Vatsayayana Mallanaga

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Mallanaga Vātsyāyana er navnet på en indisk filosof som levde en gang på 300-tallet e.Kr. i Gupta-riket. Han er mest anerkjent for å ha skrevet tekstene om Kama Sutra og Nyāya Sutra Bhāshya (en tekst som reflekterer stoff fra Gotamas Nyāya Sutras). Riktignok er det relativt usannsynlig at han har skrevet begge deler.

Man vet generelt sett veldig lite om Mallanaga. Hans egentlige fornavn var Mallinaga eller Mrillana, og Vātsyāyana var familienavnet. På slutten av livet sitt, da han fullførte arbeidet sitt, skrev han litt om seg selv:

«Etter å ha lest og bearbeidet tekstene til Babhravya og andre antikke forfattere, og tenkt over meningen med lovene gitt av deres tekster, ble denne avhandling skrevet i henhold til forskriftene fra den hellige skrift, til fordel for verden, av Vātsyāyana, mens han rettledet en religiøs student ved Benares, og samtidig jobbet for oppnåelse av guddommelighet. Dette arbeidet er ikke ment til å brukes som en unnskyldning å mette våre lyster. En person som er gjort kjent med de riktige prinsippene av denne vitenskap, som bevarer sin Dharma (religiøse dyd), sin Artha (jordiske velferd), og sin Kama (sensuelle tilfredsstillelse), og som har,i forhold til folkets forventninger og krav, klart å opprettholde kontroll over sine egne sanser. Kort sagt, en intelligent og opplyst person som følger Dharma, Artha og Kama uten å bli oppslukt av sine lyster, vil oppnå sukess i alt den gjør og presterer.»

Det er umulig å forutsi nøyaktig når han levde og når det han skrev ble skrevet. Man antar at han levde en gang mellom 200 og 700 e.Kr

Hans far var en tidligere elev av Brahman. Noen spekulerer på om han befant seg på et bordell mesteparten av barndommen sin, da yndlingstanten hans jobbet der. Det sies at det var herfra han fikk sine uforglemmelige erfaringer med sex og et umettelig begjær etter det.