Vandre mot Lyset!

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Michael Agerskov, 1870-1933
Johanne Agerskov, 1873-1946
Michael Agerskovs signatur i hans innbundne utgave av Vandrer mod Lyset! Boken ble gitt til ham i gave av smeden A. Andér, som bygget en modell av universet, på grunnlag av informasjonen som ble gitt i VmL!
Johanne Agerskovs signatur i hennes innbundne utgave av Vandrer mod Lyset! Hun underskrav alltid med "Johanne Agerskov, født Malling-Hansen"

Vandre mot Lyset! er en dansk bok utgitt i København i 1920 av Michael Agerskov, som kalte verket et budskap til menneskeheten fra den oversanselige verden. Hans kone, Johanne Agerskov, datter av den danske oppfinneren Rasmus Malling-Hansen, var medium, og mottok verket gjennom intuitiv tankeinspirasjon fra diskarnerte ånder.

Michael Agerskov var lektor og forfatter, og utga flere diktsamlinger og også lærebøker og var en kjent og respektert person i Danmark. På begynnelsen av 1900-tallet var det en meget sterk interesse for okkulte fenomener i landet, og ekteparet Agerskov ble også trukket inn i dette miljøet. Gjennom sin kontakt til åndeverdenen, fikk de snart noen meget bemerkelsesverdige opplevelser. Det ble kalt på Johanne Agerskov fra den oversanselige verden, og hun fikk vite at hun var medium, og at hun før sin inkarnasjon hadde lovet å forsøke å bringe de evige sannheter gjennom til Jorden.

Gjennom flere års arbeid, fremkom så boken "Vandre mot Lyset!", som inneholder en rekke oppsiktsvekkende og nyskapende tanker og forklaringer på eldgamle spørsmål. Boken beskriver kampen mellom Lyset og Mørket, og hvordan noen av Guds første skapninger falt for Mørket(syndefallet) og begynte å eksperimentere med å skape av Mørket(det fysiske stoff). Gjennom deres fall, dro de Mørket til jordkloden, og det som av Gud var planlagt som en lys-verden, ble langsomt omdannet til en verden der Mørket var herskende. Guds falne skapninger, under deres leder, Ardor/djevelen, forsøkte å bøte på det ødelagte ved å skape egne vesener av det fysiske stoff – menneskene, som i de første lange tider sto på et uendelig lavt stadium. De falne skapningene – i "Vandre mot Lyset!" betegnet som de Eldste – håpet at de gjennom tankepåvirkning av menneskene, kunne få dem til å rydde opp i det kaos som hadde inntrådt på Jorden, men menneskene fornemmet Mørket som de eldste utstrålte, og fryktet dem. Noen av de Eldste fikk imidlertid medynk med disse ulykkelige skapningene, og ba til Gud om hjelp for dem, og Gud påtok seg ansvaret for dem, ved å gi dem alle et åndelig legeme, og de ble underlagt Guds lover. Gjennom uendelig mange inkarnasjoner, må hver ånd gjennomleve livet på Jorden, og langsomt vokse i åndelig modenhet, inntil vedkommende har nådd den åndelige styrke som kreves for å avslutte inkarnasjonene her på Jorden, og fortsette livet i lysets verden og derfra videre til et liv i Guds Rike. Ledelsen av menneskeheten har Gud overlatt til de første skapningene som ikke falt for Mørket, som i "Vandre mot Lyset!" kalles de Yngste.

"Vandre mot Lyset!" hevdes å være en fullendelse av kristendommen, i det den avslører og oppklarer århundrers tildikninger og forvanskninger av Jesus' lære. Ifølge "Vandre mot Lyset!" er det Kristus som er de Yngstes leder, og som gjennom sitt liv på Jorden forsøkte å bringe menneskeheten sannheten om deres forhold til Gud. Gud hadde også gitt ham det oppdrag, som menneske, å be for de eldstes leder, Ardor, men Ardor lyktes å dra mørket omkring Jesus i så stor grad at Jesus ikke evnet å erindre sitt løfte til Gud om bønnen, og han maktet derfor ikke å bryte Ardor/djevelens makt. Ifølge "Vandre mot Lyset!" var Jesu' død på korset ikke noe syndoffer for menneskene, men et resultat av at Ardor/djevelen lyktes til fulle å oppildne folket og lederne mot Jesus. Paulus, som først var en nidkjær skriftlærd og forfølger av de kristne, ble etter et åndelig syn av Jesus strålende skikkelse omvendt, og det var i hans tanker at idéen om at Jesus' død på korset skulle være en soningsdød for menneskenes synder ble til. Hvert menneske må, ifølge "Vandre mot Lyset!" selv sone sine synder, gjennom anger og bønn om tilgivelse, eller ved å møte konsekvensene av sine onde handlinger i senere inkarnasjoner.

Boken "Vandre mot Lyset!" ble av Johanne og Michael Agerskov sendt til alle de daværende danske biskoper, og også til en rekke prester og andre personer, som før sin inkarnasjon skal ha lovet Gud å medvirke til en reformasjon av den danske kirke, basert på "Vandre mot Lyset!" Men kirkens menn møtte alle "Vandre mot Lyset!" med taushet og fortielse, og til tross for at verket fikk en rekke tilhengere blant menigmann, førte den ikke til noen offentlig debatt av betydning, og ikke heller den planlagte reformasjon av kirken.

"Vandre mot Lyset!" er i dag oversatt til en rekke språk, blant annet engelsk, tysk, spansk, italiensk, russisk, svensk, ungarsk og norsk, og utgis i en rekke land verden rundt.

Som supplementer til "Vandre mot Lyset!" ble også utgitt Forsoningslæren og Genvejen, Spørgsmål og Svar 1 og 2, og før "Vandre mot Lyset!" fremkom, utga Michael Agerskov også diktsamlingen Hilsen til Danmark, som hevdes å være en samling dikt, skrevet av forskjellige avdøde danske forfattere fra gullaldertiden i Danmark. Diktsamlingen ble utgitt for å være et bevis på at mennesket lever videre gjennom sitt åndelige legeme etter døden, og ble tilsendt en rekke litteraturkyndige personer i Danmark, men ingen av dem ga den forventede respons på boken, som skulle ha banet vei for "Vandre mot Lyset!".

Bøker i tilknytning til Vandre mot Lyset![rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]