Várzea

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Várzea er skogsområder langs bredden av Amazonas og Solimões som blir periodisk oversvømt på grunn av de sesongmessige svingningene i vannstanden i elver som er rike på silt og sedimenter, som kalles «hvitvannselver» på grunn av fargen på vannet. Várzea-skogen strekker seg fra 20 til 200 km ut fra bredden av Amazonas. Samlet dekker de i Brasil et område på 250 000 kvadratkilometer, tilsvarende om lag 5 % av den brasilianske Amazonas-regionen.

På grunn av de regelmessige oversvømmelsene av sedimentrikt vann har jordsmonnet i várzeaskogene et svært høyt næringsinnhold, noe som gir grunnlag for en stor variasjon av flora og fauna. Det næringsrike vannet ved flomvannstand gir også unike refugier for fisk og vannfugler. Fiskene bruker flomskogene både til mat (og blir dermed viktige spredere av frø fra planter) og til reproduksjon og gyting. Varigheten og intensiteten av flommen markerer forskjellen mellom ulike områder av várzea. Den økende utbredelsen av storfe og vannbøffel i várzeaområdene fører til forstyrrelse av disse økosystemene.

En lignende skogtype er igapó, men i motsetning til várzeas betegner igapós skogslandskap som oversvømmes av «svartvannselver», det vil si elver som er rike på organisk materiale.

De rundt 1,1 millioner innbyggerne i várzeaskogene (ribeirinhos) lever for det meste av fiske i flomtiden om vinteren, og av tømmerhogst og småskala landbruk om sommeren.