United Nations Global Compact

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
United Nations Global Compact
Stiftet1999
Nettstedwww.unglobalcompact.org (en)

United Nations Global Compact (UNGC) er et FN-initiativ for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Generalsekretær i FN, Kofi Annan kunngjorde UN Global Compact under World Economic Forum i 1999. Initiativet ble formelt lansert i New York i 2000. Det har mer enn 19.000 medlemmer i mer enn 160 land.[trenger referanse] Rundt 15.000 av medlemmene er bedrifter, og de resterende er organisasjoner og akademiske institusjoner.[trenger referanse] UNGCs visjon er å være en global bevegelse av bedrifter som bidrar til bærekraftig business og en fremtid for alle. Administrerende direktør for UN Global Compact er Sanda Ojiambo.

UN Global Compact baseres på ti prinsipper som alle bedrifter og organisasjoner bør følge. Ved å være medlem i Global Compact kommuniserer bedrifter og andre medlemmer at de gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.  

To hovedmålsettinger[rediger | rediger kilde]

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

UNGC har to hovedmålsetninger. For det første skal initiativet bidra til at medlemsbedriftene tar ansvar for fotavtrykket og do-no-harm-agendaen i egen verdikjede. For det andre er det helt avgjørende at bedriftene kan gjøre verdens utfordringer til forretningsmuligheter. Sammen med medlemsbedriftene jobber UN Global Compact for å identifisere og inspirere til konkrete løsninger for et bærekraftig næringsliv og en bærekraftig fremtid. Alle medlemmer rapporterer årlig på bærekraftsmålene og UNGCs 10 prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, klima- og miljø og antikorrupsjon.  

UN Global Compact Norge[rediger | rediger kilde]

UN Global Compact åpnet norgeskontor i september 2019. Kim Noguera Gabrielli er UN Global Compact Norges første direktør og Wenche Grønbrekk fra Cermaq styrets første leder.

Ved åpning av Norgeskontoret var det 116 norske medlemmer, mens medlemstallet i dag er rundt 350. Siden 2019 har Norgeskontoret åpnet regionalkontorer i Bergen, Tromsø og Kristiansund. I dag jobber det rundt 25 personer for organisasjonen, mens det i 2019 kun var tre ansatte.

Det norske styret ble opprettet i oktober 2018.[1] Før det hadde NHO organisert aktiviteten i Norge som en del av et nordisk Global Compact nettverk. I dagens styre (2021) sitter blant annet Wilhelmsen, Investinor, SINTEF og NHO, og styremedlemmene representerer medlemsbedrifter- og organisasjoner.

De ti prinsippene[rediger | rediger kilde]

Global Compacts ti prinsipper er delt opp i fire hovedgrupper.[2] Disse er menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Menneskerettighetsprinsippet stammer fra FNs menneskrettighetserklæring fra 1948. Arbeidstakerrettighetene har bakgrunn i ILOs erklæring om grunnleggende arbeidstakerrettigheter fra 1998. Miljødelen har bakgrunn i Agenda 21 fra Rio-konferansen i 1992. Antikorrupsjonsprinsippet har bakgrunn i FNs konvensjon mot korrupsjon fra 1996.  

Menneskerettigheter[rediger | rediger kilde]

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet[rediger | rediger kilde]

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø[rediger | rediger kilde]

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon[rediger | rediger kilde]

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Referanser[rediger | rediger kilde]