Hopp til innhold

Vaksineskepsis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den første vaksinen som Edward Jenner tok i bruk mot kukopper i 1790-årene, møtte skepsis og motstand. Denne samtidige karikaturtegningen viser hvordan legene gir forskremte kvinner og menn ku-formede byller og utvekster med sin vaksinasjon.

Vaksineskepsis, og derunder vaksinemotstand, er mistillit rettet mot forebygging av smittsomme sykdommer ved kunstig immunisering av mennesker og dyr. Motstand har eksistert siden den første vaksinen ble introdusert, og har i moderne tid utviklet seg til å bli en betydelig trussel mot folkehelsen.[1][2][3] WHO identifiserte i 2019 vaksineskepsis som en av de ti største helsetruslene i verden.[4][5]

Vaksiner er et av de største vitenskapelige gjennombrudd innen medisin og redder mange millioner menneskeliv årlig.[6] Samtidig er alvorlige bivirkninger meget sjeldne.[7] Likevel er det mange som velger å trosse helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinering i frykt for at vaksiner medfører helsefare. Eksperter har trukket frem at vaksinene er blitt et offer for egen suksess ved at senere generasjoner ikke husker hvordan situasjonen var før effektive vaksinasjonsprogrammer kom i stand.[8][9] Motstanden mot vaksiner underbygges av myter, konspirasjonsteorier, personlige anekdoter og feiltolking av vitenskap,[10][11] og det er ofte økonomiske motiver som ligger bak spredningen av disse.[12][13][14]

Vaksinemotstand forekommer i mange forskjellige former. Enkelte er konsekvent motstandere av all vaksinasjon, andre av enkeltvaksiner, og noen er uenige i hvordan de statlige vaksineprogrammene er satt sammen. Det har blitt debattert hvorvidt foreldre som nekter å vaksinere sine barn skal holdes juridisk ansvarlige dersom valget får fatale følger for egne eller andres barn.[15]

Historie[rediger | rediger kilde]

Sett for koppevaksinering: fortynningsmiddel, hetteglass med koppevaksine og todelt nål.

Motstand mot vaksiner har eksistert like lenge som vaksinene.[16][17] Allerede ved utprøving av den første vaksinen mot kopper var det stor motstand å spore.[18] Fra religiøst hold ble vaksinen ansett som ukristelig fordi den kom fra et dyr, men metoden møtte også motstand av politisk og vitenskapelig art.[19]

I vaksineringens barndom fantes aktive anti-vaksineselskap. Den britiske naturforskeren Alfred Russel Wallace (1823–1913) var sterk motstander av vaksiner, og mente at vaksinen mot kopper var farligere enn sykdommen selv.[16][18] Nobelprisvinner i litteratur George Bernard Shaw (1856–1950) var også motstander av vaksinasjon og kalte det for «et særlig motbydelig stykke heksekunst».[20] Forfatteren Leo Tolstoj (1828–1910) og den amerikanske borgerrettsaktivisten Frederick Douglass (1818–1895) støttet også opprop mot vaksiner.[20] I 1902 utga C. F. Nichols boken Vaccination - A Blunder in Poisons som argumenterte for at koppervaksinen økte dødeligheten av kopper fremfor å beskytte mot sykdommen.

Vaksinasjon vil utvilsomt regnes som dette århundrets største og mest ødeleggende feilvurdering, denne konklusjonen er ikke basert på meninger, men på vitenskap.

Alfred Russel Wallace i boken The Wonderful Century: Its Successes and Its Failures utgitt i 1898

Vaksinemotstanden hadde sterkt fotfeste på slutten av 1800-tallet, men etter hvert som vaksinene har demonstrert sin effekt mot dødelige sykdommer, har mistilliten avtatt.[21] De siste tiårene har imidlertid motstanden økt igjen i vestlige land parallelt med spredning av konspirasjonsteorier og myter på internett, noe som har ført til ny oppblomstring av sykdommer som lenge var eliminert.[22] Eksperter mener at vaksinene er blitt et offer for egen suksess ved at de siste generasjoner ikke husker hvordan situasjonen var før man fikk effektive vaksinasjonsprogrammer.[8][23] Vaksinemotstanderne har i nyere tid fått støtte fra kjente skuespillere som Jenny McCarthy, Alicia Silverstone og Jim Carrey, som alle har uttalt seg offentlig mot vaksiner.[17][24][25]

De fleste vaksinemotstandere misliker å bli betegnet som nettopp motstandere av vaksiner, og hevder gjerne at de kun forfekter en sunn skepsis.[26]

Organisering[rediger | rediger kilde]

I november 1919 samlet organisasjonen Anti-Vaccination League of Canada seg utenfor rådhuset i Toronto for å protestere mot obligatorisk vaksinasjon.

Allerede i koppervaksinens tid ble vaksineprogrammene utsatt for organisert motstand.[19] De to organisasjonene The Anti Vaccination League og Anti-Compulsory Vaccination League ble opprettet på midten av 1800-tallet og hadde stor oppslutning. Motstanden spredte seg geografisk i takt med vaksinen, og i 1879 ble Anti Vaccination Society of America opprettet etter at den britiske vaksinemotstanderen William Tebb hadde vært på besøk. I den engelske byen Leicester utviklet vaksinemotstanden seg til å bli et stort folkeopprør, og historiebøkene forteller at opp mot 100 000 personer tok til gatene i protest mot obligatorisk koppervaksinasjon.[27][19] Charles Stevens som var leder for Anti-Vaccination League døde selv av kopper i 1903.[28] Under hans ni dager lange sykeleie var det ingen av de øvrige medlemmene i organisasjonen som avla ham besøk.[29]

I nyere tid har vaksinemotstanden blitt mer fragmentert. Mye av virksomheten foregår på sosiale medier,[30][31] men det finnes også organisasjoner som aktivt jobber for å avskaffe vaksiner. Blant disse finner vi International Medical Council on Vaccination og National Vaccine Information Center i USA. I Australia ble organisasjonen Australian Vaccination Network i 2012 pålagt av myndighetene å endre navn til Australian Vaccination-Skeptics Network fordi det opprinnelige navnet var misledende.[32] Det finnes også store organisasjoner hvor motstand mot vaksiner er en del av agendaen, herunder den amerikanske organisasjonen Association of American Physicians and Surgeons.

Vaksinemotstand i Norge[rediger | rediger kilde]

Motstanden mot vaksiner har kommet til uttrykk i Norge blant annet i 2009, under svineinfluensautbruddet i 2009. Kjetil Dreyer, Hans Gaarder, Rolf Erik Hanssen og Ingunn Røiseland stod da i spissen for en aksjon mot vaksinen som myndighetene anbefalte.[12][33][34] Alle fire har bakgrunn fra miljøer for alternativ behandling og konspirasjonsteorier.[35][36][37][38] Hanssen utga i 2006 boken Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner.[39] Aksjonistene fikk bred oppmerksomhet i media; blant annet ble de invitert til debattsendinger både i TV og radio.[40]

Aksjonen ble etter hvert utvidet til å gjelde motstand mot alle former for vaksiner.[41][42] Det ble opprettet en gruppe på Facebook som på det meste hadde over 5 000 medlemmer, og som spredte konspirasjonsteorier om vaksiner.[41] En av administratorene var dømt for ærekrenkelser.[43][44] Det alternative nettstedet Nyhetsspeilet, hvor Hans Gaarder var redaktør, er en ledende kanal for spredning av vaksinemotstand i Norge, ifølge Færseth.[45] Gaarder døde i april 2021 som følge av å bli smittet med Covid-19.[46] og etter obduksjon ble det konstatert at virusinfeksjonen var dødsårsaken.[47]

I 2009 ble det produsert en film av det vaksinekritiske miljøet i Norge med tittelen Vaksinasjon - velsignelse eller belastning?.[48] Filmen gjengir mange kjente, men udokumenterte påstander om vaksinasjon, for eksempel at det var bedre hygiene og kosthold som eliminerte barnesykdommene, og at uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte barn. En rekke alternative behandlere ble intervjuet, i tillegg til legene Karl Ludvig Reichelt og Siri Aabel. Aabel er også homøopat og ble i etterkant av filmens lansering klaget inn for Legeforeningens etiske råd. Aabel fikk en reprimande for å ha oppfordret foreldre til å avstå fra vaksiner.[49]

Flere offentlige personer har gitt uttrykk for sin motstand mot vaksiner. Dette gjelder blant andre Dag Viljen Poleszynski, som er redaktør for det alternative helsemagasinet Vitenskap og Fornuft,[50] og Kurt Oddekalv, som var leder i Norges Miljøvernforbund.[41] Også skuespilleren Sølje Bergman har gått ut offentlig og proklamert at hun har valgt bort de fleste av vaksinene for sine barn.[51] Våren 2015 deltok hun i en rekke debatter om dette i norske massemedier.[52] BioMed Clinic har vært et av samlingspunktene for den vaksinemotstand som har vokst frem av det antroposofiske miljø. Legene Tore Midtvedt og Geir Flatabø sammen med forskningsleder Bjørg Walker har tilkjennegitt sin støtte til den tidligere legen Andrew Wakefields forskningsresultater, som siden har vist seg å være fabrikert for å mistenkeliggjøre vaksiner, noe Wakefield senere selv har innrømmet.[53] De har hevdet at det er en sammenheng mellom vaksiner og autismelignende tilstander.[54] Flatabø har behandlet pasienter ut fra hypotesen om en sammenheng mellom vaksiner og autisme.[55] I 2016 fikk han sin bevilling inndratt grunnet sin bruk av alternative behandlingsmetoder.[56]

I 2015 stiftet legene Heiko Santelmann, Sigurd Nes og Idar Magne Elvemo Foreningen for fritt vaksinevalg. Foreningen oppgir å ikke være motstandere av vaksiner, men tilhengere av balansert informasjon. Foreningens engasjerte blant annet Suzanne Humphries til Norge for å holde foredrag.[57] I 2019 hevdet Santelmann i et leserinnlegg at meslinger ikke hadde tatt menneskeliv i den vestlige verden på 20 år, og at det tvert imot var positivt for helsen å gjennomgå meslingeinfeksjon.[58][59] Samme måned ble Sigurd Nes invitert til debatt om vaksineskepsis i NRK-programmet Desse dagar hvor han hevdet at vaksiner ikke reduserte barnedødelighet.[60] Nes er antroposof og er også engasjert i kampen mot påstått helsefare fra ikke-ioniserende stråling.[61] Idar Elvemo har som lege praktisert akupunktur,[62] og har i flere tiår vært en forkjemper for aksept av homøopati og andre alternative behandlingsformer.[63][64] I likhet med Nes har han anerkjent frykt for helsefare ved elektromagnetisk stråling, og i slutten av 1980-årene tok han i bruk hjelpemiddelet «Syvstjerna» i behandlingen av pasienter som fryktet at stråling kunne gi dem kreft.[65][66] Den utradisjonelle praksisen ble klaget inn av fylkeslegen, og Elvemo fikk en advarsel fra Helsedirektoratet som reaksjon.[67]

Reaksjoner mot leger[rediger | rediger kilde]

Gjennom historien er det leger som har opplevd påtale eller restriksjoner for å ha motsatt seg myndighetenes anbefalinger om vaksiner, her noen eksempler:

 • I 1924 ble den amerikanske legen Walter Hadwen tiltalt for å ha forårsaket en ung jentes død etter at han hadde nektet å vaksinere henne mot difteri. Han ble imidlertid frikjent fra disse anklagene.[68]
 • I 2003 ble den amerikanske legen Rebecca Lee Carley fratatt sin legelisens etter at hun hadde promotert diverse alternative behandlingsformer, inkludert en spesiell kur for å avgifte kroppen etter påståtte vaksineskader.[69][70]
 • I 2005 fikk den østerrikske legen Johann Loibner inndratt sin legelisens i ett år for å ha motarbeidet det statlige vaksinasjonsprogrammet.[71] Loibner mente seg beskyttet av ytringsfriheten, men i vedtaket ble det slått fast at folkehelsen stod over hans rett til å promotere sin vaksinemotstand overfor sine pasienter.
 • I 2011 fikk den amerikanske legen Mark Geier inndratt sin legelisens for å ha advart mot vaksinering med den påståtte forbindelsen mellom vaksiner og autisme som begrunnelse.[72] Hans sønn David Geier ble senere bøtelagt for å ha bedrevet medisinsk behandling uten legelisens.[73]
 • I 2012 mottok den norske legen Siri Aabel reprimande fra Legeforeningens etiske råd fordi hun frarådet foreldre å vaksinere sine barn.[49]
 • I 2013 ble den kanadiske legen William Vitale suspendert for å ha blandet sammen vaksiner som skulle ha blitt gitt separat, og gitt disse til 500 barn.[74]

Myter og konspirasjonsteorier[rediger | rediger kilde]

Engelsk karikaturtegning fra 1808 av Jenner og to medhjelpere som med sin koppervaksine driver vekk «nådeløse som sprer død og fordervelse i samfunnet». Englefiguren kroner Jenner med laurbærkrans som «menneskehetens redningsmann». På bakken ligger de døde.
«Begge sider av vaksinasjonspørsmålet – vaksinasjonens bedrag» utgitt av The Anti-Vaccination League of America i Philadelphia 1911. Antivaksine-aktivisten John Pitcairn, Jr. (1841–1916) var industrimann, kirkegrunnlegger og Swedenborg-tilhenger.

Det er bred vitenskapelig konsensus om at vaksiner er et av de viktigste medisinske gjennombruddene noensinne og en av de viktigste årsakene til at forventet levealder har økt dramatisk i løpet av det siste århundret. Likevel er ikke dette tilstrekkelig til å overbevise alle. I mangel på saklig grunnlag å tufte vaksinemotstand på spilles det på myter og konspirasjonsteorier om påståtte farer ved vaksiner.[75] Mange av disse har fellestrekk med generelle konspirasjonsteorier om legemiddelindustrien og konvensjonell helsebehandling.[76][77][78]

En undersøkelse publisert i 2019 viste at i europeiske land med stor oppslutning om populistiske partier var det også mer utbredt vaksinemotstand. Forklaringen er at vaksinemotstand bygger som populisme på grunnleggende mistillit til eksperter og forestilte eliter.[79] En undersøkelse publisert i 2021 viste at blant italienere hang motstand mot COVID-19-vaksine klart sammen populistisk politisk orientering.[80] Personer med populistisk orientering stoler mindre på vitenskapelige og politiske institusjoner og er samtidig mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier om koronapandemien (ifølge undersøkelse gjort i Østerrike i 2020).[81] Undersøkelser i USA viser at tilhengere av Donald Trump er mer skeptiske til vaksiner enn andre deler av befolkningen i landet og at dette skyldes Trump-tilhengernes tendens til å tro på konspirasjonsteorier.[82]

Politiske argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Hemmelig innplanting av mikrochips
Det finnes konspirasjonsteorier om at det sammen med vaksinene sprøytes inn elektroniske brikker som skal kunne utløse sykdommer eller utøve tankekontroll.[83][84] Det savnes plausible teknologiske forklaringer på hvordan dette skulle være mulig.[85] Den tyske kvakksalveren Ryke Geerd Hamer er blant dem som har fremmet denne teorien.[86][87]

Kontroll over befolkningen
Det er også lansert teorier om at vaksinering er en form for befolkningskontroll som bremser fertiliteten.[45] I Pakistan har helsearbeidere møtt motstand mot vaksinasjonsprogrammer fordi det betraktes som en konspirasjon fra vestlige land som ønsker politisk kontroll over befolkningen.[88]

Den amerikanske tannlegen Leonard Horowitz er blant dem som tror at hiv-viruset ble utviklet av det amerikanske forsvaret og at vaksinasjonsprogrammer har vært en fordekt måte å spre viruset til afrikanere og homofile. Han har også uttalt at svineinfluensavaksinen forårsaker sterilitet, og er en sammensvergelse for å redusere den muslimske befolkningen.[89]

Den østerrikske journalisten Jane Bürgermeister har hevdet at svineinfluensaen i 2009 med påfølgende vaksine var en konspirasjon fra WHO og FN om å ta livet av en stor del av verdens befolkning og skape en ny stat under FN.[90] Den finske eks-legen Rauni-Leena Luukanen-Kilde har lansert lignende konspirasjonsteorier.[91][92]

Frivillighet
I de aller fleste sammenhenger er vaksinasjon frivillig. Det finnes enkelte unntak, blant annet i det norske forsvaret.[93] I noen land pålegges også helsepersonell å la seg vaksinere.[83] I USA stilles det krav til vaksinering dersom man skal gå på offentlig skole.[94] Det er uansett et sterkt påtrykk fra helsemyndighetene om at alle barn vaksineres, og selv om det er svært gode grunner til dette, oppfattes det av noen som et angrep på individets frihet til selvbestemmelse.[19]

I tidligere tider har det blitt sanksjonert langt kraftigere mot personer som har nektet å vaksinere seg selv eller sine barn. I Storbritannia kunne det i siste halvdel av 1800-tallet vanke både bøter og fengsel til dem som motsatte seg vaksinasjon mot kopper.[18]

Under covid-19-pandemien ble en nordmann nektet å kjøpe billett hos fergeselskapet Fjord Line fordi han ikke var vaksinert. Mannen meldte da selskapet til Diskrimineringsnemnda, men det ble konkludert med at avvisningen var forankret i legitime smittevernstiltak, og ikke kunne betraktes som diskriminering på grunn av politisk eller religiøs overbevisning.[95]

Polen avslo svineinfluensavaksinen
Ved utbruddet av svineinfluensa i 2009 unnlot Polen å anvende vaksinen som kom mot pandemien. Det var andre land som gjorde dette av økonomiske hensyn, men Polen var eneste land som valgte bort vaksinen med bekymring for sikkerheten som begrunnelse.[96] Både landets helseminister Ewa Kopacz og statsminister Donald Tusk mente at vaksinen ikke var sikker nok. Dødstallene stanset opp i landene hvor vaksinen var innført, men fortsatte å stige i Polen.[97] Mens avgjørelsen møtte anerkjennelse i store deler av befolkningen, ble den sterkt kritisert av det statlige helseombudet Janusz Kochanowski, som mente at politikerne satte menneskeliv unødvendig i fare. Like etter ble Kochanowski selv smittet av influensaen.[98]

Økonomiske argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Vaksiner gir legemiddelindustrien lettjente penger

Av motstandere fremstilles vaksiner ofte som en enormt lukrativ industri, og i sin bok Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner? hevdet den norske homeopaten Rolf Erik Hanssen at omsetningen på vaksiner ville passere 10 000 milliarder dollar i 2006.[99] Anslaget var nokså overdrevet ettersom verdens totale vaksinemarked i 2020 utgjorde knapt 60 milliarder dollar.[100] Vaksiner utgjør ca. 2 % av legemiddelindustriens omsetning, og er et av de minst lønnsomme satsingsområdene i industrien.[101] Det er blant annet langt mer penger å tjene på å selge kosttilskudd som ikke er underlagt samme krav til dokumentasjon. Antall produsenter har derfor gått kraftig ned de siste tiårene, og utvikling av nye vaksiner er så lite lønnsomt at det blant fagfolk er bekymring for at det ikke skal utvikles nok vaksiner for å kunne møte fremtidige sykdomstrusler.[102][103] Det britiske fagtidsskriftet The Economist har betegnet profittmarginene for vaksiner som «begredelige».[104]

En amerikansk undersøkelse fra 1994 viste at hver dollar som brukes på vaksine mot meslinger førte til besparelser på 10,30 dollar i direkte medisinske kostnader, pluss 3,20 dollar i sosiale kostnader.[105] Dersom man droppet vaksinen i vestlige land ville man antagelig ha sett en økning i omsetningen til legemiddelbransjen.[106]

Industrien står selv for forskningen på vaksinene, tilsynelatende en interessekonflikt

Dette er en problemstilling som gjelder alle legemidler, men når det gjelder vaksiner, er det faktisk slik at mindretallet av studier som gjennomføres, er blitt finansiert av vaksineprodusentene selv.[107] Det er også ethvert lands helsemyndigheter som tar avgjørelsen om hvilke vaksiner som skal implementeres i vaksineprogrammene, og det vil ikke være mulig uten et solid vitenskapelig grunnlag for effekt og sikkerhet.

Forfatteren Roald Dahl og hans kone Patricia Neal mistet i 1962 sin syv år gamle datter til meslinger, og Dahl skrev senere et åpent brev hvor han tok et kraftig oppgjør med foreldre som velger å ikke vaksinere sine barn mot sykdommen.[108] Sist i 1960-årene kom MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder.
Industrien har tette bånd til dem som avgjør å ta vaksiner i bruk

Offentlige helsemyndigheter beskyldes stadig for å la seg styre av økonomiske interesser fremfor liv og helse.[51] Folkehelseinstituttet er blitt beskyldt for å ha tette bånd til legemiddelselskaper[109] og for å være finansiert av Rockefeller-stiftelsen, som også har forbindelser til legemiddelselskaper som produserer vaksinen. Denne finansieringen gjaldt imidlertid forløperen til Folkehelseinstituttet, og det har i dag ingen slike bindinger til legemiddelindustrien.[90]

Paul Offit brukes jevnlig som rådgiver i vaksinespørsmål samtidig som han har tjent penger på å selge sitt patent på rotavirus-vaksinen.[110] Dette er blitt trukket frem som en interessekonflikt, men Offit solgte sitt patent mot en engangssum som ikke påvirkes av vaksinens utbredelse.[111]

Vaksiner genererer sykdommer som gjør befolkningen avhengig av legemidler

Dette er en nokså universell konspirasjonsteori om legemiddelbransjen og helsetilbud.[112][113] Påstanden fordrer at alle de store legemiddelselskapene samarbeider om å fremstille dårlige produkter, eller at de forskjellige lands helsemyndigheter handler inn basert på bestikkelser fremfor konkurranse om de beste produktene. Ettersom vaksinering i de fleste land er et offentlig styrt tilbud, vil det være i de offentlige myndigheters interesse å holde befolkningen så frisk som mulig for å begrense de økonomiske konsekvensene av sykdom.[114] Dersom et legemiddelselskap hadde en agenda som besto i å produsere legemidler eller vaksiner som sørger for et høyt og jevnt forbruk av legemidler, ville det raskt bli utkonkurrert i markedet.

Legemiddelselskapene fraskriver seg ansvaret for vaksinetrygghet

Dette trekkes ofte frem som et bevis på at legemiddelselskapene vet at vaksinene forårsaker alvorlige bivirkninger, men at de ikke oppgir disse, og i tillegg vil de sikre seg mot å bli stilt økonomisk til ansvar.[41] Dette er imidlertid en praktisk ordning som er nødvendig for at legemiddelselskapene skal motiveres til å utvikle nye vaksiner. I de fleste tilfeller vil et lands helsemyndighet ta på seg dette erstatningsansvaret slik at pasientene kan føle seg trygge på at eventuelle vaksineskader blir kompensert for.[115]

Høye erstatningsutbetalinger fra vaksineskader

Det betales ut betydelige erstatningssummer til pasienter som hevder å ha pådratt seg helseskader etter vaksinering. Dette tas gjerne som dokumentasjon på at vaksiner er skadelige,[116] men det er i praksis ikke så enkelt. Det opereres nemlig med omvendt bevisbyrde i slike saker: Altså må helsemyndighetene sannsynliggjøre at skadene har en annen sannsynlig årsak enn vaksinene.[117][118] Erstatningsutbetalingene er altså dokumentasjon på korrelasjon mellom vaksine og helseskade, men ikke nødvendigvis kausalitet.[115]

Religiøst og etnisk begrunnende holdninger til vaksinering[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Vaksiner og religion

Amish-folket
Det har vært hevdet at amish-folket ikke vaksinerer sine barn, og at de har liten eller ingen forekomst av enkelte sykdommer.[119][120] Joseph Mercola har hevdet at det ikke forekommer autisme hos amish-folket, og at det må skyldes at de ikke er vaksinerte.[121] Det er generelt noe lavere vaksinedekning hos denne gruppen enn ellers i befolkningen, men de fleste amish-barn vaksineres, og autisme forekommer i samme grad hos amish-folket som i befolkningen ellers.[122] Det har imidlertid vært meslingutbrudd blant amish-folk som skyldes lav vaksinedekning.[123] En undersøkelse fra 2006 tydet på at det ikke var religiøse årsaker til at amish-foreldre unnlot å vaksinere sine barn.[124][125] Det var i 2010-2011 en økende tendens i USA til at unnlatelse av vaksinering ble begrunnet i religionen.[126]

Antroposofi

Utdypende artikkel: Antroposofisk medisin

Rudolf Steiner (1861–1925) la grunnlaget for antroposofisk medisin som hevder at barnesykdommer er naturlig del av barns utvikling.[45] Han var bekymret for at vaksiner kunne fordrive åndelighet til fordel for materialisme.

Grunnlaget for antroposofisk medisin ble lagt av Rudolf Steiner (1861–1925). Antroposofiske leger og Steiner-skoler har ikke uttrykkelig advart mot vaksiner, men det er betydelig lavere vaksinedekning blant barn på steinerskoler både i Norge og andre land.[127][128][129] Den offisielle antroposofiske linjen er at man ikke nekter foreldre å vaksinere sine barn, men at man skal gi dem et informert valg.[130] Denne «informasjonen» representeres imidlertid mye av den samme alternative tankegang som man finner igjen hos andre vaksinemotstandere, og det kan oppstå sosiale normer om at man bør avstå fra å vaksinere sine barn.[131][132] Mange av de senere års utbrudd i vestlige land av sykdommer man vaksinerer mot, har derfor vært konsentrert om steinerskoler. Også i Norge er vaksinedekningen ved steinerskoler svært lav.[133] I Sverige har Vidarklinikens antroposofiske lege Jackie Swartz møtt skarp kritikk for spredning av desinformasjon om barnesykdommer og vaksiner.[134][135][136]

Motstanden bygger til dels på Steiners hypotese om at barnesykdommer er en naturlig og positiv del av barns utvikling.[137][138] Vaksiner mot disse sykdommene kom ikke før etter Steiners død, men han uttalte bekymring for at vaksinene i fremtiden ville fordrive åndelighet til fordel for materialisme.[139]

Antroposofisk medisin står særlig sterkt i Tyskland.[140] Her finner man også foreningen Ärzte für individuelle Impfentscheidung, som består av flere hundre leger. Organisasjonen hevder å formidle balansert informasjon om vaksiner, men formidler utelukkende stoff som sår tvil om effekt av og sikkerhet ved vaksiner. På organisasjonens nettsted anbefales også bøker av vaksinemotstandere som Randall Neustaedter [141] og Martin Hirte.[142] Blant medlemmene er den antroposofiske legen Michael Schnur, som arbeider som skolelege ved en steinerskole i tillegg til å holde foredrag om vaksiner på konferanser i regi av Les écoles Steiner-Waldorf,[143] og Steffen Rabe som driver nettstedet impf-info.de.[144] Den norske antroposofen og steinerskolelæreren Trond Skaftnesmo utga i 2012 boken Folkefiender, hvor han forsøkte å rehabilitere Andrew Wakefield for sistnevntes forskningsjuks rundt MMR-vaksinen.[145]

Romfolk
Omreisende romfolk faller ofte utenfor de offentlige tilbudene når de stadig forflytter seg. Vaksinedekningen er derfor ofte lav blant disse.[146] En av årsakene til lav vaksinedekning er generell mistro til helsemyndigheter.[147]

Polio-utbruddet i Nigeria
I 2003 var polio på det nærmeste utryddet i Afrika som følge av høy vaksinedekning, men religiøse ledere i Nigeria klarte å spre konspirasjonsteorier om at poliovaksinen var et redskap for å spre alvorlige sykdommer til den afrikanske befolkning, og de fikk myndighetene til å forby vaksinen. Dette førte til store utbrudd av polio som også spredte seg til andre land. Etter et knapt år ble forbudet opphevet, og vaksinedekningen steg. Likevel er det fortsatt stadige utbrudd av polio som følge av at denne frykten ikke har sluppet taket i deler av befolkningen.[148]

Frykten bygger til dels på påstandene til den britiske forfatteren Edward Hooper om at hiv-viruset oppstod som følge av testing av poliovaksine i Belgisk Kongo. Hypotesen er imidlertid avvist av vitenskapen som usannsynlig og spekulativ.[149]

Helserelaterte argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Vaksinene har ikke den påståtte effekt
Ofte trekkes det frem som et argument mot vaksiner at vaksinerte personer har blitt syke.[109] Grunnet komplekse egenskaper ved menneskekroppens immunforsvar er ingen vaksine 100 % effektiv i den grad at alle vaksinerte individer blir immune.[150] I tillegg vil det være individer som ikke tåler vaksinen. Dette er imidlertid en kjent problemstilling og de som ikke blir immune eller kan vaksineres vil da være prisgitt flokkimmuniteten. Det er også noen vaksiner som tas i flere doser for å øke beskyttelsesgraden, og noen vaksiner må gjentas for å opprettholde immunitet.[151][152] Tidsavgrenset immunitet er ikke noe som er spesielt for vaksiner, det gjelder også gjennomgått sykdom.[153]

De fleste som smittes er vaksinerte
Denne myten skyldes forfalsket statistikk.[154] At ingen vaksiner beskytter 100 % vil medføre at en beskjedent antall vaksinerte individer kan bli smittet ved en epidemi.[155] Samtidig vil storparten av de uvaksinerte bli syke, men høy vaksinedekning kan medføre at dette antallet blir lavere enn antall vaksinerte som blir smittet. Disse antallene vil isolert sett ikke gi noen mening, og man må derfor se på andelen som blir syke i hver gruppe. De som er vaksinerte og likevel blir smittet opplever normalt et langt mildere forløp enn de uvaksinerte og de er også mindre smittsomme.[156]

Friske mennesker trenger ikke vaksiner
Denne misforståelsen er antagelig en bivirkning av vaksinenes suksess i vestlige land. God helse er ingen garanti for å ikke kunne pådra seg alvorlige helseplager grunnet smitte fra sykdommer man kunne ha unngått ved å vaksinere seg. Det er for eksempel ikke mulig å forutse hvilke barn som vil få komplikasjoner av meslinger, og også i vestlige land dør barn når det oppstår epidemier grunnet lav vaksinedekning.[157][158]

Genetikken bestemmer hvor hardt rammet du blir, og det er ikke mulig å forutse hvem som blir sykest.

Svein Rune Andersen, sjef ved vaksineseksjonen ved Statens legemiddelverk[159]

I vestlige land med et godt utbygget helsevesen er barnesykdommer ufarlige
Grunnet vellykkede vaksineprogram er mange av den oppfatning at barnesykdommer ikke utgjør noen helsefare.[50][160] Selv om de fleste som gjennomgår barnesykdommer ikke dør eller blir alvorlig syke er det umulig å eliminere risikoen helt. Eksempelvis vil selv ikke det mest moderne helsevesen kunne forhindre at en andel av barn som blir smittet med meslinger dør, og dette har også skjedd i nyere tid i Tyskland hvor motstand mot MMR-vaksinen står sterkt.[161][162] Det er heller ikke slik at vaksiner tilbys bare for å unngå dødsfall. Meslingeepidemien i Duisburg i 2006 medførte i tillegg til to dødsfall at 95 pasienter måtte sykehusinnlegges for totalt 775 døgn, noe som utløste store behandlingskostnader i tillegg til påkjenningen for pasientene og deres pårørende.[trenger referanse]

Man får sterkere immunforsvar ved å gjennomgå sykdom enn ved å vaksinere seg
Mange er av den oppfatning at det er bedre for immunforsvaret å være syk enn å ta vaksinen,[137][163][164] eller at sykdommen gir lengre immunitet enn vaksinen.[155][10][165] Selv om det er riktig at immunforsvaret får en mer nøyaktig registrering ved vanlig infeksjon enn ved vaksinering, er immunforsvaret så effektivt at det ikke finnes noen praktisk forskjell i evnen til å avverge nye «angrep».[166] Derimot kan komplikasjoner fra en gjennomgått sykdom ha negativ innvirkning på immunforsvaret, altså ville befolkningen ha et dårligere rustet immunforsvar dersom sykdommene fikk herje fremfor å vaksinere.[157] Nyere forskning viser at aktiv meslingeinfeksjon slår ut mange av cellene som produserer antistoffer, hvilket betyr at man får nedsatt motstandskraft mot andre sykdommer etter gjennomgått sykdom. Ved vaksinasjon påvirkes ikke disse immuncellene.[167]

Sykdommene man vaksinerer mot hadde stagnert før man innførte vaksiner
Denne myten følges gjerne av statistikker som viser at dødstallene var redusert betydelig allerede før man innførte vaksiner.[154] Mange mener at det i stedet er bedre hygiene, antibiotika og mer effektive karantenetiltak som har eliminert sykdommer man tidligere fryktet.[163][155][10][50] Mens det er riktig at disse tiltakene har senket forekomsten av dødsfall og varige mén, har det hatt beskjeden effekt når det gjelder antall smittede. Når statistikkene viser at antall dødsfall gikk ned før vaksinene ble innført, betyr det ikke at antall dødsfall ville ha fortsatt mot nullpunktet uten vaksinene.[168]

Statistikker kan også manipuleres ved at man plukker ut ytterpunkter som alltid vil oppstå fordi smittsomme sykdommer kommer i intervaller.[169]

Noen sykdommer er umulig å oppnå flokkimmunitet mot ved vaksinering
Dette er en feiltolkning av at forskere for noen sykdommer har vært usikre på hvor høy vaksinedekning som må til for å oppnå global flokkimmunitet og derved utrydde sykdommen.[170] Det er imidlertid slik at flokkimmuniteten vil svekkes for enkelte barnesykdommer dersom det ikke jevnlig settes oppfriskingsvaksiner på den voksne befolkningen.[171]

Vaksiner med bivirkninger bør ikke benyttes
I prinsippet har alle medisiner bivirkninger, og det gjelder også vaksiner.[17] Vaksiner generelt har en meget høy nytteverdi sammenlignet med registrerte bivirkninger. Lette bivirkninger som feber og nedsatt allmenntilstand er vanlige ved vaksinering, men alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Det er i Norge ikke registrert dødsfall som følge av vaksinasjon, mens det årlig ville ha dødd flere hundre personer dersom vaksinene ikke fantes. Altså ville konsekvensene av å ikke vaksinere være enormt mye større enn å avvikle vaksinering grunnet frykt for meget sjeldne bivirkninger.[154]

Det er unødvendig å vaksinere mot sykdommer som ikke lenger et utbredt
For sykdommen kopper er dette korrekt, men den er også den eneste sykdommen som regnes som totalt utryddet av vaksinering. Sykdommer som er meget sjeldne i vestlige land kan ha høy forekomst i fattige land med lav vaksinedekning.[155] Tidligere forsøk på å avvikle enkeltvaksiner i vestlige land har ledet til nye sykdomsutbrudd og økning i antall dødsfall. Moderne reisevaner gjør at smitten kan forflytte seg mellom kontinenter på kort tid.[10][154][157][168]

I Japan opplevde man i 1970-årene massiv mistro til det statlige vaksinasjonsprogrammet etter at medier skrev om mulige bivirkninger av vaksiner. Mange mente da at vaksinen mot kikhoste var blitt unødvendig fordi sykdommen ikke lenger forekom i landet. Vaksinen ble tatt ut at vaksinasjonsprogrammet, noe som førte til en epidemi av kikhoste i perioden 1977 til 1979 hvor 93 barn døde av sykdommen.[172] De fleste døde var barn under normal vaksinasjonsalder, som skulle ha vært beskyttet av flokkimmuniteten. Kikhostevaksinen ble da tatt inn igjen i vaksinasjonsprogrammet og det har siden ikke vært tilsvarende utbrudd i Japan. Tilsvarende erfaringer er gjort i Sverige hvor vaksinen mot kikhoste var ute av vaksinasjonsprogrammet i perioden 1979 til 1996.[173]

Sykdom er naturlig, vaksiner er unaturlig
Mye av motstanden mot vaksiner skyldes irrasjonell frykt for det unaturlige, ofte med rot i myter om alternativ behandling.[174][175] Isolert sett er det et riktig resonnement at sykdom er naturlig og at vaksiner er kunstig immunisering, men skal man følge analogien må man kutte ut stort sett all helsebehandling. Eksempelvis vil det naturlige for barn som blir født for tidlig være at de dør, men en rekke moderne medisinske tiltak gjør at de fleste overlever. Behandlingen går altså ut på å forhindre det naturlige, altså alvorlig sykdom og død. Det naturens gang at millioner av barn dør årlig av barnesykdommer i utviklingsland, dødsfall som ville ha vært unngått dersom alle barn i disse hadde mottatt "unaturlig" forebyggende behandling i form av vaksinering.[176]

Flere vaksiner gitt samtidig er farligere enn om de gis enkeltvis
Dette er en utbredt oppfatning blant vaksineskeptikere [155][160], og hypotesen er en av påstandene til Andrew Wakefield som gjennom en forfalsket studie hevdet en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Det er imidlertid ingen forskningsdata som støtter en slik påstand, og vaksiner utgjør også en så beskjeden andel av de angrep immunforsvaret må takle at det ikke finnes plausibelt faglig grunnlag for en slik påstand.[154] Oppdeling av vaksinene vil i praksis ofte bety forsinket vaksinering som igjen betyr økt risiko for å bli smittet før man er vaksinert.[177] Det er også mange som tror at det totale antall vaksiner barna i dag mottar er for mye for barnas immunforsvar, men faktum er at mens antall sykdommer man vaksinerer imot har gått opp er det totale antall antigener blitt redusert.[168]

Vaksiner inneholder bare en ørliten del av antigenene som barn blir utsatt for daglig i sitt miljø, selv om de skulle få mange vaksiner på en dag.

Centers for Disease Control and Prevention [22]

Vaksiner med lav beskyttelsesgrad har ingen hensikt å ta
Ingen vaksiner gir full immunitet hos 100 % av dem som blir vaksinert, og influensavaksiner kan ha så lav beskyttelsesgrad som 70 %. Påstander om at det derfor vil være unødvendig å ta vaksinen er likevel å snu problemstillingen på hodet, ettersom det da vil være enda viktigere med flokkimmunitet for å unngå å smitte individer som ikke oppnår beskyttelse av vaksinen.[178]

Bivirkninger fra vaksiner underrapporteres
Det har i undersøkelser blitt påvist at bare en liten del av alle bivirkninger fra vaksiner rapporteres til helsemyndighetene, og at man derfor bør mangedoble alle statistikker over alvorlige bivirkninger fra vaksiner. En slik teori er lite sannsynlig, da underrapporteringen av bivirkninger i all hovedsak skyldes at disse er milde og forventede bivirkninger som feber eller kløe, mens nesten alle alvorlige bivirkninger blir rapportert.[179] Generelt er det langt bedre rapportering av bivirkninger på barnevaksiner enn andre legemidler benyttet av barn.[180]

Man bør vente så lenge som mulig før man vaksinerer barn
Etter tiår med vaksinepraksis har man kommet frem til vaksineprogram som er hensiktsmessige i forhold til fordeler og ulemper. Utsetter man vaksinering vil man i praksis øke tiden man er disponibel for sykdom.[181][182]

En svensk gutt mottar poliovaksine i 1957. Etter at denne vaksinen kom i 1956, ble det i løpet av 1960-årene slutt på nye tilfeller av polio i Norge.

Hos små barn er hjernebarrieren ikke fullt utviklet
Dette argumentet brukes til å understøtte påstander om at tilsetningsstoffer i vaksinene er spesielt farlige for spedbarn ved at de trenger direkte inn i hjernen og gjør skade. Vitenskapen har imidlertid påvist at hjernebarrieren er fullt utviklet allerede før fødselen.[183]

Vaksinering kan skape nye og farligere bakterier og bør derfor unngås
Denne myten har tildels rot i virkeligheten ved at forskere har mistanke om at bakterier som forårsaker barnesykdommer har endret egenskaper. Det er likevel ikke grunnlag for å hevde dette som en grunn til å kutte ut vaksiner fordi man da i praksis vil bytte ut vaksinen med sykdom som vil bety store konsekvenser for folkehelsen, samtidig som at problemet antagelig ville bli enda større grunnet større behov for antibiotika.[184]

Vaksiner testes ikke tilstrekkelig
Det er korrekt at noen vaksiner slippes på markedet uten årevis med forskning og tester. Dette skyldes som regel at man har tidspress på å utvikle en vaksine mot f.eks. sesonginfluensa. Det betyr imidlertid ikke at vaksiner ikke testes vitenskapelig. For vaksiner generelt er situasjonen ofte motsatt, og de vitenskapelige testene på poliovaksinen i USA i 1954 involverte 1,8 millioner barn, noe som gjør dette til et av de mest omfattende vitenskapelige forsøkene i historien.[185]

Pakningsvedleggene til vaksiner har lange lister med skadelige bivirkninger
Denne påstanden er riktig, men kan ikke benyttes som dokumentasjon på at vaksinene faktisk har disse bivirkningene som listes opp. Det trenger ikke være en sammenheng mellom vaksinen og oppståtte komplikasjoner for at disse skal listes opp som potensielle bivirkninger, det er nok at dette har inntruffet i et tilstrekkelig antall tilfeller etter vaksinering for at produsenten lister det opp. Det kan derfor være vanskelig å vite om bivirkninger som listet opp i pakningsvedlegget har en reell sammenheng med legemiddelet eller ikke.[186] Bivirkningene som listes opp skiller seg ikke veldig fra legemidler som milliarder av mennesker bruker jevnlig.[187]

Vaksiner mot barnesykdommer er godt utprøvd. Vaksinemotstandere tar feil. Så enkelt er det.

Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge [188]

Vaksinene forstyrrer blodets pH-balanse
Dette er en myte som bl.a. ble spredt av norske aksjonister ifm. svineinfluensavaksinen i 2009, og den stammer antagelig fra den amerikanske kvakksalveren Robert O. Young.[189] Det finnes imidlertid ingen plausibel forklaring på hvordan en ørliten vaksinedose skal klare å endre blodets pH dramatisk, og vaksinene som settes er også nøytraliserte i forhold til blodets pH.[190]

Vaksiner sprer sykdom
Når synkende vaksinedekning resulterer i sykdomsutbrudd vil det som regel være vaksinerte personer blant dem som blir syke fordi vaksinen ikke beskytter 100 % av dem som vaksineres. I tillegg til at dette brukes som påskudd for å hevde at vaksinene ikke virker blir retorikken ofte dratt et steg lenger ved at man påstår at det er selve vaksinen som sprer sykdommen.[50] I de fleste tilfeller er dette feil, men for noen vaksiner kan dette i sjeldne tilfeller skje ved at svekkede virus i vaksinen utløser infeksjon som reaktiverer viruset. Dette er også årsaken til at man har sett seg om etter en syntetisk versjon av poliovaksinen.[191]

Ved smitte kan man holde sine barn borte fra andre barn
Denne forklaringen benyttes ofte av foreldre som nekter å vaksinere sine barn, særlig når de blir stilt spørsmål om risiko for å videreformidle smitte til andre barn som kan bli alvorlig syke.[52][109] Dessverre vil dette tiltaket ha liten effekt fordi mange av sykdommene man vaksinerer mot kan smitte videre før man selv utvikler symptomer.[192][193]

Skepsis til innholdet i vaksinene[rediger | rediger kilde]

En betydelig del av skremselspropaganda om vaksiner går på innhold som hevdes å være skadelig. En gjennomgående feil bak disse argumentene er manglende evne til å vurdere dosen av et stoff i forhold til skadepotensialet.[17] Alle stoffer er i prinsippet giftige for kroppen i for store mengder, men grenseverdier for hvert stoff avgjøres av hvor stor dose som må til for å sannsynliggjøre helsefare, i tillegg til en betydelig sikkerhetsmargin. Mange av stoffene i vaksiner som det advares mot inntas gjennom kostholdet i langt større mengder enn gjennom en vaksinedose.[168]

Aluminium
Aluminium brukes i vaksiner for å høyne immunresponsen og derved gjøre vaksinen mer effektiv, men er også blitt gjenstand for mange påstander om skadelige virkninger.[137][17] I store doser over lang tid er også aluminium skadelig for nervesystemet og for hjernen, men store studier har påvist at det risikoen med de ørsmå dosene som anvendes i vaksiner ikke er målbar.[194] Mengden aluminium i en vaksine er også meget beskjeden sammenlignet med aluminium man får i seg via kostholdet,[195] og det er ikke mulig å måle forhøyet konsentrasjon av aluminium i blodet etter vaksinering.

Thiomersal
Thiomersal er en kvikksølvforbindelse som siden 1930-årene har vært anvendt som konserveringsmiddel i vaksiner, noe som forenkler distribusjonen.[196][83] Siden kvikksølv generelt forbindes med alvorlige helseplager har dette vært et av de enkleste punktene å så tvil om vaksinenes sikkerhet.[41][17] Thiomersal er derfor tatt ut av barnevaksiner i de fleste land,[137] ikke fordi det er påvist å være farlig, men på grunn av den irrasjonelle frykten for kvikksølvforgiftning.

Mange frykter at vaksiner inneholder skadelige mengder kvikksølv i form av Thiomersal, en forbindelse som anvendes som konserveringsmiddel. Selv om frykten er ubegrunnet, er kvikksølvforbindelsen tatt ut av barnevaksiner.

Formaldehyd
Formaldehyd er et stoff som ved høy eksponering knyttes til kreftrisiko og som derfor har blitt advart mot som en farlig ingrediens i vaksiner.[137] Det er samtidig et stoff som finnes i blodet fra før i minst 200 ganger mengden som finnes i vaksiner. Formaldehyd er også et nedbrytingsprodukt fra fordøyelsen. Et normalt måltid påvirker konsentrasjonen i langt større grad enn en vaksine.[168]

Skvalen
Vaksinen mot svineinfluensa inneholdt skvalen som adjuvans og ble mistenkt å være komponenten som utløste narkolepsi.[137] Skvalen har imidlertid blitt brukt som adjuvans i andre influensavaksiner uten å gi utslag på forekomsten av narkolepsi.[197][198]

Polysorbat 80
Polysorbat 80 er en emulgator som benyttes som hjelpestoff i HPV-vaksinen og som av vaksinemotstandere har blitt hevdet å redusere fertiliteten.[199] I en studie fra 1993 sprøytet man stoffet inn i bukhulen på nyfødte rotteunger, og det ble funnet tegn til at stoffet påvirket utviklingen av rottenes kjønnsorganer. Konsentrasjonen var imidlertid 50 til 500 000 ganger høyere enn innholdet i HPV-vaksinen, og det er ikke påvist noen påvirkning på fertiliteten til mennesker med den mengden som finnes i vaksinen.[200] I virkeligheten er HPV-vaksinen positiv for fertiliteten fordi den minsker sannsynligheten for medisinske inngrep som kan påvirke fertiliteten negativt.[199]

Octoxynol 9
Dette er et sæddrepende middel som finnes i noen vaksiner og som derfor blir hevdet å være helseskadelig. Dosen i vaksinene er imidlertid så liten at det ikke kan påvirke fertiliteten.[201]

Kaliumklorid
Kaliumklorid forekommer i vaksiner og noen vaksinemotstandere har gjort et poeng av å påpeke at dette stoffet ble brukt i masseutryddelsen av jøder under andre verdenskrig ved å injisere kaliumklorid.[202] Dosen kaliumklorid som finnes i en vaksine er imidlertid lavere enn det som allerede finnes i kroppen og ikke funnet å være helseskadelig.[203]

Aborterte menneskefostre
Virusmaterialet i vaksinen mot røde hunder er dyrket frem på cellekulturer hentet fra to aborterte fostre. Cellene benyttes ikke i vaksinen, altså er det ikke noe biologisk materiale fra disse fostrene i vaksinen.[204] Likevel trekkes dette ofte frem av vaksinemotstandere for å vekke moralsk avsky mot måten vaksinen er produsert på.[109]

Grisevirus
Rotavirusvaksinen ble på et tidspunkt påvist å inneholde fragmenter av DNA fra et grisevirus, og det har blitt fremstilt som om vaksinen inneholder selve viruset. Selv om det skulle ha vært tilfelle, så ville et slikt virus ha vært ufarlig for mennesker.[205]

Peanøttolje
Det advares ofte fra vaksinekritikere at barn som vaksineres kan utvikle peanøttallergi, som i verste fall kan være dødelig. Frykten lenkes til påstått bruk av peanøttolje i vaksiner, men denne er ubegrunnet fordi peanøttolje ikke brukes i vaksiner.[206]

Redsel for bivirkninger[rediger | rediger kilde]

Alvorlig reaksjoner på vaksiner i vaksinasjonsprogrammet er uhyre sjelden og allergiske barn kan og bør vaksineres på lik linje med andre barn. —Norges Astma- og Allergiforbund[207]

Astma og allergi er en påstått bivirkning av vaksinering, noe som for mange kan virke logisk ettersom dette er sykdommer som forbindes med et overaktivt immunforsvar. En rekke store studier er gjennomført hvor det i samtlige konkluderes med at det ikke finnes en slik sammenheng.[208][209][210]

Personer med sterk allergi kan reagere på vaksiner, men for de fleste allergikere vil ikke vaksiner utløse noen allergisk reaksjon.[211]

Den amerikanske skuespilleren Jenny McCarthy har hevdet at vaksiner har gjort sønnen hennes autistisk.[212]

Autisme nevnes ofte som en konsekvens av MMR-vaksinen der hypotesen er at vaksinen forårsaker en infeksjon i tarmen som man finner overhyppighet av hos autister.[213] Frykten skyldes en studie av Andrew Wakefield som senere er blitt trukket tilbake bl.a. grunnet manipulering av forskningsdata og uoppgitte interessekonflikter.[214][215][18] Studien er senere replikert i mange tusen ganger størrelsen av Wakefields studie uten at man har funnet noen sammenheng.[137][216] Myten har særlig slått rot blant somaliere i eksil, og lav vaksinedekning har ført til store utbrudd av meslinger blant disse.[217] Til tross for forskningsskandalen knyttet til Wakefields metode, brukes han fortsatt som en autoritet av vaksinemotstandere, akkompagnert av nye konspirasjonsteorier for å rehabilitere ham.[218] Dag Viljen Poleszynski, redaktør i det norske alternative helsemagasinet Vitenskap & Fornuft,[219] mener for sin del at det var økonomiske bindinger mellom myndigheter og vaksinetilhengere som sørget for avskiltingen av Wakefield.[220]

I august 2014 hevdet forskeren William W. Thompson ved Centers for Disease Control and Prevention at han hadde vært med på å holde skjult forskningsdata som viste en korrelasjon mellom MMR-vaksinen og autisme hos en gruppe afroamerikanske gutter.[221] Studien var imidlertid ikke designet for å finne ut om vaksiner forårsaker autisme, men for å finne ut om det var forskjeller mellom autister og andre barn for når de ble vaksinert. Den samme studien fant dessuten ingen sammenheng i noen andre grupper. Nyheten om denne lekkasjen ble spredt av Andrew Wakefield og Brian Hooker, men like etter kom Thompson med en uttalelse om at han tok avstand fra påstandene disse hadde gjengitt.[222]

Økningen i antall autisme-diagnoser er ikke sannsynliggjort å ha noe med vaksiner å gjøre, men antas å skyldes endring av diagnosekriterier.[223]

Diabetes har blitt hevdet å opptre hyppigere hos vaksinerte barn enn uvaksinerte. En stor dansk studie på 700.000 barn har imidlertid ikke funnet noen høyere forekomst blant vaksinerte barn.[224]

Downs syndrom er av den tyske legen Gerhard Buchwald antydet som en konsekvens av innførsel av vaksinering av befolkningen. Det finnes ikke vitenskapelig belegg for en slik påstand, og dette kromosomavviket har vært beskrevet siden 1838.[225]

Guillain-Barré syndrom er en forbigående tilstand av muskelslapphet og i noen tilfeller paralyse, og er antatt å være en meget sjelden bivirkning av influensavaksine.[226] Det er imidlertid mange ganger så høy risiko for å pådra seg dette ved å gjennomgå influensa, ergo vil det være mer sannsynlig å få dette syndromet ved å ikke vaksinere seg enn ved å ta vaksinen.[197]

Attest for koppervaksine fra 1827

Gulfkrig-syndromet er blitt hevdet som en bivirkning av skvalen i vaksiner. I etterkant av Gulfkrigen i 1990 og 1991 har det blitt rapportert inn en serie helseplager blant soldatene som deltok.[45] Disse har blitt forsøkt satt i sammenheng og fått navnet Gulfkrig-syndromet. En britiske militærlege mente i 2004 at han hadde funnet en sammenheng mellom disse symptomene og en cocktail med vaksiner som ble gitt soldatene før mobilisering.[227] Det er imidlertid så mange forskjellige symptomer som har vært koblet til gulfkrig-syndromet, at eksperter mener det neppe er snakk om en felles årsak, og det er heller ikke sannsynliggjort at vaksinen er en av disse.[228] Vaksinen inneholdt heller ikke skvalen og kunne følgelig ikke være årsaken.[229]

Krybbedød blir bl.a. av den amerikanske barnelegen Robert S. Mendelsohn og homøopaten Harris L. Coulter hevdet som en konsekvens av massevaksinasjon. Det er imidlertid ingen korrelasjon mellom vaksineprogram og tilfeller av krybbedød, mens vaksinasjon har økt har færre barn blitt mistet i krybbedød. Omfattende studier har så langt ikke kunnet påvise en sammenheng mellom vaksiner og krybbedød.[154][230]

Multippel sklerose har vært koblet til vaksine mot hepatitt B. En rekke studier er gjennomført, og selv om det i en enkeltstudie er antydet en overhyppighet, er det produsert så mange studier med negativt resultat at det er konsensus om at det ikke kan bevises noen sammenheng.[231]

Myalgisk encefalopati (ME) blir hevdet å være en bivirkning av vaksinen mot meningokokk B etter at det ble utbetalt erstatningssummer for personer som hadde utviklet dette etter å ha blitt vaksinert.[232] Det er imidlertid ikke fastslått noen sammenheng mellom vaksinen og ME, da det ikke er påvist statistisk overrepresentasjon hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte.[233]

Shaken baby syndrom er et fenomen der barn dør eller får alvorlige skader av å bli ristet av en voksen person.[234] Den slovakiske mikropalantologen Viera Scheibner mener at barn som har blitt diagnostisert med dette i virkeligheten er ofre for vaksineskader, og at mange foreldre har blitt utsatt for justismord når de har blitt dømt for mishandling av sine barn.[235][236] Påstandene mangler vitenskapelig dekning, og forsøk på å undersøke en slik sammenheng er alle negative.[237]

Spontanabort har vært lansert som en bivirkning av HPV-vaksinen.[238] Det finnes imidlertid ingen forskningsdata som underbygger en slik hypotese.[239]

Plutselig hjertestans hos unge og antatt friske pasienter (SADS) har blitt hevdet som en bivirkning av vaksinasjon mot covid-19. Det er ikke vitenskapelig grunnlag for en slik sammenheng.[240]

Feiltolking av forskning[rediger | rediger kilde]

For å finne støtte for sin motstand mot vaksiner henvises det ofte til vitenskapelige studier som tilsynelatende går i vaksinenes disfavør, såkalt cherry picking.[168] Et eksempel på dette er rapportene fra HPV-vaksinen i Australia der man på kort tid har sett en markant nedgang i forstadier til livmorhalskreft.[241] Det er konsensus om kausalitet mellom forekomsten av forstadier og utvikling av kreft, men det tar mye lengre tid før man utvikler kreft til at kreftdiagnosen kan benyttes på et så tidlig tidspunkt. Nedgangen i forstadier er altså en sikker markør for en fremtidig nedgang i kreftdiagnoser. Den tyske antroposofiske legen Steffen Rabe hevder likevel at denne studien ikke beviser noen begrensing i tilfeller av livmorhalskreft.[242]

En annen metode for å fremstille en vaksine i dårlig lys er å peke på forskningsresultater fra studier med kontrollgruppe hvor man rapporterer om bivirkninger hos dem som fikk vaksine uten å ta i betraktning at dem som fikk placebo fikk like mange bivirkninger.[243][244]

Det er også vanlig at vaksinemotstandere henviser til studier på vaksinenes ingredienser uten å ta i betraktning at studiene gjelder helt andre doser og anvendelser.[200] En annen gjennomgående tankefeil er at vaksinemotstandere sammenligner risiko ved vaksinering mot et scenario der ingen vaksinering medfører null risiko.[245][196][246]

Historieforfalsking[rediger | rediger kilde]

«Edward Jenner vaksinerer sitt lille barn». Da den engelske legen fra 1790-årene vaksinerte folk med infisert materiale fra dyr som hadde kukopper, fikk de nærmest full beskyttelse mot menneskekopper. I Danmark-Norge ble det derfor innført tvungen koppevaksinering for alle i 1810.

En rekke historieforfalskninger anvendes av vaksinemotstandere for å komplettere sin argumentasjon. Det gjengis på en rekke aktivistnettsteder at Edward Jenner (1749–1823, engelsk lege og den moderne vaksineteknikkens far) under utvikling av sin kopper-vaksine påførte sin egen sønn hjerneskade og senere død ved å teste vaksinen på ham. En av hans sønner var mentalt tilbakestående og døde i 1810,[247] men det finnes ingen historisk bekreftelse på at dette ble utløst av vaksinen.

En historieforfalsking fra nyere tid er påstandene om at Diane Harper er motstander av HPV-vaksinen hun selv var med på å utvikle.[248]

I 2009 ble et amerikansk marinefartøy holdt tilbake etter utbrudd av svineinfluensa.[249] Det er blitt hevdet at disse ble smittet av vaksinen, og at to av soldatene døde. Dette skjedde imidlertid før vaksinen kom, og ingen ombord døde.

Microsoft-gründer Bill Gates har vært en pådriver for å få opp vaksinedekningen i utviklingsland gjennom organisasjonen The Bill and Melinda Gates Foundation. En utbredt misoppfatning er at Gates samarbeider med myndighetene om å redusere befolkningsveksten i disse landene ved å gi dem vaksiner som dreper eller steriliserer dem. Mens det er riktig at Gates har uttalt at vaksiner er et viktig verktøy for å få kontroll på befolkningsveksten, er dette med utgangspunkt i det faktum at redusert barnedødelighet senker fødselstallene, hvilket betyr at livreddende vaksiner gjør at familier i utviklingsland får færre barn.[250] En annen påstand er at barna til Bill Gates ikke har blitt vaksinerte, noe som også mangler rot i virkeligheten.[251]

Mulige årsaker til utbredelsen av vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Det er gjort en rekke forsøk på å forklare hvorfor vaksinemotstand er så utbredt når det knapt finnes vitenskapelige felter hvor fakta er mer innlysende.[252] En utbredt oppfatning er at vaksinene har hatt en slik suksess at de færreste husker tilbake til tiden da barn døde eller fikk omfattende skader av sykdommer som meslinger eller polio.[174][253][254][255] Denne teorien underbygges av rapporter om at helseinstitusjoner ved utbrudd og dødsfall kan oppleve en kraftig økning i pågangen fra uvaksinerte som ønsker å vaksinere seg.[256] I tillegg er samfunnet i endring, og samfunnets borgere har mindre tillit til autoriteter og søker i større grad informasjon selv, gjerne på internett hvor det finnes mye alternative fakta og desinformasjon.[257][45][258] I USA ser man en trend der vaksinemotstanden brer seg raskere i mer velstående strøk.[259]

«Foreldre som ikke ønsker vaksiner, er like opptatt av barnas beste som de foreldrene som takker ja til vaksiner, men avgjørelser om å unnlate vaksinasjon tas ofte på mangelfullt kunnskapsgrunnlag.«—Folkehelseinstituttet[260]

Et annet spørsmål er hvorfor de som er skeptiske til vaksiner ikke lar seg overbevise når de blir imøtegått av vitenskapen.[257] Humanist-redaktør Didrik Søderlind mener at man har overvurdert menneskets rasjonelle evner når man ensidig har formidlet tørre fakta, og at vaksinemotstanderne får gjennomslag fordi de bedre evner å appellere til folks følelser.[261] Psykologer har pekt på at mange av vaksinemotstanderne har narsistiske trekk, og at de derfor konkluderer irrasjonelt om vaksiner.[262] En studie utført i 2015 fant at nettsteder som formidler vaksinemotstand appellerer til personlige valg, frihet og individualitet.[11]

En studie publisert i 2018 av amerikanske forskere viste at vaksinemotstandere i større grad enn gjennomsnittet vurderer å ha mer kunnskap enn leger og forskere, samtidig som den reelle medisinske kunnskapen er tilsvarende lavere enn gjennomsnittet.[263] Dette fenomenet kalles for Dunning-Kruger-effekten og brukes for å påpeke en sammenheng mellom vaksinemotstand og overdreven tro på egen kunnskap.[264]

Vaksineskeptikere støtter ofte andre konspirasjonsteorier.[174][39][164][33] Mange av de aktive motstanderne kan tildels ha anti-semittiske holdninger.[265][266] I en rapport som Politiet i Oslo fremla i 2012 ble det anført at flere av aktørene i dette miljøet hadde psykiatriske diagnoser.[267] I USA har Paul Offit mottatt drapstrusler for sin innsats for å avlive mytene om vaksiner.[268]

Protester i London 2021 mot Covid-19-vaksinasjon

Mediedekning[rediger | rediger kilde]

Selv om internett spiller en stor rolle i formidling av desinformasjon om vaksiner påvirker også nyhetsmediene utbredelsen av vaksinemotstand.[269][261] I flere tilfeller er pressen blitt beskyldt for å praktisere falsk balanse ved å presentere vaksinemotstanderes meninger som gyldige motargumenter mot det som er bred vitenskapelig konsensus om.[270][271][272][273]

Media har særlig måttet tåle kritikk for slepphendt omtale av den diskrediterte forskeren Andrew Wakefield.[274][275] I Norge sendte TV2-programmet Rikets tilstand en dokumentar der hans funn ukritisk ble formidlet og hvor faglige motforestillinger ikke ble sluppet til.[276] Dokumentaren resulterte i et betydelig fall i vaksinedekningen.[277]

I Danmark har det vært særlig stor medieoppmerksomhet rundt mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen.[278][257] Etter press fra pasienter som hevdet seg rammet av slike bivirkninger nedsatte EU i 2015 en kommisjon som skulle gå gjennom vaksinens sikkerhet på nytt. I kommisjonens rapport ble de innrapporterte bivirkninger utelukket å ha noen sammenheng med vaksinen, men pasientgruppen som hadde presset frem gjennomgangen godtok ikke resultatet.[279] Blant dem som nektet å akseptere vitenskapens konklusjoner var politikeren Liselott Blixt, leder for Folketingets helsekomité.[280] Som en følge av medienes brede formidling av den irrasjonelle motstanden mot HPV-vaksinen falt vaksinedekningen på tre år fra 90 % til 24 %.[281] Nedgangen vil på sikt bety et stort antall ekstra dødsfall av HPV-relatert kreft.[282]

Media har også fått kritikk for å videreformidle subjektive oppfatninger om sammenheng mellom vaksinasjon og bivirkninger eller dødsfall før dette er verifisert.[273] Et eksempel på dette er Meredith Prohaska som døde 6 timer etter at hun fikk HPV-vaksine.[283] Når patologiske undersøkelser etter hvert avviser en slik sammenheng får ikke avkreftelsen tilsvarende medieoppmerksomhet, og vaksinemotstanderne fortsetter å ta historien til inntekt for sitt syn.[284][285]

Profitt[rediger | rediger kilde]

Aktive vaksinemotstandere markedsfører ofte sine egne produkter som alternativ til vaksiner.[286][164] Den amerikanske osteopaten Joseph Mercola selger alternative remedier for rundt ti millioner dollar årlig,[287] samtidig som han er blant de mest sentrale sprederne av vaksinemotstand på internett og sosiale medier.[288][289] I 2009 kom det frem at Kjetil Dreyer som var hovedpersonen bak aksjonen mot svineinfluensaen samtidig solgte kolloidalt sølv som en alternativ kur mot influensa.[12] Noen har funnet ut at bøker med konspirasjonsteorier om vaksiner selger godt, mens andre satser på salg av alternative produkter og behandlinger som skal bøte på angivelige vaksineskader. I Danmark har legen Stig Gerdes stilt seg kritisk til HPV-vaksinen samtidig som han tilbyr kostbar intravenøs behandling med C-vitaminer mot bivirkningene han mener HPV-vaksinen gir.[13]

Den amerikanske vaksinemotstanderen Leonard Horowitz selger en rekke alternative produkter som anbefales i stedet for vaksiner, blant annet kapsler av organisk kylling.[89]

Faktiske hendelser[rediger | rediger kilde]

Som lege har jeg brukt time etter time på å forsøke å overbevise slike foreldre om hvor viktig det er å beskytte barna sine. Mye av innsatsen har vært nytteløs. Fordi disse beslutningene er emosjonelle og irrasjonelle, har ikke rasjonelle argumenter noen effekt.

Bart Barrett, amerikansk lege[290]

Alvorlige bivirkninger er generelt meget sjeldne, men det er likevel tilfeller der man har sett dette i større omfang. Selv om bivirkningene også i de fleste av disse tilfeller veies opp av fordelene ved vaksinen, har disse historiene medført økt frykt for vaksiner.[291]

Det mest kjente tilfellet er svineinfluensavaksinen i 2009 som trolig forårsaket narkolepsi hos et større antall nordmenn.[41] Denne vaksinen møtte på forhånd stor skepsis, men ingen vaksinemotstandere hadde nevnt narkolepsi som mulig konsekvens. Likevel ble dette en «seier» for vaksinemotstanderne som tilsynelatende hadde rett da de advarte mot vaksinen selv om ingen av konsekvensene de advarte mot slo til.[292]

Mellom 1955 og 1961 ble viruset SV40 benyttet i poliovaksinen, men metodene man brukte for å inaktivere viruset ble senere funnet å være mangelfulle. Det var imidlertid ikke før i 1997 man fikk bekreftet at det fantes aktive virus i vaksinen da det dukket opp vaksiner som hadde blitt oppbevart i 40 år. En undersøkelse i Tyskland fant da at 12 % av de vaksinerte hadde antistoffer mot viruset, og man fryktet at mange av disse hadde fått smitten via poliovaksinen. SV40 har vært mistenkt for å kunne forårsake kreft hos mennesker, men i epidemiologiske studier er det ikke funnet noen sammenheng.[293]

I 1976 ble flere hundre pasienter i USA diagnostisert med Guillain-Barré syndrom etter å ha blitt vaksinert mot influensa.[83] Man vet fortsatt ikke sikkert om det var noen sammenheng fordi man fra før ikke hadde pålitelig statistikk for utbrudd av sykdommen, samt at man ikke kunne finne noen overhyppighet ved å studere statistikk fra europeiske land.[294] Man startet da en nøye overvåking av vaksineringen for å kunne avdekke en eventuell sammenheng mellom influensavaksinen og denne auto-immune sykdommen, men man har ikke kunnet påvise dette. Mistanken ble også plantet i 2009 i forbindelsen med vaksinen mot svineinfluensa, men en sammenheng er ikke blitt påvist.[295][296] Gjennomgått influensasykdom ga derimot en femdobling av risikoen.[297]

Amerikanske myndigheter iscenesatte et fiktivt vaksineprogram i 2011 for å identifisere terroristen Osama bin Ladens skjulested i Pakistan.

I 2011 ble Osama bin Laden drept i Pakistan av amerikanske spesialsoldater, og det ble etter hvert kjent at CIA hadde iscenesatt en fiktiv vaksinasjonskampanje for å spore bin Laden.[298] Denne manøveren forsterket konspirasjonsteoriene om vaksiner og har blant annet medført at poliovaksineringen i Pakistan har fått ytterligere utfordringer, og aksjonen har mottatt skarp kritikk for dette.[299]

I 2014 døde en rekke syriske barn like etter vaksinering. Det viste seg at helsearbeidere ved en feil hadde injisert muskelavslappende stoff i stedet for vaksinen.[300] Hendelsen førte til at en vaksinasjonskampanje ble stanset, og ga også grobunn til konspirasjonsteorier om at Assad-regimet hadde forgiftet vaksinene.[301]

I 2017 døde 15 barn i Sør-Sudan etter at meslingevaksinen de fikk var infisert etter å ikke ha blitt oppbevart riktig, samt at helsearbeiderne i strid med instruksene hadde brukt samme sprøyte på 300 barn.[302]

I juli 2018 døde to barn på Samoa etter at to sykepleiere hadde forvekslet vaksinen med et anestetikum.[303] Begge ble idømt noen måneders fengselsstraff, men den virkelige prisen skulle landets yngste betale. Hendelsen skapte nemlig en frykt for vaksinen i befolkningen slik at vaksinedekningen sank dramatisk. Vaksinemotstandere fra vestlige land utnyttet situasjonen til å spre myter om MMR-vaksinen, noe som bidro til å øke frykt og forvirring.[304][305] I september 2019 oppsto et voldsomt utbrudd av meslinger i den lille øystaten, og det ble satt i gang en storstilt kampanje for å få økt vaksinedekningen.[306][307] I desember ble det innført ytterligere tiltak i forsøket på å begrense smittespredningen.[308] Den lokale naturmedisineren og vaksinemotstanderen Edwin Tamasese ble arrestert og anklaget for å sabotere den statlige informasjonskampanjen om vaksinasjon, og risikerte inntil ti års fengsel. Ved utgangen av 2019 hadde mer enn 80 personer dødd av meslinger på Samoa, de fleste av disse var uvaksinerte småbarn.[304] Rundt 2 prosent av befolkningen hadde blitt smittet i utbruddet. Samtidig kunne myndighetene konstatere at man hadde klart å øke vaksinedekningen til 94 prosent i befolkningen.[309] Saken mot Tamasese ble senere henlagt.[310]

Forveksling av korrelasjon og kausalitet[rediger | rediger kilde]

En av de viktigste årsakene til den utbredte oppfatningen av at alternativ behandling virker er manglende evne til å skille mellom korrelasjon og kausalitet, altså forskjellen mellom to hendelser som inntreffer i rekkefølge og to hendelser der den ene inntreffer som følge av den andre.[11][168] Ettersom de fleste mennesker mottar et tosifret antall vaksiner i løpet av livet er det statistisk betinget at noen vil oppleve at alvorlige helseplager inntreffer like etter vaksinering.[311][312] Vaksinen får da gjerne skylden for de inntrufne helseplagene, og slike historier blir også ofte gjengitt ukritisk i media.[313][314] Dette kalles for anekdotisk bevisføring.

Påvisning av bivirkning vil kun være reell dersom man ser en statistisk opphopning etter vaksinering i forhold til hva man ellers kunne forvente.[312]

Frykt for vaksiner kan også utløse noceboeffekt, altså at pasienten føler seg syk grunnet redsel eller forventning om å bli syk.[315]

Alternative narrativer[rediger | rediger kilde]

Generelt er det blant alternative behandlere sterke motforestillinger mot legemiddelindustrien, og vaksiner rammes også av denne motstanden. For noen behandlingsmetoder er vaksinasjon i konflikt med det alternative synet på helse, og for enkelte retninger er vaksinemotstanden nedarvet fra behandlingsmetodens grunnlegger.

Homøopati[rediger | rediger kilde]

Homøopatiske remedier. Homøopati er en pseudovitenskapelig metode uten påviselige virkninger utover placeboeffekten.

De homøopatiske organisasjonene har stort sett en offisiell linje hvor vaksiner mot barnesykdommer anerkjennes som nødvendige. Det finnes imidlertid mange homøopater som er motstandere av vaksiner og som promoterer homøopatisk behandling som alternativ immunisering, såkalt homøoprofylakse.[316][317][318][319] En undersøkelse fra Østerrike viste at bare 28 % av homøopatene betraktet vaksiner som et viktig verktøy i forebygging av sykdom, og en undersøkelse fra Australia viste at 87 % av homøopatene anbefalte ikke sine pasienter å la seg vaksinere.[320] I 2019 gjennomførte britiske journalister en runde hos homøopater hvor de med skjult kamera utga seg for å være foreldre med spørsmål om vaksinasjon. Flere av disse anbefalte å unngå vaksiner.[321]

I Norge har homøopaten Gro Lystad blitt møtt med sterke reaksjoner for å ha anbefalt foreldre å aktivt utsette sine barn for meslingesmitte, samt uttalt at de barn som vil dø av disse sykdommene fra før er svekkede individer.[322] Den norske homøopaten Rolf Erik Hanssen var sammen med Kjetil Dreyer i 2009 initiativtaker til aksjonen mot svineinfluensavaksinen, og han har også utgitt bok med påståtte farer ved vaksiner. Homøopat Atle Johan Løvaas har anbefalt C-vitaminer som alternativ til influensavaksine.[323]

Det er også motstand blant homøopater til HPV-vaksinen, og i tidsskriftet Naturmedisin som utgis av Norsk Homøopatisk Pasientforening er det gjengitt påstander om at HPV-vaksinen har tatt over 100 liv og ført til mange alvorlige bivirkninger.[324][325] Også på organisasjonens nettsted spres konspirasjonsteorier om vaksiner.[326][327]

Homøopater hevder ofte å kunne behandle vaksineskader ved hjelp av det de kaller homøopatiske vaksiner.[328]

Kiropraktikk[rediger | rediger kilde]

Daniel David Palmer var grunnlegger av kiropraktikken, og mente at det var «toppen av absurditet å prøve å 'beskytte' en person fra kopper eller annen sykdom ved å inokulere dem med skitten gift fra et dyr». Han var av den oppfatning at sykdommer ikke skyldtes mikroorganismer, men feilstillinger i ryggsøylen. Med dette som utgangspunkt ga vaksiner heller ingen mening, hevdet han. Som alternativ mente han at spinalmanipulering ville helbrede pasienten og gi dødsstøtet til svindelen med de giftige vaksinene.[18] Dagens kiropraktikere har i stor grad distansert seg fra hypotesen om at all sykdom skyldes feilstillinger i skjelettet og de anerkjenner vaksiner som viktig for folkehelsen. Dette innrømmes også av den amerikanske kiropraktoren Tim O'Shea som selv er aktiv vaksinemotstander og som har holdt foredrag om vaksiner for norske alternative behandlere.[329][330] American Chiropractic Association har også endret sin offisielle holdning til å støtte individets rett til å velge mellom vaksiner og andre alternativer.[331][332] En undersøkelse fra Canada i 2002 viste at 27,2 % av kiropraktorene frarådet sine pasienter å vaksinere seg selv eller sine barn, og at studentenes oppfatning av vaksiner ble trukket i negativ retning i løpet av sine studier i kiropraktikk.[333][334] Mange av de vanlige konspirasjonsteoriene og mytene om vaksiner formidles også av kiropraktorer.[335] Organisasjonen International Chiropractors Association har også fått kritikk for å selge Viera Scheibners bok om vaksiner som konkluderer med at de mangler dokumentert effekt og at de er farlige.[336]

Naturmedisin[rediger | rediger kilde]

Blant naturmedisinere er meningene om vaksiner delte. Mange mener at vaksiner representerer noe unaturlig, og at det vil være bedre å styrke immunforsvaret gjennom naturlige tilskudd.[337] Den kjente amerikanske naturmedisineren Andrew Weil anbefaler å følge statlige vaksinasjonsprogram.[338]

Kosthold[rediger | rediger kilde]

Svært mange kosttilskudd markedsføres med påstander om å kunne styrke immunforsvaret, noe som faglig sett er en meningsløs påstand.[339] Det er altså ikke slik at man gjennom kostholdet kan opparbeide en ekstra motstandsdyktighet mot smittsomme sykdommer som f.eks. meslinger eller røde hunder.[340]

Osteopati[rediger | rediger kilde]

De fleste osteopater har utdannelse innen fysioterapi eller annen vitenskapsbasert profesjon, og det er kanskje årsaken til at vaksinemotstand er lite utbredt blant osteopater. Det amerikanske forbundet American Osteopathic Association har også en offisiell linje der det anbefales sterkt å følge statlige vaksineprogram.[341] Det finnes imidlertid unntak også blant disse, og den amerikanske osteopaten Sherri Tenpenny har skrevet bok om sine motforestillinger mot vaksiner. Hun mener blant annet at det er svært dårlige grunner til å vaksinere mot kikhoste når bare ett av tusen barn dør av sykdommen.[342] Landsmannen Joseph Mercola er også osteopat og vaksinemotstander.[14]

Konsekvenser av vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Redusert flokkimmunitet[rediger | rediger kilde]

For å unngå at individer som ikke kan vaksineres blir smittet er det viktig at flest mulig rundt dem er vaksinerte slik at de beskyttes av flokkimmuniteten.

Dersom bare svært få lar være å vaksinere seg vil det ha beskjeden betydning. Hver sykdom har imidlertid en praktisk grense for hvor stor andel av befolkningen som må være vaksinert for å oppnå flokkimmunitet.[343] Dersom vaksinasjonsdekningen faller under dette nivået, vil de uvaksinerte ikke bare sette seg selv i fare for å bli smittet. Individer som ikke er immune fordi de er blant de få som ikke oppnår full immunitet av vaksinen eller som av forskjellige grunner ikke kan vaksineres, vil da ikke lenger være beskyttet av flokkimmuniteten.[11][344] Blant de individer som ikke er immune tilhører mange risikogrupper, eksempelvis for tidlig fødte barn eller pasienter som har gjennomgått kreftbehandling.[25] Disse er prisgitt at menneskene rundt dem er blitt vaksinert, og smitte hos disse kan få langt større konsekvenser enn hos en frisk uvaksinert person.[157]

Nye utbrudd av eliminerte sykdommer[rediger | rediger kilde]

Den påfølgende konsekvensen av at flokkimmuniteten svekkes er at det oppstår utbrudd av sykdommer som tidligere var eliminert av høy vaksinedekning. Eksempler på dette er utbrudd av meslinger i vestlige land som er en direkte følge av synkende vaksinedekning.[45][322][345]

I Spania var difteri regnet som utryddet, men i 2015 døde en uvaksinert spansk gutt av sykdommen.[346] Foreldrene hadde blitt overbevist av vaksineskeptikere om å ikke vaksinere sønnen.[347] Også i Latvia har vaksinemotstanden demonstrert sin dødelighet ved at lav vaksinedekning har medført at difteri på 15 år har krevd 20 menneskeliv.[348]

Nedsatt distribusjonsevne[rediger | rediger kilde]

Klargjøring av vaksinedoser i Mosambik 2011

Grunnet irrasjonell frykt for thiomersal i vaksiner er dette tatt ut av nesten samtlige lands programmer for barnevaksinasjon. En konsekvens av dette er at man ikke kan distribuere vaksinene i flerdoser, men må begrense det til enkeltdoser. I vestlige land medfører dette kun beskjedne følger for distribusjonen, men i fattige land med dårlig utbygd infrastruktur medfører dette betydelige forsinkelser i distribusjonen av vaksiner. Dette kan da medføre lavere vaksinedekning som gir direkte utslag på sykdomstilfeller og dødelighet.[349]

Antibiotikaresistens[rediger | rediger kilde]

En konsekvens av at sykdommer utbres unødvendig som følge av manglende vaksinedekning, er høyere forbruk av antibiotika i befolkningen.[350] Dette er en alvorlig trussel mot folkehelsen ved at det utvikles bakterier som er resistente mot antibiotika.[351]

Motforestillinger mot å utvikle nye vaksiner[rediger | rediger kilde]

Det finnes eksempler på at vaksiner har blitt trukket tilbake fra markedet grunnet irrasjonell aktivisme og mytespredning om farlige bivirkninger til tross for at de er bevist effektive og ufarlige. Når utvikling av vaksiner fra før er forbundet med lav lønnsomhet vil slike hendelser tas i betraktning og potensielt forsinke utviklingen.[352]

Økonomiske følger[rediger | rediger kilde]

Statlige vaksineprogram utgjør en betydelig kostnad i seg selv, men disse må ses i forhold til hvilke kostnader samfunnet sparer på å vaksinere befolkningen.[353] Uten vaksiner måtte sykehusene ta imot store bølger av unge pasienter med komplikasjoner fra barnesykdommer.[354] I tillegg ville epidemier av barnesykdommer ført til en kraftig økning i sykefravær, og mange ville ha blitt varig uføre i ung alder av komplikasjoner fra sykdommer man i dag vaksinerer mot. Grunnet synkende vaksinedekning ser man allerede slike økonomiske konsekvenser i vestlige land.

En direkte økonomisk følge av aktivismen mot vaksiner er at det må brukes store summer på studier for å tilbakevise myter og rykter som vaksinemotstandere har satt ut i befolkningen. Det er eksempelvis brukt flere hundre millioner kroner på studier for å bli sikker på å kunne tilbakevise Andrew Wakefields hypotese om at autisme skyldes MMR-vaksinen.

Voldelig aksjonisme[rediger | rediger kilde]

I noen få tilfeller har vaksineskepsis også ført til fysiske angrep mot personer eller institusjoner, eller trusler om dette. I desember 2021 gikk tysk politi til aksjon mot et høyreekstremt miljø som planla å drepe en delstatsminister. Motivet for dette var den pågående vaksinasjonskampanjen mot Covid-19.[355] Ved å infiltrere gruppen klarte politiet å avverge attentatet, og det ble ved razzia funnet en rekke våpen hos aksjonistene. Like før hadde en tysk lærer som ble avslørt i å produsere falske koronapass skutt og drept sin kone, tre barn og seg selv i frykt for at barna ville bli tvangsvaksinert dersom foreldrene ble arrestert og fratatt omsorgen for barna. Gjerningsmannen var svært aktiv i det mest ekstreme miljøet for konspirasjonsteorier om vaksiner.[356]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nikolaos Spiliotopoulos & Marina Spiliotopoulou (juni 2021). «The Anti-Vaccination Movement: A Serious Threat to Public Health». HAPSc Policy Briefs Series. 
 2. ^ «Spreading anti-vaccine rumors a threat to public health». Arab News. 27. januar 2019. 
 3. ^ «Vaccination» (PDF). European Public Health Alliance. september 2019. 
 4. ^ M.Becker (27. januar 2019). «WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler». vg.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 5. ^ ««Bevisene» for at vaksiner er farlige, er ikke alltid bevis». forskersonen.no. 5. mai 2019. 
 6. ^ «WHO | The power of vaccines: still not fully utilized». WHO. Besøkt 11. juli 2020. 
 7. ^ Maglione, Margaret; Das, Lopamudra; Raaen, Laura; Smith, Alexandria; Chari, Ramya; Newberry, Sydne; Shanman, Roberta; Perry, Tanja; Goetz, Matthew Bidwell (1. august 2014). «Safety of Vaccines Used for Routine Immunization of US Children: A Systematic Review». Pediatrics. 2 (engelsk). 134: 325–337. ISSN 0031-4005. PMID 25086160. doi:10.1542/peds.2014-1079. Besøkt 11. juli 2020. 
 8. ^ a b Best, Dr James (20. september 2011). «Vaccination a victim of its own success». The Sydney Morning Herald (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 9. ^ Doing well still needs to sell: Bringing vaccine-preventable diseases under further control in Canada requires a shift in thinking PubMed
 10. ^ a b c d Færseth, John. «Konspirasjonsteorier, del 2: Vaksiner, autisme og befolkningskontroll». Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk (norsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 11. ^ a b c d «Research Confirms: Anti-Vaccine Websites Filled With Misinformation». Rewire.News (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 12. ^ a b c Klungtveit, Harald S.; Johansen, Anders Holth (18. november 2009). «Leder for vaksinemotstand tjener penger på mystisk alternativ». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 13. ^ a b Læge og patient: Små fremskridt Arkivert 2. april 2015 hos Wayback Machine. Fredericia Dagblad
 14. ^ a b «A major funder of the anti-vaccine movement has made millions selling natural health products». Washington Post. 20. desember 2019. 
 15. ^ Lipinski, Jed (13. august 2013). «The Case for Suing Parents Who Don’t Vaccinate Their Kids. Or Even Criminally Charging them.». Slate Magazine (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 16. ^ a b Earl, Elizabeth (15. juli 2015). «The Victorian Anti-Vaccination Movement». The Atlantic (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 17. ^ a b c d e f «Toxic myths about vaccines». sciencebasedmedicine.org (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 18. ^ a b c d e «From Jenner to Wakefield: The long shadow of the anti-vaccination movement». www.gresham.ac.uk. Besøkt 11. juli 2020. 
 19. ^ a b c d «History of Anti-vaccination Movements | History of Vaccines». www.historyofvaccines.org (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 20. ^ a b Willrich, Michael (20. januar 2011). «Opinion | Why Parents Fear the Needle». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 11. juli 2020. 
 21. ^ Wolfe, Robert M; Sharp, Lisa K (24. august 2002). «Anti-vaccinationists past and present». BMJ : British Medical Journal. 7361. 325: 430–432. ISSN 0959-8138. PMC 1123944Åpent tilgjengelig. PMID 12193361. doi:10.1136/bmj.325.7361.430. Besøkt 11. juli 2020. 
 22. ^ a b Hollywood's Vaccine Wars: L.A.’s "Entitled" Westsiders Behind City’s Epidemic The Hollywood Reporter [ufullstendig referanse]
 23. ^ Pless, Robert (1999). «Doing well still needs to sell: Bringing vaccine-preventable diseases under further control in Canada requires a shift in thinking». Paediatrics & Child Health. 1. 4: 16–18. ISSN 1205-7088. PMC 2828219Åpent tilgjengelig. PMID 20212982. doi:10.1093/pch/4.1.16. Besøkt 11. juli 2020. 
 24. ^ «Hollywood's Biggest Anti-Vaccine Proponents». The Hollywood Reporter (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 25. ^ a b «Hun jobber på sykehus i California: Jeg er flokken, og vaksiner redder liv». www.aftenposten.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 26. ^ «Tar et oppgjør med vaksinebråk: – Det er en løgn». TV 2. 19. februar 2021. 
 27. ^ Smallpox Vaccination and Opposition by Anti-vaccination Societies in 19th Century Britain Arkivert 15. november 2015 hos Wayback Machine. Historia Medicinae
 28. ^ «Smallpox Kills Anti-Vaccinationist». The Silver Standard. 13. juni 1903. «Charles Stevens, secretary of the Anti-Vaccinnation League of Minneapolis, died from smallpox. He had frequently denounced vaccination as Inefficacious and a barbarous practice.» 
 29. ^ «Fra Minneapolis». Skandinaven. 22. april 1903. 
 30. ^ Advarer mot vaksinemotstand i lukkede Facebook-grupper Aftenposten
 31. ^ Vaccination and social media: the perfect storm Arkivert 6. juli 2015 hos Wayback Machine. mHealth Competene Centre
 32. ^ Australian Vaccination Network changes name to reflect sceptical stance
 33. ^ a b Klungtveit, Harald S.; Johansen, Anders Holth (19. november 2009). «Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 34. ^ Vold, Henrik Brattli (12. november 2012). «Rolf Erik mobber på nett». NRK. Besøkt 11. juli 2020. 
 35. ^ «Bakgrunn: Dette er QAnon i Norge». Faktisk.no. 3. november 2020. 
 36. ^ «Norsk Rikskonspirasjon?». VG. 6. februar 2021. 
 37. ^ «Er ebola et imperialistisk komplott?». Humanist. 19. januar 2015. 
 38. ^ – Ruver i konspirasjons-Norge Telemarksavisa
 39. ^ a b «Advarer mot vaksine-ekstremister». Bergensmagasinet. 2. oktober 2014. Archived from the original on 2. oktober 2014. Besøkt 11. juli 2020. 
 40. ^ «Beskylder Folkehelseinstituttet for korrupsjon». TV 2. 19. november 2009. 
 41. ^ a b c d e f «Vaksineskeptikere mot vaksinelegen». www.ba.no (norsk). 21. februar 2015. Besøkt 11. juli 2020. 
 42. ^ «Vaksineaksjonen som arbeider for mer sykdom». Aftenposten. 10. april 2015. 
 43. ^ Kloakkens røst Bergens Tidende
 44. ^ «Dømt til å fjerne blogginnlegg». NRK. 28. mai 2013. 
 45. ^ a b c d e f «John Færseth om vaksineskepsis: Når konspirasjonstenkning blir dødelig». www.aftenposten.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 46. ^ «Kjent coronafornekter døde med coronasmitte». www.vg.no. 9. april 2021. Besøkt 11. april 2021. 
 47. ^ NRK (12. april 2021). «Foreløpig obduksjonsrapport klar». NRK. Besøkt 12. april 2021. «Kommuneoverlege i Gran, Are Løken, sier den foreløpige obduksjonsrapporten etter dødsfallet til koronafornekter Hans Kristian Gaarder, er forenelig med at dødsfallet skyldes covid-19.» 
 48. ^ ”Vaksinasjon – velsignelse eller belastning?” Premiere - dokumentarfilm. Pressemeldinger.no[ufullstendig referanse]
 49. ^ a b Refses for å oppfordre foreldre til ikke å vaksinere barna Arkivert 14. september 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medisin
 50. ^ a b c d «Dag Viljen Poleszynski svarer John Færseth: Usaklig om vaksineskepsis». www.aftenposten.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 51. ^ a b Midbøe, Oda Marie (27. mars 2015). «Sølje Bergmann: Helsemyndigheter har økonomisk interesse av massevaksinasjon». NRK. Besøkt 11. juli 2020. 
 52. ^ a b K. Kirkerud (12. februar 2015). «- Vi har meslinger for en grunn - det er fordi barna skal gjennom det». TV 2 (norsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 53. ^ Owen Dvyer (19. april 2008). «Wakefield admits fabricating events when he took children’s blood samples» (engelsk). US National Library of Medicine. Besøkt 4. mai 2010. 
 54. ^ «Sunn skepsis». morgenbladet.no. 18. mars 2011. Besøkt 11. juli 2020. 
 55. ^ «Familie blei sjuke etter at dei tok influensavaksine». Sunnhordland. 3. februar 2011. 
 56. ^ «Fastlege Geir Flatabø fulgte ikke læreboken. Til slutt ble han avskiltet.». Bergens Tidende. 26. januar 2018. 
 57. ^ «Kveldsseminar om vaksiner med lege Suzanne Humphries». Arkivert fra originalen 6. august 2016. Besøkt 14. mai 2016. 
 58. ^ «Er meslinger farlig?», Klassekampen, 10. mai 2019
 59. ^ Jo, meslinger har drept mennesker i den vestlige verden de siste 20 årene [ufullstendig referanse]
 60. ^ «Desse dagar - Desse dagar». NRK Radio (norsk). 19. mai 2019. Besøkt 11. juli 2020. 
 61. ^ «Skal vi la strålevernmyndighetene få fortsette å feilinformere om stråling?», Valdres, 9. april 2019
 62. ^ «Portrett – lege», Nordlys, 30. november 2002
 63. ^ «Se ut over den kjemiske horisont», Aftenposten, 12. november 1996
 64. ^ «Lite oppdatert om homøopati», Dagens Medisin, 26. april 2012
 65. ^ «10.000 stjerner solgt», Nordlys, 3. januar 1990
 66. ^ «Kreftpasienter bedras», VG, 14. november 1992
 67. ^ «Fylkeslege mener leger driver kvakksalveri», NTBtekst, 5. februar 1993
 68. ^ Life and Times: The trial of Dr Hadwen[død lenke] Gloucester Citizen
 69. ^ «License Suspension of Rebecca Lee Carley, M.D. | Quackwatch» (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 70. ^ «Re: In the Matter of Rebecca Lee Roczen, M.D. a/k/a Rebecca Lee Carley, M.D.» (PDF). State of New York Department of Health. 
 71. ^ Medizin: Ein Jahr Berufsverbot für Impfgegner, Die Presse Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 72. ^ Controverisal autism doctor suspended in Washington SeattlePI
 73. ^ Anti-vaccine proponent fined for practicing without a license Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Doubtful News
 74. ^ N.S. doctor has license suspended for mixing vaccines The Globe and Mail
 75. ^ «Kjære foreldre. Dere blir løyet til». www.aftenposten.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 76. ^ «Er de ko-ko disse folkene, eller er det mulig å forstå skepsisen mot et av histo­riens største fremskritt?». Stavanger Aftenblad. 24. januar 2021.  soft hyphen-tegn i |tittel= på plass 81 (hjelp)
 77. ^ «Ko-ko debatt i Aftenbladet». Stavanger Aftenblad. 6. februar 2021. 
 78. ^ «Konspirasjonsepidemien». Minerva Nett. 13. juli 2012. 
 79. ^ Kennedy, Jonathan (25. februar 2019). «Populist politics and vaccine hesitancy in Western Europe: an analysis of national-level data». European Journal of Public Health. 3. 29: 512–516. ISSN 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckz004. Besøkt 17. desember 2021. «Vaccine hesitancy and political populism are driven by similar dynamics: a profound distrust in elites and experts.» 
 80. ^ Roccato, Michele; Russo, Silvia (undefined/ed). «A new look on politicized reticence to vaccination: populism and COVID-19 vaccine refusal». Psychological Medicine (engelsk): 1–2. ISSN 0033-2917. PMC 8632416Åpent tilgjengelig. PMID 34734558. doi:10.1017/S0033291721004736. Besøkt 17. desember 2021.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 81. ^ Eberl, Jakob-Moritz; Huber, Robert A.; Greussing, Esther (31. mai 2021). «From populism to the “plandemic”: why populists believe in COVID-19 conspiracies». Journal of Elections, Public Opinion and Parties. sup1. 31: 272–284. ISSN 1745-7289. doi:10.1080/17457289.2021.1924730. Besøkt 17. desember 2021. «[T]he complex nature of the COVID-19 pandemic makes it an ideal playground for populists’ opposition to scientific and political elites. […] We demonstrate a negative correlation of populist attitudes with both trust in political and scientific institutions, which, in return, negatively relate to COVID-19 conspiracy beliefs. This results in an overall positive relationship of populist attitudes and conspiracy beliefs that is independent of political ideology.» 
 82. ^ Hornsey, Matthew J.; Finlayson, Matthew; Chatwood, Gabrielle; Begeny, Christopher T. (1. mai 2020). «Donald Trump and vaccination: The effect of political identity, conspiracist ideation and presidential tweets on vaccine hesitancy». Journal of Experimental Social Psychology (engelsk). 88: 103947. ISSN 0022-1031. doi:10.1016/j.jesp.2019.103947. Besøkt 17. desember 2021. 
 83. ^ a b c d Henig, Jess (19. oktober 2009). «Inoculation Misinformation». FactCheck.org (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 84. ^ CIA og vaksine mot svineinfluensa Telemarkavisa
 85. ^ Fire fantasifulle vaksinerykter Nettavisen «Duy Tho Do, dekan og ekspert på nanoteknologi ved Høgskolen i Vestfold, sier nei: - Det er ikke mulig. Vi har ikke kommet så langt ennå. Det forskes på å utvikle en glukosesensor som kan plasseres under huden på diabetikere, men den er på størrelse med et riskorn. Vi har mikrochip, ikke nanochip, og du får dem ikke inn i en vaksine, sier han til Nettavisen.»
 86. ^ Hamer tar enda mer av
 87. ^ «Apparently We Can Blame Jewish Doctors for Cancer». Vice. 7. mars 2014. 
 88. ^ «Bombeangrep mot vaksinestasjon i Pakistan». www.vg.no. 7. oktober 2013. Besøkt 11. juli 2020. 
 89. ^ a b «Leonard Horowitz - The Skeptic's Dictionary - Skepdic.com». www.skepdic.com. Besøkt 24. mars 2021. 
 90. ^ a b Lepperød, Trond (19. november 2009). «Fire fantasifulle vaksinerykter». Nettavisen (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 91. ^ Rauni-Leena Luukanen-Kilde
 92. ^ Tommy Ramstedt. «Making sense of personal and global problems». 
 93. ^ TORGERSEN, NICOLAI HEYERDAHL-HANS O. (3. mars 2011). «Sparkes ut av befalsskole etter vaksine-nekt». adressa.no. Arkivert fra originalen 11. juli 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 94. ^ State Requirements Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 95. ^ «Vaksinenekter avvist av Diskrimineringsnemnda». Vårt Land. 3. mai 2022. 
 96. ^ PRESS, THE ASSOCIATED (13. januar 2010). «Poland is the only country known to have refused H1N1 swine flu vaccines due to safety concerns». nydailynews.com. Besøkt 11. juli 2020. 
 97. ^ «Poland swine flu threat remains» (engelsk). 12. februar 2010. Besøkt 11. juli 2020. 
 98. ^ Polish official who campaigned for swine flu vaccines now sick with the virus Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Daily Herald
 99. ^ Hanssen, Rolf Erik. Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner?. «Globale inntekter fra salget av vaksiner som en gang primært var en salgsvare, forventes å nå bortimot $10 000 milliarder i 2006, en økning fra $5 400 milliarder i 2001.» 
 100. ^ «Global vaccine market revenues from 2014 to 2020 (in billion U.S. dollars)». Statista. 
 101. ^ «What's Behind Vaccine Shortages?». www.policyarchive.org. Besøkt 24. mars 2021. [død lenke]
 102. ^ Paul A. Offit (mai–juni 2005). «Why Are Pharmaceutical Companies Gradually Abandoning Vaccines?». The Vaccine Enterprise.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 103. ^ Hensley, Scott; Wysocki Jr, Bernard (8. november 2005). «As Industry Profits Elsewhere, U.S. Lacks Vaccines, Antibiotics». Wall Street Journal (engelsk). ISSN 0099-9660. Besøkt 24. mars 2021. 
 104. ^ «A smarter jab» (engelsk). The Economist. 16. oktober 2010. 
 105. ^ «Achievements in Public Health, 1900-1999 Impact of Vaccines Universally Recommended for Children -- United States, 1990-1998». www.cdc.gov. Besøkt 24. mars 2021. 
 106. ^ «Vaksinemotstandere kjøpt og betalt av legemiddelindustrien?». Saksynt. 12. januar 2013. 
 107. ^ Establishing a Global Vaccine-Development Fund The New England Journal of Medicine
 108. ^ Datteren var bare sju da hun døde av meslinger. Nå går Roald Dahls rørende brev verden rundt Dagbladet
 109. ^ a b c d Skiphamn, Silje Sjursen. «Vaksiner? Nei takk, sier tobarnsmor». www.klikk.no (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 110. ^ «How Independent Are Vaccine Defenders?». www.cbsnews.com (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 111. ^ Dr. Paul Offit: Debunking the Vaccine-Autism Link Newsweek «He acknowledges that he got a "small percentage" of the $182 million Children's Hospital of Philadelphia received when it sold its interest in future royalties for the vaccine RotaTeq.»
 112. ^ Gran, Even (30. november 2012). «Alternativmessas eneste tabu». NRK. Besøkt 24. mars 2021. 
 113. ^ «Why It's Time To Put Big Pharma Conspiracy Theories To Rest». Forbes. 8. april 2016. 
 114. ^ «Vil unngå 900 sykehusinnleggelser med ny vaksine til alle spedbarn». Arkivert fra originalen 20. september 2015. Besøkt 30. oktober 2015. 
 115. ^ a b «US vaccine injury payouts do not mean immunization is unsafe». AFP. 15. desember 2020. 
 116. ^ «Why the Government Pays Billions to People Who Claim Injury by Vaccines». The Atlantic. 14. mai 2019. 
 117. ^ Vaksineskader Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Norsk pasientskadeerstatning
 118. ^ Jørstad, Rolf Gunnar; Nøjd, Mads Morten (25. juni 2009). «Erstatningskravene etter meningokokk B-vaksineforsøket». Tidsskrift for Den norske legeforening (norsk). ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.09.0522. Besøkt 24. mars 2021. 
 119. ^ Vaksiner og Amish - en siste gang (?)Skepsis Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine.
 120. ^ «Anti-Vaxxers Are Idolizing the Amish, Inexplicably». The Atlantic. 6. januar 2015. 
 121. ^ «9 Reasons to Completely Ignore Joseph Mercola | Science-Based Medicine». sciencebasedmedicine.org (engelsk). 16. oktober 2009. Besøkt 24. mars 2021. 
 122. ^ Autism and the Amish Arkivert 27. juni 2013 hos Wayback Machine. Autism News Beat
 123. ^ Debunking those vaccine myths: Dr. Alan Peterson on immunizing your child for school Lancaster Online
 124. ^ Yoder, Jonathan S.; Dworkin, Mark S. (2006). «VACCINATION USAGE AMONG AN OLD-ORDER AMISH COMMUNITY IN ILLINOIS:». The Pediatric Infectious Disease Journal. 12 (engelsk). 25: 1182–1183. ISSN 0891-3668. doi:10.1097/01.inf.0000246851.19000.3e. Besøkt 24. mars 2021. 
 125. ^ Amish parents mirror wider concerns over vaccines Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Reuters [ufullstendig referanse]
 126. ^ Exemptions for Immunization and Risk of Pertussis in New York State, 2000–2011 Pediatrics
 127. ^ «Fire av ti elever mangler vaksine på Steinerskolen». Amta. 18. februar 2015. 
 128. ^ «Frykten for sprøyter». Bergens Tidende. 30. januar 2021. «Vaksinedekningen ved flere Steinerskoler har vært mye lavere enn i resten av befolkningen.» 
 129. ^ «Bastion of Anti-Vaccine Fervor: Progressive Waldorf Schools». The New York Times. 13. juni 2019. 
 130. ^ «Ja til mer individualisert vaksinering!». Magasinet Vitenskap og Fornuft. 27. august 2015. «Jeg ønsker ikke å fraråde foreldre å vaksinere barna sine, sier Enge. – I stedet forsøker jeg å drøfte saken med dem for at de skal kunne gjøre seg opp en mening om hva de selv vil gjøre. Dette handler om bevisstgjøring for å kunne ta et valg. Når de har bestemt seg, forsøker jeg å hjelpe dem med å følge opp beslutningen når jeg opplever at den er forsvarlig og riktig for dem.» 
 131. ^ California: Steinerforeldre sosialiserer til vaksinevegring Foreningen Skepsis
 132. ^ Elisa J Sobo. «Social Cultivation of Vaccine Refusal and Delay among Waldorf (Steiner) School Parents». Med Anthropol Q. PMID 25847214. doi:10.1111/maq.12214. 
 133. ^ Steinerbarn uten meslingvaksine Arkivert 2. februar 2014 hos Wayback Machine. Tønsbergs Blad
 134. ^ Är massvaccination mot barn-sjukdommar nödvändig Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine. 2000-talets Vetenskap
 135. ^ Stigell, Roger (9. juni 2011). «Kritik riktas mot Vidarklinikens råd». lt.se (svensk). Besøkt 24. mars 2021. 
 136. ^ Vidarkliniken deltar i kampanj mot barnvaccination Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medicin
 137. ^ a b c d e f g Brekke, Anders (22. februar 2018). «Tre vanlige påstander om vaksiner». NRK. Besøkt 11. juli 2020. 
 138. ^ Vaccination Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. AnthroMedLibrary
 139. ^ David Adams. «Rudolf Steiner on Traditional Childhood Illnesses and Vaccines» (PDF). 
 140. ^ «Lukrativ åndsbusiness». Le Monde diplomatique. 5. juli 2018. 
 141. ^ «DailyOM - The Vaccine Guide by Randall Neustaedter». www.dailyom.com. Besøkt 24. mars 2021. 
 142. ^ Hirte, Martin; Rabe, Steffen; Soldner, Georg; Schmidt-Troschke, Stefan (14. oktober 2011). «The Timing of the Vaccination Is Important». Deutsches Aerzteblatt Online. ISSN 1866-0452. PMC 3221432Åpent tilgjengelig. PMID 22114635. doi:10.3238/arztebl.2011.0696a. Besøkt 24. mars 2021. 
 143. ^ Internationaler Kleinkindkongress 2. – 5. Juni 2010 Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Les écoles Steiner-Waldorf
 144. ^ Mitglieder Ärzte für individuelle Impfentscheidung
 145. ^ «Nytt forlag, brennaktuell bok!». Klassekampen. 30. april 2013. «Her beskrives detaljert de hendelene som førte til heksejakten på vaksineforskeren Andrew Wakefield.» 
 146. ^ Feder, G S; Vaclavik, T; Streetly, A (1993). «Traveller Gypsies and childhood immunization: a study in east London.». The British Journal of General Practice. 372. 43 (07): 281–284. ISSN 0960-1643. PMC 1372454Åpent tilgjengelig. PMID 8398244. Besøkt 24. mars 2021. 
 147. ^ Maduma-Butshe, Anne; McCarthy, Noel (1. mars 2013). «The burden and impact of measles among the Gypsy–Traveller communities, Thames Valley, 2006–09». Journal of Public Health. 1. 35: 27–31. ISSN 1741-3842. doi:10.1093/pubmed/fds052. Besøkt 27. mars 2021. 
 148. ^ «Nigeria fights myths, fear in polio vaccine drive». Reuters. 18. november 2016. 
 149. ^ Debunked: The Polio Vaccine and HIV Link The College of Physicians of Philadelphia
 150. ^ Tid for vaksine Dagbladet [ufullstendig referanse]
 151. ^ Lurt å stikke før årets ferie Bergens Tidende
 152. ^ Voksne trenger oppfriskningsvaksiner Arkivert 14. juni 2016 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet [ufullstendig referanse]
 153. ^ Faktaark om kikhoste Arkivert 30. oktober 2014 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet [ufullstendig referanse]
 154. ^ a b c d e f Some Common Misconceptions About Vaccination and How to Respond to Them Centers for Disease Control and Prevention
 155. ^ a b c d e «Misconceptions about Vaccines | History of Vaccines». www.historyofvaccines.org (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 156. ^ Pågående kusmautbrudd i Norge Arkivert 10. november 2015 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet [ufullstendig referanse]
 157. ^ a b c d Barnesykdommen meslinger har for første gang på 12 år tatt livet av en person i USA. Og det var ikke et barn.Aftenposten [ufullstendig referanse] Arkivert 11. august 2015 hos Wayback Machine.[ufullstendig referanse]
 158. ^ Haugen, Ida Anna (23. februar 2015). «Stort meslingutbrudd i Tyskland». NRK. Besøkt 24. mars 2021. 
 159. ^ «Vaksine-krigen: Derfor er vi for og mot». www.vg.no. 18. mars 2015. Besøkt 17. desember 2021. 
 160. ^ a b «Kommunelegen ber alle ta vaksine». www.oyene.no (norsk). 17. april 2008. Besøkt 11. juli 2020. 
 161. ^ Tyskland truer kampen mot meslinger Dagbladet
 162. ^ Hellenbrand, Wiebke; Siedler, Anette; Tischer, Annedore; Meyer, Christiane; Reiter, Sabine; Rasch, Gernot; Teichmann, Dieter; Santibanez, Sabine; Altmann, Doris (15. mai 2003). «Progress toward measles elimination in Germany». The Journal of Infectious Diseases. 187 Suppl 1: S208–216. ISSN 0022-1899. PMID 12721915. doi:10.1086/368046. Besøkt 19. desember 2021. 
 163. ^ a b Vaksiner, hyperaktivitet og autisme, Nordlys, 27. januar 2001
 164. ^ a b c Nej, ditt barn kan inte få autism av vaccin – här är sju myter om vaccinationMetro Arkivert 27. april 2017 hos Wayback Machine.
 165. ^ «Småbarnsmødre er skeptiske til nok en vaksine: - Forebyggende å få lov til å være syk». www.vg.no. Besøkt 24. mars 2021. 
 166. ^ Nylehn, Pernille (5. oktober 2014). «Derfor bør vi vaksinere». NRK. Besøkt 24. mars 2021. 
 167. ^ Braseth, Sofie (2. november 2019). «Mesling-mysterium kan være oppklart». Dagbladet. 
 168. ^ a b c d e f g Tran, Lucky. «7 Biggest Lies Spread by the Anti-Vaccine Movement, Debunked by Science». Mic (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 169. ^ “Vaccines didn’t save us” (a.k.a. “vaccines don’t work”): Intellectual dishonesty at its most naked Science-Based Medicine [ufullstendig referanse]
 170. ^ «Pertussis Frequently Asked Questions». Centers for Disease Control and Prevention. 
 171. ^ Nicolas Burdin, Lori Kestenbaum Handy & Stanley A. Plotkin. «What Is Wrong with Pertussis Vaccine Immunity?». Cold Spring Harb Perspect Biol. PMID 28289064. 
 172. ^ The HPV Vaccine: Some facts everyone should know Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. The Inconvinient Sceptic [ufullstendig referanse]
 173. ^ Nilsson, Lennart; Von Segebaden; Blennow; Linde; Uhnoo (10. september 2013). «Kikhosta en risk för spädbarn». Läkartidningen (svensk). Besøkt 11. juli 2020. 
 174. ^ a b c «(+) Konspirasjonsepidemien». www.minervanett.no (norsk). 13. juli 2012. Besøkt 11. juli 2020. 
 175. ^ Babyverden (15. juni 2011). «Vaksine eller ikke? | Baby». Babyverden.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 176. ^ «Det naturlige er at små barn dør». YngreLeger.no. 31. august 2017. 
 177. ^ Should My Child Receive the Measles, Mumps, and Rubella Vaccines Individually Rather Than as a Combination? Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information [ufullstendig referanse]
 178. ^ Summers, Daniel (20. mars 2014). «Thanks to Anti-Vaxxers, Mumps Are Back. What’s Next?». The Daily Beast (engelsk). Besøkt 19. desember 2021. 
 179. ^ «Underreporting of Side Effects to VAERS». Vaxopedia. 
 180. ^ «Leger melder ikke fra om bivirkninger hos barn». ABC Nyheter. 14. mai 2012. 
 181. ^ «The Risks of Postponing or Avoiding Vaccinations». Rady Children’s Specialists of San Diego. Arkivert fra originalen 13. august 2020. Besøkt 24. mars 2021. 
 182. ^ «Delaying Vaccines Increases Risks--with No Added Benefits». Scientific American. 2. juni 2014. 
 183. ^ Volodin, N. N.; Chekhonin, V. P.; Tabolin, V. A.; Rogatkin, S. O.; Kashparov, I. A. (1989). «[Status of the blood-brain barrier in newborn infants of various gestational ages in the normal state and in pathology]». Pediatriia. 3: 10–14. ISSN 0031-403X. PMID 2471140. Besøkt 19. desember 2021. 
 184. ^ Vaccines and Antibiotic-Resistant Bacteria [ufullstendig referanse] Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 185. ^ Meldrum, Marcia (31. oktober 1998). «“A calculated risk”: the Salk polio vaccine field trials of 1954». BMJ : British Medical Journal. 7167. 317: 1233–1236. ISSN 0959-8138. PMC 1114166Åpent tilgjengelig. PMID 9794869. doi:10.1136/bmj.317.7167.1233. Besøkt 11. juli 2020. 
 186. ^ «Fikk elleville bivirkninger: – Pakningsvedlegget kan være et problem». TV 2. 20. januar 2021. 
 187. ^ «Ingen vaksine mot overtro». Vårt Land. 13. januar 2021. 
 188. ^ «Oslos helsebyråd om meslingutbrudd: − Bekymret». VG. 19. mars 2019. 
 189. ^ Twelve Reasons Why the Flu Shot Is Dangerous! pH Miracle Living [ufullstendig referanse]
 190. ^ «Slik fungerer vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet». Aftenposten. 23. februar 2015. «I tillegg inneholder vaksinen salt (fordi kroppen har en konsentrasjon på 0,9 prosent salt) og en buffer (for å gi riktig pH-verdi på rundt 7,4).» 
 191. ^ «Synthetic vaccine sought to finally eradicate polio». BBC News (engelsk). 14. februar 2015. Besøkt 19. desember 2021. 
 192. ^ Nettdoktor. «Fakta om meslinger». www.nettdoktor.no. Besøkt 24. mars 2021. 
 193. ^ «Meslinger». Norsk Helseinformatikk. 
 194. ^ Study Reports Aluminum in Vaccines Poses Extremely Low Risk to Infants U.S. Food and Drug Administration
 195. ^ Philadelphia, The Children's Hospital of (4. november 2014). «Vaccine Ingredients - Aluminum». www.chop.edu (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 196. ^ a b Lepperød, Trond (22. oktober 2009). «Sant og usant om vaksinen». Nettavisen. 
 197. ^ a b Sant og usant om vaksinen Nettavisen
 198. ^ Lepperød, Trond (22. oktober 2009). «Sant og usant om vaksinen». Nettavisen. 
 199. ^ a b «Reducing your risk of cervical cancer». Cancer Council NSW (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 200. ^ a b Polysorbat 80 i HPV vaksine og påstått infertilitet Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Statens legemiddelverk
 201. ^ «Fact check: The flu vaccine is not being used for depopulation». Reuters. 27. oktober 2020. 
 202. ^ The “toxin gambit” on steroids ScienceBlogs
 203. ^ «Dette inneholder Covid-19 vaksinen». Vaksinebloggen. 1. februar 2021. 
 204. ^ Human Fetal Links with Some Vaccines Arkivert 22. desember 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 205. ^ «Porcine circoviruses and rotavirus vaccines». World Health Organization. 17. juni 2010. 
 206. ^ The anti-vaccination movement—rotten to the core ScienceBlogs
 207. ^ Vaksiner Arkivert 21. oktober 2014 hos Wayback Machine. Astma- og Allergiforbundet[ufullstendig referanse]
 208. ^ Asthma and Vaccines Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 209. ^ Vaccination Status and Health in Children and Adolescents
 210. ^ Schmitz, Roma; Poethko-Müller, Christina; Reiter, Sabine; Schlaud, Martin (2011). «Vaccination Status and Health in Children and Adolescents». Deutsches Ärzteblatt International. 7. 108 (2): 99–104. ISSN 1866-0452. PMC 3057555Åpent tilgjengelig. PMID 21412506. doi:10.3238/arztebl.2011.0099. Besøkt 24. mars 2021. 
 211. ^ «Vaksinasjon av personer med allergi». Folkehelseinstituttet. 05.02.2018. «De fleste personer med allergi reagerer ikke på stoffer som finnes i noen av vaksinene» 
 212. ^ «How former 'The View' host Jenny McCarthy became the face of the anti-vaxx movement». Insider. 29. april 2019. «Since 2007, McCarthy has spoken out about vaccinations causing autism, based on her experiences with her son Evan, who is now 17 years old, who she said was diagnosed with autism after having the measles vaccination.» 
 213. ^ «The MMR vaccine does not cause autism». Unicef. 17. mai 2021. 
 214. ^ «Kvakksalveri skaper utbrudd». Morgenbladet. 12. mai 2017. 
 215. ^ «Svindel ga vaksiner et dårlig rykte». Illustrert Vitenskap. 22. september 2020. 
 216. ^ «Fifteen Years After A Vaccine Scare, A Measles Epidemic». NPR. 22. mai 2013. 
 217. ^ Steen, Tore Wælgaard; Arnesen, Trude M.; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Gustafsson, Ann-Louise; Rojahn, Astrid; Rønning, Karin; Vallgårda, Harald; Vainio, Kirsti (30. april 2012). «Meslingutbrudd ved økt reisevirksomhet og lav vaksinedekning». Tidsskrift for Den norske legeforening (norsk). ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.11.1269. Besøkt 24. mars 2021. 
 218. ^ «Facts About Vaccines, Vaccine Ingredients, and Vaccine Safety». Verywell Health (engelsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 219. ^ Heksejakt på britisk vaksinekritiker Arkivert 22. februar 2015 hos Wayback Machine. Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft
 220. ^ Virus, vaksiner og makt Arkivert 22. februar 2015 hos Wayback Machine. Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft [ufullstendig referanse]
 221. ^ «Did a high ranking whistleblower really reveal that the CDC covered up proof that vaccines cause autism in African-American boys?». sciencebasedmedicine.org (engelsk). 25. august 2014. Besøkt 24. mars 2021. 
 222. ^ «A bad day for antivaccinationists: A possible retraction, and the "CDC whistleblower" William W. Thompson issues a statement | ScienceBlogs». scienceblogs.com (engelsk). 27. august 2014. Besøkt 24. mars 2021. 
 223. ^ «Rise in Autism May Be Due to Semantics, Study Finds». NBC News (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 224. ^ Hviid, Anders; Stellfeld, Michael; Wohlfahrt, Jan; Melbye, Mads (1. april 2004). «Childhood vaccination and type 1 diabetes». The New England Journal of Medicine. 14. 350: 1398–1404. ISSN 1533-4406. PMID 15070789. doi:10.1056/NEJMoa032665. Besøkt 24. mars 2021. 
 225. ^ «Down Syndrome Research and Medical Care Timeline». Global Down Syndrome Foundation (engelsk). Besøkt 19. desember 2021. 
 226. ^ Guillain-Barré Syndrome (GBS) Centers for Disease Control and Prevention Arkivert 17. februar 2015 hos Wayback Machine.
 227. ^ «Report links vaccines to Gulf war syndrome». the Guardian (engelsk). 12. januar 2004. Besøkt 11. juli 2020. 
 228. ^ Gulf War Illness and the Health of Gulf War Veterans: Scientific Findings and Recommendations U.S. Department of Veterans Affairs
 229. ^ «Hvor sikker er pandemivaksinen?». Sykepleien. 16. oktober 2009. 
 230. ^ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and Vaccines Centers for Disease Control and Prevention [ufullstendig referanse]
 231. ^ «Vaccines and Multiple Sclerosis». The Children’s Hospital of Philadelphia. 
 232. ^ AS, TV 2. «Over 300 nordmenn mener de er vaksineskadde». TV 2 (norsk). Arkivert fra originalen 11. mars 2016. Besøkt 11. juli 2020.  [død lenke]
 233. ^ Myalgisk encefalopati (ME) og vaksine mot meningokokksykdom [ufullstendig referanse] Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 234. ^ Shaken baby syndrom Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Norsk Helseinformatikk
 235. ^ Public opponents of vaccination: a case study PubMed
 236. ^ Dr Viera Scheibner is a powerful voice in the anti-vaccination crusade Australian Doctor
 237. ^ DTP Vaccination or SBS? Arkivert 16. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Center on Shaken Baby Syndrome [ufullstendig referanse]
 238. ^ «Nei, ny studie viser ikke at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid». Faktisk.no. 24. august 2018. 
 239. ^ «Innsikt: Dette må du vite om influensavaksinen». Faktisk.no. 6. november 2019. 
 240. ^ «Slår alarm om plutselig død-syndrom». Dagbladet. 12. juni 2022. 
 241. ^ Gratis vaksine mot HPV-virus for eldre jenter vil gi færre forstadier av livmorhalskreft Kreftregisteret
 242. ^ Endlich bewiesen: Die HPV-Impfung schützt... Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Impf-Info
 243. ^ Gunnar Tjomlid (29. september 2014). «Risikobløff om HPV-vaksine». Saksynt. Besøkt 11. juli 2020. 
 244. ^ «Study: Gardasil does not cause autoimmune disease». Fierce Pharma. 2. februar 2012. 
 245. ^ Stene-Larsen, Geir (2009). «Misvisende om innføring av HPV-vaksinen». Tidsskrift for Den norske legeforening. 8. 129: 770–770. ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.09.0327. Besøkt 11. juli 2020. 
 246. ^ Gunnar Tjomlid (14. februar 2015). «Vaksiner og det falske nullpunkt». Saksynt. Besøkt 11. juli 2020. 
 247. ^ Edward Jenner Whonamedit? [ufullstendig referanse]
 248. ^ Yet another antivaccine meme rises from the grave again: No, Diane Harper doesn’t hate Gardasil ScienceBlogs [ufullstendig referanse]
 249. ^ Navy Ships Under Swine Flu Quarantine CBS News [ufullstendig referanse]
 250. ^ Did Bill Gates Admit Vaccinations Are Designed So Governments Can Depopulate the World? Snopes [ufullstendig referanse]
 251. ^ Website falsely claims Bill Gates refused to vaccinate his own children Punditfact [ufullstendig referanse]
 252. ^ Ida Kvittingen (6. oktober 2015). «Slik er de som ikke vaksinerer seg». forskning.no. Besøkt 18. desember 2021. 
 253. ^ Aavitsland, Preben (5. oktober 2006). «Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde». Tidsskriftet for Den norske legeforening. 
 254. ^ «Meslinger tok barna fra dem». Bergens Tidende. 22. april 2002. 
 255. ^ «Satser på smitteringer fremfor vaksine». Bergens Tidende. 6. juli 2003. «- Den unge generasjonen er historieløse når det gjelder barnesykdommer. Dette er sykdommer unger døde i haugevis av før i tiden, sier Søbstad.» 
 256. ^ «Vaksineskeptikere endrer mening». NRK. 27. februar 2015. 
 257. ^ a b c Guldberg, Morten (21. april 2017). «Klumme:De dødsensfarlige skeptikere». jv.dk (dansk). Besøkt 24. mars 2021. 
 258. ^ Vaksineskepsis – profylaksearbeidets paradoks Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine.[ufullstendig referanse]
 259. ^ DeadState. «Wealthy Hollywood parents are skipping vaccinations and now their kids have whooping cough» (engelsk). Besøkt 18. desember 2021. 
 260. ^ Vaksinasjonsboka: Holdninger til vaksinasjon Arkivert 7. mars 2016 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 261. ^ a b Klausen, Aslaug Olette (16. september 2014). «– Snakk til følelsene / Humanistredaktør mener det må tenkes nytt om forskningformidling». Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 262. ^ Twenge, Jean (9. februar 2015). «What Psychologists Say About Anti-Vaxxers: They’re Raging Narcissists». The Daily Beast (engelsk). Besøkt 18. desember 2021. 
 263. ^ Lauritsen, Eivind Nicolai (14. august 2018). «Vaksineskeptikere trodde de kunne mer om autisme enn forskere og leger». forskning.no. Besøkt 18. desember 2021. 
 264. ^ Motta M., Callaghan, T. & Sylvester. S.: Knowing less but presuming more: Dunning-Kruger effects and the endorsement of anti-vaccine policy attitudes Social Science & Medicine, årgang 211, august 2018, s. 274-281
 265. ^ Bergh, Øivind (3. oktober 2014). «Det alternative monster» (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 266. ^ «Vaksinemotstand er i ferd med å gjøre jødehat mainstream». Avisa Nordland. 11. februar 2021. «Flere studier viser nå et sterkt sammenfall mellom vaksinemotstand og antisemittisme, senest en britisk regjeringsrapport fra januar.» 
 267. ^ Trendrapport 2012 Arkivert 21. oktober 2012 hos Wayback Machine. Oslo Politidistrikt [ufullstendig referanse]
 268. ^ «Vaccine advocate takes on the alternative medicine industry». NBC News (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 269. ^ «For tabloid om vaksiner». Arkivert fra originalen 6. oktober 2014. Besøkt 5. oktober 2014. 
 270. ^ «Farlig falsk balanse i helsejournalistikk». Saksynt. 5. januar 2014. Besøkt 24. mars 2021. 
 271. ^ «Hvorfor blir forskere forbløffet igjen og igjen?». Aftenposten. 16. februar 2021. «Slike vinklinger ser vi gjerne i vanskelige saker som ME, eller i oppkonstruerte saker som el-overfølsomhet eller vaksinemotstand.» 
 272. ^ Vaksineskeptikere spiller russisk rulett med barna. Hjelp dem ikke.Aftenposten Arkivert 13. februar 2015 hos Wayback Machine.
 273. ^ a b Jensen, Martin Huseby (5. desember 2014). «Mener Nettavisen ikke er kritisk nok». journalisten.no (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 274. ^ «The media’s MMR hoax» (engelsk). Bad Science. Besøkt 24. mars 2021. 
 275. ^ «Sticking with the truth». Columbia Journalism Review (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 276. ^ Medierikets tilstand NRK
 277. ^ Bergen, Universitetet i (5. juni 2003). «Mellom sannhet og godt fjernsyn». forskning.no (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 278. ^ «HPV-vaksine og bivirkninger». Statens legemiddelverk. Arkivert fra originalen 11. juli 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 279. ^ Kritikere: EU’s undersøgelse af HPV-vaccinen er utroværdig Arkivert 2016-03-15, hos Wayback Machine. Dagens Medicin
 280. ^ «Trods videnskabelig modvind: Blixt tror stadig på HPV-bivirkninger». DR (dansk). 18. desember 2015. Besøkt 24. mars 2021. 
 281. ^ Behandling af HPV-pigers symptomer efterlyses Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine. Nordjyske
 282. ^ «Kræftens Bekæmpelse: Frygt for HPV-vaccine vil koste liv - TV 2». nyheder.tv2.dk (dansk). 14. desember 2015. Besøkt 24. mars 2021. 
 283. ^ Hastings, Deborah. «Wisconsin mom: ‘Did HPV vaccine kill my 12-year-old daughter?’». nydailynews.com. Besøkt 24. mars 2021. 
 284. ^ Herzog, Karen. «Girl’s death not caused by HPV vaccination». www.jsonline.com (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 285. ^ Anti-Vaxxers Still Crying Crocodile Tears About Little Girl Dying From HPV Vaccine, Except For How She Didn’t Arkivert 17. august 2017 hos Wayback Machine. Wonkette
 286. ^ Meet The Internet Entrepreneur Profiting Off The Anti-Vaxxer Movement Arkivert 30. desember 2015 hos Wayback Machine. ThinkProgress
 287. ^ «The Most Honest Man in Medicine?». The Ringer. 5. januar 2017. 
 288. ^ «A major funder of the anti-vaccine movement has made millions selling natural health products». Washington Post. 20. desember 2019. 
 289. ^ «The Most Influential Spreader of Coronavirus Misinformation Online». New York Times. 24. juli 2021. 
 290. ^ Lege skriver: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner Aftenposten
 291. ^ «Vaksinemyte #3: Vaksiner gir alvorlige bivirkninger». Vaksinebloggen. 22. september 2019. «Ved å ikke vaksinere seg bytter man bare ut en svært lav risiko (bivirkninger av vaksinen) med en langt høyere risiko (bivirkninger av selve sykdommen).» 
 292. ^ Gran, Even. «Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen». Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk (norsk). Besøkt 11. juli 2020. 
 293. ^ Poulin, Danielle L.; DeCaprio, James A. (10. september 2006). «Is there a role for SV40 in human cancer?». Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology. 26. 24: 4356–4365. ISSN 1527-7755. PMID 16963733. doi:10.1200/JCO.2005.03.7101. Besøkt 11. juli 2020. 
 294. ^ «Guillain-Barré Syndrome, Influenza, and Influenza Vaccination: The Epidemiologic Evidence». Clinical Infectious Diseases. 15. april 2014. 
 295. ^ «Lammet etter vaksinering». www.vg.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 296. ^ «No association found between pandemic influenza vaccination and Guillain-Barre Syndrome in Europe». European Centre for Disease Prevention and Control. 13. juli 2011. 
 297. ^ «Narkolepsi etter svineinfluensapandemien». Folkehelseinstituttet. 
 298. ^ «CNN: Bin Laden-operasjonen skadet poliovaksinering i Pakistan». www.vg.no. Besøkt 24. mars 2021. 
 299. ^ H.Whiteman & R. Sayah. «Bin Laden raid harms Pakistan polio fight». CNN. Besøkt 24. mars 2021. 
 300. ^ «UN: vaccine mistake killed Syrian children». www.aljazeera.com (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 301. ^ McElroy, Damien (16. september 2014). «Dozens of children feared dead after being injected with 'tainted’ measles vaccine in Syria». The Telegraph (engelsk). ISSN 0307-1235. Besøkt 11. juli 2020. 
 302. ^ NTB (2. juni 2017). «Barn døde av forurenset meslingvaksine i Sør-Sudan». adressa.no. Besøkt 24. mars 2021. 
 303. ^ «Samoan nurses jailed over deaths of two babies who were given incorrectly mixed vaccines». ABC. 2. august 2019. |språk=engelsk
 304. ^ a b «Samoa’s measles reversal offers stark warning for Covid-19 pandemic». Irish Times. 28. april 2021. 
 305. ^ «Anti-vax footballer's wife blames Samoan government for measles outbreak». Honey (engelsk). 6. desember 2019. 
 306. ^ Kolstadbråten, Inger Marit (5. desember 2019). «62 døde av meslinger – må sette røde varselflagg i hagene». NRK. 
 307. ^ «Samoa's perfect storm». The Telegraph (engelsk). 
 308. ^ «Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres». VG. 5. desember 2019. 
 309. ^ «Samoa's measles epidemic claims another life, death toll now 77». RNZ. 19. desember 2019. 
 310. ^ «Anti-vaxxer case dismissed while controversial bills passed by Samoan parliament». Civicus. 6. januar 2021. 
 311. ^ «Statistikk mot vaksinefrykt». forskning.no. 7. november 2012. 
 312. ^ a b «Dør sykehjemsbeboere av koronavaksinen?». Faktisk.no. 8. januar 2021. 
 313. ^ «For tidlig å konkludere med at 23 dødsfall skyldes vaksinen». Faktisk.no. 18. januar 2021. 
 314. ^ Doksheim, Therese (5. oktober 2012). «Caroline (12) frykter hun blir lam i ansiktet etter HPV-vaksine». dagbladet.no (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 315. ^ «The fear of vaccines and the ‘nocebo’ effect». Money Training Club. 25. desember 2020. [død lenke]
 316. ^ Nilsen, Øystein Rise (27. januar 2001). «Vaksiner, hyperaktivitet og autisme». Nordlys. 
 317. ^ «Vaccine alternatives offered by homeopaths 'irresponsible’ | CBC News». CBC (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 318. ^ Bracho, G.; Varela, E.; Fernández, R.; Ordaz, B.; Marzoa, N.; Menéndez, J.; García, L.; Gilling, E.; Leyva, R. (2010). «Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control». Homeopathy. 3. 99: 156–166. doi:10.1016/j.homp.2010.05.009. Besøkt 24. mars 2021. 
 319. ^ «FYI: There’s No Such Thing as a Homeopathic Vaccine Alternative». Healthline (engelsk). 9. desember 2015. Besøkt 24. mars 2021. 
 320. ^ Ernst E (2001). Rise in popularity of complementary and alternative medicine: reasons and consequences for vaccination. Vaccine Volume 20, Supplement 1
 321. ^ «Homeopaths warning mothers not to have children vaccinated, investigation reveals». The Telegraph. 1. november 2019. 
 322. ^ a b Grimstad, Tonje (18. mars 2010). «Frykter meslinger kan ramme Norge». NRK. Besøkt 11. juli 2020. 
 323. ^ - Ta C-vitaminer mot fugle-influensa Nettavisen
 324. ^ Naturmedisin nr. 4-2013, Norsk Homøopatisk Pasientforening
 325. ^ Naturmedisin nr. 2-2014, Norsk Homøopatisk Pasientforening
 326. ^ «Norsk Homøopatisk Pasientforening». nhpf.no (norsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 327. ^ «Vaksinasjon – velsignelse eller belastning?». Arkivert fra originalen 14. oktober 2014. Besøkt 9. oktober 2014. 
 328. ^ «Hevder homeopati kan erstatte antibiotika». www.vg.no. Besøkt 11. juli 2020. 
 329. ^ The Chiropractic Position On Vaccines Arkivert 11. august 2014 hos Wayback Machine. Planet Chiropractic
 330. ^ «Tim O’Shea – velbegrunnet vaksineskeptiker - Mat & Helse». web.archive.org. 6. august 2010. Archived from the original on 6. august 2010. Besøkt 11. juli 2020. 
 331. ^ Kreidler, Marc (10. mars 2016). «Chiropractors and Immunization» (engelsk). Quackwatch. Besøkt 24. mars 2021. 
 332. ^ «Anti-vaccine chiropractors a rising force of misinformation». Modern Healthcare. 8. oktober 2021. 
 333. ^ Busse, Jason W.; Morgan, Lon; Campbell, James B. (1. juni 2005). «Chiropractic Antivaccination Arguments». Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 5 (engelsk). 28: 367–373. ISSN 0161-4754. PMID 15965414. doi:10.1016/j.jmpt.2005.04.011. Besøkt 11. juli 2020. 
 334. ^ Busse, Jason W.; Kulkarni, Abhaya V.; Campbell, James B.; Injeyan, H. Stephen (11. juni 2002). «Attitudes toward vaccination: a survey of Canadian chiropractic students». CMAJ. 12 (engelsk). 166: 1531–1534. ISSN 0820-3946. PMID 12074119. Besøkt 11. juli 2020. 
 335. ^ Campbell, James B.; Busse, Jason W.; Injeyan, H. Stephen (1. april 2000). «Chiropractors and Vaccination: A Historical Perspective». Pediatrics. 4 (engelsk). 105: e43–e43. ISSN 0031-4005. PMID 10742364. doi:10.1542/peds.105.4.e43. Besøkt 11. juli 2020. 
 336. ^ Jaroff, Leon (7. juni 2005). «Breaking News, Analysis, Politics, Blogs, News Photos, Video, Tech Reviews». Time (engelsk). ISSN 0040-781X. Besøkt 11. juli 2020. 
 337. ^ Isaksen, Truls (9. oktober 2009). «Naturlig beskyttelse mot influensa». Tunsberg Medisinske Skole. Besøkt 24. mars 2021. 
 338. ^ «Andrew Weil, M.D. | DrWeil.com | Integrative Medicine & Healthy Living». DrWeil.com (engelsk). Besøkt 24. mars 2021. 
 339. ^ Boost Your Immune System?
 340. ^ «Du får ikke sterkere immunforsvar av en pille». Aftenposten. 20. desember 2017. 
 341. ^ Should Your Child Be Vaccinated? Arkivert 2015-03-31, hos Wayback Machine. American Osteopathic Association
 342. ^ Vaksinere eller ikke vaksinere - det er spørsmålet Mat & Helse
 343. ^ Advarer norske foreldre mot vaksinetrøtthet VG
 344. ^ Hvorfor vaksinere? Folkehelseinstituttet
 345. ^ «The toll of the anti-vaccination movement, in one devastating graphic». Los Angeles Times (engelsk). 20. januar 2014. Besøkt 11. juli 2020. 
 346. ^ F. Govan (27. juni 2015). «Unvaccinated boy dies from diptheria in Spain». www.thelocal.es. Besøkt 11. juli 2020. 
 347. ^ F. Govan (5. juni 2015). «Parents of diphtheria boy 'feel terrible guilt'». www.thelocal.es. Besøkt 11. juli 2020. 
 348. ^ «Diphtheria spreads in Latvia». eng.lsm.lv (engelsk). 16. november 2015. Besøkt 11. juli 2020. 
 349. ^ «Thiomersal in Vaccines: Balancing the Risk of Adverse Effects with the Risk of Vaccine-Preventable Disease». Drug Safety. januar 2005. 
 350. ^ «Vaksiner mot antibiotikaresistens». Vaksinebloggen. 24. februar 2020. 
 351. ^ «Antibiotikaresistens helt sikkert en større trussel enn koronaviruset». Stavanger Aftenblad. 13. oktober 2020. 
 352. ^ «When a vaccine is safe». Nature. 7076 (engelsk). 439: 509–509. 2006. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/439509a. Besøkt 11. juli 2020. 
 353. ^ «The world without vaccines». Global Polio Eradication Initiative. 26. april 2018. 
 354. ^ «Vaccines work: Reducing fear, we’ve been here before». GoErie. 31. mars 2021. 
 355. ^ «Vaksinemotstandere skal ha brukt meldingsapp for å planlegge politikerdrap. Onsdag gikk politiet til aksjon i tysk storby.». Aftenposten. 16. desember 2021. 
 356. ^ «Faren tok livet av hele familien - fordi han var redd for at de tre døtrene skulle bli tvangsvaksinert». Nettavisen. 9. desember 2021. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Litteratur om vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Norsk[rediger | rediger kilde]

Engelsk[rediger | rediger kilde]

 • Allen, Arthur: Vaccine: The Controversial Story of Medicine's Greatest Lifesaver, W. W. Norton 2007, ISBN 9780393059113
 • Alsalih, Dina: Vaccine-Phobia: Comparison of Various Vaccination Schedules and Their Impact on Health, 2019
 • Biss, Eula: On Immunity: An Inoculation, Graywolf Press 2014, ISBN 9781555976897
 • Boyce, Tammy: Health, Risk and News: The MMR Vaccine and the Media, Peter Lang Publishing 2007, ISBN 9780820488387
 • Durbach, Nadja: Bodily Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853–1907, Duke University Press Books, ISBN 9780822334231
 • Fitzpatrick, Michael: MMR and Autism: What Parents Need to Know, Routledge 2004, ISBN 9780415321792
 • Horton, Richard: MMR: Science and Fiction - Exploring a Vaccine Crisis, Granta Books 2004, ISBN 9781862077645
 • Institute of Medicine: Immunization Safety Review: Thimerosal - Containing Vaccines and Neurodevelopmental Disorders, National Academies Press 2001, ISBN 9780309090087
 • Kaufman, Allison B. & Kaufman, James C.: Pseudoscience: The Conspiracy Against Science, The MIT Press 2018, ISBN 9780262037426
 • Krishnan, Shobha S.: The HPV Vaccine Controversy: Sex, Cancer, God, and Politics: A Guide for Parents, Women, Men, and Teenagers, Praeger Publishers 2008, ISBN 9780313350115
 • Largent, Mark A.: Vaccine: The Debate in Modern America, Johns Hopkins University Press 2012, ISBN 9781421406077
 • Leach, Melissa & Fairhead, James: Vaccine Anxieties: Global Science, Child Health and Society, Routledge 2007, ISBN 9781844073702
 • Loehr, Jamie: The Vaccine Answer Book: 200 Essential Answers to Help You Make the Right Decisions for Your Child, Sourcebooks 2009, ISBN 9781402218262
 • McIntyre, Lee: The Scientific Attitude: Defending Science from Denial, Fraud, and Pseudoscience, The MIT Press 2019, ISBN 9780262039833
 • Mnookin, Seth: The Panic Virus: The True Story Behind the Vaccine-Autism Controversy, Simon & Schuster 2012, ISBN 9781439158654
 • Myers, Martin G. & Pineda, Diego: Do Vaccines Cause That?! A Guide for Evaluating Vaccine Safety Concerns, Immunizations for Public Health 2008, ISBN 9780976902713
 • Newton, David E.: Vaccination Controversies, ABC-CLIO 2013, ISBN 9781610693110
 • Offit, Paul A.: Autism's False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure, Columbia University Press 2008, ISBN 9780231146364
 • Offit, Paul A.: Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, Basic Books 2010, ISBN 9780465021499
 • Offit, Paul A.: Vaccines and Your Child: Separating Fact from Fiction, Columbia University Press 2011, ISBN 9780231153072
 • Offit, Paul A. & Bell, Louis M.: Vaccines: What You Should Know, Wiley 2003, ISBN 9780471420040
 • Prothero, Donald R.: Reality Check: How Science Deniers Threaten Our Future, Indiana University Press 2013, ISBN 9780253010292
 • Specter, Michael: Denialism: How Irrational Thinking Hinders Scientific Progress, Harms the Planet, and Threatens Our Lives, Gerald Duckworth & Co 2010, ISBN 9780715639436
 • Wailo, Keith, Livingstone, Julie & Epstein, Steven: Three Shots at Prevention: The HPV Vaccine and the Politics of Medicine's Simple Solutions, Johns Hopkins University Press 2010, 9780801896729

Vaksinekritisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Norsk[rediger | rediger kilde]

Dansk[rediger | rediger kilde]

 • Albrechtsen, Mette Lone: Vaccinationer - er de effektive og sikre?, Klitrose 1996, ISBN 9788777280818
 • Golden, Isaac: Vaccination - En gennemgang af risiko og alternativer, Klitrose 1998, ISBN 9788777281136

Engelsk[rediger | rediger kilde]

 • Abbott, Marcia Staggs: A Shocking Discovery: Observations of a Speech/Language Pathologist from 1975-2005: What Have We Done To Our Children?, PublishAmerica 2006, ISBN 9781413799866
 • Bachmair, Andreas: Vaccine Free: 111 Stories of Unvaccinated Children, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781478396529
 • Barry, Kevin: Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC, Skyhorse Publishing 2015, ISBN 9781634509954
 • Bickel, Rene: Vaccination:the Great Illusion: Humorous and Informative, bringing awareness and critical thinking about vaccinations, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781484824191
 • Birch, Kate: The Solution: Homeoprophylaxis: The Vaccine Alternative, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781480001916
 • Birch, Kate: Vaccine Free: Prevention and Treatment of Infectioius Contagious Disease with Homeopathy, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781482789607
 • Bookchin, Debbie & Schumacher, Jim: The Virus and the Vaccine: Contaminated Vaccine, Deadly Cancers, and Government Neglect, St. Martin's Griffin 2005, ISBN 9780312342722
 • Brennan, Patty: Vaccines and Informed Choice: everything parents need to know, CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN 9781512064094
 • Burney, Lucy: Boost Your Child's Immune System: What you need to know about allergies, vaccinations, antibiotics and diet, including over 160 recipes, Piatkus 2003, ISBN 9780749924423
 • Buttram, Harold & England, Christina: Shaken Baby Syndrome Or Vaccine Induced Encephalitis - Are Parents Being Falsely Accused?, AuthorHouse 2011, ISBN 9781456719760
 • Cave, Stephanie: What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations, Grand Central Life & Style 2001, ISBN 9780446677073
 • Chatterjee, Archana: Vaccinophobia and Vaccine Controversies of the 21st Century, Springer 2013, ISBN 9781461474371
 • Clifton, John: Stop the Shots!: Are Vaccinations Killing Our Pets?, Foley Square Books 2007, ISBN 9780976084624
 • Coleman, Vernon: Anyone Who Tells You Vaccines are Safe and Effective is Lying. Heres the Proof, European Medical Journal 2011, ISBN 9781898947011
 • Conis, Elena: Vaccine Nation: America's Changing Relationship with Immunization, University Of Chicago Press 2014, ISBN 9780226923765
 • Coulter, Harris L.: A Shot in the Dark, Avery Trade 1991, ISBN 9780895294630
 • Coulter, Harris L.: Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault on the American Brain, North Atlantic Books 1993, ISBN 9781556430848
 • Craig, Jennifer: Jabs, Jenner and Juggernauts: a Look at Vaccination, Impact Investigative Media Productions 2009, ISBN 9780955917745
 • Dachel, Anne: The Big Autism Cover-Up: How and Why the Media Is Lying to the American Public, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144467
 • Diodati, Catherine J. M.: Immunization : History, Ethics, Law and Health Integral Aspects 1999, ISBN 9780968508008
 • Eisenstein, Mayer: Don't Vaccinate! Before You Educate, CMI Press 2008, ISBN 9780967044439
 • Eisenstein, Mayer: Make an Informed Vaccine Decision for the Health of Your Child: A Parent's Guide to Childhood Shots, New Atlantean Press 2010, ISBN 9781881217367
 • Feder, Lauren: The Parents' Concise Guide to Childhood Vaccinations: From Newborns to Teens, Practical Medical and Natural Ways to Protect Your Child, Hatherleigh Press 2007, ISBN 9781578262519
 • Fletcher, Jackie, Fletcher John & Fox, Rosemary: The Parents Story: The Denial of Vaccine Damage by Government, Corporations and Media (Silenced Witnesses), Sling-Shot Press 2008, ISBN 9780951964613
 • Frompovich, Catherine J.: Vaccination Voodoo: What YOU Don't Know About Vaccines, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781484923825
 • Golden, Isaac: Vaccination & Homoeoprophylaxis?: A Review of Risks and Alternatives, Isaac Golden Publications 2010, ISBN 9780957872677
 • Golden, Isaac: Vaccine Damaged Children, Isaac Golden Publications 2010, ISBN 9780957872660
 • Habakus, Louise Kuo: Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children, Skyhorse Publishing 2012, ISBN 9781620872123
 • Heemstra, Thomas S.: Anthrax a Deadly Shot in the Dark: Unmasking the Truth Behind a Hazardous Vaccine, Crystal Pubns 2002, ISBN 9780945738534
 • Heinze, Markus: VACCeptable Injuries: Increasing Childhood Diseases & Developmental Disorders, Markus Heinze 2012, ISBN 9780615648088
 • Higgins, Charles Michael: Horrors of Vaccination Exposed and Illustrated, BiblioBazaar 2009, ISBN 9781113085559
 • Hommes, Daniels: The Truth about Vaccination: Making The Right Choice For Your Child and A Guide To Effective Vaccination, Eget forlag 2019, ISBN 9781091116702
 • Horowitz, Leonard G.: Emerging Viruses: AIDS And Ebola : Nature, Accident or Intentional?, Healthy World Dist 1996, ISBN 9780923550127
 • Howson, Christopher Paul, Howe, Cynthia J. & Fineberg, Harvey V.: Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines, Natl Academy Pr 1991, ISBN 9780309044998
 • Howe, Cynthia J. & Stratton, Kathleen R.: Adverse Events Associated With Childhood Vaccines: Evidence Bearing on Causality, Natl Academy Pr 1994, ISBN 9780309048958
 • Humphries, Suzanne: Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781480216891
 • James, Walene: Immunization: The Reality Behind the Myth, Praeger 1995, ISBN 9780897893596
 • James, Walene: The Vaccine Religion: Mass Mind & the Struggle for Human Freedom, Dandelion Enterprises 2012, ISBN 9781934280942
 • Kennedy, Robert F. jr.: Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury—a Known Neurotoxin—from Vaccines, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781632206015
 • Kirby, David: Evidence of Harm: Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic: A Medical Controversy, St. Martin's Griffin 2006, ISBN 9780312326456
 • Koren, Tedd: Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask, Koren Publications 2004, ISBN 9780976825500
 • Krishnan, Shobha S.: The HPV Vaccine Controversy: Sex, Cancer, God, and Politics, Praeger 2008, ISBN 9780313350115
 • Lewis, David L.: Science for Sale, Skyhorse 2019, ISBN 9781510743106
 • Lydall, Wendy: Raising A Vaccine Free Child, CreateSpace Independent Publishing Platform 2009, ISBN 9781442101807
 • Lyons, Tony & Conte, Lou: Vaccine Injuries: Documented Adverse Reactions to Vaccines, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144474
 • Matsumoto, Gery: Vaccine A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers--and Why GI's Are Only the First Victims, Basic Books 2010, ISBN 0465021824
 • McBean, Eleanora: The Poisoned Needle, Health Research 1993, ISBN 9780787305949
 • McCarthy, Jenny: Louder Than Words: A Mother's Journey in Healing Autism, Plume 2008, ISBN 9780452289802
 • McCarthy, Jenny: Mother Warriors: A Nation of Parents Healing Autism Against All Odds, Plume 2009, ISBN 9780452295605
 • McCarthy, Jenny & Kartzinel, Jerry: Healing and Preventing Autism: A Complete Guide, Plume 2010, ISBN 9780452295926
 • Mendelsohn, Robert S.: Confessions of a Medical Heretic, Contemporary Books 1979, ISBN 9780809241316
 • Mendelsohn, Robert S.: How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor, Ballantine Books 1987, ISBN 9780345342768
 • Miller, Neil Z.: Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers, New Atlantean Press 2015, ISBN 9781881217404
 • Miller, Neil Z.: Vaccines Are They Really Safe and Effective?, New Atlantean Press 2008, ISBN 9781881217305
 • Miller, Neil Z.: Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners, New Atlantean Press 2009, ISBN 9781881217374
 • Mitchell, Deborah & Cave, Stephanie: What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations, Wellness Central 2010, ISBN 9780446555715
 • Moritz, Andreas: Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time, Ener-chi.com 2011, ISBN 9780984595426
 • Muhammad, Kevin A.: Against Compulsory Vaccination: Why HPV Vaccines Are Dangerous To The Lives Of Girls, Young Women And Everyone Else, TechDoc 2009, ISBN 9780965886413
 • Muhammad, Kevin A.: The Case Against Hepatitis B Vaccination: Prevent Your Newborns & Infants From Being Permanently Injured, TechDoc 2009, ISBN 9780982359310
 • Muhammad, Kevin A. & Muhammad, Murcia: Against Compulsory Vaccination: A Long Train of Abuses and Usurpations, TechDoc 2010, ISBN 9780982359303
 • Neustaedter, Randall: The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults, North Atlantic Books 2002, ISBN 9781556434235
 • Neustaedter, Randall: Child Health Guide: Holistic Pediatrics for Parents, North Atlantic Books 2005, ISBN 9781556435645
 • Nichols, C. F.: Vaccination - A Blunder in Poisons , Rockwell & Churchill Press 1902, ISBN 9781286272091
 • O'Shea, Tim: Vaccination Is Not Immunization, Tim O'Shea 2012, ISBN 9781929487141
 • Olmsted, Dan: The Age of Autism: Mercury, Medicine, and a Man-Made Epidemic, St. Martin's Griffin 2011, ISBN 9780312547097
 • Olmsted, Dan & Blaxill, Mark: Vaccines 2.0: The Careful Parent's Guide to Making Safe Vaccination Choices for Your Family, Skyhorse Publishing 2015, ISBN 9781629147314
 • Orrin, Mark: The Chickenpox Vaccine: A new epidemic of disease and corruption, Virtualbookworm.com Publishing 2006, ISBN 9780978838317
 • Perenich, Timothy & Farris, Michael: Vaccination: Biblical Revelation, Ellen G. White, History, Science, Restoring the Right Hand 2019
 • Roberts, Janine: Fear of the Invisible, Impact Investigative Media Productions 2008, ISBN 9780955917721
 • Roberts, Janine: The Vaccine Papers, Impact Investigative Media Productions 2010, ISBN 9780955917752
 • Rohde, Wayne: The Vaccine Court: The Dark Truth of America's Vaccine Injury Compensation Program, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144528
 • Romm, Aviva Jill: Vaccinations: A Thoughtful Parent's Guide: How to Make Safe, Sensible Decisions about the Risks, Benefits, and Alternatives, Healing Arts Press 2001, ISBN 9780892819317
 • Rona, Zoltan P.: Natural Alternative to Vaccination, Alive Books 2002, ISBN 9781553120094
 • Salisbury, Brett: Chicken Pox Vaccine causes Cold Sores, Shingles and Blindness: Getting vaccinated is killing you, just ask Bill Gates, CreateSpace Independent Publishing Platform 2014, ISBN 9781502428172
 • Scheibner, Viera: Vaccination: 100 Years of Orthodox Research, Co-Creative Designs 1993, ISBN 9780646151243
 • Sears, Robert W.: The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child, Little, Brown and Company 2011, ISBN 9780316180528
 • Shoenfeld, Yehuda, Agmon-Levin, Nancy & Tomljenovic, Lucija: Vaccines and Autoimmunity, Wiley-Blackwell 2015, ISBN 9781118663431
 • Smith, Tinus: Autism Beyond Despair Case Therapy, Emryss 2010, ISBN 9789076189284
 • Spence, Teddy H.: Vaccination Deception: How Vaccines Prevent Optimal Health!, Truth Seekers Press 2008, ISBN B000K0H3YQ
 • Stagliano, Kim: All I Can Handle: I'm No Mother Teresa: A Life Raising Three Daughters with Autism, Skyhorse Publishing 2010, ISBN 9781616080693
 • Storm, Sharon: What You Are Not Being Told about Vaccines: The Year of Truth 2019, Eget forlag 2019, ISBN 9781092310482
 • Storm, Sharon: The Genius Mind of an Anti-Vaxxer: Truth Unleashed, Eget forlag 2019, ISBN 9781091165427
 • Studer, Hans-Peter: Vaccination: A Guide for Making Personal Choices, Floris Books 2010, ISBN 9780863157349
 • Sykes, Lisa K., Geier, Mark R. & Geier, David A.: Sacred Spark, Fourth Lloyd Productions 2009, ISBN 9780971780644
 • Tenpenny, Sherri J.: A Healthier You!, Insight Publishing 2005, ISBN 9781932863857
 • Tenpenny, Sherri J.: FOWL! Bird Flu: It's Not What You Think, Insight Publishing 2006, ISBN 9781932863871
 • Tenpenny, Sherri J.: Vaccines: The Risks, the Benefits, the Choices, a Resource Guide for Parents, Insight Publishing 2006, ISBN 9780974344829
 • Tenpenny, Sherri J.: Saying No to Vaccines: A Resource Guide for All Ages, NMA Media Press 2008, ISBN 9780979091049
 • Waisbren, Burton A.: The hepatitis B vaccination program in the United States-- lessons for the future, 2002, ISBN 9780971935105
 • Wakefield, Andrew J.: Callous Disregard: Autism and Vaccines - The Truth Behind a Tragedy, Skyhorse Publishing 2011, ISBN 9781616083236
 • Wakefield, Andrew J.: Waging War on the Autistic Child: The Arizona 5 and the Legacy of Baron von Munchausen, Skyhorse Publishing 2012, ISBN 9781616086145
 • Walker, Martin: Silenced Witnesses: v. 2: The Parents Story - The Denial of Vaccine Damage by Government, Corporations and the Media, Sling-Shot Press 2009, ISBN 9780951964668

Fransk[rediger | rediger kilde]

 • Berthoud, Françoise, Büchler, Pascal & Calame, Nathalie: Qui aime bien, vaccine peu!, Jouvence 2009, ISBN 9782883537538
 • Brouwer, Louis de: Vaccination : Erreur médicale du siècle, Louise Courteau 1999, ISBN 9782892391831
 • Choffat, François: Vaccinations : le droit de choisir, Jouvence 2009, ISBN 9782883537613
 • Delarue, Claude: L'Intoxication vaccinale, Seuil 1977, ISBN 9782020047326
 • Dextreit, Raymond: Vaccinations... pourquoi?, Vivre en harmonie 2003, ISBN 9782715500440
 • Georget, Michel: Vaccinations : Les vérités indésirables, Dangles 2007, ISBN 9782703307211
 • Georget, Michel: La (bonne) santé des enfants non vaccinés : Au-delà de la polémique!, Jouvence 2013, ISBN 9782889113477
 • Georget, Michel: L'apport des vaccinations à la santé publique, Dangles 2014, ISBN 9782703310426
 • Joseph, Jean-Pierre: Vaccins - On nous aurait menti ? L'avis d'un avocat, Testez 2013, ISBN 9782874610998
 • Méric, Jean: Vaccinations. je ne serai plus complice!, Pietteur Marco 2004, ISBN 9782874340178
 • Belle, Virginie : Faut-il faire vacciner enfant?, Max Milo 2012, ISBN 9782315003662
 • Perrier, Alain: Vaccins - Abus de conscience, Pietteur Marco 2011, ISBN 9782874340628
 • Schaller, Christian Tal: Vaccins, un génocide planétaire?, Testez 2009, ISBN 9782874610622
 • Simon, Sylvie: Les 10 plus gros mensonges sur les vaccins, Dangles 2005, ISBN 9782703306221
 • Simon, Sylvie: Vaccins, mensonges et propagande, Thierry Soucarr 2013, ISBN 9782365490306

Tysk[rediger | rediger kilde]

 • Albonico, Hans Ulrich: Gewaltige Medizin, Verlag Paul Haupt, 1997, ISBN 3258055688
 • Bachmair, Andreas: Risiko und Nebenwirkung Impfschaden: Was Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker nicht erzaehlt, Andreas Bachmair 2012, ISBN 9783033037533
 • Bachmair, Andreas: Leitfaden zur Impfentscheidung: 30 Fakten, Andreas Bachmair 2014, ISBN 9783033044333
 • Birch, Kate: Impf-Frei: Homöopathische Prophylaxe & Behandlung von Infektionskrankheiten, Narayana 2011, ISBN 9783939931706
 • Buchwald, Gerhard: Impfen: Das Geschäft mit der Angst, Verlags- und Vertriebsgesellschaft Ernährung-Medizin-Umwelt 2008, ISBN 9783891891780
 • Goebel, Wolfgang: Schutzimpfungen selbst verantwortet, Verlag Freies Geistesleben 2006, ISBN 9783772550423
 • Graf, Friedrich: Nicht impfen - was dann?, Sprangsrade-Verlag 2008, ISBN 9783934048041
 • Graf, Friedrich: Die Impfentscheidung: Ansichten, Überlegungen und Informationen - vor jeglicher Ausführung!, Sprangsrade-Verlag 2013, ISBN 9783934048072
 • Hartmann, Klaus: Impfen bis der Arzt kommt: Wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht, Herbig 2012, ISBN 9783776626940
 • Hirte, Martin: Impfen – Pro & Contra, Droemersche Verlagsanstalt 2005, ISBN 9783426876190
 • Krafeld, Karl: Impfen - Völkermord im Dritten Jahrtausend? Mit Beiträgen zur Geschichte und Aufklärung von AIDS, BSE, MKS u.a., WissenschafftPlus 2003, ISBN 9783937342009
 • Loibner, Johann: Impfen - das Geschäft mit der Unwissenheit, Michaels-Verlag 2011, ISBN 9783905353433
 • Petek-Dimmer, Anita: Kritische Analyse der Impfproblematik - Band 1: Ein Kompendium über die wahre Natur der Impfungen, ihre Pathogenität und Wirkungslosigkeit, Netzwerk Impfentscheid NIE 2004, ISBN 9783905353563
 • Prümel, René: Kleine Opfer, Aaronis Collection 2011, ISBN 9783936524499
 • Schänzler, Nicole: 300 Fragen zum Impfen, Gräfe und Unzer Verlag, ISBN 9783833811456
 • Smits, Tinus: Das Impfschaden-Syndrom, Narayana 2006, ISBN 9783921383704
 • Tolzin, Hans U. P.:Macht Impfen Sinn? Band 1: Wirksamkeit, Sicherheit, Notwendigkeit aus kritischer Sicht. Mit Entscheidungs-Leitfaden, Tolzin Verlag 2013, ISBN 9783981488708
 • Widmer, Veronika: Der Masern-Betrug. Die Masern-Impfung, SSPE, Schulausschlüsse, Impfpflicht. Die Masernerkrankung aus der Sicht der Neuen Medizin und der Homöopathie., WissenschafftPlus 2006, ISBN 9783937342160
 • Zoebl, August M.: Lesen Sie dieses Buch bevor Sie Impfling: Aufbruch aus dem Bakteriozentrischen Weltbild, Netzwerk Impfentscheid NIE 2005, ISBN 9783905353594

Fiksjon om vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Engelsk
 • Conte, Louis: The Autism War: A Novel, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781626365636
 • Honenberger, Sarah Collins: White Lies: A Tale of Babies, Vaccines, and Deception, Cedar Creek Publishing 2006, ISBN 9780979020513
 • Rae, Dina: Big Pharma, Big Agri, Big Conspiracy: A New World Order Spin on Drugs and GMOs, CreateSpace Independent Publishing Platform 2014, ISBN 9781500326975
 • Tomasso, Phillip: Vaccination, Severed Press 2013, ISBN 9781925047219
 • Tomasso, Phillip: Evacuation, Severed Press 2013, ISBN 9781925047448
 • Tomasso, Phillip: Preservation, Severed Press 2014, ISBN 9781925047660

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]