Vaksineskepsis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Allerede den første vaksinen som Edward Jenner tok i bruk mot kukopper på 1790-tallet, møtte skepsis og motstand. Denne samtidige karikaturtegningen viser hvordan legene gir forskremte kvinner og menn ku-formede byller og utvekster med sin vaksinasjon.

Vaksineskepsis, og derunder vaksinemotstand, er mistillit rettet mot forebygging av smittsomme sykdommer ved kunstig immunisering av mennesker og dyr. Motstanden har eksistert siden den første vaksinen ble introdusert, og er i moderne tid blitt et økende problem for folkehelsen.

Vaksiner er et av de største vitenskapelige gjennombruddene innen medisin og berger mange millioner menneskeliv årlig. Samtidig er alvorlige bivirkninger uhyre sjeldne.[1] Likevel er det mange som velger å trosse helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinering i frykt for at vaksiner medfører helsefare. Eksperter har trukket frem at vaksinene er blitt et offer for egen suksess ved at senere generasjoner ikke husker hvordan situasjonen var før effektive vaksinasjonsprogrammer kom i stand.[2][3] Motstanden mot vaksiner holdes i live hovedsakelig ved hjelp av myter, konspirasjonsteorier, personlige anekdoter og mistolking av vitenskap,[4][5] og det er ofte økonomiske motiver som ligger bak spredningen av disse.[6][7]

Vaksinemotstand forekommer i mange forskjellige former. Noen er konsekvente motstandere av all vaksinasjon, andre av enkeltvaksiner, og noen er uenige i hvordan de statlige vaksineprogrammene er satt sammen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Sett for koppevaksinering: fortynningsmiddel, hetteglass med koppevaksine og todelt nål.

Motstand mot vaksiner har eksistert like lenge som vaksinene.[8][9] Allerede ved utprøving av den første vaksinen mot kopper var det stor motstand å spore.[10] Fra religiøst hold ble vaksinen ansett som ukristelig fordi den kom fra et dyr, men metoden møtte også motstand av politisk og vitenskapelig art.[11]

I vaksineringens barndom fantes aktive anti-vaksineselskap. Den britiske naturforskeren Alfred Russel Wallace (1823–1913) var sterk motstander av vaksiner, og mente at vaksinen mot kopper var farligere enn sykdommen selv.[8][10] Nobelprisvinner i litteratur George Bernard Shaw (1856–1950) var også motstander av vaksinasjon og kalte det for «et særlig motbydelige stykke heksekunst».[12] Forfatteren Leo Tolstoj (1828–1910) og den amerikanske borgerrettsaktivisten Frederick Douglass (1818–1895) støttet også opprop mot vaksiner.[12] I 1902 utga C. F. Nichols boken Vaccination - A Blunder in Poisons som argumenterte for at koppervaksinen økte dødeligheten av kopper fremfor å beskytte mot sykdommen.

SitatVaksinasjon vil utvilsomt regnes som dette århundrets største og mest ødeleggende feilvurdering, denne konklusjonen er ikke basert på meninger, men på vitenskap.Sitat
Alfred Russel Wallace i boken The Wonderful Century: Its Successes and Its Failures utgitt i 1898

Vaksinemotstanden hadde sterkt fotfeste på slutten av 1800-tallet, men etter hvert som vaksinene har demonstrert sin effekt mot dødelige sykdommer, har mistilliten avtatt.[13] De siste tiårene har imidlertid motstanden økt igjen i vestlige land parallelt med spredning av konspirasjonsteorier og myter på Internett, noe som har ført til ny oppblomstring av sykdommer som lenge var eliminerte.[14] Eksperter mener at vaksinene er blitt et offer for egen suksess ved at de siste generasjoner ikke husker hvordan situasjonen var før man fikk effektive vaksinasjonsprogrammer.[2][3] Vaksinemotstanderne har i nyere tid fått støtte fra kjente skuespillere som Jenny McCarthy, Alicia Silverstone og Jim Carrey, som alle har uttalt seg offentlig mot vaksiner.[15][16][9]

Organisering[rediger | rediger kilde]

I november 1919 samlet organisasjonen Anti-Vaccination League of Canada seg utenfor rådhuset i Toronto for å protestere mot obligatorisk vaksinasjon.

Allerede i koppervaksinens tid ble vaksineprogrammene utsatt for organisert motstand.[11] De to organisasjonene The Anti Vaccination League og Anti-Compulsory Vaccination League ble opprettet på midten av 1800-tallet og hadde stor oppslutning. Motstanden spredte seg geografisk i takt med vaksinen, og i 1879 ble Anti Vaccination Society of America opprettet etter at den britiske vaksinemotstanderen William Tebb hadde vært på besøk. I den engelske byen Leicester utviklet vaksinemotstanden seg til å bli et stort folkeopprør, og historiebøkene forteller at opp mot 100 000 personer tok til gatene i protest mot obligatorisk koppervaksinasjon.[17][11]

I nyere tid har vaksinemotstanden blitt mer fragmentert. Mye av virksomheten foregår på sosiale medier,[18] men det finnes også organisasjoner som aktivt jobber for å avskaffe vaksiner. Blant disse finner vi International Medical Council on Vaccination og National Vaccine Information Center i USA. I Australia ble organisasjonen Australian Vaccination Network i 2012 pålagt av myndighetene å endre navn til Australian Vaccination-Skeptics Network fordi det opprinnelige navnet var misledende.[19] Det finnes også store organisasjoner hvor motstand mot vaksiner er en del av agendaen, herunder den amerikanske organisasjonen Association of American Physicians and Surgeons.

Vaksinemotstand i Norge[rediger | rediger kilde]

Selv om det lenge har eksistert motstand mot vaksiner i Norge, ble den ikke virkelig synlig før under svineinfluensautbruddet i 2009. Kjetil Dreyer, Hans Gaarder, Rolf Erik Hanssen og Ingunn Røiseland stod da i spissen for en aksjon mot vaksinen som myndighetene anbefalte.[6][20][21] Alle fire har bakgrunn fra miljøer for alternativ behandling og konspirasjonsteorier.[22] Hanssen utga i 2006 boken Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner.[23] Aksjonistene fikk bred oppmerksomhet i media; blant annet ble de invitert til debattsendinger både i TV og radio.

Aksjonen ble etter hvert utvidet til å gjelde motstand mot alle former for vaksiner. Det ble også opprettet en gruppe på Facebook som på det meste hadde over 5 000 medlemmer, og som spredte konspirasjonsteorier om vaksiner.[24] Kjernen i dette miljøet preges av ekstreme holdninger og virkemidler, og flere er dømt for ærekrenkelser.[25] Det alternative nettstedet Nyhetsspeilet, hvor Hans Gaarder er tidligere redaktør, er en ledende kanal for spredning av vaksinemotstand i Norge.[26]

I 2009 ble det produsert en film av det vaksinekritiske miljøet i Norge med tittelen Vaksinasjon - velsignelse eller belastning?.[27] Filmen gjengir mange av de kjente mytene og misforståelsene om vaksinasjon som florerer i de alternative miljøene, for eksempel at det var bedre hygiene og kosthold som eliminerte barnesykdommene og at uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte barn. En rekke alternative behandlere er intervjuet, men også legene Karl Ludvig Reichelt og Siri Aabel. Sistnevnte er også homøopat og ble i etterkant av filmens lansering klaget inn for Legeforeningens etiske råd som ga henne en reprimande for å ha oppfordret foreldre til å avstå fra vaksiner.[28] I filmen blir også Barbare Loe Fisher fra den vaksinekritiske organisasjonen National Vaccine Information Center intervjuet.

En rekke autoriteter i det norske alternativ-miljøet har flagget sin motstand mot vaksiner. Dette gjelder blant andre Dag Viljen Poleszynski, som er redaktør for det alternative helsemagasinet Vitenskap og Fornuft,[29] og Kurt Oddekalv, som er leder i Norges Miljøvernforbund.[24] Også skuespilleren Sølje Bergman har gått ut offentlig og proklamert at hun har valgt bort de fleste av vaksinene for sine barn.[30] Våren 2015 deltok hun i en rekke debatter om dette i norske massemedier.[31]

Parallelt med den aksjonistpregede vaksinemotstanden fra alternativbevegelsen har det også vokst frem et mer sofistikert miljø for vaksinemotstand i Norge, og deler av dette springer ut av det antroposofiske miljø. Den alternative klinikken BioMed Clinic har vært et av samlingspunktene for denne virksomheten hvor legene Tore Midtvedt og Geir Flatabø sammen med forskningsleder Bjørg Walker har tilkjennegitt sin støtte til Andrew Wakefields forskningsjuks og hevdet at det er en sammenheng mellom vaksiner og autismelignende tilstander.[32] Flatabø fikk i 2016 sin legelisens inndratt. I 2015 stiftet legene Heiko Santelmann, Sigurd Nes og Idar Magne Elvemo Foreningen for fritt vaksinevalg. Foreningen hevder selv å ikke være motstander av vaksiner, bare tilhenger av at det skal komme frem informasjon fra begge sider. Foreningens første stunt var å invitere Suzanne Humphries til Norge for å holde foredrag.[33]

Reaksjoner mot leger[rediger | rediger kilde]

Selv om det har vært debatt om hvorvidt foreldre som nekter å vaksinere sine barn skal holdes juridisk ansvarlig for konsekvensene av sitt valg, foreligger det ikke rettspraksis på dette.[34] Gjennom historien er det imidlertid en rekke leger som har blitt møtt med reaksjoner for å ha motsatt seg myndighetenes anbefalinger om vaksiner:

 • I 1924 ble den amerikanske legen Walter Hadwen tiltalt for å ha forårsaket en ung jentes død etter at han hadde nektet å vaksinere henne mot difteri. Han ble imidlertid frikjent fra disse anklagene.[35]
 • I 2003 ble den amerikanske legen Rebecca Lee Carley fratatt sin legelisens etter at hun hadde promotert diverse alternative behandlingsformer, inkludert en spesiell kur for å avgifte kroppen etter påståtte vaksineskader.[36]
 • I 2005 fikk den østerrikske legen Johann Loibner inndratt sin legelisens i ett år for å ha motarbeidet det statlige vaksinasjonsprogrammet.[37] Loibner mente seg beskyttet av ytringsfriheten, men i vedtaket ble det slått fast at folkehelsen stod over hans rett til å promotere sin vaksinemotstand overfor sine pasienter.
 • I 2011 fikk den amerikanske legen Mark Geier inndratt sin legelisens for å ha advart mot vaksinering med den påståtte forbindelsen mellom vaksiner og autisme som begrunnelse.[38] Hans sønn David Geier ble senere bøtelagt for å ha bedrevet medisinsk behandling uten legelisens.[39]
 • I 2012 mottok den norske legen Siri Aabel reprimande fra Legeforeningens etiske råd fordi hun frarådet foreldre å vaksinere sine barn.[28]
 • I 2013 ble den kanadiske legen William Vitale suspendert for å ha blandet sammen vaksiner som skulle ha blitt gitt separat, og gitt disse til 500 barn.[40]

Myter og konspirasjonsteorier[rediger | rediger kilde]

Engelsk karikaturtegning fra 1808 av Jenner og to medhjelpere som med sin koppervaksine driver vekk «nådeløse som sprer død og fordervelse i samfunnet». Englefiguren kroner Jenner med laurbærkrans som «menneskehetens redningsmann». På bakken ligger de døde.
«Begge sider av vaksinasjonspørsmålet – vaksinasjonens bedrag» utgitt av The Anti-Vaccination League of America i Philadelphia 1911. Antivaksine-aktivisten John Pitcairn, Jr. (1841–1916) var industrimann, kirkegrunnlegger og Swedenborg-tilhenger.

Det er bred vitenskapelig konsensus om at vaksiner er et av de viktigste medisinske gjennombruddene noensinne og en av de viktigste årsakene til at forventet levealder har økt dramatisk i løpet av det siste århundret. Likevel er ikke dette tilstrekkelig til å overbevise alle. I mangel på saklig grunnlag å tufte vaksinemotstand på spilles det på myter og konspirasjonsteorier om påståtte farer ved vaksiner.[41] Mange av disse har fellestrekk med generelle konspirasjonsteorier om legemiddelindustrien og konvensjonell helsebehandling.

Politiske argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Hemmelig innplanting av mikrochips
Det finnes konspirasjonsteorier om at det sammen med vaksinene sprøytes inn elektroniske brikker som skal kunne utløse sykdommer eller utøve tankekontroll.[42][43] Det savnes plausible teknologiske forklaringer på hvordan dette er mulig.[44] Den tyske kvakksalveren Ryke Geerd Hamer er blant dem som har fremmet denne teorien.[45]

Kontroll over befolkningen
Det er også lansert teorier om at vaksinering er en form for befolkningskontroll som bremser fertiliteten.[26] I Pakistan har helsearbeidere møtt motstand mot vaksinasjonsprogrammer fordi det betraktes som en konspirasjon fra vestlige land som ønsker politisk kontroll over befolkningen.[46]

Den amerikanske tannlegen Leonard Horowitz er blant dem som tror at hiv-viruset ble utviklet av det amerikanske forsvaret og at vaksinasjonsprogrammer har vært en fordekt måte å spre viruset til afrikanere og homofile. Han har også uttalt at svineinfluensavaksinen forårsaker sterilitet, og er en sammensvergelse for å redusere den muslimske befolkningen.[47] Hans teorier har imidlertid møtt motbør hos andre vaksinemotstandere som mener han er for radikal.[48]

Den østerrikske journalisten Jane Bürgermeister har hevdet at svineinfluensaen i 2009 med påfølgende vaksine var en konspirasjon fra WHO og FN om å ta livet av en stor del av verdens befolkning og skape en ny stat under FN.[49] Den finske eks-legen Rauni-Leena Luukanen-Kilde har lansert lignende konspirasjonsteorier.[50]

Frivillighet
I de aller fleste sammenhenger er vaksinasjon frivillig. Det finnes enkelte unntak, blant annet i det norske forsvaret.[51] I noen land pålegges også helsepersonell å la seg vaksinere.[42] I USA stilles det krav til vaksinering dersom man skal gå på offentlig skole.[52] Det er uansett et sterkt påtrykk fra helsemyndighetene om at alle barn vaksineres, og selv om det er svært gode grunner til dette, oppfattes det av noen som et angrep på individets frihet til selvbestemmelse.[11]

I tidligere tider har det blitt sanksjonert langt kraftigere mot personer som har nektet å vaksinere seg selv eller sine barn. I Storbritannia kunne det i siste halvdel av 1800-tallet vanke både bøter og fengsel til dem som motsatte seg vaksinasjon mot kopper.[10]

Polen avslo svineinfluensavaksinen
Ved utbruddet av svineinfluensa i 2009 unnlot Polen å anvende vaksinen som kom mot pandemien. Det var andre land som gjorde dette av økonomiske hensyn, men Polen var eneste land som valgte bort vaksinen med bekymring for sikkerheten som begrunnelse.[53] Både landets helseminister Ewa Kopacz og statsminister Donald Tusk mente at vaksinen ikke var sikker nok. Dødstallene stanset opp i landene hvor vaksinen var innført, men fortsatte å stige i Polen.[54] Mens avgjørelsen møtte anerkjennelse i store deler av befolkningen, ble den sterkt kritisert av det statlige helseombudet Janusz Kochanowski, som mente at politikerne satte menneskeliv unødvendig i fare. Like etter ble Kochanowski selv smittet av influensaen.[55]

Økonomiske argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Vaksiner gir legemiddelindustrien lettjente penger
Denne påstanden blir feil dersom man setter den i en kontekst hvor legemiddelindustriens forskjellige satsingsområder sammenlignes. Vaksiner utgjør ca. 2 % av legemiddelindustriens omsetning, og er et av de minst lønnsomme satsingsområdene i industrien.[56] Det er f.eks. langt mer penger å tjene på å selge kosttilskudd som ikke er underlagt samme krav til dokumentasjon. Antall produsenter har derfor gått kraftig ned de siste tiårene, og utvikling av nye vaksiner er så lite lønnsomt at det blant fagfolk er bekymring for at det ikke skal utvikles nok vaksiner for å kunne møte fremtidige sykdomstrusler.[57]

En amerikansk undersøkelse fra 1994 viste at hver dollar som brukes på vaksine mot meslinger førte til besparelser på 10,30 dollar i direkte medisinske kostnader, pluss 3,20 dollar i sosiale kostnader.[58] Dersom man droppet vaksinen i vestlige land ville man antagelig ha sett en økning i omsetningen til legemiddelbransjen.

Industrien står selv for forskningen på vaksinene, ergo interessekonflikt
Dette er en problemstilling som gjelder alle legemidler, men når det gjelder vaksiner, er det faktisk slik at mindretallet av studier som gjennomføres, er finansierte av vaksineprodusentene selv.[59] Det er også ethvert lands helsemyndigheter som tar avgjørelsen om hvilke vaksiner som skal implementeres i vaksineprogrammene, og det vil ikke være mulig uten et solid vitenskapelig grunnlag for effekt og sikkerhet.

Forfatteren Roald Dahl og hans kone Patricia Neal mistet i 1962 sin syv år gamle datter til meslinger, og Dahl skrev senere et åpent brev hvor han tok et kraftig oppgjør med foreldre som velger å ikke vaksinere sine barn mot sykdommen.[60] Sist på 1960-tallet kom MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder.

Legemiddelindustrien har tette bånd til dem som tar avgjørelser om innføring av vaksiner
Offentlige helsemyndigheter beskyldes stadig for å la seg styre av økonomiske interesser fremfor liv og helse.[30] Folkehelseinstituttet er blitt beskyldt for å ha tette bånd til legemiddelselskaper[61] og sågar være finansiert av Rockefeller-stiftelsen, som også har forbindelser til legemiddelselskaper som produserer vaksinen. Denne finansieringen gjaldt imidlertid forløperen til Folkehelseinstituttet, og det har i dag ingen slike bindinger til legemiddelindustrien.[49]

Paul Offit brukes jevnlig som rådgiver i vaksinespørsmål samtidig som han har tjent penger på å selge sitt patent på rotavirus-vaksinen.[62] Dette er blitt trukket frem som en interessekonflikt, men Offit solgte sitt patent mot en engangssum som ikke påvirkes av vaksinens utbredelse.[63]

Vaksiner genererer sykdommer som gjør befolkningen avhengig av legemidler
Dette er en nokså universell konspirasjonsteori om legemiddelbransjen og helsetilbud.[64] Påstanden fordrer at alle de store legemiddelselskapene samarbeider om å fremstille dårlige produkter, eller at de forskjellige lands helsemyndigheter handler inn basert på bestikkelser fremfor konkurranse om de beste produktene. Ettersom vaksinering i de fleste land er et offentlig styrt tilbud, vil det være i de offentlige myndigheters interesse å holde befolkningen så frisk som mulig for å begrense de økonomiske konsekvensene av sykdom.[65] Dersom et legemiddelselskap hadde en agenda som besto i å produsere legemidler eller vaksiner som sørger for et høyt og jevnt forbruk av legemidler, ville det raskt bli utkonkurrert i markedet.

Legemiddelselskapene fraskriver seg ansvaret for vaksinenes trygghet
Dette trekkes ofte frem som et bevis på at legemiddelselskapene vet at vaksinene forårsaker alvorlige bivirkninger, men at de ikke oppgir disse, og i tillegg vil de sikre seg mot å bli stilt økonomisk til ansvar.[24] Dette er imidlertid en praktisk ordning som er nødvendig for at legemiddelselskapene skal motiveres til å utvikle nye vaksiner. I de fleste tilfeller vil et lands helsemyndighet ta på seg dette erstatningsansvaret slik at pasientene kan føle seg trygge på at eventuelle vaksineskader blir kompensert for.

Høye erstatningsutbetalinger fra vaksineskader
Det betales ut betydelige erstatningssummer til pasienter som hevder å ha pådratt seg helseskader etter vaksinering. Dette tas gjerne som dokumentasjon på at vaksinene er skadelige, men det er i praksis ikke så enkelt. Det opereres nemlig med omvendt bevisbyrde i slike saker: Altså må helsemyndighetene sannsynliggjøre at skadene har en annen sannsynlig årsak enn vaksinene.[66][67] Erstatningsutbetalingene er altså dokumentasjon på korrelasjon mellom vaksine og helseskade, men ikke nødvendigvis kausalitet. Det er derfor et paradoks at erstatningsordninger som er laget for å redusere motstanden mot vaksiner, blir vridd til et påskudd for å hevde at vaksinene er farlige.

Religiøst og etnisk begrunnende holdninger til vaksinering[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Vaksiner og religion

Amish-folket
Det er en vanlig myte at amish-folket ikke vaksinerer sine barn, samt at de har liten eller ingen forekomst av enkelte sykdommer.[68] Joseph Mercola er blant dem som hevder det ikke forekommer autisme hos amish-folket, og at det derfor må skyldes at de ikke er vaksinerte.[69] Det er generelt noe lavere vaksinedekning hos denne gruppen enn ellers i befolkningen, men de fleste amish-barn vaksineres, og autisme forekommer i samme grad hos amish-folket som i befolkningen ellers.[70] Det har imidlertid vært meslingutbrudd blant amish-folk som skyldes lav vaksinedekning.[71] En undersøkelse fra 2006 tydet på at det ikke var religiøse årsaker til at amish-foreldre unnlot å vaksinere sine barn.[72][73] Det er like fullt en økende tendens i USA til at det takkes nei til vaksiner av religiøse årsaker.[74]

Antroposofi

Utdypende artikkel: Antroposofisk medisin

Rudolf Steiner (1861–1925) la grunnlaget for antroposofisk medisin som hevder at barnesykdommer er naturlig del av barns utvikling.[26] Han var bekymret for at vaksiner kunne fordrive åndelighet til fordel for materialisme.

Grunnlaget for antroposofisk medisin ble lagt av Rudolf Steiner (1861–1925). Antroposofiske leger og Steiner-skoler advarer ikke direkte mot vaksiner, men det er betydelig lavere vaksinedekning blant barn på steinerskoler. Den offisielle antroposofiske linje er at man ikke nekter foreldre å vaksinere sine barn, men at man skal gi dem et informert valg. Denne «informasjonen» representeres imidlertid mye av den samme alternative tankegang som man finner igjen hos andre vaksinemotstandere, og det kan oppstå sosiale normer om at man bør avstå fra å vaksinere sine barn.[75] Mange av de senere års utbrudd i vestlige land av sykdommer man vaksinerer mot, har derfor vært konsentrert om steinerskoler. Også i Norge er vaksinedekningen ved steinerskoler svært lav.[76] I Sverige har Vidarklinikens antroposofiske lege Jackie Swartz møtt skarp kritikk for spredning av desinformasjon om barnesykdommer og vaksiner.[77][78][79]

Motstanden bygger til dels på Steiners hypotese om at barnesykdommer er en naturlig og positiv del av barns utvikling.[80][81] Vaksiner mot disse sykdommene kom ikke før etter Steiners død, men han uttalte bekymring for at vaksinene i fremtiden ville fordrive åndelighet til fordel for materialisme. På den annen side mente han at vaksinering ikke trengte å være farlig dersom den ble etterfulgt av åndelig opplæring.

Antroposofisk medisin står særlig sterkt i Tyskland. Her finner man også foreningen Ärzte für individuelle Impfentscheidung, som består av flere hundre leger. Organisasjonen hevder å formidle balansert informasjon om vaksiner, men formidler utelukkende stoff som sår tvil om effekt av og sikkerhet ved vaksiner. På organisasjonens nettsted anbefales også bøker av vaksinemotstandere som Randall Neustaedter [82] og Martin Hirte [83]. Blant medlemmene er den antroposofiske legen Michael Schnur, som arbeider som skolelege ved en steinerskole i tillegg til å holde foredrag om vaksiner på konferanser i regi av Les écoles Steiner-Waldorf,[84] og Steffen Rabe som driver nettstedet impf-info.de.[85] Den norske antroposofen og steinerskolelæreren Trond Skaftnesmo utga i 2012 boken Folkefiender, hvor han prøver å frikjenne Andrew Wakefield for sistnevntes forskningsjuks rundt MMR-vaksinen.

Romfolk
Omreisende romfolk faller ofte utenfor de offentlige tilbudene når de stadig forflytter seg. Vaksinedekningen er derfor ofte lav blant disse.[86] En av årsakene til lav vaksinedekning er generell mistro til helsemyndigheter.[87]

Polio-utbruddet i Nigeria
I 2003 var polio på det nærmeste utryddet i Afrika som følge av høy vaksinedekning, men religiøse ledere i Nigeria klarte å spre konspirasjonsteorier om at poliovaksinen var et redskap for å spre alvorlige sykdommer til den afrikanske befolkning, og de fikk myndighetene til å forby vaksinen. Dette førte til store utbrudd av polio som også spredte seg til andre land. Etter et knapt år ble forbudet opphevet, og vaksinedekningen steg. Likevel er det fortsatt stadige utbrudd av polio som følge av at denne frykten ikke har sluppet taket i deler av befolkningen.

Frykten bygger til dels på påstandene til den britiske forfatteren Edward Hooper om at hiv-viruset oppstod som følge av testing av poliovaksine i Belgisk Kongo. Hypotesen er imidlertid avvist av vitenskapen som usannsynlig og spekulativ.[88]

Vitenskapelige argumenter mot vaksinering[rediger | rediger kilde]

Vaksinene har ikke den påståtte effekt
Ofte trekkes det frem som et argument mot vaksiner at vaksinerte personer har blitt syke.[61] Grunnet komplekse egenskaper ved menneskekroppens immunforsvar er det ingen vaksiner som er 100 % effektiv i den grad at alle vaksinerte individer blir immune.[89] I tillegg vil det være individer som ikke tåler vaksinen. Dette er imidlertid en kjent problemstilling og de som ikke blir immune eller kan vaksineres vil da være prisgitt flokkimmuniteten. Det er også noen vaksiner som tas i flere doser for å øke beskyttelsesgraden, og noen vaksiner må gjentas for å opprettholde immunitet.[90][91] Tidsavgrenset immunitet er ikke noe som er spesielt for vaksiner, det gjelder også gjennomgått sykdom.[92]

De fleste som smittes er vaksinerte
Denne myten skyldes juks med statistikk.[93] Det faktum at ingen vaksiner beskytter 100 % vil medføre at en beskjedent antall vaksinerte individer kan bli smittet ved en epidemi.[94] Samtidig vil storparten av de uvaksinerte bli syke, men høy vaksinedekning kan medføre at dette antallet blir lavere enn antall vaksinerte som blir smittet. Disse antallene vil isolert sett ikke gi noen mening, og man må derfor se på andelen som blir syke i hver gruppe. De som er vaksinerte og likevel blir smittet opplever normalt et langt mildere forløp enn de uvaksinerte og de er også mindre smittsomme.[95]

Friske mennesker trenger ikke vaksiner
Denne misforståelsen er antagelig en bivirkning av vaksinenes suksess i vestlige land. God helse er dessverre ingen garanti for å ikke kunne pådra seg alvorlige helseplager grunnet smitte fra sykdommer man kunne ha unngått ved å vaksinere seg. Det er for eksempel ikke mulig å forutse hvilke barn som vil få komplikasjoner av meslinger, og også i vestlige land dør barn når det oppstår epidemier grunnet lav vaksinedekning.[96][97]

SitatGenetikken bestemmer hvor hardt rammet du blir, og det er ikke mulig å forutse hvem som blir sykest.Sitat
– Svein Rune Andersen, sjef ved vaksineseksjonen ved Statens legemiddelverk[98]

I vestlige land med et godt utbygget helsevesen er barnesykdommer ufarlige
Grunnet vellykkede vaksineprogram er mange av den oppfatning at barnesykdommer ikke utgjør noen helsefare.[29][99] Selv om de fleste som gjennomgår barnesykdommer ikke dør eller blir alvorlig syke er det umulig å eliminere risikoen helt. Eksempelvis vil selv ikke det mest moderne helsevesen kunne forhindre at en andel av barn som blir smittet med meslinger dør, og dette har også skjedd i nyere tid i Tyskland hvor motstand mot MMR-vaksinen står sterkt.[100][101] Det er heller ikke slik at vaksiner tilbys bare for å unngå dødsfall. Meslingeepidemien i Duisburg i 2006 medførte i tillegg til to dødsfall at 95 pasienter måtte sykehusinnlegges for totalt 775 døgn, noe som utløste store behandlingskostnader i tillegg til påkjenningen for pasientene og deres pårørende.

Man får sterkere immunforsvar ved å gjennomgå sykdom enn ved å vaksinere seg
Mange er av den oppfatning at det er bedre for immunforsvaret å være syk enn å ta vaksinen,[80][102][103] eller at sykdommen gir lengre immunitet enn vaksinen.[94][4][104] Selv om det er riktig at immunforsvaret får en mer nøyaktig registrering ved vanlig infeksjon enn ved vaksinering, så er immunforsvaret så effektivt at det ikke har noen praktisk forskjell i evnen til å avverge nye "angrep".[105] Derimot kan komplikasjoner fra en gjennomgått sykdom ha negativ innvirkning på immunforsvaret, altså ville befolkningen ha et dårligere rustet immunforsvar dersom sykdommene fikk herje fremfor å vaksinere.[96]

Sykdommene man vaksinerer mot hadde stagnert før man innførte vaksiner
Denne myten følges gjerne av statistikker som viser at dødstallene var redusert betydelig allerede før man innførte vaksiner.[93] Mange mener at det i stedet er bedre hygiene, antibiotika og mer effektive karantenetiltak som har eliminert sykdommer vi tidligere fryktet.[102][94][4][29] Mens det er riktig at disse tiltakene har senket forekomsten av dødsfall og varige mén, har det hatt beskjeden effekt når det gjelder antall smittede.[106] Når statistikkene altså viser at antall dødsfall gikk ned før vaksinene ble innført, betyr det altså ikke at antall dødsfall ville ha fortsatt mot nullpunktet uten vaksinene.

Statistikker kan også manipuleres ved at man plukker ut ytterpunkter som alltid vil vises på statistikkene fordi smittsomme sykdommer kommer i intervaller.[107]

Noen sykdommer er umulig å oppnå flokkimmunitet mot ved vaksinering
Dette er en feiltolkning av at forskere for noen sykdommer har vært usikre på hvor høy vaksinedekning som må til for å oppnå global flokkimmunitet og derved utrydde sykdommen.

Vaksiner med bivirkninger bør ikke benyttes
I prinsippet har alle medisiner bivirkninger, og det gjelder også vaksiner.[9] Vaksiner generelt har en meget høy nytteverdi sammenlignet med registrerte bivirkninger. Lette bivirkninger som feber og nedsatt allmenntilstand er vanlige ved vaksinering, men alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Det er i Norge ikke registrert dødsfall som følge av vaksinasjon, mens det årlig ville ha dødd flere hundre personer dersom vaksinene ikke fantes. Altså ville konsekvensene av å ikke vaksinere være enormt mye større enn å avvikle vaksinering grunnet frykt for meget sjeldne bivirkninger.[93]

Det er unødvendig å vaksinere mot sykdommer som ikke lenger et utbredt
For sykdommen kopper er dette korrekt, men den er også den eneste sykdommen som regnes som totalt utryddet av vaksinering. Sykdommer som er meget sjeldne i vestlige land kan ha høy forekomst i fattige land med lav vaksinedekning.[94] Tidligere forsøk på å avvikle enkeltvaksiner i vestlige land har ledet til nye sykdomsutbrudd og økning i antall dødsfall. Moderne reisevaner gjør at smitten kan forflytte seg mellom kontinenter på kort tid.[4][93][96][106]

I Japan opplevde man på 1970-tallet massiv mistro til det statlige vaksinasjonsprogrammet etter at medier skrev om mulige bivirkninger av vaksiner. Mange mente da at vaksinen mot kikhoste var blitt unødvendig fordi sykdommen ikke lenger forekom i landet. Vaksinen ble tatt ut at vaksinasjonsprogrammet, noe som førte til en epidemi av kikhoste i perioden 1977 til 1979 hvor 93 barn døde av sykdommen.[108] De fleste døde var barn under normal vaksinasjonsalder, som skulle ha vært beskyttet av flokkimmuniteten. Kikhostevaksinen ble da tatt inn igjen i vaksinasjonsprogrammet og det har siden ikke vært tilsvarende utbrudd i Japan. Tilsvarende erfaringer er gjort i Sverige hvor vaksinen mot kikhoste var ute av vaksinasjonsprogrammet i perioden 1979 til 1996.[109]

Sykdom er naturlig, vaksiner er unaturlig
Mye av motstanden mot vaksiner skyldes irrasjonell frykt for det unaturlige, ofte med rot i myter om alternativ behandling.[110][111] Isolert sett er det et riktig resonnement at sykdom er naturlig og at vaksiner er kunstig immunisering, men skal man følge analogien må man kutte ut stort sett all helsebehandling. Eksempelvis vil det naturlige for barn som blir født for tidlig være at de dør, men en rekke moderne medisinske tiltak gjør at de fleste overlever. Behandlingen går altså ut på å forhindre det naturlige, altså alvorlig sykdom og død. Det naturens gang at millioner av barn dør årlig av barnesykdommer i utviklingsland, dødsfall som ville ha vært unngått dersom alle barn i disse hadde mottatt "unaturlig" forebyggende behandling i form av vaksinering.

Flere vaksiner gitt samtidig er farligere enn om de gis enkeltvis
Dette er en utbredt oppfatning blant vaksineskeptikere [94][99], og hypotesen er en av påstandene til Andrew Wakefield som gjennom en forfalsket studie hevdet en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Det er imidlertid ingen forskningsdata som støtter en slik påstand, og vaksiner utgjør også en så beskjeden andel av de angrep immunforsvaret må takle at det ikke finnes plausibelt faglig grunnlag for en slik påstand.[93] Oppdeling av vaksinene vil i praksis ofte bety forsinket vaksinering som igjen betyr økt risiko for å bli smittet før man er vaksinert.[112] Det er også mange som tror at det totale antall vaksiner barna i dag mottar er for mye for barnas immunforsvar, men faktum er at mens antall sykdommer man vaksinerer imot har gått opp er det totale antall antigener blitt redusert.[106]

SitatVaksiner inneholder bare en ørliten del av antigenene som barn blir utsatt for daglig i sitt miljø, selv om de skulle få mange vaksiner på en dag.Sitat
– Centers for Disease Control and Prevention [14]

Vaksiner med lav beskyttelsesgrad har ingen hensikt å ta
Ingen vaksiner gir full immunitet hos 100 % av dem som blir vaksinert, og influensavaksiner kan ha så lav beskyttelsesgrad som 70 %. Påstander om at det derfor vil være unødvendig å ta vaksinen er likevel å snu problemstillingen på hodet, ettersom det da vil være enda viktigere med flokkimmunitet for å unngå å smitte individer som ikke oppnår beskyttelse av vaksinen.[113]

Bivirkninger fra vaksiner underrapporteres
Det har i undersøkelser blitt påvist at bare en liten del av alle bivirkninger fra vaksiner rapporteres til helsemyndighetene, og at man derfor bør mangedoble alle statistikker over alvorlige bivirkninger fra vaksiner. En slik teori er lite sannsynlig, da underrapporteringen av bivirkninger i all hovedsak skyldes at disse er milde og forventede bivirkninger som feber eller kløe.

Man bør vente så lenge som mulig før man vaksinerer barn
Etter tiår med vaksinepraksis har man kommet frem til vaksineprogram som er hensiktsmessige i forhold til fordeler og ulemper. Utsetter man vaksinering vil man i praksis øke tiden man er disponibel for sykdom.

En svensk gutt mottar poliovaksine i 1957. Etter at denne vaksinen kom i 1956, ble det i løpet av 1960-tallet slutt på nye tilfeller av polio i Norge.

Hos små barn er hjernebarrieren ikke fullt utviklet
Dette argumentet brukes til å understøtte påstander om at tilsetningsstoffer i vaksinene er spesielt farlige for spedbarn ved at de trenger direkte inn i hjernen og gjør skade. Vitenskapen har imidlertid påvist at hjernebarrieren er fullt utviklet allerede før fødselen.[114]

Vaksinering kan skape nye og farligere bakterier og bør derfor unngås
Denne myten har tildels rot i virkeligheten ved at forskere har mistanke om at bakterier som forårsaker barnesykdommer har endret egenskaper. Det er likevel ikke grunnlag for å hevde dette som en grunn til å kutte ut vaksiner fordi man da i praksis vil bytte ut vaksinen med sykdom som vil bety store konsekvenser for folkehelsen, samtidig som at problemet antagelig ville bli enda større grunnet større behov for antibiotika.[115]

Vaksiner testes ikke tilstrekkelig
Det er korrekt at noen vaksiner slippes på markedet uten årevis med forskning og tester. Dette skyldes som regel at man har tidspress på å utvikle en vaksine mot f.eks. sesonginfluensa. Det betyr imidlertid ikke at vaksiner ikke testes vitenskapelig. For vaksiner generelt er situasjonen ofte motsatt, og de vitenskapelige testene på poliovaksinen i USA i 1954 involverte 1,8 millioner barn, noe som gjør dette til et av de mest omfattende vitenskapelige forsøkene i historien.[116]

Pakningsvedleggene til vaksiner har lange lister med skadelige bivirkninger
Denne påstanden er riktig, men kan ikke benyttes som dokumentasjon på at vaksinene faktisk har disse bivirkningene som listes opp. Det trenger ikke være en sammenheng mellom vaksinen og oppståtte komplikasjoner for at disse skal listes opp som potensielle bivirkninger, det er nok at dette har inntruffet i et tilstrekkelig antall tilfeller etter vaksinering for at produsenten lister det opp.

Vaksinene forstyrrer blodets pH-balanse
Dette er en myte som bl.a. ble spredt av norske aksjonister ifm. svineinfluensavaksinen i 2009, og den stammer antagelig fra den amerikanske kvakksalveren Robert O. Young.[117] Det finnes imidlertid ingen plausibel forklaring på hvordan en ørliten vaksinedose skal klare å endre blodets pH dramatisk, og det er heller aldri blitt målt slike endringer.

Vaksiner sprer sykdom
Når synkende vaksinedekning resulterer i sykdomsutbrudd vil det som regel være vaksinerte personer blant dem som blir syke fordi vaksinen ikke beskytter 100 % av dem som vaksineres. I tillegg til at dette brukes som påskudd for å hevde at vaksinene ikke virker blir retorikken ofte dratt et steg lenger ved at man påstår at det er selve vaksinen som sprer sykdommen.[29] I de fleste tilfeller er dette feil, men for noen vaksiner kan dette i sjeldne tilfeller skje ved at svekkede virus i vaksinen utløser infeksjon som reaktiverer viruset. Dette er også årsaken til at man har sett seg om etter en syntetisk versjon av poliovaksinen.[118]

Ved smitte kan man holde sine barn borte fra andre barn
Denne forklaringen benyttes ofte av foreldre som nekter å vaksinere sine barn, særlig når de blir stilt spørsmål om risiko for å videreformidle smitte til andre barn som kan bli alvorlig syke.[31][61] Dessverre vil dette tiltaket ha liten effekt fordi mange av sykdommene man vaksinerer mot kan smitte videre før man selv utvikler symptomer.[119]

Skepsis til innholdet i vaksinene[rediger | rediger kilde]

En betydelig del av skremselspropaganda om vaksiner går på innhold som hevdes å være skadelig. En gjennomgående feil bak disse argumentene er manglende evne til å vurdere dosen av et stoff i forhold til skadepotensialet.[9] Alle stoffer er i prinsippet giftige for kroppen i for store mengder, men grenseverdier for hvert stoff avgjøres av hvor stor dose som må til for å sannsynliggjøre helsefare, i tillegg til en betydelig sikkerhetsmargin. Mange av stoffene i vaksiner som det advares mot inntas gjennom kostholdet i langt større mengder enn gjennom en vaksinedose.[106]

Aluminium
Aluminium brukes i vaksiner for å høyne immunresponsen og derved gjøre vaksinen mer effektiv, men er også blitt gjenstand for mange påstander om skadelige virkninger.[80][9] I store doser over lang tid er også aluminium skadelig for nervesystemet og for hjernen, men store studier har påvist at det risikoen med de ørsmå dosene som anvendes i vaksiner ikke er målbar.[120] Mengden aluminium i en vaksine er også meget beskjeden sammenlignet med aluminium man får i seg via kostholdet,[121] og det er ikke mulig å måle forhøyet konsentrasjon av aluminium i blodet etter vaksinering.

Thiomersal
Thiomersal er en kvikksølvforbindelse som siden 1930-tallet har vært anvendt som konserveringsmiddel i vaksiner, noe som forenkler distribusjonen.[122][42] Siden kvikksølv generelt forbindes med alvorlige helseplager har dette vært et av de enkleste punktene å så tvil om vaksinenes sikkerhet.[24][9] Thiomersal er derfor tatt ut av barnevaksiner i de fleste land,[80] ikke fordi det er påvist å være farlig, men på grunn av den irrasjonelle frykten for kvikksølvforgiftning.

Mange frykter at vaksiner inneholder skadelige mengder kvikksølv i form av Thiomersal, en forbindelse som anvendes som konserveringsmiddel. Selv om frykten er ubegrunnet, er kvikksølvforbindelsen tatt ut av barnevaksiner.

Formaldehyd
Formaldehyd er et stoff som ved høy eksponering knyttes til kreftrisiko og som derfor har blitt advart mot som en farlig ingrediens i vaksiner.[80] Det er samtidig et stoff som finnes i blodet fra før i minst 200 ganger mengden som finnes i vaksiner. Formaldehyd er også et nedbrytingsprodukt fra fordøyelsen. Et normalt måltid påvirker konsentrasjonen i langt større grad enn en vaksine.[106]

Skvalen
Vaksinen mot svineinfluensa inneholdt skvalen som adjuvans og ble mistenkt å være komponenten som utløste narkolepsi.[80] Skvalen har imidlertid blitt brukt som adjuvans i andre influensavaksiner uten å gi utslag på forekomsten av narkolepsi.[122]

Polysorbat 80
Polysorbat 80 er en emulgator som benyttes som hjelpestoff i HPV-vaksinen og som av vaksinemotstandere har blitt hevdet å redusere fertiliteten.[123] I en studie fra 1993 sprøytet man stoffet inn i bukhulen på nyfødte rotteunger, og det ble funnet tegn til at stoffet påvirket utviklingen av rottenes kjønnsorganer. Konsentrasjonen var imidlertid 50 til 500 000 ganger høyere enn innholdet i HPV-vaksinen, og det er ikke påvist noen påvirkning på fertiliteten til mennesker med den mengden som finnes i vaksinen.[124] I virkeligheten er HPV-vaksinen positiv for fertiliteten fordi den minsker sannsynligheten for medisinske inngrep som kan påvirke fertiliteten negativt.[123]

Octoxynol 9
Dette er et sæddrepende middel som finnes i noen vaksiner og som derfor blir hevdet å være helseskadelig. Dosen i vaksinene er imidlertid så liten at det ikke kan påvirke fertiliteten.

Kaliumklorid
Kaliumklorid forekommer i vaksiner og noen vaksinemotstandere har gjort et poeng av å påpeke at dette stoffet ble brukt i masseutryddelsen av jøder under andre verdenskrig ved å injisere kaliumklorid.[125] Dosen kaliumklorid som finnes i en vaksine er imidlertid lavere enn det som allerede finnes i kroppen og ikke funnet å være helseskadelig.

Aborterte menneskefostre
Virusmaterialet i vaksinen mot røde hunder er dyrket frem på cellekulturer hentet fra to aborterte fostre. Cellene benyttes ikke i vaksinen, altså er det ikke noe biologisk materiale fra disse fostrene i vaksinen.[126] Likevel trekkes dette ofte frem av vaksinemotstandere for å vekke moralsk avsky mot måten vaksinen er produsert på.[61]

Grisevirus
Rotavirusvaksinen ble på et tidspunkt påvist å inneholde fragmenter av DNA fra et grisevirus, og det har blitt fremstilt som om vaksinen inneholder selve viruset. Selv om det skulle ha vært tilfelle, så ville et slikt virus ha vært ufarlig for mennesker.

Peanøttolje
Det advares ofte fra vaksinekritikere at barn som vaksineres kan utvikle peanøttallergi, som i verste fall kan være dødelig. Frykten lenkes til påstått bruk av peanøttolje i vaksiner, men denne er ubegrunnet fordi peanøttolje ikke brukes i vaksiner.[127]

Redsel for bivirkninger[rediger | rediger kilde]

SitatAlvorlig reaksjoner på vaksiner i vaksinasjonsprogrammet er uhyre sjelden og allergiske barn kan og bør vaksineres på lik linje med andre barn.Sitat
– Astma- og Allergiforbundet[128]

Astma og allergi er en påstått bivirkning av vaksinering, noe som for mange kan virke logisk ettersom dette er sykdommer som forbindes med et overaktivt immunforsvar. En rekke store studier er gjennomført hvor det i samtlige konkluderes med at det ikke finnes en slik sammenheng.[129][130]

Personer med sterk allergi kan reagere på vaksiner, men for de fleste allergikere vil ikke vaksiner utløse noen allergisk reaksjon.

Den amerikanske skuespilleren Jenny McCarthy (født 1972) har hevdet at vaksiner har gjort sønnen hennes autistisk.

Autisme nevnes ofte som en konsekvens av MMR-vaksinen der hypotesen er at vaksinen forårsaker en infeksjon i tarmen som man finner overhyppighet av hos autister. Frykten skyldes en studie av Andrew Wakefield som senere er blitt trukket tilbake bl.a. grunnet manipulering av forskningsdata og uoppgitte interessekonflikter.[10] Studien er senere replikert i mange tusen ganger størrelsen av Wakefields studie uten at man har funnet noen sammenheng.[80] Myten har særlig slått rot blant somaliere i eksil, og lav vaksinedekning har ført til store utbrudd av meslinger blant disse[131] Selv om Wakefields forskningsjuks er avslørt, fremsettes den stadig av vaksinemotstandere, godt hjulpet av nye konspirasjonsteorier ment for å renvaske ham.[132] Dag Viljen Poleszynski mener sågar at det var økonomiske bindinger mellom myndigheter og vaksinetilhengere som sørget for avskiltingen av Wakefield.[133] Poleszynski er redaktør i magasinet Vitenskap & Fornuft som formidler kritiske holdninger til vaksiner.[134]

I august 2014 hevdet forskeren William W. Thompson ved Centers for Disease Control and Prevention at han hadde vært med på å holde skjult forskningsdata som viste en korrelasjon mellom MMR-vaksinen og autisme hos en gruppe afroamerikanske gutter.[135] Studien var imidlertid ikke designet for å finne ut om vaksiner forårsaker autisme, men for å finne ut om det var forskjeller mellom autister og andre barn for når de ble vaksinert. Den samme studien fant dessuten ingen sammenheng i noen andre grupper. Nyheten om denne lekkasjen ble spredt av Andrew Wakefield og Brian Hooker, men like etter kom Thompson med en uttalelse om at han tok avstand fra påstandene disse hadde gjengitt.[136]

Økningen i antall autisme-diagnoser er ikke sannsynliggjort å ha noe med vaksiner å gjøre, men antas å skyldes endring av diagnosekriterier.[137]

Diabetes har blitt hevdet å opptre hyppigere hos vaksinerte barn enn uvaksinerte. En stor dansk studie på 700.000 barn har imidlertid ikke funnet noen høyere forekomst blant vaksinerte barn.[138]

Downs syndrom er av den tyske legen Gerhard Buchwald antydet som en konsekvens av innførsel av vaksinering av befolkningen. Det finnes ikke vitenskapelig belegg for en slik påstand, og denne genfeilen har vært beskrevet siden 1838.

Guillain-Barré syndrom er en forbigående tilstand av muskelslapphet og i noen tilfeller paralyse, og er antatt å være en meget sjelden bivirkning av influensavaksine.[139] Det er imidlertid mange ganger så høy risiko for å pådra seg dette ved å gjennomgå influensa, ergo vil det være mer sannsynlig å få dette syndromet ved å ikke vaksinere seg enn ved å ta vaksinen.[122]

Attest for koppervaksine fra 1827

Gulfkrig-syndromet er blitt hevdet som en bivirkning av skvalen i vaksiner. I etterkant av Gulfkrigen i 1990 og 1991 har det blitt rapportert inn en serie helseplager blant soldatene som deltok.[26] Disse har blitt forsøkt satt i sammenheng og fått navnet Gulfkrig-syndromet. Den amerikanske militærlegen mente i 2004 at han hadde funnet en sammenheng mellom disse symptomene og en cocktail med vaksiner som ble gitt soldatene før mobilisering.[140] Det er imidlertid så mange forskjellige symptomer som har vært koblet til gulfkrig-syndromet, at eksperter mener det neppe er snakk om en felles årsak, og det er heller ikke sannsynliggjort at vaksinen er en av disse.[141] Vaksinen inneholdt heller ikke skvalen og kunne følgelig ikke være årsaken.

Krybbedød blir bl.a. av den amerikanske barnelegen Robert S. Mendelsohn og homøopaten Harris L. Coulter hevdet som en konsekvens av massevaksinasjon. Det er imidlertid ingen korrelasjon mellom vaksineprogram og tilfeller av krybbedød, mens vaksinasjon har økt har færre barn blitt mistet i krybbedød. Omfattende studier har så langt ikke kunnet påvise en sammenheng mellom vaksiner og krybbedød.[142][93]

Multippel sklerose har vært koblet til vaksine mot hepatitt B. En rekke studier er gjennomgført, og selv om det i en enkeltstudie er antydet en overhyppighet, er det produsert så mange studier med negativt resultat at det er konsensus om at det ikke kan bevises noen sammenheng.

Myalgisk encefalopati (ME) blir hevdet å være en bivirkning av vaksinen mot meningokokk B etter at det ble utbetalt erstatningssummer for personer som hadde utviklet dette etter å ha blitt vaksinert.[143] Det er imidlertid ikke fastslått noen sammenheng mellom vaksinen og ME, da det ikke er påvist statistisk overrepresentasjon hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte.[144]

Shaken baby syndrom er et fenomen der barn dør eller får alvorlige skader av å bli ristet av en voksen person.[145] Den slovakiske mikropalantologen Viera Scheibner mener at barn som har blitt diagnostisert med dette i virkeligheten er ofre for vaksineskader, og at mange foreldre har blitt utsatt for justismord når de har blitt dømt for mishandling av sine barn.[146][147] Påstandene mangler vitenskapelig dekning, og forsøk på å undersøke en slik sammenheng er alle negative.[148]

Spontanabort har vært lansert som en bivirkning av HPV-vaksinen. Det finnes imidlertid ingen forskningsdata som underbygger en slik hypotese.

Feiltolking av forskning[rediger | rediger kilde]

For å finne støtte for sin motstand mot vaksiner henvises det ofte til vitenskapelige studier som tilsynelatende går i vaksinenes disfavør, såkalt cherry picking.[106] Et eksempel på dette er rapportene fra HPV-vaksinen i Australia der man på kort tid har sett en markant nedgang i forstadier til livmorhalskreft.[149] Det er konsensus om kausalitet mellom forekomsten av forstadier og utvikling av kreft, men det tar mye lengre tid før man utvikler kreft til at kreftdiagnosen kan benyttes på et så tidlig tidspunkt. Nedgangen i forstadier er altså en sikker markør for en fremtidig nedgang i kreftdiagnoser. Den tyske antroposofiske legen Steffen Rabe hevder likevel at denne studien ikke beviser noen begrensing i tilfeller av livmorhalskreft.[150]

En annen metode for å fremstille en vaksine i dårlig lys er å peke på forskningsresultater fra studier med kontrollgruppe hvor man rapporterer om bivirkninger hos dem som fikk vaksine uten å ta i betraktning at dem som fikk placebo fikk like mange bivirkninger.[151]

Det er også vanlig at vaksinemotstandere henviser til studier på vaksinenes ingredienser uten å ta i betraktning at studiene gjelder helt andre doser og anvendelser.[124] En annen gjennomgående tankefeil er at vaksinemotstandere sammenligner risiko ved vaksinering mot et scenario der ingen vaksinering medfører null risiko.[122][152]

Historieforfalsking[rediger | rediger kilde]

«Edward Jenner vaksinerer sitt lille barn». Da den engelske legen fra 1790-tallet vaksinerte folk med infisert materiale fra dyr som hadde kukopper, fikk de nærmest full beskyttelse mot menneskekopper. I Danmark-Norge ble det derfor innført tvungen koppevaksinering for alle i 1810.

En rekke historieforfalskninger anvendes av vaksinemotstandere for å komplettere sin argumentasjon. Det gjengis på en rekke aktivistnettsteder at Edward Jenner (1749–1823, engelsk lege og den moderne vaksineteknikkens far) under utvikling av sin kopper-vaksine påførte sin egen sønn hjerneskade og senere død ved å teste vaksinen på ham. En av hans sønner var mentalt tilbakestående og døde i 1810,[153] men det finnes ingen historisk bekreftelse på at dette ble utløst av vaksinen.

En historieforfalsking fra nyere tid er påstandene om at Diane Harper er motstander av HPV-vaksinen hun selv var med på å utvikle.[154]

I 2009 ble et amerikansk marinefartøy holdt tilbake etter utbrudd av svineinfluensa.[155] Det er blitt hevdet at disse ble smittet av vaksinen, og at to av soldatene døde. Dette skjedde imidlertid før vaksinen kom, og ingen ombord døde.

Mulige årsaker til utbredelsen av vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Det er gjort en rekke forsøk på å forklare hvorfor vaksinemotstand er så utbredt når det knapt finnes vitenskapelige felter hvor fakta er mer innlysende.[156] En utbredt oppfatning er at vaksinene har hatt en slik suksess at de færreste husker tilbake til tiden da barn døde eller fikk omfattende skader av sykdommer som meslinger eller polio.[110][157][158] Denne teorien underbygges av rapporter om at helseinstitusjoner ved utbrudd og dødsfall kan oppleve en kraftig økning i pågangen fra uvaksinerte som ønsker å vaksinere seg.[159] I tillegg er samfunnet i endring ved at man i mindre grad har tillit til autoriteter og i større grad søker informasjon selv, gjerne på internett hvor det florerer av desinformasjon og hvor mangel på kildekritikk gir grobunn for vaksinemotstand.[160][26][161] I USA ser man en trend der vaksinemotstanden brer seg raskere i mer velstående strøk.[162]

SitatForeldre som ikke ønsker vaksiner, er like opptatt av barnas beste som de foreldrene som takker ja til vaksiner, men avgjørelser om å unnlate vaksinasjon tas ofte på mangelfullt kunnskapsgrunnlag.Sitat
Folkehelseinstituttet[163]

Et annet spørsmål er hvorfor de som er skeptiske til vaksiner ikke lar seg overbevise når de blir imøtegått av vitenskapen.[160] Humanist-redaktør Didrik Søderlind mener at man har overvurdert menneskets rasjonelle evner når man ensidig har formidlet tørre fakta, og at vaksinemotstanderne får gjennomslag fordi de bedre evner å appellere til folks følelser.[164] Psykologer har pekt på at mange av vaksinemotstanderne har narsistiske trekk, og at de derfor konkluderer irrasjonelt om vaksiner.[165] En studie utført i 2015 fant at nettsteder som formidler vaksinemotstand appellerer til personlige valg, frihet og individualitet.[5]

En studie publisert i 2018 av amerikanske forskere viste at vaksinemotstandere i større grad enn gjennomsnittet vurderer å ha mer kunnskap enn leger og forskere, samtidig som den reelle medisinske kunnskapen er tilsvarende lavere enn gjennomsnittet.[166] Dette fenomenet kalles for Dunning-Kruger-effekten og bekrefter en sammenheng mellom vaksinemotstand og overdreven tro på egen kunnskap.[167]

Vaksineskeptikere støtter ofte andre konspirasjonsteorier.[110][23][103][20] Mange av de aktive motstanderne deler også anti-semittiske holdninger.[168] I en rapport som Politiet i Oslo fremla i 2012 går det frem at flere av aktørene i dette miljøet har psykiatriske diagnoser.[169] I USA har Paul Offit mottatt drapstrusler for sin innsats for å avlive mytene om vaksiner.[170]

Mediedekning[rediger | rediger kilde]

Selv om internett spiller en stor rolle i formidling av desinformasjon om vaksiner påvirker også nyhetsmediene utbredelsen av vaksinemotstand.[171][164] I flere tilfeller er pressen blitt beskyldt for å praktisere falsk balanse ved å presentere vaksinemotstanderes meninger som gyldige motargumenter mot det som er bred vitenskapelig konsensus om.[172][173][174]

Media har særlig måttet tåle kritikk for slepphendt omtale av den diskrediterte forskeren Andrew Wakefield.[175][176] I Norge sendte TV2-programmet Rikets tilstand en dokumentar der hans funn ukritisk ble formidlet og hvor faglige motforestillinger ikke ble sluppet til.[177] Dokumentaren resulterte i et betydelig fall i vaksinedekningen.[178]

I Danmark har det vært særlig stor medieoppmerksomhet rundt mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen.[179][160] Etter press fra pasienter som hevdet seg rammet av slike bivirkninger nedsatte EU i 2015 en kommisjon som skulle gå gjennom vaksinens sikkerhet på nytt. I kommisjonens rapport ble de innrapporterte bivirkninger utelukket å ha noen sammenheng med vaksinen, men pasientgruppen som hadde presset frem gjennomgangen godtok ikke resultatet.[180] Blant dem som nektet å akseptere vitenskapens konklusjoner var politikeren Liselott Blixt, leder for Folketingets helsekomité.[181] Som en følge av medienes brede formidling av den irrasjonelle motstanden mot HPV-vaksinen falt vaksinedekningen på tre år fra 90 % til 24 %.[182] Nedgangen vil på sikt bety et stort antall ekstra dødsfall av HPV-relatert kreft.[183]

Media har også fått kritikk for å videreformidle subjektive oppfatninger om sammenheng mellom vaksinasjon og bivirkninger eller dødsfall før dette er verifisert.[174] Et eksempel på dette er Meredith Prohaska som døde 6 timer etter at hun fikk HPV-vaksine.[184] Når patologiske undersøkelser etter hvert avviser en slik sammenheng får ikke avkreftelsen tilsvarende medieoppmerksomhet, og vaksinemotstanderne fortsetter å ta historien til inntekt for sitt syn.[185][186]

Profitt[rediger | rediger kilde]

Aktive vaksinemotstandere markedsfører ofte sine egne produkter som alternativ til vaksiner.[187][103] I 2009 kom det frem at Kjetil Dreyer som var hovedpersonen bak aksjonen mot svineinfluensaen samtidig solgte kolloidalt sølv som en alternativ kur mot influensa.[6] Noen har funnet ut at bøker med konspirasjonsteorier om vaksiner selger godt, mens andre satser på salg av alternative produkter og behandlinger som skal bøte på angivelige vaksineskader. I Danmark har legen Stig Gerdes stilt seg kritisk til HPV-vaksinen samtidig som han tilbyr kostbar intravenøs behandling med C-vitaminer mot bivirkningene han mener HPV-vaksinen gir.[7]

Den amerikanske vaksinemotstanderen Leonard Horowitz selger en rekke alternative produkter som anbefales i stedet for vaksiner, blant annet kapsler av organisk kylling.[47]

Faktiske hendelser[rediger | rediger kilde]

SitatSom lege har jeg brukt time etter time på å forsøke å overbevise slike foreldre om hvor viktig det er å beskytte barna sine. Mye av innsatsen har vært nytteløs. Fordi disse beslutningene er emosjonelle og irrasjonelle, har ikke rasjonelle argumenter noen effekt.Sitat
– Bart Barrett, amerikansk lege[188]

Alvorlige bivirkninger er generelt uhyre sjeldne men det er likevel tilfeller der man har sett dette i større omfang. Selv om bivirkningene også i de fleste av disse tilfeller veies opp av fordelene ved vaksinen, har disse historiene medført økt frykt for vaksiner.

Det mest kjente tilfellet er svineinfluensavaksinen i 2009 som trolig forårsaket narkolepsi hos et større antall nordmenn.[24] Denne vaksinen møtte på forhånd stor skepsis, men ingen vaksinemotstandere hadde nevnt narkolepsi som mulig konsekvens.[189] Likevel ble dette en seier for vaksinemotstanderne som tilsynelatende hadde rett da de advarte mot vaksinen selv om ingen av konsekvensene de advarte mot slo til.

Mellom 1955 og 1961 ble viruset SV40 benyttet i poliovaksinen, men metodene man brukte for å inaktivere viruset ble senere funnet å være mangelfull. Det var imidlertid ikke før i 1997 man fikk bekreftet at det fantes aktive virus i vaksinen da det dukket opp vaksiner som hadde blitt oppbevart i 40 år. En undersøkelse i Tyskland fant da at 12 % av de vaksinerte hadde antistoffer mot viruset, og man fryktet at mange av disse hadde fått smitten via poliovaksinen. SV40 har vært mistenkt for å kunne forårsake kreft hos mennesker, men i epidemiologiske studier er det ikke funnet noen sammenheng.[190]

I 1976 ble flere hundre pasienter diagnostisert med Guillain-Barré syndrom etter å ha blitt vaksinert mot influensa.[42] Man vet fortsatt ikke sikkert om det var noen sammenheng fordi man fra før ikke hadde pålitelig statistikk for utbrudd av sykdommen. Man startet da en nøye overvåking av vaksineringen for å kunne avdekke en eventuell sammenheng mellom influensavaksinen og denne auto-immune sykdommen, men man har ikke kunnet påvise dette. Mistanken ble også plantet i 2009 i forbindelsen med vaksinen mot svineinfluensa, men en sammenheng er ikke blitt påvist.[191]

Amerikanske myndigheter iscenesatte et fiktivt vaksineprogram i 2011 for å identifisere terroristen Osama bin Ladens skjulested i Pakistan.

I 2011 ble Osama bin Laden drept i Pakistan av amerikanske spesialsoldater, og det ble etter hvert kjent at CIA hadde iscenesatt en fiktiv vaksinasjonskampanje for å spore bin Laden.[192] Denne manøveren forsterket konspirasjonsteoriene om vaksiner og har blant annet medført at poliovaksineringen i Pakistan har fått ytterligere utfordringer, og aksjonen har mottatt skarp kritikk for dette.[193]

I 2014 døde en rekke syriske barn like etter vaksinering. Det viste seg at helsearbeidere ved en feil hadde injisert muskelavslappende stoff i stedet for vaksinen.[194] Hendelsen førte til at en vaksinasjonskampanje ble stanset, og ga også grobunn til konspirasjonsteorier om at Assad-regimet hadde forgiftet vaksinene.[195]

I 2017 døde 15 barn i Sør-Sudan etter at meslingevaksinen de fikk var infisert etter å ikke ha blitt oppbevart riktig, samt at helsearbeiderne i strid med instruksene hadde brukt samme sprøyte på 300 barn.[196]

Forveksling av korrelasjon og kausalitet[rediger | rediger kilde]

En av de viktigste årsakene til den utbredte oppfatningen av at alternativ behandling virker er manglende evne til å skille mellom korrelasjon og kausalitet, altså forskjellen mellom to hendelser som inntreffer i rekkefølge og to hendelser der den ene inntreffer som følge av den andre.[5][106] Ettersom de fleste mennesker mottar et tosifret antall vaksiner i løpet av livet er det statistisk betinget at noen vil oppleve at alvorlige helseplager inntreffer like etter vaksinering. Vaksinen får da gjerne skylden for de inntrufne helseplagene, og slike historier blir også ofte gjengitt ukritisk i media.[197] Dette kalles for anekdotisk bevisføring.

Påvisning av bivirkning vil kun være reell dersom man ser en statistisk opphopning etter vaksinering i forhold til hva man ellers kunne forvente.

Frykt for vaksiner kan også utløse noceboeffekt, altså at pasienten føler seg syk grunnet redsel eller forventning om å bli syk.

Alternative narrativer[rediger | rediger kilde]

Generelt er det blant alternative behandlere sterke motforestillinger mot legemiddelindustrien, og vaksiner rammes også av denne motstanden. For noen behandlingsmetoder er vaksinasjon i konflikt med det alternative synet på helse, og for enkelte retninger er vaksinemotstanden nedarvet fra behandlingsmetodens grunnlegger.

Homøopati[rediger | rediger kilde]

Homøopatiske remedier. Homøopati er en pseudovitenskapelig metode uten påviselige virkninger utover placeboeffekten.

De homøopatiske organisasjonene har stort sett en offisiell linje hvor vaksiner mot barnesykdommer anerkjennes som nødvendige. Det finnes imidlertid mange homøopater som er motstandere av vaksiner og som promoterer homøopatisk behandling som alternativ immunisering, såkalt homøoprofylakse.[198][199][200] En undersøkelse fra Østerrike viste at bare 28 % av homøopatene betraktet vaksiner som et viktig verktøy i forebygging av sykdom, og en undersøkelse fra Australia viste at 87 % av homøopatene anbefalte ikke sine pasienter å la seg vaksinere.[201] I Norge har homøopaten Gro Lystad blitt møtt med sterke reaksjoner for å ha anbefalt foreldre å aktivt utsette sine barn for meslingesmitte, samt uttalt at de barn som vil dø av disse sykdommene fra før er svekkede individer.[202] Den norske homøopaten Rolf Erik Hanssen var sammen med Kjetil Dreyer i 2009 initiativtaker til aksjonen mot svineinfluensavaksinen, og han har også utgitt bok med påståtte farer ved vaksiner. Homøopat Atle Johan Løvaas har anbefalt C-vitaminer som alternativ til influensavaksine.[203]

Det er også motstand blant homøopater til HPV-vaksinen, og i tidsskriftet Naturmedisin som utgis av Norsk Homøopatisk Pasientforening er det gjengitt påstander om at HPV-vaksinen har tatt over 100 liv og ført til mange alvorlige bivirkninger.[204][205] Også på organisasjonens nettsted spres konspirasjonsteorier om vaksiner.[206][207]

Homøopater hevder ofte å kunne behandle vaksineskader ved hjelp av det de kalle homøopatiske vaksiner.[208]

Kiropraktikk[rediger | rediger kilde]

SitatDet er toppen av absurditet å prøve å «beskytte» en person fra kopper eller annen sykdom ved å inokulere dem med skitten gift fra et dyrSitat
– D.D. Palmer, grunnlegger av kiropraktikken

Daniel David Palmer var grunnlegger av kiropraktikken. Han var av den oppfatning at sykdommer ikke skyldtes mikroorganismer, men feilstillinger i ryggsøylen. Med dette som utgangspunkt ga vaksiner heller ingen mening, hevdet han. Som alternativ mente han at spinalmanipulering ville helbrede pasienten og gi dødsstøtet til svindelen med de giftige vaksinene.[10] Dagens kiropraktikere har i stor grad distansert seg fra hypotesen om at all sykdom skyldes feilstillinger i skjelettet og de anerkjenner vaksiner som viktig for folkehelsen. Dette innrømmes også av den amerikanske kiropraktoren Tim O'Shea som selv er aktiv vaksinemotstander og som har holdt foredrag om vaksiner for norske alternative behandlere.[209][210] American Chiropractic Association har også endret sin offisielle holdning til å støtte individets rett til å velge mellom vaksiner og andre alternativer.[211] En undersøkelse fra Canada i 2002 viste at 27,2 % av kiropraktorene frarådet sine pasienter å vaksinere seg selv eller sine barn, og at studentenes oppfatning av vaksiner ble trukket i negativ retning i løpet av sine studier i kiropraktikk.[212][213] Mange av de vanlige konspirasjonsteoriene og mytene om vaksiner formidles også av kiropraktorer.[214] Organisasjonen International Chiropractors Association har også fått kritikk for å selge Viera Scheibners bok om vaksiner som konkluderer med at de mangler dokumentert effekt og at de er farlige.[215]

Naturmedisin[rediger | rediger kilde]

Blant naturmedisinere er meningene om vaksiner delte. Mange mener at vaksiner representerer noe unaturlig, og at det vil være bedre å styrke immunforsvaret gjennom naturlige tilskudd.[216] Den kjente amerikanske naturmedisineren Andrew Weil anbefaler å følge statlige vaksinasjonsprogram.[217]

Kosthold[rediger | rediger kilde]

Svært mange kosttilskudd markedsføres med påstander om å kunne styrke immunforsvaret, noe som faglig sett er en meningsløs påstand.[218] Det er altså ikke slik at man gjennom kostholdet kan opparbeide en ekstra motstandsdyktighet mot smittsomme sykdommer som f.eks. meslinger eller røde hunder.

Osteopati[rediger | rediger kilde]

De fleste osteopater har utdannelse innen fysioterapi eller annen vitenskapsbasert profesjon, og det er kanskje årsaken til at vaksinemotstand er lite utbredt blant osteopater. Det amerikanske forbundet American Osteopathic Association har også en offisiell linje der det anbefales sterkt å følge statlige vaksineprogram.[219] Det finnes imidlertid unntak også blant disse, og den amerikanske osteopaten Sherri Tenpenny har skrevet bok om sine motforestillinger mot vaksiner. Hun mener blant annet at det er svært dårlige grunner til å vaksinere mot kikhoste når bare ett av tusen barn dør av sykdommen.[220] Landsmannen Joseph Mercola er også osteopat og vaksinemotstander, og den tyske osteopaten Christof Plothe siteres ofte av vaksinemotstandere.

Konsekvenser av vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Fordi det meste som finnes av kritikk mot vaksiner og vaksineprogrammer er useriøst drukner ofte den vitenskapelige debatten i støyen fra aktivistene. Tilfeller der vaksinemotstandere har tolket seriøs vitenskapelig uenighet til fordel for sitt syn skaper også høyere terskel for å debattere vaksiner.

Redusert flokkimmunitet[rediger | rediger kilde]

Dersom bare svært få lar være å vaksinere seg vil det ha beskjeden betydning. Hver sykdom har imidlertid en praktisk grense for hvor stor andel av befolkningen som må være vaksinerte for å oppnå flokkimmunitet.[221] Dersom vaksinasjonsdekningen faller under dette nivået, vil de uvaksinerte ïkke bare sette seg selv i fare for å bli smittet. Individer som ikke er immune fordi de er blant de få som ikke oppnår full immunitet av vaksinen eller som av forskjellige grunner ikke kan vaksineres, vil da ikke lenger være beskyttet av flokkimmuniteten.[5][222] Blant de individer som ikke er immune tilhører mange risikogrupper, eksempelvis for tidlig fødte barn eller pasienter som har gjennomgått kreftbehandling.[16] Disse er prisgitt at menneskene rundt dem er vaksinerte, og smitte hos disse kan få langt større konsekvenser enn hos en frisk uvaksinert person.[96]

Nye utbrudd av eliminerte sykdommer[rediger | rediger kilde]

Den påfølgende konsekvensen av at flokkimmuniteten svekkes er at det oppstår utbrudd av sykdommer som tidligere var eliminert av høy vaksinedekning. Eksempler på dette er utbrudd av meslinger i vestlige land som er en direkte følge av synkende vaksinedekning.[26][202][223]

I Spania var difteri regnet som utryddet, men i 2015 døde en uvaksinert spansk gutt av sykdommen.[224] Foreldrene hadde blitt overbevist av vaksineskeptikere om å ikke vaksinere sønnen.[225] Også i Latvia har vaksinemotstanden demonstrert sin dødelighet ved at lav vaksinedekning har medført at difteri på 15 år har krevd 20 menneskeliv.[226]

Nedsatt distribusjonsevne[rediger | rediger kilde]

Klargjøring av vaksinedoser i Mosambik 2011

Grunnet irrasjonell frykt for thiomersal i vaksiner er dette tatt ut av nesten samtlige lands programmer for barnevaksinasjon. En konsekvens av dette er at man ikke kan distribuere vaksinene i flerdoser, men må begrense det til enkeltdoser. I vestlige land medfører dette kun beskjedne følger for distribusjonen, men i fattige land med dårlig utbygd infrastruktur medfører dette betydelige forsinkelser i distribusjonen av vaksiner. Dette kan da medføre lavere vaksinedekning som gir direkte utslag på sykdomstilfeller og dødelighet.

Antibiotikaresistens[rediger | rediger kilde]

En konsekvens av at sykdommer utbres unødvendig som følge av manglende vaksinedekning, er høyere forbruk av antibiotika i befolkningen. Dette er en alvorlig trussel mot folkehelsen ved at det utvikles bakterier som er resistente mot antibiotika.

Motforestillinger mot å utvikle nye vaksiner[rediger | rediger kilde]

Det finnes eksempler på at vaksiner har blitt trukket tilbake fra markedet grunnet irrasjonell aktivisme og mytespredning om farlige bivirkninger til tross for at de er bevist effektive og ufarlige. Når utvikling av vaksiner fra før er forbundet med lav lønnsomhet vil slike hendelser tas i betraktning og potensielt forsinke utviklingen.[227]

Økonomiske følger[rediger | rediger kilde]

Statlige vaksineprogram utgjør en betydelig kostnad i seg selv, men disse må ses i forhold til hvilke kostnader samfunnet sparer på å vaksinere befolkningen. Uten vaksiner måtte sykehusene ta imot store bølger av unge pasienter med komplikasjoner fra barnesykdommer. I tillegg ville epidemier av barnesykdommer ført til en kraftig økning i sykefravær, og mange ville ha blitt varig uføre i ung alder av komplikasjoner fra sykdommer man i dag vaksinerer mot. Grunnet synkende vaksinedekning ser man allerede slike økonomiske konsekvenser i vestlige land.

En direkte økonomisk følge av aktivismen mot vaksiner er at det må brukes store summer på studier for å tilbakevise myter og rykter som vaksinemotstandere har satt ut i befolkningen. Det er eksempelvis brukt flere hundre millioner kroner på studier for å bli sikker på å kunne tilbakevise Andrew Wakefields hypotese om at autisme skyldes MMR-vaksinen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Safety of Vaccines Used for Routine Immunization of US Children: A Systematic Review Pediatrics
 2. ^ a b Vaccination a victim of its own success The Sydney Morning Herald
 3. ^ a b Doing well still needs to sell: Bringing vaccine-preventable diseases under further control in Canada requires a shift in thinking PubMed
 4. ^ a b c d Konspirasjonsteorier, del 2: Vaksiner, autisme og befolkningskontroll Fri Tanke
 5. ^ a b c d Research Confirms: Anti-Vaccine Websites Filled With Misinformation RH Reality Check
 6. ^ a b c Leder for vaksinemotstand tjener penger på mystisk alternativ Dagbladet
 7. ^ a b Læge og patient: Små fremskridt Arkivert 2. april 2015 hos Wayback Machine. Fredericia Dagblad
 8. ^ a b The Victorian Anti-Vaccination Movement The Atlantic Monthly Group
 9. ^ a b c d e f Toxic myths about vaccines Science-Based Medicine
 10. ^ a b c d e From Jenner to Wakefield: The long shadow of the anti-vaccination movement Gresham College
 11. ^ a b c d History of Anti-vaccination Movements The College of Physicians of Philadelphia
 12. ^ a b Why Parents Fear the Needle The New York Times
 13. ^ Wolfe R M & Sharp L K (2002), Anti-vaccinationists past and present British Journal of Medicine
 14. ^ a b Hollywood's Vaccine Wars: L.A.’s "Entitled" Westsiders Behind City’s Epidemic The Hollywood Reporter
 15. ^ Hollywood's Biggest Anti-Vaccine Proponents The Hollywood Reporter
 16. ^ a b Hun jobber på sykehus i California: Jeg er flokken, og vaksiner redder liv Aftenposten
 17. ^ Smallpox Vaccination and Opposition by Anti-vaccination Societies in 19th Century Britain Arkivert 15. november 2015 hos Wayback Machine. Historia Medicinae
 18. ^ Vaccination and social media: the perfect storm Arkivert 6. juli 2015 hos Wayback Machine. mHealth Competene Centre
 19. ^ Australian Vaccination Network changes name to reflect sceptical stance ABC News
 20. ^ a b Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene Dagbladet
 21. ^ <er-pa-nett-1.8393587 Rolf Erik mobber på nett NRK
 22. ^ – Ruver i konspirasjons-Norge Telemarksavisa
 23. ^ a b Advarer mot vaksine-ekstremister Bergensmagasinet
 24. ^ a b c d e Vaksineskeptikere mot vaksinelegen Bergensavisen
 25. ^ Kloakkens røst Bergens Tidende
 26. ^ a b c d e f John Færseth om vaksineskepsis: Når konspirasjonstenkning blir dødelig Aftenposten
 27. ^ ”Vaksinasjon – velsignelse eller belastning?” Premiere - dokumentarfilm. Pressemeldinger.no
 28. ^ a b Refses for å oppfordre foreldre til ikke å vaksinere barna Arkivert 14. september 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medisin
 29. ^ a b c d Dag Viljen Poleszynski svarer John Færseth: Usaklig om vaksineskepsis Aftenposten
 30. ^ a b Sølje Bergmann: Helsemyndigheter har økonomisk interesse av massevaksinasjon NRK
 31. ^ a b – Vi har meslinger for en grunn – det er fordi barna skal gjennom det TV2
 32. ^ Sunn skepsis Morgenbladet
 33. ^ Kveldsseminar om vaksiner med lege Suzanne Humphries TicketCo
 34. ^ Endangering the Herd Slate
 35. ^ Life and Times: The trial of Dr Hadwen[død lenke] Gloucester Citizen
 36. ^ License Suspension of Rebecca Lee Carley, M.D. QuackWatch
 37. ^ Medizin: Ein Jahr Berufsverbot für Impfgegner DiePresse
 38. ^ Controverisal autism doctor suspended in Washington SeattlePI
 39. ^ Anti-vaccine proponent fined for practicing without a license Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Doubtful News
 40. ^ N.S. doctor has license suspended for mixing vaccines The Globe and Mail
 41. ^ Kjære foreldre. Dere blir løyet til Aftenposten
 42. ^ a b c d Inoculation Misinformation FactCheck.org
 43. ^ CIA og vaksine mot svineinfluensa Telemarkavisa
 44. ^ Fire fantasifulle vaksinerykter Nettavisen «Duy Tho Do, dekan og ekspert på nanoteknologi ved Høgskolen i Vestfold, sier nei: - Det er ikke mulig. Vi har ikke kommet så langt ennå. Det forskes på å utvikle en glukosesensor som kan plasseres under huden på diabetikere, men den er på størrelse med et riskorn. Vi har mikrochip, ikke nanochip, og du får dem ikke inn i en vaksine, sier han til Nettavisen.»
 45. ^ Hamer tar enda mer av Skepsis
 46. ^ Bombeangrep mot vaksinestasjon i Pakistan VG
 47. ^ a b Leonard Horowitz Sceptic's Dictionary
 48. ^ Vaccine Forces Assail Harvard Grad Dr. Len Horowitz Netowne
 49. ^ a b Fire fantasifulle vaksinerykter Nettavisen
 50. ^ Rauni-Leena Luukanen-Kilde Sceptic's Dictionary
 51. ^ Sparkes ut av befalsskole etter vaksine-nekt Adresseavisen
 52. ^ State Requirements Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 53. ^ Poland is the only country known to have refused H1N1 swine flu vaccines due to safety concerns Daily News
 54. ^ Poland swine flu threat remains BBC
 55. ^ Polish official who campaigned for swine flu vaccines now sick with the virus[død lenke] Daily Herald
 56. ^ What's Behind Vaccine Shortages?[død lenke] National Center for Policy Analysis
 57. ^ As Industry Profits Elsewhere, U.S. Lacks Vaccines, Antibiotics The Wall Street Journal
 58. ^ Achievements in Public Health, 1900-1999 Impact of Vaccines Universally Recommended for Children -- United States, 1990-1998 Centers for Disease Control and Prevention
 59. ^ Establishing a Global Vaccine-Development Fund The New England Journal of Medicine
 60. ^ Datteren var bare sju da hun døde av meslinger. Nå går Roald Dahls rørende brev verden rundt Dagbladet
 61. ^ a b c d Vil ikke vaksinere foreldre.no
 62. ^ How Independent Are Vaccine Defenders? CBS News
 63. ^ Dr. Paul Offit: Debunking the Vaccine-Autism Link Newsweek «He acknowledges that he got a "small percentage" of the $182 million Children's Hospital of Philadelphia received when it sold its interest in future royalties for the vaccine RotaTeq.»
 64. ^ Alternativmessas eneste tabu NRK Ytring
 65. ^ Vil unngå 900 sykehusinnleggelser med ny vaksine til alle spedbarn Aftenposten
 66. ^ Vaksineskader[død lenke] Norsk pasientskadeerstatning
 67. ^ Erstatningskravene etter meningokokk B-vaksineforsøket Tidsskrift for Den norske legeforening
 68. ^ Vaksiner og Amish - en siste gang (?) Skepsis
 69. ^ 9 Reasons to Completely Ignore Joseph Mercola Science-Based Medicine
 70. ^ Autism and the Amish Arkivert 27. juni 2013 hos Wayback Machine. Autism News Beat
 71. ^ Debunking those vaccine myths: Dr. Alan Peterson on immunizing your child for school Lancaster Online
 72. ^ Vaccination usage among an old-order Amish community in Illinois PubMed
 73. ^ Amish parents mirror wider concerns over vaccines Reuters
 74. ^ Exemptions for Immunization and Risk of Pertussis in New York State, 2000–2011 Pediatrics
 75. ^ California: Steinerforeldre sosialiserer til vaksinevegring Foreningen Skepsis
 76. ^ Steinerbarn uten meslingvaksine Arkivert 2. februar 2014 hos Wayback Machine. Tønsbergs Blad
 77. ^ Är massvaccination mot barn-sjukdommar nödvändig Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine. 2000-talets Vetenskap
 78. ^ Kritik riktas mot Vidarklinikens råd Länstidningen i Södertälje
 79. ^ Vidarkliniken deltar i kampanj mot barnvaccination Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medicin
 80. ^ a b c d e f g Tre vanlige påstander om vaksiner NRK
 81. ^ Vaccination AnthroMedLibrary
 82. ^ The Vaccine Guide DayliOM
 83. ^ Correspondence (letter to the editor): The Timing of the Vaccination Is Important PubMed
 84. ^ Internationaler Kleinkindkongress 2. – 5. Juni 2010 Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Les écoles Steiner-Waldorf
 85. ^ Mitglieder Ärzte für individuelle Impfentscheidung
 86. ^ Traveller Gypsies and childhood immunization: a study in east London PubMed
 87. ^ The Burden and Impact of Measles among the Gypsy–Traveller communities, Thames Valley, 2006–09 Journal of Public Health
 88. ^ Debunked: The Polio Vaccine and HIV Link The College of Physicians of Philadelphia
 89. ^ Tid for vaksine Dagbladet
 90. ^ Lurt å stikke før årets ferie Bergens Tidende
 91. ^ Voksne trenger oppfriskningsvaksiner Arkivert 14. juni 2016 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 92. ^ Faktaark om kikhoste Arkivert 30. oktober 2014 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 93. ^ a b c d e f Some Common Misconceptions About Vaccination and How to Respond to Them Centers for Disease Control and Prevention
 94. ^ a b c d e Misconceptions about Vaccines The College of Physicians of Philadelphia
 95. ^ Pågående kusmautbrudd i Norge Arkivert 10. november 2015 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 96. ^ a b c d Barnesykdommen meslinger har for første gang på 12 år tatt livet av en person i USA. Og det var ikke et barn. Aftenposten
 97. ^ Barn døde av meslinger i Tyskland NRK
 98. ^ Vaksinekrigen VG
 99. ^ a b Kommunelegen ber alle ta vaksine Øyene
 100. ^ Tyskland truer kampen mot meslinger Dagbladet
 101. ^ Progress toward measles elimination in Germany PubMed
 102. ^ a b Vaksiner, hyperaktivitet og autisme, Nordlys, 27. januar 2001
 103. ^ a b c Nej, ditt barn kan inte få autism av vaccin – här är sju myter om vaccination Metro
 104. ^ Småbarnsmødre er skeptiske til nok en vaksine: - Forebyggende å få lov til å være syk VG
 105. ^ Derfor bør vi vaksinere NRK Ytring
 106. ^ a b c d e f g 7 Biggest Lies Spread by the Anti-Vaccine Movement, Debunked by Science News.Mic
 107. ^ “Vaccines didn’t save us” (a.k.a. “vaccines don’t work”): Intellectual dishonesty at its most naked Science-Based Medicine
 108. ^ The HPV Vaccine: Some facts everyone should know The Inconvinient Sceptic
 109. ^ Kikhosta en risk för spädbarn Läkartidningen. 2013;110:CFRI
 110. ^ a b c Konspirasjonsepidemien Minerva Nett
 111. ^ Vaksine eller ikke? Babyverden
 112. ^ Should My Child Receive the Measles, Mumps, and Rubella Vaccines Individually Rather Than as a Combination? Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 113. ^ Thanks to Anti-Vaxxers, Mumps Are Back. What’s Next? The Daily Beast
 114. ^ Status of the blood-brain barrier in newborn infants of various gestational ages in the normal state and in pathology PubMed
 115. ^ Vaccines and Antibiotic-Resistant Bacteria Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 116. ^ “A calculated risk”: the Salk polio vaccine field trials of 1954 PubMed
 117. ^ Twelve Reasons Why the Flu Shot Is Dangerous! pH Miracle Living
 118. ^ Synthetic vaccine sought to finally eradicate polio BBC
 119. ^ Meslinger NettDoktor
 120. ^ Study Reports Aluminum in Vaccines Poses Extremely Low Risk to Infants U.S. Food and Drug Administration
 121. ^ Vaccine Ingredients - Aluminum Children’s Hospital of Philadelphia
 122. ^ a b c d Sant og usant om vaksinen Nettavisen
 123. ^ a b HPV vaccine fact sheet Cancer Counsil NSW
 124. ^ a b Polysorbat 80 i HPV vaksine og påstått infertilitet Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. Statens legemiddelverk
 125. ^ The “toxin gambit” on steroids ScienceBlogs
 126. ^ Human Fetal Links with Some Vaccines Arkivert 22. desember 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 127. ^ The anti-vaccination movement—rotten to the core ScienceBlogs
 128. ^ Vaksiner Arkivert 21. oktober 2014 hos Wayback Machine. Astma- og Allergiforbundet
 129. ^ Asthma and Vaccines Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. National Network for Immunization Information
 130. ^ Vaccination Status and Health in Children and Adolescents PubMed
 131. ^ Meslingutbrudd ved økt reisevirksomhet og lav vaksinedekning Tidsskrift for Den norske legeforening
 132. ^ More Anti-Vaccine Myths and Misinformation About Health
 133. ^ Virus, vaksiner og makt Arkivert 22. februar 2015 hos Wayback Machine. Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft
 134. ^ Heksejakt på britisk vaksinekritiker Arkivert 22. februar 2015 hos Wayback Machine. Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft
 135. ^ Did a high ranking whistleblower really reveal that the CDC covered up proof that vaccines cause autism in African-American boys? Science-Based Medicine
 136. ^ A bad day for antivaccinationists: A possible retraction, and the “CDC whistleblower” William W. Thompson issues a statement Respectful Insolence
 137. ^ Rise in Autism May Be Due to Semantics, Study Finds NBC News
 138. ^ Childhood vaccination and type 1 diabetes. PubMed
 139. ^ Guillain-Barré Syndrome (GBS) Centers for Disease Control and Prevention
 140. ^ Report links vaccines to Gulf war syndrome The Guardian
 141. ^ Gulf War Illness and the Health of Gulf War Veterans: Scientific Findings and Recommendations U.S. Department of Veterans Affairs
 142. ^ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and Vaccines Centers for Disease Control and Prevention
 143. ^ Over 300 nordmenn mener de er vaksineskadde TV2
 144. ^ Myalgisk encefalopati (ME) og vaksine mot meningokokksykdom Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 145. ^ Shaken baby syndrom Norsk Helseinformatikk
 146. ^ Public opponents of vaccination: a case study PubMed
 147. ^ Dr Viera Scheibner is a powerful voice in the anti-vaccination crusade Australian Doctor
 148. ^ DTP Vaccination or SBS?[død lenke] National Center on Shaken Baby Syndrome
 149. ^ Gratis vaksine mot HPV-virus for eldre jenter vil gi færre forstadier av livmorhalskreft Kreftregisteret
 150. ^ Endlich bewiesen: Die HPV-Impfung schützt... Impf-Info
 151. ^ Risikobløff om HPV-vaksine Saksynt
 152. ^ Vaksiner og det falske nullpunkt Saksynt
 153. ^ Edward Jenner Whonamedit?
 154. ^ Yet another antivaccine meme rises from the grave again: No, Diane Harper doesn’t hate Gardasil ScienceBlogs
 155. ^ Navy Ships Under Swine Flu Quarantine CBS News
 156. ^ Slik er de som ikke vaksinerer seg forskning.no
 157. ^ Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde Tidsskrift for Den norske legeforening
 158. ^ Meslinger tok barna fra dem Bergens Tidende
 159. ^ Vaksineskeptikere endrer mening NRK
 160. ^ a b c Klumme:De dødsensfarlige skeptikere JydskeVestkysten
 161. ^ Vaksineskepsis – profylaksearbeidets paradoks Tidsskrift for Den norske legeforening
 162. ^ Wealthy Hollywood parents are skipping vaccinations and now their kids have whooping cough DeadState
 163. ^ Vaksinasjonsboka: Holdninger til vaksinasjon Arkivert 7. mars 2016 hos Wayback Machine. Folkehelseinstituttet
 164. ^ a b – Snakk til følelsene Fri Tanke
 165. ^ What Psychologists Say About Anti-Vaxxers: They’re Raging Narcissists The Daily Beast
 166. ^ Vaksineskeptikere trodde de kunne mer om autisme enn forskere og leger forskning.no
 167. ^ Motta M., Callaghan, T. & Sylvester. S.: Knowing less but presuming more: Dunning-Kruger effects and the endorsement of anti-vaccine policy attitudes Social Science & Medicine, årgang 211, august 2018, s. 274-281
 168. ^ Det alternative monster Radikal portal
 169. ^ Trendrapport 2012 Arkivert 21. oktober 2012 hos Wayback Machine. Oslo Politidistrikt
 170. ^ Vaccine advocate takes on the alternative medicine industry NBC News
 171. ^ For tabloid om vaksiner Aftenposten
 172. ^ Farlig falsk balanse i helsejournalistikk Saksynt
 173. ^ Vaksineskeptikere spiller russisk rulett med barna. Hjelp dem ikke. Aftenposten
 174. ^ a b Mener Nettavisen ikke er kritisk nok Journalisten
 175. ^ The media’s MMR hoax Bad Science
 176. ^ Sticking with the truth Columbia Journalism Review
 177. ^ Medierikets tilstand NRK
 178. ^ Mellom sannhet og godt fjernsyn forskning.no
 179. ^ Gransker sammenheng mellom HPV-vaksinen og diagnosene POTS og CRPS Statens legemiddelverk
 180. ^ Kritikere: EU’s undersøgelse af HPV-vaccinen er utroværdig Arkivert 2016-03-15, hos Wayback Machine. Dagens Medicin
 181. ^ Trods videnskabelig modvind: Blixt tror stadig på HPV-bivirkninger Danmarks Radio
 182. ^ Behandling af HPV-pigers symptomer efterlyses Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine. Nordjyske
 183. ^ Kræftens Bekæmpelse: Frygt for HPV-vaccine vil koste liv TV2
 184. ^ Wisconsin mom: ‘Did HPV vaccine kill my 12-year-old daughter?’ Daily News
 185. ^ Medical examiner: Girl's death not caused by HPV vaccination Journal Sentinel
 186. ^ Anti-Vaxxers Still Crying Crocodile Tears About Little Girl Dying From HPV Vaccine, Except For How She Didn’t Read more at https://wonkette.com/578568/anti-vaxxers-still-crying-crocodile-tears-about-little-girl-dying-from-hpv-vaccine-except-for-how-she-didnt#vbRFu5R5eQdaQ1xH.99 Wonkette
 187. ^ Meet The Internet Entrepreneur Profiting Off The Anti-Vaxxer Movement Arkivert 30. desember 2015 hos Wayback Machine. ThinkProgress
 188. ^ Lege skriver: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner Aftenposten
 189. ^ Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen Fri Tanke
 190. ^ Is there a role for SV40 in human cancer?
 191. ^ Lammet etter vaksinering VG
 192. ^ CNN: Bin Laden-operasjonen skadet poliovaksinering i Pakistan VG
 193. ^ Bin Laden raid harms Pakistan polio fight CNN
 194. ^ UN: vaccine mistake killed Syrian children Al Jazeera
 195. ^ Dozens of children feared dead after being injected with 'tainted’ measles vaccine in Syria The Telegraph
 196. ^ Barn døde av forurenset meslingvaksine i Sør-Sudan Adresseavisen
 197. ^ Caroline (12) frykter hun blir lam i ansiktet etter HPV-vaksine Dagbladet
 198. ^ Vaccine alternatives offered by homeopaths 'irresponsible’ CBC News
 199. ^ Homeoprophylaxis: An idea whose time has come—and gone Science-Based Medicine
 200. ^ FYI: There’s No Such Thing as a Homeopathic Vaccine Alternative Healtline
 201. ^ Ernst E (2001). Rise in popularity of complementary and alternative medicine: reasons and consequences for vaccination. Vaccine Volume 20, Supplement 1
 202. ^ a b Frykter utbrudd av meslinger NRK
 203. ^ - Ta C-vitaminer mot fugle-influensa Nettavisen
 204. ^ Naturmedisin nr. 4-2013, Norsk Homøopatisk Pasientforening
 205. ^ Naturmedisin nr. 2-2014, Norsk Homøopatisk Pasientforening
 206. ^ Vaksinasjoner og helseskader Norsk Homøopatisk Pasientforening
 207. ^ Vaksinasjon – velsignelse eller belastning? Norsk Homøopatisk Pasientforening
 208. ^ Hevder homeopati kan erstatte antibiotika VG
 209. ^ The Chiropractic Position On Vaccines[død lenke] Planet Chiropractic
 210. ^ Tim O'Shea Mat & Helse
 211. ^ Chiropractors and Immunization ChiroBase
 212. ^ Chiropractic Antivaccination Arguments Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics
 213. ^ Attitudes toward vaccination: a survey of Canadian chiropractic students Canadian Medical Association
 214. ^ Chiropractors and Vaccination: A Historical Perspective Pediatrics
 215. ^ Chiropractors v. Vaccination Time
 216. ^ Naturlig beskyttelse mot influensa Tunsberg Medisinske Skole
 217. ^ Are Childhood Vaccines Dangerous? Dr. Weil
 218. ^ Boost Your Immune System? Science-Based Medicine
 219. ^ Should Your Child Be Vaccinated? Arkivert 2015-03-31, hos Wayback Machine. American Osteopathic Association
 220. ^ Vaksinere eller ikke vaksinere - det er spørsmålet Mat & Helse
 221. ^ Advarer norske foreldre mot vaksinetrøtthet VG
 222. ^ Hvorfor vaksinere? Folkehelseinstituttet
 223. ^ The toll of the anti-vaccination movement, in one devastating graphic Los Angeles Times
 224. ^ Unvaccinated boy dies from diptheria in Spain The Local
 225. ^ Parents of diphtheria boy 'feel terrible guilt' The Local
 226. ^ Diphtheria spreads in Latvia LSM
 227. ^ When a vaccine is safe Nature.com

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Litteratur om vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Norsk

Engelsk

 • Allen, Arthur: Vaccine: The Controversial Story of Medicine's Greatest Lifesaver, W. W. Norton 2007, ISBN 9780393059113
 • Biss, Eula: On Immunity: An Inoculation, Graywolf Press 2014, ISBN 9781555976897
 • Boyce, Tammy: Health, Risk and News: The MMR Vaccine and the Media, Peter Lang Publishing 2007, ISBN 9780820488387
 • Durbach, Nadja: Bodily Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853–1907, Duke University Press Books, ISBN 9780822334231
 • Fitzpatrick, Michael: MMR and Autism: What Parents Need to Know, Routledge 2004, ISBN 9780415321792
 • Horton, Richard: MMR: Science and Fiction - Exploring a Vaccine Crisis, Granta Books 2004, ISBN 9781862077645
 • Institute of Medicine: Immunization Safety Review: Thimerosal - Containing Vaccines and Neurodevelopmental Disorders, National Academies Press 2001, ISBN 9780309090087
 • Krishnan, Shobha S.: The HPV Vaccine Controversy: Sex, Cancer, God, and Politics: A Guide for Parents, Women, Men, and Teenagers, Praeger Publishers 2008, ISBN 9780313350115
 • Largent, Mark A.: Vaccine: The Debate in Modern America, Johns Hopkins University Press 2012, ISBN 9781421406077
 • Leach, Melissa & Fairhead, James: Vaccine Anxieties: Global Science, Child Health and Society, Routledge 2007, ISBN 9781844073702
 • Loehr, Jamie: The Vaccine Answer Book: 200 Essential Answers to Help You Make the Right Decisions for Your Child, Sourcebooks 2009, ISBN 9781402218262
 • Mnookin, Seth: The Panic Virus: The True Story Behind the Vaccine-Autism Controversy, Simon & Schuster 2012, ISBN 9781439158654
 • Myers, Martin G. & Pineda, Diego: Do Vaccines Cause That?! A Guide for Evaluating Vaccine Safety Concerns, Immunizations for Public Health 2008, ISBN 9780976902713
 • Newton, David E.: Vaccination Controversies, ABC-CLIO 2013, ISBN 9781610693110
 • Offit, Paul A.: Autism's False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure, Columbia University Press 2008, ISBN 9780231146364
 • Offit, Paul A.: Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, Basic Books 2010, ISBN 9780465021499
 • Offit, Paul A.: Vaccines and Your Child: Separating Fact from Fiction, Columbia University Press 2011, ISBN 9780231153072
 • Offit, Paul A. & Bell, Louis M.: Vaccines: What You Should Know, Wiley 2003, ISBN 9780471420040
 • Prothero, Donald R.: Reality Check: How Science Deniers Threaten Our Future, Indiana University Press 2013, ISBN 9780253010292
 • Specter, Michael: Denialism: How Irrational Thinking Hinders Scientific Progress, Harms the Planet, and Threatens Our Lives, Gerald Duckworth & Co 2010, ISBN 9780715639436
 • Wailo, Keith, Livingstone, Julie & Epstein, Steven: Three Shots at Prevention: The HPV Vaccine and the Politics of Medicine's Simple Solutions, Johns Hopkins University Press 2010, 9780801896729

Vaksinekritisk litteratur[rediger | rediger kilde]

Norsk

Dansk

 • Albrechtsen, Mette Lone: Vaccinationer - er de effektive og sikre?, Klitrose 1996, ISBN 9788777280818
 • Golden, Isaac: Vaccination - En gennemgang af risiko og alternativer, Klitrose 1998, ISBN 9788777281136

Engelsk

 • Abbott, Marcia Staggs: A Shocking Discovery: Observations of a Speech/Language Pathologist from 1975-2005: What Have We Done To Our Children?, PublishAmerica 2006, ISBN 9781413799866
 • Bachmair, Andreas: Vaccine Free: 111 Stories of Unvaccinated Children, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781478396529
 • Barry, Kevin: Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC, Skyhorse Publishing 2015, ISBN 9781634509954
 • Bickel, Rene: Vaccination:the Great Illusion: Humorous and Informative, bringing awareness and critical thinking about vaccinations, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781484824191
 • Birch, Kate: The Solution: Homeoprophylaxis: The Vaccine Alternative, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781480001916
 • Birch, Kate: Vaccine Free: Prevention and Treatment of Infectioius Contagious Disease with Homeopathy, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781482789607
 • Bookchin, Debbie & Schumacher, Jim: The Virus and the Vaccine: Contaminated Vaccine, Deadly Cancers, and Government Neglect, St. Martin's Griffin 2005, ISBN 9780312342722
 • Brennan, Patty: Vaccines and Informed Choice: everything parents need to know, CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN 9781512064094
 • Burney, Lucy: Boost Your Child's Immune System: What you need to know about allergies, vaccinations, antibiotics and diet, including over 160 recipes, Piatkus 2003, ISBN 9780749924423
 • Buttram, Harold & England, Christina: Shaken Baby Syndrome Or Vaccine Induced Encephalitis - Are Parents Being Falsely Accused?, AuthorHouse 2011, ISBN 9781456719760
 • Cave, Stephanie: What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations, Grand Central Life & Style 2001, ISBN 9780446677073
 • Chatterjee, Archana: Vaccinophobia and Vaccine Controversies of the 21st Century, Springer 2013, ISBN 9781461474371
 • Clifton, John: Stop the Shots!: Are Vaccinations Killing Our Pets?, Foley Square Books 2007, ISBN 9780976084624
 • Coleman, Vernon: Anyone Who Tells You Vaccines are Safe and Effective is Lying. Heres the Proof, European Medical Journal 2011, ISBN 9781898947011
 • Conis, Elena: Vaccine Nation: America's Changing Relationship with Immunization, University Of Chicago Press 2014, ISBN 9780226923765
 • Coulter, Harris L.: A Shot in the Dark, Avery Trade 1991, ISBN 9780895294630
 • Coulter, Harris L.: Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault on the American Brain, North Atlantic Books 1993, ISBN 9781556430848
 • Craig, Jennifer: Jabs, Jenner and Juggernauts: a Look at Vaccination, Impact Investigative Media Productions 2009, ISBN 9780955917745
 • Dachel, Anne: The Big Autism Cover-Up: How and Why the Media Is Lying to the American Public, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144467
 • Diodati, Catherine J. M.: Immunization : History, Ethics, Law and Health Integral Aspects 1999, ISBN 9780968508008
 • Eisenstein, Mayer: Don't Vaccinate! Before You Educate, CMI Press 2008, ISBN 9780967044439
 • Eisenstein, Mayer: Make an Informed Vaccine Decision for the Health of Your Child: A Parent's Guide to Childhood Shots, New Atlantean Press 2010, ISBN 9781881217367
 • Feder, Lauren: The Parents' Concise Guide to Childhood Vaccinations: From Newborns to Teens, Practical Medical and Natural Ways to Protect Your Child, Hatherleigh Press 2007, ISBN 9781578262519
 • Fletcher, Jackie, Fletcher John & Fox, Rosemary: The Parents Story: The Denial of Vaccine Damage by Government, Corporations and Media (Silenced Witnesses), Sling-Shot Press 2008, ISBN 9780951964613
 • Frompovich, Catherine J.: Vaccination Voodoo: What YOU Don't Know About Vaccines, CreateSpace Independent Publishing Platform 2013, ISBN 9781484923825
 • Golden, Isaac: Vaccination & Homoeoprophylaxis?: A Review of Risks and Alternatives, Isaac Golden Publications 2010, ISBN 9780957872677
 • Golden, Isaac: Vaccine Damaged Children, Isaac Golden Publications 2010, ISBN 9780957872660
 • Habakus, Louise Kuo: Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children, Skyhorse Publishing 2012, ISBN 9781620872123
 • Heemstra, Thomas S.: Anthrax a Deadly Shot in the Dark: Unmasking the Truth Behind a Hazardous Vaccine, Crystal Pubns 2002, ISBN 9780945738534
 • Heinze, Markus: VACCeptable Injuries: Increasing Childhood Diseases & Developmental Disorders, Markus Heinze 2012, ISBN 9780615648088
 • Higgins, Charles Michael: Horrors of Vaccination Exposed and Illustrated, BiblioBazaar 2009, ISBN 9781113085559
 • Horowitz, Leonard G.: Emerging Viruses: AIDS And Ebola : Nature, Accident or Intentional?, Healthy World Dist 1996, ISBN 9780923550127
 • Howson, Christopher Paul, Howe, Cynthia J. & Fineberg, Harvey V.: Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines, Natl Academy Pr 1991, ISBN 9780309044998
 • Howe, Cynthia J. & Stratton, Kathleen R.: Adverse Events Associated With Childhood Vaccines: Evidence Bearing on Causality, Natl Academy Pr 1994, ISBN 9780309048958
 • Humphries, Suzanne: Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 9781480216891
 • James, Walene: Immunization: The Reality Behind the Myth, Praeger 1995, ISBN 9780897893596
 • James, Walene: The Vaccine Religion: Mass Mind & the Struggle for Human Freedom, Dandelion Enterprises 2012, ISBN 9781934280942
 • Kennedy, Robert F. jr.: Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury—a Known Neurotoxin—from Vaccines, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781632206015
 • Kirby, David: Evidence of Harm: Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic: A Medical Controversy, St. Martin's Griffin 2006, ISBN 9780312326456
 • Koren, Tedd: Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask, Koren Publications 2004, ISBN 9780976825500
 • Krishnan, Shobha S.: The HPV Vaccine Controversy: Sex, Cancer, God, and Politics, Praeger 2008, ISBN 9780313350115
 • Lydall, Wendy: Raising A Vaccine Free Child, CreateSpace Independent Publishing Platform 2009, ISBN 9781442101807
 • Lyons, Tony & Conte, Lou: Vaccine Injuries: Documented Adverse Reactions to Vaccines, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144474
 • Matsumoto, Gery: Vaccine A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers--and Why GI's Are Only the First Victims, Basic Books 2010, ISBN 0465021824
 • McBean, Eleanora: The Poisoned Needle, Health Research 1993, ISBN 9780787305949
 • McCarthy, Jenny: Louder Than Words: A Mother's Journey in Healing Autism, Plume 2008, ISBN 9780452289802
 • McCarthy, Jenny: Mother Warriors: A Nation of Parents Healing Autism Against All Odds, Plume 2009, ISBN 9780452295605
 • McCarthy, Jenny & Kartzinel, Jerry: Healing and Preventing Autism: A Complete Guide, Plume 2010, ISBN 9780452295926
 • Mendelsohn, Robert S.: Confessions of a Medical Heretic, Contemporary Books 1979, ISBN 9780809241316
 • Mendelsohn, Robert S.: How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor, Ballantine Books 1987, ISBN 9780345342768
 • Miller, Neil Z.: Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers, New Atlantean Press 2016, ISBN 9781881217404
 • Miller, Neil Z.: Vaccines Are They Really Safe and Effective?, New Atlantean Press 2008, ISBN 9781881217305
 • Miller, Neil Z.: Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners, New Atlantean Press 2009, ISBN 9781881217374
 • Mitchell, Deborah & Cave, Stephanie: What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations, Wellness Central 2010, ISBN 9780446555715
 • Moritz, Andreas: Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time, Ener-chi.com 2011, ISBN 9780984595426
 • Muhammad, Kevin A.: Against Compulsory Vaccination: Why HPV Vaccines Are Dangerous To The Lives Of Girls, Young Women And Everyone Else, TechDoc 2009, ISBN 9780965886413
 • Muhammad, Kevin A.: The Case Against Hepatitis B Vaccination: Prevent Your Newborns & Infants From Being Permanently Injured, TechDoc 2009, ISBN 9780982359310
 • Muhammad, Kevin A. & Muhammad, Murcia: Against Compulsory Vaccination: A Long Train of Abuses and Usurpations, TechDoc 2010, ISBN 9780982359303
 • Neustaedter, Randall: The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults, North Atlantic Books 2002, ISBN 9781556434235
 • Neustaedter, Randall: Child Health Guide: Holistic Pediatrics for Parents, North Atlantic Books 2005, ISBN 9781556435645
 • Nichols, C. F.: Vaccination - A Blunder in Poisons , Rockwell & Churchill Press 1902, ISBN 9781286272091
 • O'Shea, Tim: Vaccination Is Not Immunization, Tim O'Shea 2012, ISBN 9781929487141
 • Olmsted, Dan: The Age of Autism: Mercury, Medicine, and a Man-Made Epidemic, St. Martin's Griffin 2011, ISBN 9780312547097
 • Olmsted, Dan & Blaxill, Mark: Vaccines 2.0: The Careful Parent's Guide to Making Safe Vaccination Choices for Your Family, Skyhorse Publishing 2015, ISBN 9781629147314
 • Orrin, Mark: The Chickenpox Vaccine: A new epidemic of disease and corruption, Virtualbookworm.com Publishing 2006, ISBN 9780978838317
 • Roberts, Janine: Fear of the Invisible, Impact Investigative Media Productions 2008, ISBN 9780955917721
 • Roberts, Janine: The Vaccine Papers, Impact Investigative Media Productions 2010, ISBN 9780955917752
 • Rohde, Wayne: The Vaccine Court: The Dark Truth of America's Vaccine Injury Compensation Program, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781629144528
 • Romm, Aviva Jill: Vaccinations: A Thoughtful Parent's Guide: How to Make Safe, Sensible Decisions about the Risks, Benefits, and Alternatives, Healing Arts Press 2001, ISBN 9780892819317
 • Rona, Zoltan P.: Natural Alternative to Vaccination, Alive Books 2002, ISBN 9781553120094
 • Salisbury, Brett: Chicken Pox Vaccine causes Cold Sores, Shingles and Blindness: Getting vaccinated is killing you, just ask Bill Gates, CreateSpace Independent Publishing Platform 2014, ISBN 9781502428172
 • Scheibner, Viera: Vaccination: 100 Years of Orthodox Research, Co-Creative Designs 1993, ISBN 9780646151243
 • Sears, Robert W.: The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child, Little, Brown and Company 2011, ISBN 9780316180528
 • Shoenfeld, Yehuda, Agmon-Levin, Nancy & Tomljenovic, Lucija: Vaccines and Autoimmunity, Wiley-Blackwell 2015, ISBN 9781118663431
 • Smith, Tinus: Autism Beyond Despair Case Therapy, Emryss 2010, ISBN 9789076189284
 • Spence, Teddy H.: Vaccination Deception: How Vaccines Prevent Optimal Health!, Truth Seekers Press 2008, ISBN B000K0H3YQ
 • Stagliano, Kim: All I Can Handle: I'm No Mother Teresa: A Life Raising Three Daughters with Autism, Skyhorse Publishing 2010, ISBN 9781616080693
 • Studer, Hans-Peter: Vaccination: A Guide for Making Personal Choices, Floris Books 2010, ISBN 9780863157349
 • Sykes, Lisa K., Geier, Mark R. & Geier, David A.: Sacred Spark, Fourth Lloyd Productions 2009, ISBN 9780971780644
 • Tenpenny, Sherri J.: A Healthier You!, Insight Publishing 2005, ISBN 9781932863857
 • Tenpenny, Sherri J.: FOWL! Bird Flu: It's Not What You Think, Insight Publishing 2006, ISBN 9781932863871
 • Tenpenny, Sherri J.: Vaccines: The Risks, the Benefits, the Choices, a Resource Guide for Parents, Insight Publishing 2006, ISBN 9780974344829
 • Tenpenny, Sherri J.: Saying No to Vaccines: A Resource Guide for All Ages, NMA Media Press 2008, ISBN 9780979091049
 • Waisbren, Burton A.: The hepatitis B vaccination program in the United States-- lessons for the future, 2002, ISBN 9780971935105
 • Wakefield, Andrew J.: Callous Disregard: Autism and Vaccines - The Truth Behind a Tragedy, Skyhorse Publishing 2011, ISBN 9781616083236
 • Wakefield, Andrew J.: Waging War on the Autistic Child: The Arizona 5 and the Legacy of Baron von Munchausen, Skyhorse Publishing 2012, ISBN 9781616086145
 • Walker, Martin: Silenced Witnesses: v. 2: The Parents Story - The Denial of Vaccine Damage by Government, Corporations and the Media, Sling-Shot Press 2009, ISBN 9780951964668

Fransk

 • Berthoud, Françoise, Büchler, Pascal & Calame, Nathalie: Qui aime bien, vaccine peu!, Jouvence 2009, ISBN 9782883537538
 • Brouwer, Louis de: Vaccination : Erreur médicale du siècle, Louise Courteau 1999, ISBN 9782892391831
 • Choffat, François: Vaccinations : le droit de choisir, Jouvence 2009, ISBN 9782883537613
 • Delarue, Claude: L'Intoxication vaccinale, Seuil 1977, ISBN 9782020047326
 • Dextreit, Raymond: Vaccinations... pourquoi?, Vivre en harmonie 2003, ISBN 9782715500440
 • Georget, Michel: Vaccinations : Les vérités indésirables, Dangles 2007, ISBN 9782703307211
 • Georget, Michel: La (bonne) santé des enfants non vaccinés : Au-delà de la polémique!, Jouvence 2013, ISBN 9782889113477
 • Georget, Michel: L'apport des vaccinations à la santé publique, Dangles 2014, ISBN 9782703310426
 • Joseph, Jean-Pierre: Vaccins - On nous aurait menti ? L'avis d'un avocat, Testez 2013, ISBN 9782874610998
 • Méric, Jean: Vaccinations. je ne serai plus complice!, Pietteur Marco 2004, ISBN 9782874340178
 • Belle, Virginie : Faut-il faire vacciner enfant?, Max Milo 2012, ISBN 9782315003662
 • Perrier, Alain: Vaccins - Abus de conscience, Pietteur Marco 2011, ISBN 9782874340628
 • Schaller, Christian Tal: Vaccins, un génocide planétaire?, Testez 2009, ISBN 9782874610622
 • Simon, Sylvie: Les 10 plus gros mensonges sur les vaccins, Dangles 2005, ISBN 9782703306221
 • Simon, Sylvie: Vaccins, mensonges et propagande, Thierry Soucarr 2013, ISBN 9782365490306

Tysk

 • Albonico, Hans Ulrich: Gewaltige Medizin, Verlag Paul Haupt, 1997, ISBN 3258055688
 • Bachmair, Andreas: Risiko und Nebenwirkung Impfschaden: Was Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker nicht erzaehlt, Andreas Bachmair 2012, ISBN 9783033037533
 • Bachmair, Andreas: Leitfaden zur Impfentscheidung: 30 Fakten, Andreas Bachmair 2014, ISBN 9783033044333
 • Birch, Kate: Impf-Frei: Homöopathische Prophylaxe & Behandlung von Infektionskrankheiten, Narayana 2011, ISBN 9783939931706
 • Buchwald, Gerhard: Impfen: Das Geschäft mit der Angst, Verlags- und Vertriebsgesellschaft Ernährung-Medizin-Umwelt 2008, ISBN 9783891891780
 • Goebel, Wolfgang: Schutzimpfungen selbst verantwortet, Verlag Freies Geistesleben 2006, ISBN 9783772550423
 • Graf, Friedrich: Nicht impfen - was dann?, Sprangsrade-Verlag 2008, ISBN 9783934048041
 • Graf, Friedrich: Die Impfentscheidung: Ansichten, Überlegungen und Informationen - vor jeglicher Ausführung!, Sprangsrade-Verlag 2013, ISBN 9783934048072
 • Hartmann, Klaus: Impfen bis der Arzt kommt: Wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht, Herbig 2012, ISBN 9783776626940
 • Hirte, Martin: Impfen – Pro & Contra, Droemersche Verlagsanstalt 2005, ISBN 9783426876190
 • Krafeld, Karl: Impfen - Völkermord im Dritten Jahrtausend? Mit Beiträgen zur Geschichte und Aufklärung von AIDS, BSE, MKS u.a., WissenschafftPlus 2003, ISBN 9783937342009
 • Loibner, Johann: Impfen - das Geschäft mit der Unwissenheit, Michaels-Verlag 2011, ISBN 9783905353433
 • Petek-Dimmer, Anita: Kritische Analyse der Impfproblematik - Band 1: Ein Kompendium über die wahre Natur der Impfungen, ihre Pathogenität und Wirkungslosigkeit, Netzwerk Impfentscheid NIE 2004, ISBN 9783905353563
 • Prümel, René: Kleine Opfer, Aaronis Collection 2011, ISBN 9783936524499
 • Schänzler, Nicole: 300 Fragen zum Impfen, Gräfe und Unzer Verlag, ISBN 9783833811456
 • Smits, Tinus: Das Impfschaden-Syndrom, Narayana 2006, ISBN 9783921383704
 • Tolzin, Hans U. P.:Macht Impfen Sinn? Band 1: Wirksamkeit, Sicherheit, Notwendigkeit aus kritischer Sicht. Mit Entscheidungs-Leitfaden, Tolzin Verlag 2013, ISBN 9783981488708
 • Widmer, Veronika: Der Masern-Betrug. Die Masern-Impfung, SSPE, Schulausschlüsse, Impfpflicht. Die Masernerkrankung aus der Sicht der Neuen Medizin und der Homöopathie., WissenschafftPlus 2006, ISBN 9783937342160
 • Zoebl, August M.: Lesen Sie dieses Buch bevor Sie Impfling: Aufbruch aus dem Bakteriozentrischen Weltbild, Netzwerk Impfentscheid NIE 2005, ISBN 9783905353594

Fiksjon om vaksinemotstand[rediger | rediger kilde]

Engelsk

 • Conte, Louis: The Autism War: A Novel, Skyhorse Publishing 2014, ISBN 9781626365636
 • Honenberger, Sarah Collins: White Lies: A Tale of Babies, Vaccines, and Deception, Cedar Creek Publishing 2006, ISBN 9780979020513
 • Rae, Dina: Big Pharma, Big Agri, Big Conspiracy: A New World Order Spin on Drugs and GMOs, CreateSpace Independent Publishing Platform 2014, ISBN 9781500326975
 • Tomasso, Phillip: Vaccination, Severed Press 2013, ISBN 9781925047219
 • Tomasso, Phillip: Evacuation, Severed Press 2013, ISBN 9781925047448
 • Tomasso, Phillip: Preservation, Severed Press 2014, ISBN 9781925047660

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]