Vallersund Gård

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Vallersund gård i Bjugn, et handelssted fra 1700-tallet, som også hadde fiskemottak. Nå drives gården som en Camphill-landsby, en antroposofisk insititusjon for utviklingshemmede og tidligere rusmiddelavhengige. Bildet er tatt 16.9.2011
Vallersund gamle handelssted og camphillandsby.

Vallersund Gård er en norsk Camphill-landsby, i Vallersund i Ørland kommune ytterst ved kysten av Sør-Trøndelag. Landsbyen ble etablert i 1981, og utgjør et bofellesskap hvor psykisk utviklingshemmede og andre lever sammen i familiegrupper. Vallersund driver også Framskolen, et folkehøgskole-aktig tilbud for unge utviklingshemmede.

Historisk handelshus[rediger | rediger kilde]

Vallersund gård skriver sin historie tilbake til 1700-tallet, da Trondheimsborgerfamilien Normann etablerte et handelshus med fiskemottak her. Denne virksomheten kulminerte før 1920, og gårdsanleggets tilstand forverret seg gjennom 1900-tallet. Da stedet i 1981 ble omgjort til Camphill-sted, var det som ett av tre steder i Trøndelag, og etter at den første entusiasmen rundt Vidaråsen hadde forplantet seg i helsevesenet. Etableringen møtte likevel motstand lokalt.

Landsbyvirksomhet[rediger | rediger kilde]

Etter år med krevende restaurering av den verneverdige bebyggelsen, i samarbeid med Fylkesantikvaren i Sør-Trøndelag, startet oppbyggingen av den øvrige bygningsmassen. I dag består Vallersund Gård av 10 store og små boliger, et gårdsanlegg med driftsbygninger for gårds- og gartneridrift, et lite stabbur som fungerer som kapell, et stort stabbur som fungerer som samlingsrom for sosiale, pedagogiske og kulturelle aktiviteter, et bibliotek og møterom, en butikk som fungerer som kafeteria for fellesmåltider, et sjøhus, et verkstedsbygg med bakeri, veveri og urteverksted. Energi skaffes fra egen vindmølle og varmepumper gir varme i husene.

Som alle andre Camphill-landsbyer tilbyr Vallersund Gård et helhetlig bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. I landsbyene er det lagt opp til at alle skal ha et arbeid å gå til. I tillegg til økologisk jordbruk preges landsbylivet av ulike vernede verksteder, kultur og fritidsaktiviteter. Det særegne ved Camphill-landsbyene er at medarbeidere med sine familier bor i samme miljø som de omsorgstrengende. Det bor i dag ca. 50 fastboende voksne og barn på Vallersund Gård. Ca 20 er mennesker med behov for heldøgns omsorg.

Filosofi[rediger | rediger kilde]

Grunnlaget for landsbyenes virksomhet er Rudolf Steiners antroposofi og Camphillbevegelsen, grunnlagt av legen Karl König. Landsbyene ser det også som sitt ansvar å vise omsorg for natur og miljø gjennom bl.a. biodynamisk/økologisk jordbruk. Formålet med landsbyene er å yte sosial- og helsetjenester, samt å drive arbeidsplasser med botilbud for mennesker som trenger sosial omsorg. Vallersund Gård tar imot unge og voksne mennesker med utviklingshemming og noen med rusbakgrunn. I den forbindelse vil landsbyen arbeide for å utvikle sosiale samarbeids- og samlivsformer hvor mennesket får et liv i verdighet og respekt med egenutvikling og utfoldelse tilpasset den enkeltes iboende evner. Gården eies av Landsbystiftelsen, som er den norske grenen av Camphillbevegelsen. Siden 2002 har det blitt gitt driftstilskudd til Landsbystiftelsen over en egen post på statsbudsjettet. Men tilskuddet gir ikke rom for nybygg og utvikling.

Framskolen på Vallersund Gård[rediger | rediger kilde]

Høsten 2007 startet Framskolen på Vallersund Gård. Det er et 2-årig folkehøyskolelignende tilbud der målsettingen er å veilede unge voksne med utviklingshemming gjennom de første og avgjørende skrittene fra livet i familiens og skolens regi, til et liv som voksen i dagens samfunn. Framskolen er initiert av Vallersund Gård.

Kunst og kultur[rediger | rediger kilde]

På Vallersund Gård arbeides det med flere skuespill årlig, særlig i forbindelse med høytidsfeiringene. Det er konserter, kurs, foredrag, maling, korsang, kino, folkedans, disko, fester og feiringer av forskjellige slag. De kreative evnene må pleies og lokkes fram for å blomstre. Et nytt samlingsbygg IDAblikk med plass til over 100 personer er planlagt oppe på høyden, bak gården hvor det vil være konserter, teater og samlinger, samt et spisested til daglig bruk for hele landsbyen. Tomten ligger vestvendt og gir 180 graders utsikt til havet og skipsleia. Den økologiske profilen gjenspeiler seg i valg av materialer og energiforsyning til bygget.

Skulpturer[rediger | rediger kilde]

Flere bronseskulpturer av Astrid Dahlsveen, står på gården, blant annet av en sjøløve i fjæra. I 2009 hadde hun utstilling på Vallersund; "Skulptur i natur" . Oppe på Nesavarden like bak gården står Unitehope-engelen en svenske kunstneren Lehna Edwall som ble avduket 12. juli 2009. Jorden rundt er det satt i gang et stort kunstprosjekt som har sitt mål å bringe håp, kjærlighet og medfølelse inn i verden, og målet er å plassere ut 49 Unitehope-engler jorda rundt. Blant annet står det en på Mount Everest, en på Mount Buffalo i Australia, en i Ural-fjellene i Russland, og i Urubamba i Peru og på Hawaii. Paris vil også få sin engel. Det er d som satte dette i gang i 2005. Avdukingen fant sted under de årviss Festleikdagan i Vallarsund.

Farmen 2010[rediger | rediger kilde]

Den lille ubebodde Tranøya nord for Vallersund gård, ble valgt ut som gården for Farmen 2010. Innspillingene foregikk høsten 2009, og det ble innledet et samarbeid med Vallersund Gård, som ligger på fastlandet like ved. På gården finnes ei gammel krambu som er beholdt i sin opprinnelige stand, og TV 2 mente at stedet passet ypperlig som ramme for markedet som farmendeltakerne skal være med på. Hyllene stod klare til å fylles med gamle tobakksesker, kamferdrops eller nyttegjenstander.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]