Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell er en sosialpsykologisk teori utarbeidet av Urie Bronfenbrenner som brukes til å beskrive hvordan individer sosialiseres inn i en kultur. Modellen tar utgangspunkt i individet og beskriver de kontekstuelle faktorene som påvirker dette på ulike nivåer. Modellen kom som en kritikk av psykologiens ensidige fokus på individet løsrevet fra kontekst, samtidig som Bronfenbrenner tar avstand fra sosiologiens strukturelle forståelse av sosiale fenomeners determinerende virkning på individet. Slik sett bygger modellen på en forståelse av individ og omgivelser som gjensidig avhengige av hverandre og virkende i et vekselsamspill. Det er fire systemer Bronfenbrenner mener kan stilles opp for å forstå hvilken kontekst ethvert individ inngår i. I senere tid har også tidssystemet kommet inn i hans teori.

Systemene er:

  • Mikrosystemet, som beskriver de påvirkningene som befinner seg nærmest individet og som individet kjenner gjennom en lengre tids relasjon eller bekjentskap og som stadig er tilgjengelige for kontakt. Eksempler kan være familie, venner, skole, barnehage og idrettslag.
  • Mesosystemet, som beskriver relasjonen mellom påvirkningsfaktorer i mikrosystemet. Det vil si alle de relasjonene som indirekte påvirker individet at andre individer har med hverandre. Eksempler kan være skole-hjem-samarbeid, venners deltakelse i idrettslag og venners relasjon til andre venner.
  • Eksosystemet, som beskriver faktorer som individet ikke har direkte kontakt med, men som likevel har en påvirkning på individet indirekte. Eksempler kan være politi, media, politikere, domstoler, frivillige organisasjoner og interessegrupper som individet ikke deltar i selv.
  • Makrosystemet, som beskriver faktorer som ofte er abstrakte og innebærer en felles forståelse av samfunn og kultur blant medlemmene i samme kultur som individet. Eksempler kan være verdier, normer og ideologier.

I tillegg kommer:

  • Chronosystemet, som beskriver hvordan hendelser i livshistorien til et individ kan påvirke det på ett eller flere av de øvrige nivåene. Bronfenbrenner la dette nivået senere til modellen for å inkludere et tidsperspektiv.[1][død lenke] Eksempler kan være at man går fra å være barn til å bli voksen, foreldrenes skilsmisse og innføring av en ny skolereform.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]