Hopp til innhold

Vennskapssamarbeid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vennskapssamarbeid er samarbeid mellom, byer/kommuner, skoler, lokalsamfunn, institusjoner eller andre grupper av mennesker fra forskjellige steder i verden. I Norge finnes det vennskapsamarbeid med steder i Norden, Europa, og land i Sør.

Hensikten med mange samarbeid er at man kan lære av hverandre, Mange vennskapssamarbeid jobber med utviklingstiltak i nord og sør - innenfor temaer som miljø, bærekraftig utvikling, demokrati og ungdomsmedvirkning. Mange som arbeider med vennskapssamarbeid mener dialog og kulturforståelse mellom mennesker er en metode for å oppnå fred og (bærekraftig) utvikling. Tanken er at metoden også kan bidra til å balansere maktforholdet mellom et tidligere skjevt giver-mottaker forhold mellom Nord og Sør.

De fleste vennskapssamarbeidene er satt i gang av mennesker med internasjonnalt engasjement, og som utfra et lokalt engasjement ønsker å skape en bredere forståelse for andre folk og deres kultur. Det finnes samarbeid mellom kommuner, idrettslag, kulturgrupper, sykehus, brannmenn, skoler, barnehager, fagforeninger, kort sagt mellom alle typer organiserte fellesskap. Noen har status som offisielle vennskapskommuner og omfatter flere ulike institusjoner og etater i et lokalsamfunn.

Det finnes ca 200 vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og land i Sør som er medlemmer av organisasjonen Vennskap Nord/Sør.

Kontroversielle vennskapssamarbeid

[rediger | rediger kilde]

Noen vennskapssamarbeid består selv om det politiske klimaet er dårlig. Et eksempel er vennskapssamarbeidet mellom Keren i Eritrea og Trondheim. Mens journalister og organisasjoner har blitt kastet ut at det diktatoriske styret, har vennskapssamarbeidet fått lov til å bli. Kritikere mener man ikke bør opprettholde kontakt med et regime som bryter menneskerettigheter, mens forskere og tilhengere av vennskapssamarbeid argumenterer for at man bør holde de få kanalene som finnes åpne.[1]

Mål og metode

[rediger | rediger kilde]

Tanken bak arbeidet er at det skapes nærhet og identifikasjon mellom mennesker med ulik religiøs, politisk og kulturell bakgrunn. Gjennom denne type kontakt har de enkelte gruppene mulighet til å sette sitt eget arbeid inn i en global sammenheng. Med nærhet og kjennskap til to ulike samfunn kan man vise globale sammenhenger for eksempel når det gjelder klimaendringer, årsaker til fattigdom, handelstrukturer, u-landsgjeld, mm .

Vennskapssamarbeid er direkte og gjensidig kontakt, og utveksling av erfaringer, mellom folk fra et lokalsamfunn i Norge og et tilsvarende samfunn et annet sted i verden. Direkte kontakt gir innsikt i likheter til tross for ulik kulturbakgrunn eller fattigdom. Vennskapssamarbeidet kan bidra til å motarbeide rasistiske holdninger og fremmedhat. På mange måter fungerer vennskapskontakten også som et speil på vår egen hverdag og kan bidra til å nyansere bildet av den Sør. Ikke minst gir samarbeidet kunnskap om at det å bo i et overflodssamfunn ikke nødvendigvis er en forutsetning for å leve et fullverdig liv.

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata