet i Kristiansand mens han er prøveløslatt.[50]

Kriminalomsorgen innstilte i 2021 på å forlenge dommen med fire år på grunnlag av en sakkyndig rapport fra 2020 som konkluderte med at det er «en nærliggende fare for at Kristiansen på nytt vil begå forvaringskvalifiserende lovbrudd».[47] Kristiansen ble løslatt 1. juni 2021. Statsadvokaten trakk anmodning om å forlenge dommen med fire år og uttalte at Viggo Kristiansen ikke lenger er en fare for samfunnet. Kort etter løslatelsen ble Kristiansen ilagt besøksforbud og kontaktforbud mot de etterlatte.[51]

Gjenopptakelse[rediger | rediger kilde]

Kristiansen begjærte den delen av straffesaken sin som gjaldt Baneheia-drapene gjenopptatt i alt fem ganger og påklaget i tillegg to av kommisjonens vedtak.[52][53] Alle avslagene i kommisjonen ble forfattet av samme saksbehandler.[54] Da Kristiansen fikk medhold i kommisjonen i 2021 hadde det vært delvis utskifting av medlemmene.[55] I arbeidet med gjenopptakelse ble Kristiansen foruten familie og advokat støttet av frivillige inkludert journalisten Eivind Pedersen som skrev boken I skyggen av Viggo – Den umulige kampen for frifinnelse.[56]

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i drapene og voldtektene i Baneheia, men har innrømmet voldtektene og overgrepene som han også ble dømt for.[18]

I et åpent brev fra 27. februar 2002, trykket i flere norske aviser, hevdet Viggo Kristiansens familie at han «ble forhåndsdømt i Baneheia-saken» og videre at «han er uskyldig og vi skal støtte ham». Brevet var undertegnet av hans foreldre og to brødre.[57]

I 2008 gjorde Kristiansen og hans familie fremstøt for å få gjenopptatt saken, og Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt leverte 5. september det året en begjæring om gjenopptagelse til Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Samtidig ønsket Viggo Kristiansen å delta på en journalistkonferanse i Kristiansand, for å konfrontere journalistene og argumentere for sin uskyld, men fikk ikke permisjon fra fengselet. Han stilte i stedet til intervjuer i flere aviser, bl.a. i Dagbladet og VG. I intervjuene sammenlignet han seg med Fritz Moen, og beskrev sin egen rettssak som absurd.[58] Videre sa Kristiansen at han heller vil sitte resten av livet i fengsel enn å tilstå for å oppnå kortere straff.

Hans far, Svein Kristiansen, og flere andre familiemedlemmer, blant andre onkel, tante og fetter, stilte opp til intervjuer i pressen,[59] der de gav Viggo Kristiansen «familiens fulle støtte» og beskrev saken som «en farse».[59] De gjentok at de er fullt overbevist om at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Kristiansens fetter deltok i et panel på journalistkonferansen som Kristiansen hadde ønsket å delta på. Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt og Kristiansens far, onkel og tante deltok på konferansen.[60] Ettersom Kristiansens familie mener at Kristiansens mor gir Viggo Kristiansen alibi, reagerte faren sterkt på at Andersen, den eneste drapsmannen som hadde etterlatt tekniske beviser, kunne bli gitt større troverdighet enn Kristiansens mor i norsk rettsvesen.

Den 15. juni 2010 avgjorde gjenopptakelseskommisjonen å ikke gjenoppta saken med begrunnelsen at det ikke hadde framkommet bevis som var egnet til frifinnelse.[61] Rettsmedinisk institutt fikk i april 2010 forespørsel fra kommisjonen og de fant da 200 reagensrør med prøver fra Baneheia-saken - disse prøvene var antatt destruert. Analyser av disse viste flere spor fra Jan Helge Andersen blant annet i underlivet fra begge ofrene mens det ikke var funn knyttet til Kristiansen.[62]

16. desember 2014 avviste gjenopptakelseskommisjonen for fjerde gang Kristiansens begjæring om å få saken gjenopptatt, som var sjette gang en gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet medregnet to klager over avslagene.[52]

I juli 2016 sendte Kristiansen gjennom sin advokat Arvid Sjødin sin femte begjæring om gjenopptagelse. Begjæringen vedla en rapport laget av sivilingeniør Harald Sivertsen som hevder å utelukke at Kristiansens mobiltelefon var på åstedet. Begjæringen hevdet også at retten ikke forstod hva de sakkyndige uttalte. Begjæringen tok også opp spørsmålet om DNA-beviset på nytt.[63]

De fire foreldrene til Lena og Stine Sofie kritiserte i 2020 Kristiansens støttespillere og mediedekningen av kampanjen for gjenopptagelse for en ensidig fremstilling basert på utelatelser av de bevisene som taler for at Kristiansen er skyldig.[64] Også tidligere kriminalsjef i Agder politidistrikt Arne Pedersen mente samme år at ensidige medieoppslag skaper forvirring om domstolenes bevisvurderinger, og at Kristiansen ikke har presentert noe nytt som gir grunnlag for å så tvil om dommen.[65]

Bjørn Olav Jahrs bok i 2017[rediger | rediger kilde]

I 2017 ga journalist Bjørn Olav Jahr ut boken Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet der han argumenterte for at det ikke fantes bevis mot Kristiansen og at Andersen var skyldig alene. Jahr mente at det mobildata var avgjørende for å bevise Kristiansens uskyld, kontakten med basestasjonen viste at mobiltelefonen hans ikke var i Baneheia på den avgjørende tiden. Jahr mente at det da bare var Andersens forklaring som gjensto. Ifølge Jahr viste etterforskningen at det trolig bare var en gjerningsmann blant annet fordi de to jentene var drept på identisk måte. Jahr skrev i boken at Andersens forklaring er usannsynlig og ikke troverdig.[66] Jahr mener politiet tok for lett på mobildata basert på en udokumentert hypotese om at basestasjonen nær Kristiansens bolig kunne slå inn på telefoner i Baneheia. Ifølge Jahr var DNA-prøvene for usikre som bevis: Et laboratorium i Spania konkluderte med at de biologiske sporene kunne skrive seg fra en eller to gjerningsmenn og sporet som eventuelt kunne være fra Kristiansen også kunne være fra halvparten av norske menn. Ifølge Jahr ble et vitne som beskrev tre person ikke kalt inn. Jahr mente at politiet stilte ledende spørsmål slik at Andersen justerte sin forklaring.[67] Vinduets anmelder mente det var problematisk at de som avviste Jahrs innvendinger baserte det på rettssystemets egne vurderinger.[68]

VGs anmelder mente Jahrs bok har klare svakheter blant annet hvordan det var mulig at Andersen med en IQ på 84 kunne være smart nok til å opptre som beskrevet av Jahr.[69] Hege Ulstein i Dagsavisen mente at opplysningene i Jahrs bok ga grunnlag for å gjenoppta saken.[70] Journalist Svein Tore Bergestuen uttalte etter Jahrs bok at pressen var for snille i dekningen av Baneheia-saken.[71] Minervas anmelder mente at saken burde gjenopptas på bakgrunn av opplysningene i boken.[72]

Andersens familie anmeldte saken fordi Jahr hadde brukt hemmelige dokumenter som grunnlag for boken, noen av dokumentene kom fra advokat Sjødin.[73] Sjødin sto i fare for å miste advokatbevilling fordi han hadde gitt fra seg dokumenter. Jahrs bok inneholder opplysninger om Kristiansens og Andersens oppvekst.[74]

Jahr ga i 2021 ut oppfølgeren Prosessen mot Viggo Kristiansen (Pitch forlag) som fikk gode omtaler blant annet ved Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad/Fædrelandsvennen.[75][76][77]

Ny behandling i 2021[rediger | rediger kilde]

Gjenopptagelseskommisjonen besluttet 18. februar 2021 med tre mot to stemmer at saken skulle gjenopptas. Det var Kristiansens femte gjenopptakelsesbegjæring og syvende gang en gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet, medregnet to klager over tidligere avslag.

Avgjørelsen fra kommisjonen uttalte at «den samlede kommisjon har [...] en felles oppfatning av at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig». Flertallet i kommisjonen uttalte som sitt synspunkt at «selv om det samlet sett foreligger en rekke forhold som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig, foreligger det etter flertallets vurdering samlet sett en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet». Mindretallet, herunder kommisjonsleder Siv Hallgren, uttalte at det «ikke [er] fremkommet noe avgjørende nytt knyttet til Andersens forklaring som svekker bevisbildet mot Kristiansen. De mente det var tilstrekkelig sannsynliggjort at retten har vært klar over svakhetene i Andersens forklaringer». Mindretallet la blant annet stor vekt på Kristiansens «psykologisk[e] profil og forhistorie med seksuelle overgrep mot barn» og at han løy om å ikke ha vært i Baneheia i avhør, forhold som hele kommisjonen sluttet seg til som momenter som talte i retning av at Kristiansen er skyldig. De la også vekt på at Andersen hadde forklart seg riktig om Kristiansens overgrep i de andre overgrepssakene.[18][78][79]

Statsadvokatene i Agder skrev i en pressemelding at «avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling. Kristiansen er fremdeles under soning etter Agder lagmannsretts dom, og avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt».[80] Ved beslutning om gjenåpning vil saken gjennomføres ved en annen lagmannsrett og Høyesteretts ankeutvalg vil avgjøre hvilken lagmannsrett som skal behandle saken på nytt.[81]

Bistandsadvokat for ofrenes familier, Håkon Brækhus, uttalte at «flertallet mener det er noe nytt omkring dette DNA-beviset. Jeg har derimot ikke kunnet se at det er mye nytt. Det gjør heller ikke mindretallet». Han kritiserte Kristiansens mange gjenopptakelsesbegjæringer og sa at Kristiansen ikke har gitt de pårørende fred siden domfellelsen.[82] De pårørende kritiserte at «Viggo og hans støttespillere er gitt en mikrofon som har skapt et [...] ubalansert bilde i media».[83]

Markus Jerkø fremholder at dommen mot Kristiansen hvilte på DNA-spor og data fra mobilnett (tid og sted for SMS-meldinger til/fra Kristiansens telefon) samt de implisertes forklaringer.[32] Svein Magnussen og Karl Halvor Teigen skrev i 2020 at hviler en ubehagelig tvil over saken fordi retten så bort fra eller tonet ned DNA-beviset og mobil-beviset og la vekt på forklaringen fra Andersen (hvor medvirkning allerede var sikkert dokumentert).[84]

Riksadvokatens avgjørelse i 2022[rediger | rediger kilde]

Etter ny etterforskningen hos politiet i Oslo kunngjorde Riksadvokaten 21. oktober 2022 sin konklusjon om at det etter Riksadvokatens oppfatning ikke kan bevises «utover enhver rimelig tvil» at Kristiansen er skyldig i den delen av dommen som gjelder Baneheia-drapene, og at Riksadvokaten vil be om en frifinnende dom for disse forholdene og om at det fastsettes en ny straff for de andre overgrepene Kristiansen er rettskraftig dømt for, som etter dommen hadde en strafferamme på 21 år. Det er opp til Borgarting lagmannsrett å fatte en formell avgjørelse om dette.[85] Riksadvokatene konkluderte med at det ikke finnes bevis for mer enn en gjerningsmann og at data fra mobilnettet viser at Kristiansen trolig var hjemme da drapene ble begått. Riksadvokaten uttalte at påtalemakten hadde begått en uopprettelig feil.[86]

Riksadvokaten baserte sin konklusjonen særlig på DNA-spor, data fra mobilnettet og Jan Helge Andersens forklaring. Maurud sa at bare Andersens forklaringer knytter Kristiansen til forbrytelsen og denne forklaringen er ikke troverdig og tillegges ikke vekt. Riksadvokaten fremholdt i sin redegjørelse:[87]

 • ingen tekniske bevis knytter Kristiansen til drapene
 • data fra mobilnettverket taler for at Kristiansen ikke var på stedet (er uskyldig)
 • Jan Helge Andersens forklaringer er inkonsistent med andre forhold i saken
 • DNA-bevis taler for at Andersen hadde en større rolle på åstedet enn tidligere erkjent
 • det er ikke andre beviser for at Kristiansen medvirket til de straffbare handlingen

Det ble på åstedet funnet DNA-spor som helt sikkert skrev seg fra Andersen. I den opprinnelige etterforskningen ble det antatt å være DNA-spor etter en annen mann og ifølge DNA-analysene kunne dette skrive seg fra 54 % av norske menn (inkludert Kristiansen). Ifølge den nye etterforskningen i 2021-2022 var det ikke DNA-bevis for andre gjerningsmenn enn Andersen.[88] Riksadvokatens begrunnelse for frifinnelse gjelder de samme bevisene som forsvarsadvokat Tore Pettersen pekte på i den opprinnelige rettssaken i 2002.[89] Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor var sakkyndig vitnet i Kristiansand byrett i 2001 og forklarte at det var svært lite sannsynlig at Kristiansens mobilitelefon var ved åstedet på gjerningstidspunktet. Amundsen uttalte at de aldri klarte å gjenskape en situasjon med dekning fra relevante basestasjon på åstedet (basestasjonen som var i kontakt med Kristiansens mobiltelefon da forbrytelsen ble begått).[90]

Saken skal opp for Borgarting lagmannsrett 13. desember.[91]

Reaksjoner[rediger | rediger kilde]

Frithjof Jacobsen tok selvkritikk for pressens håndtering av saken.

NRKs kommentator Olav Rønneberg kaller riksadvokatens konklusjon «kraftig kost for rettsstaten» og saken mot Kristiansen et av historiens største justismord. Domstolene trodde så mye på Andersens forklaring at man så bort fra uklarheter om DNA-bevis og mobilbevis. Rønneberg mener det har vært svikt i politi, påtalemakt og i flere rettsinstanser, og han er særlig kritisk til om Gjenopptakelseskommisjonen har fylt sin rolle som sikkerhetsventil.[92] Hege Ulstein i Dagsavisen og Eirin Eikefjord i Bergens Tidende kaller det norges styggeste justismord. Eikefjord skriver at prosessen mot Kristiansen har vært preget av prestisje og elendig politiarbeid.[93][94] Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv skriver at det er den største rettsskandalen i moderne tid at det tok så lang tid å frifinne Kristiansen. Jacobsen tar selvkritikk for at han selv og pressen generelt ikke fulgte opp saken underveis.[95] Gard Steiro, redaktør i VG, sier at pressen ikke gjorde jobben sin særlig i forbindelse med Kristiansens krav om gjenopptakelse.[96][97] Privatetterforsker Tore Sandberg mener det er problematisk at gjenopptakelse skal være avhengig av ildsjeler.[98] Bjørn Olav Jahr uttalte at frifinnelsen er en seier for rettsstaten og at saken kan være begynnelsen på noe bra; Jahr mener det er nødvendig med mer åpenhet i norske straffesaker og at vi ligger etter USA på flere punkter.[99] Harald Stanghelle kaller saken en katastrofe for kommisjonens troverdighet.[100]

Laquote.svgUretten som er begått mot Kristiansen er så svimlende at det er vanskelig å ta inn over seg.Raquote.svg

Frithjof Jacobsen[95]

Det ventes at Kristiansens advokat kan kreve over 30 millioner kroner i erstatning fra staten.[101] Kristiansen vil anmelde Jan Helge Andersen for falsk anklage og vil kreve erstatning.[102]

Advokat Sigurd Klomsæt anmeldte Agder politidistrikt til Spesialenheten. Ifølge Klomsæt holdt politiet i Agder tilbake vesentlig i forbindelse med førsøket på gjennopptakelse i 2010.[103] Klomsæt hevdet tildligere at politiet ikke var interessert i andre mulige gjerningsmenn enn Kristiansen.[104] Advokat Frode Sulland uttalte at Gjenopptakelseskommisjonen bør avvikles i sin eksisterende.[105] Jussprofessor Morten Holmboe mener gjenopptakelsessaker generelt bør flyttes til et annet politidistrikt.[106]

De pårørendes bistandsadvokater er uenige i riksadvokatens vurderinger og konklusjon, og stilte seg undrende til hvordan påtalemyndigheten har vurdert bevisene.[107] I intervju med TV2 holdt Jan Helge Andersen fast ved at han ikke var alene om forbrytelsen.[108]

Knut Holen ved Kripos medvirket til den opprinnelige etterforskningen i 2001 og laget da en en gjerningsmannsprofil som konkluderte med at det bare var en gjerningsmann og ikke to. Det er uklart hvorfor vurderingen fra Holens etterforskningsteam ikke ble tatt hensyn til (profilen ble ikke regnet som bevis, bare som hjelpemiddel for etterforskerne). I forbindelse med Kristiansens krav om gjennopptakelse i 2011 konkluderte Holen med at bevisene ikke holdt.[109][90] Ragne Farmen, ekspert på DNA-prøver, analyserte sporene i 2009 og trakk da samme konklusjon som riksadvokaten trakk i 2022. Farmen mener at kommisjonen ikke tok hensyn til hennes konklusjon da saken ble avvist i 2010.[110] Farmen mener DNA-bevisene ble overtolket i den opprinnelig rettssaken der rettsmedinisk institutt ikke gjorde det tydelig hvor svakt og lite spesifikt funnet var. Farmen mener at eksperter fra det spanske universitetet som analyserte prøvene burde vært innkalt som vitner. Dommen la til grunn at DNA-sporene viste to gjerningsmenn, noe det spanske laboratoriet ikke hadde konkludert med.[90]

Psykologen Atle Austad hadde Kristiansen til terapi mens han sonet på Ila. Austad uttalte at han trodde Kristiansen ikke var skyldig etter å ha lest dommen, han ble da satt under tilsyn av fylkeslegen i Oslo og Akershus. Tilsynet konkluderte med at Austad ikke hadde gjort noe galt.[111][112]

Hege Ulstein er kritisk til at etterforskerne og gjenopptakelseskommisjonen som avslo slipper lett unna i offentligheten og i rettsoppgjør. Arne Pedersen som ledet den opprinnelige etterforskningen ble anmeldt til Spesialenheten for tjenestefeil; saken ble henlagt.[113][114][115]

Sivilrettslig dom i Baneheia-saken[rediger | rediger kilde]

I tillegg til dommen i straffesaken er Kristiansen dømt sivilrettslig som erstatningsansvarlig for drapene og overgrepene i Baneheia. Den sivilrettslige dommen er ikke gjenopptatt. Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal uttalte at «selv om han er frifunnet for straff, er det ikke dermed sagt at han uten videre er fritatt for erstatningsansvaret», fordi det er ulik terskel for beviskrav i straffesaker og sivile saker. I sivile saker er kravet sannsynlighetsovervekt, som er lavere enn kravet om bevis utover enhver rimelig tvil i straffesaker. Matningsdal uttaler at «det er ikke dermed sagt at beviskravet om sannsynlighetsovervekt uten videre ikke er oppfylt» og at «Kristiansen vil i utgangspunktet møte på samme problemstilling som i Tengs-saken».[15] Arvid Sjødin, Kristiansens forsvarer, sier Kristiansen ikke vil betale de 1,7 millioner kroner han ble dømt til å betale pårørende etter Baneheia-saken. Sjødin vil gjenåpne erstatningssaken.[116] Juristene Carl Bore og Monica Bore argumenterer for at ulike beviskrav i straffesak og sivilsak skaper det urimelige resultat at Kristiansen fortsatt har et erstatningskrav mot seg; de mener loven må endres og viser til danske og svensk lov der et slikt resultat ikke er mulig.[117]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, «Sak nr.: 2020/82», utgitt 18. februar 2021[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ a b https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRRVdX/viggo-kristiansen-skyldig.
 3. ^ https://www.nrk.no/sorlandet/kristiansen-domt-for-drapstrusler-1.6457353.
 4. ^ https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/PE15b/den-lille-gutten-ble-trodd.
 5. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/viggo-er-skuffet/65786490.
 6. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/kristiansen-er-a-oppfatte-som-farlig/65784572.
 7. ^ https://www.nrk.no/sorlandet/viggo-kristiansen-krever-a-bli-loslatt-1.15385075.
 8. ^ Mjaaland, Ola (21. oktober 2022). «Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes». NRK. Besøkt 21. oktober 2022. 
 9. ^ Waaler, Ingrid Emilie (21. oktober 2022). «Viggo Kristiansen vil møte i retten på nytt». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 10. ^ «Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen». www.vg.no. 21. oktober 2022. Besøkt 22. oktober 2022. 
 11. ^ «Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen». www.vg.no. Besøkt 22. oktober 2022. 
 12. ^ «Justisministeren: Setter ned utvalg for å granske Baneheia-saken». www.vg.no. 21. oktober 2022. Besøkt 22. oktober 2022. 
 13. ^ NTB (21. oktober 2022). «Politidirektøren gir en uforbeholden unnskyldning til Viggo Kristiansen, pårørende og etterlatte». Nettavisen (norsk). Besøkt 22. oktober 2022. 
 14. ^ Bierud, Espen (21. oktober 2022). «Se Agder-politiets pressekonferanse om Viggo Kristiansen i Baneheia-saken». NRK. Besøkt 23. oktober 2022. 
 15. ^ a b «Viggo Kristiansen vil ikke betale til de etterlatte: − Det kan ikke staten pålegge ham». Besøkt 22. oktober 2022. 
 16. ^ a b Banehei-dommen (RG-2002-751) - full tekst
 17. ^ Fjeld, Audun Hageskal, Johannes (18. februar 2021). «Viggo Kristiansen får ny sjanse». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. «Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptakelse av Baneheia-saken har fått medhold fra Gjenopptakelseskommisjonen. Det melder bekrefter Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, i en pressemelding.» 
 18. ^ a b c d e f g h «Avgjørelse i sak 2020/82 (Baneheia-saken)» (PDF). Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. 18. februar 2021. Besøkt 21. februar 2021. 
 19. ^ a b Heggheim, Sander (22. februar 2021). «Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå». NRK. Besøkt 22. februar 2021. 
 20. ^ https://www.dagbladet.no/nyheter/beklager-betydelig-rettsskandale/77525621
 21. ^ Waaler, Ingrid Emilie (21. oktober 2022). «Viggo Kristiansen vil møte i retten på nytt». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 22. ^ «Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen». www.vg.no. Besøkt 22. oktober 2022. 
 23. ^ a b Pedersen, Eivind (25. oktober 2000). «Kristiansen (21) tilstår sexmisbruk av sjuåring». Dagbladet. Besøkt 5. juni 2021. «Barnedrapssiktede Viggo Kristiansen (21) erkjenner omfattende sexovergrep i en treårsperiode mot ei jente fra Kristiansand-området som bare var sju år gammel da hun første gang ble krenket» 
 24. ^ Riksadvokaten har bestemt seg. Nå får vi vite hva som skjer med drapsdømte Viggo Kristiansen
 25. ^ a b c d e E. Pedersen, K. Grøntoft (26. april 2001). «Viggo Kristiansens rystende livshistorie». Dagbladet. Besøkt 18. februar 2021. 
 26. ^ «NRK.no - Baneheiasaken». www.nrk.no. Besøkt 18. februar 2021. 
 27. ^ Mye porno funnet hos Viggo Kristiansen
 28. ^ «Viggo Kristiansen skyldig». www.vg.no. 25. februar 2003. Besøkt 18. februar 2021. 
 29. ^ a b «Kristiansen er å oppfatte som farlig». dagbladet.no (norsk). 6. februar 2002. Besøkt 18. februar 2021. 
 30. ^ Grøntoft, Kristin (8. mai 2001). «Barnedraps-tiltalte har lav IQ». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. 
 31. ^ http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6260760
 32. ^ a b c Markus Jerkø (9. mars 2022). «Gjenopptakelseskommisjonens paradoksale dissens». Lov og Rett (norsk). doi:10.18261/lor.61.2.3. Besøkt 22. oktober 2022. 
 33. ^ a b c «- Sex-misbrukt av Viggo». Besøkt 23. oktober 2022. «I går vitnet moren til den nå 12 år gamle gutten i Agder lagmannsrett. Flere av jurymedlemmene satt med tårer i øynene da hun forklarte om hvordan sønnen skal ha blitt misbrukt på det groveste av Viggo Kristiansen da gutten var fem–seks år gammel.» 
 34. ^ Vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen, NRK
 35. ^ https://www.tv2.no/a/3553835
 36. ^ O.C Tronstad, G, Rognmo og K. Grøntoft (13. februar 2002). «Viggo er skuffet». dagbladet.no. Besøkt 18. februar 2021. 
 37. ^ NRK (25. november 2002). «Bør frikjennes, sier Lyng». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 38. ^ «TV 2 frikjent for Viggo-bildene». Journalisten. 13. mai 2003. Arkivert fra originalen 21. juli 2021. Besøkt 21. juli 2021. 
 39. ^ a b Rettsbok for Agder lagmannsrett, sak nr.: 01-00980 M / 01-00981 M
 40. ^ a b Viggo Kristiansen dømt for drapstrusler, Dagbladet
 41. ^ «Vil løslate drapsdømte Viggo Kristiansen». TV 2. Arkivert fra originalen 11. mars 2016. Besøkt 22. februar 2021. 
 42. ^ NTB (14. november 2014). «Viggo Kristiansen vil ikke prøveløslates». fvn.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 43. ^ K. Fossheim, M. Braaten, S. Joner, A. M. Hodne (21. februar 2021). «Viggo Kristiansen (41) krever å bli løslatt». TV 2. Besøkt 22. februar 2021. 
 44. ^ Løslates ikke, Dagbladet
 45. ^ Statsadvokaten i Oslo: Feil å løslate Viggo Kristiansen
 46. ^ «Uenighet i lagmannsretten: Derfor vil ikke flertallet løslate Kristiansen». www.vg.no. 29. april 2021. Besøkt 30. april 2021. 
 47. ^ a b Vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen, NRK, 5. februar 2021
 48. ^ Isungset, Odd (17. mars 2021). «Ny rapport stempler Kristiansen som farlig – avfeies av forsvareren». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 49. ^ Viggo Kristiansen har fått besøksforbud
 50. ^ Pårørende ber om politibeskyttelse
 51. ^ Kjendlie, Espen (2. juni 2021). «Viggo Kristiansen skal avgi ny DNA-prøve – vil samarbeide med politiet». NRK. Besøkt 3. juni 2021. 
 52. ^ a b Avvist for sjette gang
 53. ^ Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse 18. februar 2021, side 9.
 54. ^ «Samme mann skrev alle forslagene til Baneheia-avgjørelsene». www.vg.no. 23. oktober 2022. Besøkt 23. oktober 2022. 
 55. ^ Tornås, Knut Are (23. oktober 2022). «Frode Sulland og Arvid Sjødin vil avvikle Gjenopptakingskommisjonen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 56. ^ «De som trodde på Viggo Kristiansen». www.aftenposten.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 57. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 30. september 2007. Besøkt 21. april 2006. 
 58. ^ «Viggo Kristiansen- Jeg er Norges mest forhatte». www.vg.no. 6. september 2008. Besøkt 24. mars 2020. «- Det har jeg tenkt over. Jeg har ikke gjort det jeg er dømt for. Hadde jeg begått drapene, ville jeg tilstått. Uskyldig soner jeg heller resten av livet enn å innrømme noe for bare å slippe ut før, mener Kristiansen.» 
 59. ^ a b Pedersen, Eivind (7. september 2008). «- Jeg tror at gutten er uskyldig». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 24. mars 2020. «Etter min mening har både politiet og pressens arbeid med saken vært en farse, hevder Bergstøl.» 
 60. ^ http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article610049.ece[død lenke]
 61. ^ Ny begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen tas ikke til følge, Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker
 62. ^ AS, TV 2 (23. oktober 2022). «En titt i fryseren endret hele Baneheia-saken». TV 2 (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 63. ^ Rustad, Per Asle (5. juli 2016). «Baneheia-dømt krever gjenopptagelse. Sår tvil om mobilbevis». dagbladet.no (norsk). Besøkt 18. februar 2021. 
 64. ^ «Baneheia-saken: – Nok er nok». NRK (norsk). Besøkt 22. februar 2021. 
 65. ^ «Baneheiadrapene: Ensidige medieoppslag skaper forvirring om domstolenes bevisvurderinger, NRK
 66. ^ Hirsti, Kristine (9. oktober 2017). «Forfatter hevder Viggo Kristiansen er uskyldig: – Det finnes ingen bevis mot ham». NRK. Besøkt 23. oktober 2022. 
 67. ^ Engen, Runa Victoria (9. oktober 2017). ««Viggo Kristiansen er et offer for manglende rettssikkerhet»». NRK. Besøkt 23. oktober 2022. 
 68. ^ Pedersen, Av Frode Helmich; Anmelder. «Den vanskelige sannheten». Morgenbladet (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 69. ^ Sindre Hovdenakk (10. oktober 2017). «Bokanmeldelse: Bjørn Olav Jahr: «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet»: Varsel om justismord». www.vg.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 70. ^ Ulstein, Hege (13. oktober 2017). «Rett og vrang». Dagsavisen (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 71. ^ Lindebø, Kristine (18. desember 2017). ««Journalister var for snille i dekninga av Baneheia»». journalisten.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 72. ^ Eriksen, Vilde Aurora (28. november 2017). «(+) Baneheia-saken bør gjenopptas». www.minervanett.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 73. ^ https://www.nrk.no/sorlandet/anmelder-lekkasje-av-politidokumenter-til-baneheia-bok-1.13731440
 74. ^ Weiby, Hans Erik (13. oktober 2017). «Kan miste retten til å være advokat». NRK. Besøkt 23. oktober 2022. 
 75. ^ «To barnedrap og ett justismord?». www.aftenbladet.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 76. ^ Aarli-Grøndalen, Roger; Arnesen, Marte Vike (20. desember 2021). «– Jeg vet at andre folk i bransjen har ristet på hodet over mitt engasjement i Baneheia-saken». journalisten.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 77. ^ Pedersen, Av Frode Helmich; Anmelder. «Baneheia-saken er den største rettsskandalen i nyere tid, skriver Frode Helmich Pedersen.». Morgenbladet (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 78. ^ «Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden». www.vg.no. 21. februar 2021. Besøkt 21. februar 2021. 
 79. ^ C. Quist, H. H. Røset, Å. H. Sandnes & M. S. Hopperstad (19. februar 2021). «Viggo Kristiansens sak gjenopptas: Uenighet i kommisjonen». www.vg.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 80. ^ NTB, (NTB) (18. februar 2021). «Agder statsadvokatembeter vil ikke begjære Viggo Kristiansen løslatt». itromso.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 81. ^ «Baneheia-saken gjenopptas: Dette skjer nå». www.vg.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 82. ^ M. L. Five & A. S. M. Åsgard (20. februar 2021). «- Det har vært lite fred å få». TV 2. Besøkt 22. februar 2021. 
 83. ^ Ønsker ny rettssak for døtrene som ble drept i Baneheia, NRK
 84. ^ Svein Magnussen and Karl Halvor Teigen (20. januar 2020). «Kognitive slagsider og snarveier i vurdering av bevis». Lov og Rett (norsk). doi:10.18261/issn.1504-3061-2020-01-03. Besøkt 22. oktober 2022. 
 85. ^ Riksadvokaten har bestemt seg. Nå får vi vite hva som skjer med drapsdømte Viggo Kristiansen
 86. ^ «Riksadvokaten filleristet dommen fra 2002. Mener Viggo Kristiansen må frikjennes for Baneheia-drapene etter 21 år i fengsel». www.aftenposten.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 87. ^ «Disse bevisene er grunnen til at Riksadvokaten vil frifinne Kristiansen». www.vg.no. 21. oktober 2022. Besøkt 22. oktober 2022. 
 88. ^ Sigurdsen, Ina Marie (22. oktober 2022). «Han så noe annet enn «monsteret» Viggo Kristiansen». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. «I avgjørelsen står det: «Oppsummert er riksadvokatens vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som med noen rimelig grad av sikkerhet underbygger hypotesen om at handlingene er begått av mer enn en gjerningsperson og således heller ikke at Kristiansen var involvert i handlingene.»» 
 89. ^ AS, TV 2 (23. oktober 2022). «Han forsvarte Viggo Kristiansen i 2000: - Andre får bedømme min innsats». TV 2 (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 90. ^ a b c «Slo alarm om Baneheia-bevisene mot Viggo Kristiansen – ble ikke hørt». www.vg.no. 26. oktober 2022. Besøkt 27. oktober 2022. 
 91. ^ Ighoubah, Farid (27. oktober 2022). «Viggo Kristiansen må møte i retten to ganger før han blir frikjent». Nettavisen (norsk). Besøkt 2. november 2022. 
 92. ^ Rønneberg, Olav (21. oktober 2022). «Et av historiens største justismord». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 93. ^ Ulstein, Hege (21. oktober 2022). «Det styggeste justismordet i norsk historie». Dagsavisen (norsk). Besøkt 22. oktober 2022. 
 94. ^ Eikefjord, Eirin (21. oktober 2022). «Rettshistoriens groveste justismord må få konsekvenser.». www.bt.no. Besøkt 22. oktober 2022. 
 95. ^ a b Jacobsen, Frithjof (21. oktober 2022). «En dag for skam og dyp anger». www.dn.no. Besøkt 22. oktober 2022. 
 96. ^ Aarli-Grøndalen, Roger (21. oktober 2022). «VG-sjefen: – Vår fordømte plikt å lære av Baneheia-saken». journalisten.no. Besøkt 23. oktober 2022. 
 97. ^ https://www.tv2.no/mening_og_analyse/na-ma-vi-alle-ga-i-oss-selv/15204807/
 98. ^ Hoffengh, Av Sissel. «Tore Sandberg: – Viggo Kristiansen hadde aldri blitt frifunnet om det ikke hadde vært for noen ildsjeler». Dagsavisen (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 99. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/GMMml6/de-som-trodde-paa-viggo-kristiansen
 100. ^ https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/VPPw0l/feiringen-av-rettsstaten-er-avlyst
 101. ^ Øvrebø, Emma Fondenes (21. oktober 2022). «Ber om at Viggo Kristiansen frifinnes: Kan kreve mer enn 30 millioner i erstatning». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 102. ^ Lofstad, Ralf (22. oktober 2022). «Anmelder og saksøker Jan Helge Andersen». dagbladet.no (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 103. ^ Heldahl, Mario Andrès Neira Torres, Henrik (21. oktober 2022). «Viggo Kristiansens tidligere forsvarer har anmeldt Agder politidistrikt». Nettavisen (norsk). Besøkt 22. oktober 2022. 
 104. ^ Mjaaland, Ola (17. februar 2022). «Klomsæt: – Politiet viste ingen interesse for å ta andre enn Viggo». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 105. ^ Tornås, Knut Are (23. oktober 2022). «Frode Sulland og Arvid Sjødin vil avvikle Gjenopptakingskommisjonen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 106. ^ Aukrust, NTB-Øyvind (23. oktober 2022). «Jussprofessor frykter at bindinger avgjør gjenopptakelsessaker». fvn.no (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 107. ^ Ighoubah, Farid (23. oktober 2022). «Baneheia-advokater vil ha nye etterforskere på etterforskning av Jan Helge Andersen». Nettavisen (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. 
 108. ^ Ighoubah, Farid (2. november 2022). «Jan Helge Andersen om ofrene i Baneheia: – Kan ikke se ansiktene deres lenger. Det er bare skygger». Nettavisen (norsk). Besøkt 2. november 2022. 
 109. ^ «Hemmelig psykolog lager morderprofil». www.vg.no. Besøkt 27. oktober 2022. 
 110. ^ Wergeland, Paal (23. oktober 2022). «DNA-ekspert: Burde vært gjenopptatt for 13 år siden». NRK. Besøkt 23. oktober 2022. «Konklusjonen riksadvokaten viser til kommer fra en dansk rapport som ble utarbeidet for to år siden. Farmen mener funnene i den danske rapporten nærmest er identisk med det hun sa elleve år tidligere.» 
 111. ^ AS, TV 2 (1. november 2022). «Får unnskyldning fra Ropstad - er fortsatt rasende». TV 2 (norsk). Besøkt 2. november 2022. 
 112. ^ Eie, Lars (28. august 2014). «– Tilsynssak er avgjørende». NRK. Besøkt 2. november 2022. 
 113. ^ «Den talende stillheten etter Baneheia». Dagsavisen (norsk). Besøkt 2. november 2022. 
 114. ^ AS, TV 2 (27. oktober 2022). «Klager på henleggelse - slik reagerte Viggo Kristiansen». TV 2 (norsk). Besøkt 2. november 2022. 
 115. ^ Ording, Caisa Linea Hagfors, Oda (30. oktober 2022). «Skeptisk til Baneheia-henleggelsen: - Overraskende». dagbladet.no (norsk). Besøkt 2. november 2022. «Denne uka ble det klart at Spesialenheten for politisaker har henlagt saken mot Agder-politiet og tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. De konkluderte med at verken politidistriktet eller Pedersen har gjort noe straffbart i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.» 
 116. ^ «Viggo Kristiansen skal ikke måtte betale erstatning, mener forsvarer: – Det kan ikke staten pålegge ham». www.vg.no. 22. oktober 2022. Besøkt 23. oktober 2022. 
 117. ^ Bore, Carl (26. oktober 2022). «Straff og erstatning». NRK. Besøkt 2. november 2022.